V y 32 inovace jps21460bed
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

V Y_32_INOVACE_ ČJPS21460BED PowerPoint PPT Presentation


  • 40 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

V Y_32_INOVACE_ ČJPS21460BED.

Download Presentation

V Y_32_INOVACE_ ČJPS21460BED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VY_32_INOVACE_JPS21460BED

Vukov materil v rmci projektu OPVK 1.5 Penze stednm kolmslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Nzev projektu:Rozvoj vzdlanostislo ablony: III/2Datum vytvoen:7.12. 2012Autor:Mgr. Karla BedrlkovUreno pro pedmt: esk jazyk a literaturaTematick oblast:esk a svt. literatura I. pol. 20. stol.Obor vzdln:Podnikn (64-41-L/51), 2. ronk Nzev vukovho materilu: esk prza 1. pol. 20.stolet - testPopis vyuit: Interaktivn test za pouit notebooku

as: 20 minut


esk prza 1. pol. 20. stol.

Test


1. Urete autora romnu Advent.

A.Jarmila Glazarov

B.Ivan Olbracht

C.Jaroslav Havlek

D.Eduard Bass


2. Urete autora nsledujc ukzky.

Ale na hbitov bych se bl. Kdo naposled ume, tak mezi ostatnmi nebotky nem dnou ctu, to je zrovna tak, kdy do koly pijde nov k. J bysem nechtl mt na krchov slubu, ani kdyby mn nkdo za to dal cel pytel burskch ok, k tomu album cizozemskch znmek, modr svetr a paliv sklko.

A.Vladislav Vanura

B.Jaroslav Havlek

C.Karel Polek

D.Ivan Olbracht


3. Urete autora romnu Golet v dol.

A.Jaroslav Havlek

B.Karel Polek

C.Ivan Olbracht

D.Jarmila Glazarov


4. Kdo je autorem nsledujc ukzky.

  • Kdyby byla tpka psala kroniku svho ivota, docela jist by byla vyznaila rok 1901 jako astn, snad ze vech dosavadnch za nejtastnj. Je a ku podivu, jak se j karta obrtila.

A.Jarmila Glazarov

B.Jaroslav Havlek

C.Josef a Karel apkov

D.Ivan Olbracht


5. V jakch novinch psobili E. Bass, K. Polek i K. apek?

A.v Nrodnch novinch

B.v Prvu

C.v Lidovch novinch

D.ve Svobodnm slovu


6. Jak se nazv mylenkov smr, jeho zastncem byl Karel apek?

A.expresionismus

B.pragmatismus

C.existencialismus

D.nihilismus


7. Ze kter Vanurovy knihy pochz uveden ukzka.

To by byla zl a neodpustiteln prorada, dl abb, avak podvejte se na Antonna, myslte, a je pravdpodobn, e by tento mamlas zskal dve tak hezk? Jste si jista, e se nemlte? Poznala jste opravdu Annu kouzelnici?

A.z romnu Ti eky

B.z romnu Konec starch as

C.z novely Rozmarn lto

D.z romnu Markta Lazarov


8. Vliv jakho bsnickho smru lze spatovat ve Vanurov prze?

A.surrealismu

B.pragmatismu

C.poetismu

D.dadaismu


9. Urete, ve kterm ppad se jedn o soubor fejeton Karla apka.

A.Povdky z jedn kapsy

B.Hordubal

C.Zahradnkv rok

D.Hovory s T.G. Masarykem


10. Film Markta Lazarov (s Magdou Varyovou v hlavn roli) byl v roce 1998 v anket filmovch kritik vyhlen nejvznamnjm filmem esk kinematografie. Kdo byl reisrem tohoto filmu?

A.Frantiek Vlil

B.Vra Chytilov

C.Ji Menzel

D.Karel Kachya


11. Jak lze strun charakterizovat apkv romn Krakatit?

A.dobrodrun romn o ptrn po ukradenm vynlezu

B.utopie o nebezpe zneuit techniky a moci lovkem

C.milostn romn s detektivn zpletkou

D.sci-fi o fantastickm vynlezu, kter je zneuit neptelskou mocnost


12. Karel apek je autorem knih Anglick listy, Vlet do panl i Cesta na sever. Jak nr tyto knihy reprezentuj?

A.report

B.fejeton

C.povdka

D.literrn dopis


13. Jak prosted zobrazil Eduard Bass ve svch nejznmjch dlech pro dospl ze 40. let?

A.prosted kabaretu

B.prosted cirkusu

C.prosted fotbalu

D.prosted novin


14. Z jak vrstvy jazyka erp Jarmila Glazarov v uvedenm ryvku?

Otm zstv v kuchyni:Dobrerano, roby. A tu co ty, Martino, pokaluje? Neuje baj boleioto v zadoch?

A.z obecn etiny

B.z lkaskho slangu

C.z laskho ne

D.z hanckho ne


15. Jak se jmenoval kubistick mal, grafik a spisovatel, kter je autorem ilustrac pohdkov knihy Povdn o pejskovi a koice?

A.Cyril Bouda

B.Josef Lada

C.Josef apek

D.Karel apek


16. Jak typ muskch postav si vybral Jaroslav Havlek pro sv przy?

A.tce nemocn a trpc jedince

B.smn malomky

C.morln naruen jedince

D.jedince s patologickmi chylkami


17. Uvete nzev film, ze kterch pochzej nsledujc obrzky.

5

2

1

3

4

6


Hodnocen testu

  • 22-19 bod = vborn

  • 18-16 bod = chvalitebn

  • 15-12 bod = dobr

  • 11-9 bod = dostaten

  • 8a mn= nedostaten


Pouit zdroje

Obr. 1 - http://www.bontonfilm.cz/rozmarne-leto.html

Obr. 2 - http://www.ceskatelevize.cz/porady/898739-kubula-a-kuba-kubikula/

Obr. 3 - http://www.topzine.cz/petrolejove-lampy-na-dvd-dve-herecke-senzace-zari-bok-po-boku

Obr. 4 - http://www.novinky.cz/zena/styl/214365-miroslav-donutil-nejsem-cynicky-bonvivan.html

Obr. 5 - http://czfun.net/movie.php?&category=mr&catid=&videoold=&source=&year=1937

Obr. 6 - http://www.volny.cz/czfilm/Film/MarketaLazarova.htm


  • Login