Yen tarim s gortalari s stem devlet destekl tarim s gortasi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI. YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ YASAL DÜZENLEMELER. 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *

Download Presentation

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİDEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI


YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ

YASAL DÜZENLEMELER

 • 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

 • 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *

 • 18.05.2006 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği *

 • 20.02.2006 / 10105 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkiBakanlar Kurulu Kararı

  * 22.09.2005 tarihli yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


TARIM SİGORTALARI HAVUZU

 • Bütünsellik

 • Standardizasyon

 • Verimlilik

 • Ölçek Ekonomisi

 • Yüksek Güvence

 • Sürdürülebilirlik


TARIM SİGORTALARI HAVUZU

Havuz Yönetim Kurulu Üyeleri (7)

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2)

 • Hazine Müsteşarlığı (2)

 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (1)

 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1)

 • İşletici Şirket(1)


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


PRİM DESTEĞİ

 • Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

 • Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

 • Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır.


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


RİSK PAYLAŞIM VE REASÜRANS

 • Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir.

 • Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar.

 • Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir.


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


KATILIM

 • Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır.

 • Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


İŞLETİCİ ŞİRKET

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.


TARSİM

HAVUZ

YÖNETİM

KURULU

İŞLETİCİ

ŞİRKET


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


SİSTEMİN KURUMSAL YAPISI

Devlet

Sigorta Şirketleri

Sivil Toplum Kuruluşları

TARIM SİGORTALARI HAVUZU

İŞLETİCİ ŞİRKET

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı

Hazine

Müsteşarlığı

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir.

Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadırlar.


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


KAPSAMA ALINABİLECEK RİSKLER

Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için;

 • Kuraklık

 • Dolu, Don

 • Sel, taban suyu baskını

 • Fırtına, Hortum

 • Deprem, Heyelan

 • Yangın, Kaza ve Zararlılar

 • Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar

  ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tarım Sigortaları Havuzu

 • Devletin Prim Desteği

 • Devletin Hasar Desteği

 • Gönüllülük Esası

 • İşletici Şirket

 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği

 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Kapsama Alınacak Riskler

 • Denetim


DENETİM

Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi, Hazine Müsteşarlığı, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.


DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI MEVCUT UYGULAMA


BAKANLAR KURULU KARARI

(28 Şubat 2006 Tarihli)

Madde 1-Bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilir.

Madde 2-Önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilir.


BAKANLAR KURULU KARARI

(28 Şubat 2006 Tarihli)

Madde 3-Bitkisel ürünler için don sigortası uygulaması, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmişlik düzeyinde bulunan ekli listedeki 90 ilçede pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Bu ilçelerde, 1 inci maddede yer alan teminatlara ilave olarak don sigortası teminatı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Madde 4-Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2006 yılında sigorta priminin %50’si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.


DEVLET DESTEKLİ TARIMSİGORTALARI

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

SERA SİGORTALARI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI

KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI


DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI


DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI


DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI


DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI


DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

 • Bitkisel Ürün Sigortası

 • Sera Sigortası

 • Hayvan Hayat Sigortası

 • Kümes Hayvanları Sigortası

Genel Şartları, tarife, talimat ve teknik şartları

30 Mayıs 2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.


DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

 • Bitkisel Ürün Sigortası (1 Haziranda başladı)

 • Sera Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)

 • Hayvan Hayat Sigortası (1 Haziranda başladı)

 • Kümes Hayvanları Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)


NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ?

Aksigorta A.Ş.

Anadolu Sigorta T.A.Ş.

Ankara Sigorta T.A.Ş.

Axa Oyak Sigorta A.Ş.

Başak Sigorta A.Ş.

Garanti Sigorta A.Ş.

Güneş Sigorta A.Ş.

Güven Sigorta T.A.Ş

HDI Sigorta A.Ş.

Işık Sigorta A.Ş.

İsviçre sigorta A.Ş.

Koç Allianz Sigorta A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.

Şeker Sigorta A.Ş.

T.Genel Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.


HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?


HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?

HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI


DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARIPRİMLER NASIL BELİRLENİYOR

 • 23 Ayrı Tehlike Bölgesi Var

 • 10 Ayrı Ürün Grubu Mevcut


SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERİN TEHLİKE BÖLGESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PRİM FİYATLARI

Prim fiyatı 10 dekar alan için hesaplanmıştır.


DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARIPRİMLER NASIL BELİRLENİYOR

 • Hayvan sayısına bağlı olarak 5 ayrı fiyat tablosu var

 • 20 hayvana kadar ferdi sigorta yöntemi uygulanıyor

 • 21 ve üzeri için sürü sigortası yöntemi uygulanıyor


DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI

ÖDENECEK PRİM TUTARI


PRİMLERİN ÖDENMESİ

 • Bitkisel Ürün Sigortalarında Sigorta Şirketlerince tahsil edilecek primlerin %10’u peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir.

 • Sera, Hayvan Hayat ve Kümes Hayvan HayatSigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.

 • Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL’nin altında olamaz.


MUAFİYET UYGULAMASI VE MÜŞTEREK SİGORTA

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.

Müşterek Sigorta:Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır.

Muafiyet:Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.


DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI - MUAFİYETLER

(Ürünün Sigorta Bedeli üzerinden % olarak)


DEVLET DESTEKLİ SERA

SİGORTALARI - MUAFİYETLER


DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT

SİGORTASI-MUAFİYETLER


DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI

SİGORTASI-MUAFİYETLER


TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-1)

Bitkisel Ürün Sigortası Tazminat Hesabı


TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-2)

Büyükbaş Hayvan Sürü Sigortası Tazminat Hesabı


Teşekkürler.. !


 • Login