slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PARTNEŘI PROJEKTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

PARTNEŘI PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

KULATÝ STŮL PRO STUDENTY FBI VŠB-TUO “ Safety AGENT “ Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu r.č . CZ.1.07/2.4.00/31.0049 17.5.2012, Podnikatelský inkubátor v Ostravě-Porubě Mgr. Šárka HERMANOVÁ Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. PARTNEŘI PROJEKTU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PARTNEŘI PROJEKTU' - julie-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KULATÝ STŮL PRO STUDENTY FBI VŠB-TUO“Safety AGENT“Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslur.č. CZ.1.07/2.4.00/31.004917.5.2012, Podnikatelský inkubátor v Ostravě-PoruběMgr. Šárka HERMANOVÁČeská technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

c le projektu
CÍLE PROJEKTU
 • vytváření vazeb v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami, výzkumem a podnikatelskými subjekty
 • zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových partnerství
 • navazování vztahů a rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni
 • propojení terciární sféry s aplikační sférou
 • rozvoj lidských zdrojů cílové skupiny
obsah projektu
OBSAH PROJEKTU
 • odborné stáže akademických pracovníků a pracovníků VaV
 • odborné praxe a stáže studentů VŠ ve významných organizacích
 • vědecké konference a kulaté stoly na poli průmyslové bezpečnosti
 • vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na osobnostní rozvoj
c lov skupina
Cílová skupina
 • akademičtí a vědečtí pracovníci VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice
 • studenti VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice
 • další pracovníci zabývající se vzděláváním či výzkumem a vývojem v oblasti průmyslové bezpečnosti
p idan hodnota
PŘIDANÁ HODNOTA
 • zvýšení úrovně vzájemné komunikace a předávání informací napříč sektory
 • transfer znalostí a zkušeností (terciární <--> aplikační sféra)
 • vznik metodických dokumentů, které pomohou nastavit parametry pro spolupráci
 • komplexní a globální záběr projektu
 • navázání široké sítě kontaktů v oblasti průmyslové bezpečnosti v rámci ČR i v zahraničí
shrnut dosavadn realizace
SHRNUTÍ DOSAVADNÍ REALIZACE
 • 2.4. – zahájení projektu, nástup nových členů týmu
 • Schůzky s partnery projektu, jednání o spolupráci
 • VŠB – TU Ostrava
 • UP Pardubice
 • Centrum dopravního výzkumu
 • 17.4. – Informační seminář na FBI
 • Příprava směrnic, smluv a metodických dokumentů
 • Výběrová řízení na dodavatele:
 • Interaktivního informačního portálu
 • Konferenčních, stravovacích a ubytovacích služeb
 • Vzdělávacích služeb (AJ + soft skills)
student x podnik
STUDENT x PODNIK
 • Nabídka praxí a stáží pro studenty FBI
  • Specifikace procesu organizace stáží a praxí – viz Sandra Tokařová

2. Odborné konzultace pro studenty FBI

  • Individuálně při kontaktu se studenty

3. Oponentura / vedení závěrečných prací studentů FBI

  • Vystavení seznamu témat na informačním portálu
 • Kontakty na budoucí zaměstnavatele
  • Možnost získat práci u poskytovatele praxe po ukončení studia
student x univerzita
STUDENT x UNIVERZITA
 • Práce s talenty a jejich rozvoj
 • Zkvalitňování a inovování výuky
 • Možnost výjezdu na konferenci spolu s pedagogem
 • Formy zapojení (získávání informací / požadavků)
  • Cílená zpětná vazba (dotazníky…)
  • Kulaté stoly a workshopy
  • Hodnocení studentů formou závěrečné zprávy
  • Inspirace ze zahraničí
  • SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI O CENY !!!
student x cz tpis
STUDENT x CZ-TPIS
 • Pomoc při organizací akcí (workshopy, semináře…)
 • Účast na vzdělávacích kurzech „soft skills“
 • Kompetenční profily / sebepoznání
 • Iniciace vzniku nových partnerství
 • AGENTI !!! (kdokoliv z řad studentů, zejm. 4.-6. roč.)
  • Mluvčí / zástupce cílové skupiny
  • Nositel zpětné vazby od studentů
  • Propagátor / šiřitel informací o SA mezi studenty
  • Definice AGENTA viz brainstorminsg
ad