badania operacyjne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Badania operacyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Badania operacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Badania operacyjne. Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj Norman Augustine. Wstęp. Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu Proces estymacji składa się z paru kroków:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Badania operacyjne' - cedric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badania operacyjne

Badania operacyjne

Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj

Norman Augustine

wst p
Wstęp
 • Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu
 • Proces estymacji składa się z paru kroków:
  • Identyfikacja głównych zmiennych objaśniających
  • Zbieranie danych dot. tych zmiennych
  • Wykorzystanie metod statystycznych, aby uzyskać równanie popytu, które najlepiej pasuje do przeszłych danych
 • Na tym wykładzie z kolei zostanie zaprezentowane parę metod prognozowania przyszłości
wst p1
Wstęp
 • Metody prognozowania dzielą się na:
  • Modele strukturalne (próbują wyjaśnić jak dana zmienna zależy od innych zmiennych)
   • Strukturalne modele ekonometryczne gospodarki
  • Modele niestrukturalne (identyfikują zależności w ruchach danej zmiennej w czasie)
   • Analiza szeregów czasowych
   • Metoda barometru (identyfikuje tzw. wskaźniki wyprzedzające, które sygnalizują zmiany danej zmiennej – np. zmiany na giełdzie sygnalizują zmiany w gospodarce realnej)
dzisiaj
Dzisiaj
 • Analiza szeregów czasowych
  • Wyznaczanie trendu prostego względem czasu:
   • Liniowy
   • Nieliniowy np. kwadratowy
   • Nieliniowy, ale sprowadzalny do liniowego np. wykładniczy
    • trend wykładniczy a zmiany procentowe zmiennych
  • Wyznaczanie trendu autoregresyjnego
   • Zależność zmiennej od siebie samej z przeszłości
  • Uwzględnienie trendu i zmian sezonowych
   • Metoda ze średnimi błędami dla każdej pory roku
   • Metoda ze zmiennymi binarnymi oznaczającymi porę roku
trend wyk adniczy z naliczaniem dyskretnym i ci g ym
Trend wykładniczy z naliczaniem dyskretnym i ciągłym
 • Jeśli R>1 to y rośnie proporcjonalnie w stosunku do czasu
  • Np. R=1,04, więc y rośnie 4% rocznie
 • Procenty mogą się naliczać co roku, bądź w częstszy sposób (na przykład codziennie)
  • Stąd rozróżnienie na dwa sposoby ujmowania trendu wykładniczego
  • Istnieje jednak prosta zależność między nimi
prognozy
Prognozy
 • Trend wykładniczy i kwadratowy (nieliniowe) dają zupełnie różne prognozy niż trend liniowy (w szczególności dla „dalekich prognoz”)
jak tera niejszo wp ywa na przysz o
Jak teraźniejszość wpływa na przyszłość?
 • Rozważmy prognozę liczby abonentów pewnej telewizji kablowej, która obecnie ma 500000 abonentów:
  • Około 98% dotychczasowych abonentów przedłuża abonament na następny kwartał
  • Potencjalne rozmiary rynku ocenia się na 1000000 abonentów
  • Liczba nowych abonentów zarejstrowanych w każdym kwartale stanowi ok. 8% ogólnej liczby nie pozyskanych jeszcze potencjalnych klientów
model
Model
 • Załóżmy, że firma nie ma dobrej informacji na temat:
  • Wielkości rynku: N
  • Współczynnika utrzymania klientów (retentionrate):r
  • Współczynnik nowych rejestracji abonentów (new subscribersignuprate): s
 • I chce te parametry wyestymować z dostępnych danych
 • W tym celu wykorzystuje dane z ostatnich 8 kwartałów
popyt na zabawki
Popyt na zabawki
 • Dane kwartalne
jak sobie radzi z sezonowo ci
Jak sobie radzić z sezonowością
 • Policzyć średni błąd dla każdej z pór roku
 • I poodejmować te błędy od wartości przewidywanej w zależności od pory roku
jak poradzi sobie z sezonowo ci
Jak poradzić sobie z sezonowością
 • Alternatywnie (lepiej) można wprowadzić zmienne binarne dla każdej pory roku i wyestymować model postaci:
prognoza jak policzy
Prognoza – jak policzyć
 • W modelu z samym trendem, podstawić wartości czasu:
 • W modelu ze średnimi odjąć średni błąd prognozy dla odpowiednich pór roku
 • W modelu ze zmiennymi binarnymi, podstawić wartości czasu oraz wstawić jeden dla zmiennej oznaczającej daną porę roku
jak oceni jako prognoz
Jak ocenić jakość prognoz
 • Średni błąd bezwględny prognozy
 • Średni pierwiastkowy błąd kwadratowy
 • Gdzie Q – przyszła wartość rzeczywista, Q* - wartość prognozowana, m – liczba prognoz, k – liczba estymowanych parametrów
w gretlu mn stwo narz dzi
W gretlu mnóstwo narzędzi
 • Np. filtr Hodricka-Prescotta do odsezonowania
kiedy jaka rednia
Kiedy jaka średnia
 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

A 8,33%

B 0%

C 16,67%

D -8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

A 5,5

B 5

C 3,2

D 4

kiedy jaka rednia1
Kiedy jaka średnia
 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

A 8,33%

B0%

C 16,67%

D -8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

A 5,5

B 5

C 3,2

D 4

Średnia geometryczna

Średnia harmoniczna

ad