A ganjalyan@mskh am http anulganjalyan wordpress com
Download
1 / 17

Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Կիսամյակային հաշվետվություն Անգլերեն լեզու Դպրոց-պարտեզ Դասավանդող՝ Աննա Գանջալյան [email protected] http://anulganjalyan.wordpress.com/. Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան. Fruits------- Vegetables------- Classroom objects----- Clothes----------

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան' - junius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A ganjalyan@mskh am http anulganjalyan wordpress com
Կիսամյակային հաշվետվությունԱնգլերեն լեզուԴպրոց-պարտեզԴասավանդող՝ Աննա Գանջալյան[email protected]://anulganjalyan.wordpress.com/


Հաշվետվությունը ըստ դասարանների2-րդ դասարան

 • Fruits-------

 • Vegetables-------

 • Classroom objects-----

 • Clothes----------

 • Letters----http://www.starfall.com/

 • Animals----


Կիսամյակիվերջումսովորողներըձեռքենբերելհետևյալլեզվականկարողությունները.

 • Կարողանումեններկայանալ

 • Անվանելշրջապատողառարկաները՝նշելովնրանցգույները

 • Կարողանումենփոքրիկերկխոսությունվարելիրարմիջև

 • Պատասխանելպարզհարցերին

 • Կարողանումենճանաչելտառերը և նրանցհնչյունները


3-րդ դասարան

 • I և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-րդդասարանում՝ բառապաշարիավելացմամբ, ինչպեսնաևավելանումենստորևբերվածթեմաները.

 • My family

 • My flat

 • School objects

 • Grammar(a, an հոդերը, եզակի և հոգնակի թվերը, have/has got բայը


Կիսամյակիվերջումսովորողներըձեռքենբերելհետևյալլեզվականկարողությունները.

 • Կարողանումենգրելովիրենքիրենցներկայացնեն

 • Կարողանումենպատմել և գրելիրենցընտանիքիմասին

 • Կարողանումենբանավոր և գրավորնկարագրելիրենցբնակարանը


4-րդ դասարան

 • My day

 • Meals

 • Grammar(Present Ind. Tense, Present Cont. Tense, countable and uncountable nouns)

  Մասնակցություն <<Dijitec-2013>> -ինտվյալդասարանի

  հետ:http://digitech.mskh.am/node/268


Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները.

 • Կարողանում են պատմել և գրել դպրոցի, օրվա, ընտանիքի և բնակարանի շրջակա միջավայրի մասին ավելի մեծ բառապաշարով քան 3-րդ դասարանում


5-րդ դասարան ձեռք են բեր

 • My day

 • My school http://www.mskh.am/am/24354

 • Seasons http://b4.mskh.am/node/3258

 • Holidays

 • Grammar(Present Ind. Tense, Present Cont. Tense, Past Ind. Tense, Future Ind. Tense, Adjectives)

 • Ուսումնականճամփորդությունների ընթացքում աշխատումեմհնարավորինչափօգտագործել

 • անցածբառապաշարը, լեզվականկառուցվածքներըամրապնդելուհամար` օգտագործելովճամփորդությանընթացքումակամայիցստեղծվողիրավիճակները http://b4.mskh.am/node/3321


Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները

 • Կարողանում են ներկայացնել իրենք իրենց, ընտանիքի անդամներին և ընկերներին:

 • Կարողանում են հասկանալ և կարճ ձևով տալ տեքստի գլխավոր տեղեկատվությունը և գաղափարը:

 • Կարողանում են կազմել և գրել նախադասություններ տրված բառերով և բառակապակցություններով:

 • Կարողանում են հասկանալ և գրել անձնական կարճ նամակներ, որոնք վերաբերում են առօրյային, դպրոցին կամ սիրելի զբաղմունքին:


6-րդ դասարան ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները

 • My friends and relatives

 • Seasons

 • Holidays

 • My school

 • Grammar(Past Ind. Tense, Future Ind. Tense, Adjectives, Comparison of adjectives)


Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները

 • Կարողանում են հասկանալ և կազմել պարզ ընդարձակ նախադասություններ:

 • Կարողանում են տալ նկարագիր հաջորդ օրվա գործողությունների մասին;

 • Կարողանում են կարդալ և հասկանալ 6-րդ դասարանի քերականական կառուցվածքներով և ծանոթ թեմաներով գրված տեքստերի ընդհանուր բովանդակությունը:

 • Կարողանում են կարճ շարադրել լսված խոսքը, որը ծանոթ թեմայով է և ծանոթ բառապաշարով:


Աշնանային բաց հավաքի և աշնանային մեդիաօլիմպիադայի մասնակցություն

 • Ամենամյա աշնանային բաց հավաքին ընդառաջ. Անգլերենի ուսուցման կազմակերպումը Դպրոց-պարտեզի իմ դասարաններումhttp://www.mskh.am/am/22689

 • Աշնանային օլիմպիադայի իմ նախագիծը,որը կոչվում է "Տարվա եղանակները":

  Մասնակիցներ` Դպրոց-պարտեզի 5.2 դասարանի 12 սովորողներhttp://b4.mskh.am/node/3258


Di g itec h 2013
Di մեդիաօլիմպիադայի մասնաgitech-2013

 • Dijitec-2013-ին ներկայացրել եմ 2 հայտ՝

 • 1. Որպես դասավանդողի մեթոդական հոդվածhttp://digitech.mskh.am/node/160

 • 2. Խմբային աշխատանքով արված ուսումնական նյութhttp://digitech.mskh.am/node/268


Հաշվետվական լրացուցիչ տվյալներ մեդիաօլիմպիադայի մասնա

 • Կիսամյակի ընթացքում չունեմ որևէ բաց թողած ժամ:

 • Չունեմ բաց թողած սեմինար:

 • Հետևել եմ բոլոր առցանց քննարկումներին՝

 • Հեղինակայինկրթականծրագիր 2013

  http://mskh.am/am/26172

 • Դասավանդողներիձմեռայինդպրոց:

  http://www.mskh.am/am/25972


Անձնական և դպրոցի թվային միջոցները

 • Անձնական՝ նոթբուք, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ,

 • Դպրոցի՝ համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ուժեղացուցիչներ


Էլեկտրոնային օրացույցի գործածում

 • Իմ բոլոր դասարանների ամենօրյա տնային առաջադրանքները դնում եմ օրացույցում:

 • Ամենօրյա դասի պլանները դնում եմ օրացույցում:


Թողարկած նյութերի հղումները գործածում

 • http://www.mskh.am/am/25939

 • http://www.mskh.am/am/24354

 • http://www.mskh.am/am/24008

 • http://www.mskh.am/am/22689

 • http://b4.mskh.am/node/3258


ad