Badania operacyjne - PowerPoint PPT Presentation

Badania operacyjne
Download
1 / 40

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Badania operacyjne. Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj Norman Augustine. Wstęp. Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu Proces estymacji składa się z paru kroków:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Badania operacyjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Badania operacyjne

Badania operacyjne

Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj

Norman Augustine


Wst p

Wstęp

 • Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu

 • Proces estymacji składa się z paru kroków:

  • Identyfikacja głównych zmiennych objaśniających

  • Zbieranie danych dot. tych zmiennych

  • Wykorzystanie metod statystycznych, aby uzyskać równanie popytu, które najlepiej pasuje do przeszłych danych

 • Na tym wykładzie z kolei zostanie zaprezentowane parę metod prognozowania przyszłości


Wst p1

Wstęp

 • Metody prognozowania dzielą się na:

  • Modele strukturalne (próbują wyjaśnić jak dana zmienna zależy od innych zmiennych)

   • Strukturalne modele ekonometryczne gospodarki

  • Modele niestrukturalne (identyfikują zależności w ruchach danej zmiennej w czasie)

   • Analiza szeregów czasowych

   • Metoda barometru (identyfikuje tzw. wskaźniki wyprzedzające, które sygnalizują zmiany danej zmiennej – np. zmiany na giełdzie sygnalizują zmiany w gospodarce realnej)


Dzisiaj

Dzisiaj

 • Analiza szeregów czasowych

  • Wyznaczanie trendu prostego względem czasu:

   • Liniowy

   • Nieliniowy np. kwadratowy

   • Nieliniowy, ale sprowadzalny do liniowego np. wykładniczy

    • trend wykładniczy a zmiany procentowe zmiennych

  • Wyznaczanie trendu autoregresyjnego

   • Zależność zmiennej od siebie samej z przeszłości

  • Uwzględnienie trendu i zmian sezonowych

   • Metoda ze średnimi błędami dla każdej pory roku

   • Metoda ze zmiennymi binarnymi oznaczającymi porę roku


Szacowanie prostego trendu

Szacowanie prostego trendu


Trend kwadratowy

Trend kwadratowy


Trend wyk adniczy

Trend wykładniczy


Trend wyk adniczy z naliczaniem dyskretnym i ci g ym

Trend wykładniczy z naliczaniem dyskretnym i ciągłym

 • Jeśli R>1 to y rośnie proporcjonalnie w stosunku do czasu

  • Np. R=1,04, więc y rośnie 4% rocznie

 • Procenty mogą się naliczać co roku, bądź w częstszy sposób (na przykład codziennie)

  • Stąd rozróżnienie na dwa sposoby ujmowania trendu wykładniczego

  • Istnieje jednak prosta zależność między nimi


Model liniowy

Model liniowy


Prognozy

Prognozy

 • Trend wykładniczy i kwadratowy (nieliniowe) dają zupełnie różne prognozy niż trend liniowy (w szczególności dla „dalekich prognoz”)


Jak tera niejszo wp ywa na przysz o

Jak teraźniejszość wpływa na przyszłość?

 • Rozważmy prognozę liczby abonentów pewnej telewizji kablowej, która obecnie ma 500000 abonentów:

  • Około 98% dotychczasowych abonentów przedłuża abonament na następny kwartał

  • Potencjalne rozmiary rynku ocenia się na 1000000 abonentów

  • Liczba nowych abonentów zarejstrowanych w każdym kwartale stanowi ok. 8% ogólnej liczby nie pozyskanych jeszcze potencjalnych klientów


Model

Model

 • Załóżmy, że firma nie ma dobrej informacji na temat:

  • Wielkości rynku: N

  • Współczynnika utrzymania klientów (retentionrate):r

  • Współczynnik nowych rejestracji abonentów (new subscribersignuprate): s

 • I chce te parametry wyestymować z dostępnych danych

 • W tym celu wykorzystuje dane z ostatnich 8 kwartałów


Estymacja trendu

Estymacja trendu


Prognoza

Prognoza


Popyt na zabawki

Popyt na zabawki

 • Dane kwartalne


Trend liniowy

Trend liniowy


Jak sobie radzi z sezonowo ci

Jak sobie radzić z sezonowością

 • Policzyć średni błąd dla każdej z pór roku

 • I poodejmować te błędy od wartości przewidywanej w zależności od pory roku


Jak poradzi sobie z sezonowo ci

Jak poradzić sobie z sezonowością

 • Alternatywnie (lepiej) można wprowadzić zmienne binarne dla każdej pory roku i wyestymować model postaci:


P or wnanie

Porównanie


Prognoza jak policzy

Prognoza – jak policzyć

 • W modelu z samym trendem, podstawić wartości czasu:

 • W modelu ze średnimi odjąć średni błąd prognozy dla odpowiednich pór roku

 • W modelu ze zmiennymi binarnymi, podstawić wartości czasu oraz wstawić jeden dla zmiennej oznaczającej daną porę roku


Prognoza1

Prognoza


Jak oceni jako prognoz

Jak ocenić jakość prognoz

 • Średni błąd bezwględny prognozy

 • Średni pierwiastkowy błąd kwadratowy

 • Gdzie Q – przyszła wartość rzeczywista, Q* - wartość prognozowana, m – liczba prognoz, k – liczba estymowanych parametrów


W gretlu mn stwo narz dzi

W gretlu mnóstwo narzędzi

 • Np. filtr Hodricka-Prescotta do odsezonowania


Model taki jak wcze niej tylko w gretlu

Model taki jak wcześniej tylko w GRETLu


Kiedy jaka rednia

Kiedy jaka średnia

 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

  A 8,33%

  B 0%

  C16,67%

  D-8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

  A5,5

  B5

  C3,2

  D4


Kiedy jaka rednia1

Kiedy jaka średnia

 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

  A 8,33%

  B0%

  C16,67%

  D-8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

  A5,5

  B5

  C3,2

  D4

Średnia geometryczna

Średnia harmoniczna


 • Login