Anularea
Download
1 / 34

A rt. 153 alin. (9) şi alin. (9 1 ) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. A rt. 153 alin. (9) şi alin. (9 1 ) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Temei legal:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A rt. 153 alin. (9) şi alin. (9 1 ) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare' - kaitlin-hays


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus laanularea înregistrării în scopuri de TVA

 • Art. 153 alin. (9) şi alin. (91) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Temei legal:


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Începând cu data de 01.01.2012, prin O.U.G. nr.

  125/2011 pentru modificarea şi completarea

  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalla

  art. 153 alin. (9) şi alin. (91) din Codul fiscal se

  aduc noutăţireferitoare la:

  * anularea înregistrării în scopuri de TVA ,

  * înregistrarea în scopuri de TVAîn cazul în

  care au încetat situaţiilecare au condus

  la anularea înregistrării în scopuri de TVA


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA -continuare-

Situaţii

în care intervine anulareaînregistrării în

scopuri de TVAa persoanelor impozabile,

precum şi înregistrarea în scopuri de TVA a

acestor persoane dacăa încetat situaţia care

a condus la anularea înregistrării:


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA -continuare-

 • Dacă persoana impozabilă estedeclarată

  inactivă conform prevederilor art. 781din O.G.

  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu

  modificările şi completările ulterioare.

  * Art. 781 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003

  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările

  şi completările ulterioare: “Contribuabilii persoane

  juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică

  se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile

  prevederile art.11 alin.(11) şi (12) din Codul fiscal

  dacă se află în una dintre următoarele situaţii:


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru

  calendaristic, nicio obligaţie declarativă

  prevăzută de lege;

  b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale

  prin declararea unor date de identificare a

  domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal

  identificarea acestuia;

  c)organele fiscale au constatat că nu funcţionează

  la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii

  stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei

  Naţionale de Administrare Fiscală.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● Anularea înregistrării în scopuri de TVA a

persoanei impozabile se realizeazădin oficiu

de către organele fiscale competente, iardata

anulării înregistrării în scopuri de TVAeste: data

declarării persoanei impozabile ca inactivă,

respectiv data comunicării deciziei de declarare a

inactivităţii (Ordin preşedinte ANAF nr. 3347/2011

Anexa nr. 1 B pct. 9)


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● După anularea înregistrării în scopuri de TVA,

dacă a încetat situaţia care a condus la anularea

înregistrării, organele fiscale competente vor

înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA

din oficiu, iar data înregistrării în scopuri deTVA

este: data la care a încetat situaţia care a condus la

anularea înregistrării, respectiv data comunicării

deciziei de reactivare.

(Ordin preşedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 2 B pct. 21)


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

B.Dacă persoana impozabilă a intrat îninactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii:

●Anularea înregistrării în scopuri de TVAa persoanei impozabile se realizează din oficiu de către organele fiscale competente, iar data anulării înregistrării în scopuri de TVA este: data înscrierii menţiunii privind inactivitateatemporară în registrul comerţului;


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● După anularea înregistrării în scopuri de TVA,

dacă a încetat situaţia care a condus la anularea

înregistrării, organele fiscale competente vor

înregistra persoanele impozabile în scopuri de

TVA din oficiu, iar data înregistrării în scopuri de

TVA este : data la care a încetat situaţia care a

condus la anularea înregistrării, respectiv data

înregistrării în registrul comerţului a menţiunii

privind reluarea activităţii.(O.P.ANAF nr.1786/2010 art. 4 lit. c)


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

C. Dacă asociaţii/administratorii persoanei

impozabile sau persoana impozabilă însăşi au

înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau

fapteleprevăzute la art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G.

nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea

cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001privind

  organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal,

  republicată,cu modificările şi completările ulterioare:

  “În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi

  juridice se înscriu şi:

  - atragerea răspunderii solidare cu debitorul

  declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin

  decizie a organului fiscal competent rămasă

  definitivă în sistemul căilor administrative de

  atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● Anularea înregistrării în scopuri de TVA

a persoanei impozabile se realizează din

oficiu de către organele fiscale competente

iar data anulării înregistrării în scopuri de

TVA este: data comunicării deciziei de

anulare de către organele fiscale competente;


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● După anularea înregistrării în scopuri de

TVA, dacă a încetat situaţia care a condus la

anularea înregistrării, organele fiscale

competente vor înregistra persoanele

impozabile în scopuri de TVA la solicitarea

persoanei impozabile, iar data înregistrării

în scopuri de TVA este : data comunicării

deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Art. 7 alin. (1) lit.f) din O.G. nr. 75/2001

  privind organizarea şi funcţionarea cazierului

  fiscal, republicată, cu modificările şi

  completările ulterioare: “Contribuabilii care au

  înscrise date în cazierul fiscal se scot din

  evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

- au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

D.Dacă persoana impozabilă

nu a depus pe parcursul unui semestru

calendaristic niciun decont de taxă

prevăzut la art. 1562, dar nu este

declarată inactivă şi nici nu se află în

inactivitate temporară înscrisă în registrul

comerţului.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● Anularea înregistrării în scopuri de TVA a

persoanei impozabile se realizează din oficiu de

către organele fiscale competente, iar data

anulării înregistrării în scopuri de TVA este:

prima zi a celei de-a doua luni următoare

respectivului semestru calendaristic.

Prevederile de mai sus se aplicănumaiîn

cazul persoanelor pentru care perioadafiscală

este luna sau trimestrul;


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● După anularea înregistrării în scopuri

de TVA, dacă a încetat situaţia care a condus la

anularea înregistrării, organele fiscale competente

vor înregistra persoanele impozabile în scopuri

de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar

data înregistrării în scopuri de TVA este: data

comunicării deciziei de înregistrare în scopuri

de TVA.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

În acest sens persoana impozabilă va furniza

organului fiscal următoarele informaţii/documente:

1. prezentarea deconturilor de taxă nedepuse

la termen;

2.prezentarea unei cereri motivate din care să

rezulte că se angajează să depună la termenele

prevăzute de lege deconturile de taxă, precum şi

faptul că îndeplineşte anumite condiţii prevăzute

prin norme.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

După prima abatere de acest tip, persoanele

impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA

dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege

numai după o perioadă de 3 luni de la anularea

înregistrării. În cazul în care abaterea se repetă

după reînregistrarea persoanei impozabile,

organele fiscale vor anula codul de înregistrare în

scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri

ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

E. Dacă în deconturile de taxă depuse pentru

6 luni consecutive în cursul unui semestru

calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada

fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade

fiscale consecutive în cursul unui semestru

calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care

au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au

fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici

livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în

cursul acestor perioade de raportare.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

●Anulareaînregistrării în scopuri de TVA

a persoanei impozabile serealizeazădinoficiu

de cătreorganelefiscalecompetente, iar

dataanulării înregistrării în scopuri deTVA

este : prima zia celei de-a doua luni

următoarerespectivului semestru

calendaristic


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

● După anularea înregistrării în scopurideTVA,

dacă a încetat situaţia care a condusla anularea

înregistrării, organele fiscale competente vor

înregistra persoaneleimpozabile în scopuri de TVA

la solicitareapersoanei impozabile, iar data

înregistrării în scopuri de TVA este:

data comunicării deciziei de înregistrare în

scopuri de TVA.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Înregistrarea în scopuri de TVA va avea loc pe baza

  unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte

  că va desfăşura activităţi economice cel mai târziu în

  cursul lunii următoare celei în care a solicitat

  înregistrarea în scopuri de TVA.

 • În situaţia în care, persoana impozabilă nu depune o

  cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum

  180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu vor

  aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în

  scopuri de TVA.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

F. Dacă, persoana impozabilă nu era obligată

sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea

în scopuri de TVA

●Anularea înregistrării în scopuri de TVA a

persoanei impozabile se realizează la solicitarea

persoanei impozabile, sau din oficiude către

organele fiscale competente, iar data anulării

înregistrării în scopuri de TVA este: data

comunicării deciziei de anulare de către organele

fiscale competente;


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

G. În situaţia în care persoana impozabilă

nu a depăşit plafonul de scutire de TVA de

35.000 euro şi solicită scoaterea din evidenţa

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare

perioadei fiscale aplicate.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

●Anulareaînregistrării în scopuri de TVA

a persoanei impozabile se realizeazăla

solicitarea persoanei impozabile,de către

organele fiscale competente, iar data anulării

înregistrării în scopuri de TVAeste:data

comunicării deciziei de anulare de către

organele fiscale competente;


Continuare
-continuare-

IMPORTANT:

 • Pct.53.(7) şi pct.54.(4) (Norme): În cazul persoanelor impozabile a

  căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de

  organele fiscale competente conform art.153 alin.(9) lit.a) - e)

  din Codul fiscal, se consideră că, activele coporale fixe, care

  nu sunt amortizate integral, altele decât cele care sunt

  considerate bunuri de capital conform art.149 din Codul fiscal,

  precum şi bunurile de capital, sunt alocate pe perioada în

  care nu au avut un cod valabil de TVA unei activităţi fără drept

  de deducerefiind obligatorie ajustarea taxeiconform art.148

  lit.c) din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată şi

  confom art.149 alin.(4) lit.a) pct.1 din Codul Fiscal.

  Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus

  înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Persoanele impozabile prevăzute la lit. a) – e) care

  se înregistrează în scopuri de TVAdupă încetarea

  situaţiilor ce au condus la anularea înregistrării în

  scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare

  la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi

  prevăzut la art.152 din Codul fiscal până la data

  înregistrării în scopuri de TVA, fiindu-le aplicabile

  prevederile art. 11 alin. (11) şi (13), astfel:


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

Contribuabilii declaraţi inactivi conform

art.781 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, care desfăşoară activităţi economice

în perioada de inactivitate:

● sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor

şi taxelor prevăzute de Codul fiscal;

● nu beneficiază de dreptul de deducere

a cheltuielilorşi a TVA aferente achiziţiilor

efectuate în perioada respectivă.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

Contribuabilii,alţii decât cei declaraţi

inactivi, cărora li s-a anulat înregistrarea în

scopuri de TVAconform situaţiilor enumerate mai

sus:

● sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA

colectate, aferentă operaţiunilor impozabile

desfăşurate în perioada respectivă;

● nu beneficiază de dreptul de deducere a

TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada

respectivă.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

 • Pct.53.7 şi pct.54.4 (Norme): De asemenea,

  după înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele

  impozabile prevăzute la lit.a) – e) pot ajusta taxa

  aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele

  care sunt considerate bunuri de capital, precum şi

  taxa aferentă bunurilor de capital.

  Ajustarea va fi reflectată în primul decontde

  TVA depus după înregistrarea în scopuri de TVA a

  persoanei impozabile, sau, după caz, într-un

  decont ulterior.


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

ATENŢIE:

Rămân valabile prevederile referitoare la

anularea înregistrării în scopuri de TVA care se

face la solicitarea persoanei impozabile pentru

următoarele situaţii:

● în cazul încetării desfăşurării de operaţiuni

care dau drept de deducere a TVA:

* solicitarea se depune în termen de 15 zile

de la încheierea lunii în care se desfăşoară

exclusiv operaţiuni fără drept de deducere


Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA-continuare-

* data anulării înregistrării în scopuri de TVA

este: prima zi a lunii următoare celei în care

persoana impozabilă a solicitat anularea

înregistrării.

●în cazul încetării activităţii economice:

* solicitarea se depune în termen de 15 zile de

la data documentelor ce evidenţiază acest fapt

* data anulării înregistrării în scopuri de TVA

este prima zi a lunii următoare celei în care

persoana impozabilă a depus declaraţia de

încetare a activităţii.


ad