Hvorfor skal spildevand renses
Download
1 / 24

Hvorfor skal spildevand renses - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Hvorfor skal spildevand renses. Anlægsarbejde. Kloakering på landet i Middelfart Kommune 2014 Gennemgang af projektet Hvad betyder det for den enkelte husejer Hvad betyder det for lodsejere i øvrigt Økonomi ved løsningen Film

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvorfor skal spildevand renses' - jordan-hamilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Anl gsarbejde
Anlægsarbejde

 • Kloakering på landet i Middelfart Kommune 2014

 • Gennemgang af projektet

 • Hvad betyder det for den enkelte husejer

 • Hvad betyder det for lodsejere i øvrigt

 • Økonomi ved løsningen

 • Film

 • Bonnerup Consult udarbejder projekt, herunder gennemgår og aftaler løsningen med de enkelte husejere og lodsejere


Anl gsarbejde1
Anlægsarbejde

 • Hvad laver Kloakforsyningen?

 • Nedgravning af pumpebrønd lige indenfor skel.

 • Tilslutning af pumpebrønd til kloakledningen.

 • Opsætning af separat sikringsgruppe i husets eltavle.

 • Eltilslutning til spildevandspumpen.

 • Tinglysning af deklaration


Traditionel kloakering kontra pumpeløsning

Traditionel kloakering Pumpeløsning -lille gravedybde/boring af ledning


Anl gsarbejde2
Anlægsarbejde

 • Hvad skal I selv lave?

 • Tilslutning af husets spildevand til pumpebrønd.

 • Overfladevand og tagvand må ikke tilsluttes pumpebrønd.Det kan betyde større omlægninger af kloakledninger

 • Eksisterende septiktank skal nedlægges.

 • Tegninger af det færdige anlæg skal godkendes.

 • Giver tilsagn om deklaration af spildevandsanlæg, hvor man accepterer at el-tilslutningen tages fra husets el-tavle

Kloakarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester.

Bonnerup Consult vil i perioden feb.- april 2014 gennemgå projektet med hver

enkelt lodsejer.


Deklaration og tinglysning

 • Deklaration

 • Skal sikre at pumpebrønd og trykledninger tilhører spildevandsforsyningen, og skal ligge uforstyrret

 • Mulighed for at få ledningen flyttet

 • El-installation tages fra husets el-tavle og skal ligeledes ligge uforstyrret

 • Tinglysning varetages af landinspektør

 • Digital tinglysning kræver fuldmagt fra ejer(e)

 • Accept af at landinspektør må foretage tinglysningen

 • Husejer skal give accept til deklaration og til fuldmagt.

 • Gennemgås af medarbejder fra BC
Tidsplan kloakering middelfart
Tidsplan – kloakering Middelfart

 • Feb. - maj 2014: Alle kontaktes angående placering af pumpestation og trykledninger, deklarationer, fuldmagter og erstatningsaftaler

 • Maj-juni 2014: Anlægsarbejde påbegyndes af entreprenør.

 • Juni - august 2014: Nedgravning af pumpestationer af entreprenør

 • September – december 2014: Alle private tilslutninger udføres.

 • Januar 2015: Tilslutning skal være afsluttet.


Kloakering ved tryksat system
Kloakering ved tryksat system

 • Tilslutningsbidrag kr. 35.778,49 kr. pr. boligenhed – ved huse uden erhvervsmæssig udnyttelse.

 • Omlægning af eksisterende kloakledninger 15-20.000 kr.

 • Eventuelle udgifter til egen stikledning

  I alt ca. kr. 50.000-55.000 kr.

  Driftsudgifter

 • Fast bidrag 0 kr. Afledningsbidrag kr.  51,53 kr./ m3.

 • 6.183,60 kr. per år ved 120 m3 om året

 • 8.760,10 kr. per år ved 170 m3 om året

 • Alle priser 2014 inkl. moms

Hvad koster det ved kloakering ?


Ledninger over landbrugsjord mv
Ledninger over landbrugsjord mv

Erstatning ved placering af ledninger i landbrugsjord

 • Landsaftale 2014 mellem Dansk Landbrug og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)

 • Grundbeløb

 • Deklarationserstatning.

 • Strukturerstatning

 • Afgrødeerstatning

  Bonnerup Consult vil tage kontakt til berørte lodsejere for afklaring af placering og erstatningad