Energia na potrzeby oświetlenia część 1 - PowerPoint PPT Presentation

Energia na potrzeby o wietlenia cz 1
Download
1 / 42

  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Energia na potrzeby oświetlenia część 1. Przemysław Wronowski Październik 2009. Podstawy. Źródła światła dzielimy na naturalne i sztuczne. Światło jest rodzajem energii elektromagnetycznej promienistej, wysyłanej w formie bardzo małych dawek tzw. fotonów. Podstawowe wielkości oświetlenia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Energia na potrzeby oświetlenia część 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Energia na potrzeby oświetlenia część 1

Przemysław Wronowski

Październik 2009


Podstawy

Podstawy

Źródła światła dzielimy na naturalne i sztuczne.

Światło jest rodzajem energii elektromagnetycznej promienistej, wysyłanej w formie bardzo małych dawek tzw. fotonów


Podstawowe wielko ci o wietlenia

Podstawowe wielkości oświetlenia

strumień świetlny F [lm],

światłość I [cd],

natężenie oświetlenia E [lx],

luminancja L [cd/m2].


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Strumień świetlnyΦ

Parametr określający całkowitą moc światła emitowanego

z danego źródła światła


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Światłość

Światłość - natężenie źródła światła w danym kierunku


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Natężenie oświetlenia

Gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Luminancja

Luminancja – wielkość miary natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Natężenie oświetlenia

• Poziom 20 lx umożliwia zgrubne rozróżnienie cech twarzy i został przyjęty jako minimalny we wnętrzach

• Pozion 200 lx umożliwia rozróżnienie cech twarzy bez nadmiernego wysiłku, został przyjęty jako minimalny we wnętrzach gdzie przebywają ludzie dłużej i jest wykonywana praca

• Poziom 2000 lx został przyjęty jako optymalny ze względu na odczucia przyjemnościowe

• Poziom 20000 lx wystąpi maksymalna czułość kontrastowa oka.


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Oświetlenie naturalne

10 000 lx

100 000 lx


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Oświetlenie sztuczne

Poprawne oświetlenie to takie, które zapewnia wygodne widzenie

Wygodne widzenie występuje gdy zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, spostrzeganie jest sprawne ale nie nadmiernie męczące

Do zapewnienia wygodnego widzenia konieczne są:

• właściwy poziom natężenia oświetlenia PN-EN 12464-1: 2004

• właściwa równomierność oświetlenia

• właściwy poziom ograniczenia olśnienia

• właściwy rozkład luminancji

• właściwa barwa światła

• właściwy wspłczynnik oddawania barw


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Temperatura barwowa

Linia ciągła - jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła, np.:

2000 K - barwa światła świeczki

2800 K - barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)

3000 K - wschód i zachód słońca

4000 K - barwa biała

5000 K - barwa chłodnobiała

6500 K - barwa dzienna

10000-15000 K - barwa czystego niebieskiego nieba

28000-30000 K - błyskawica


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Wpływ barwy światła na człowieka


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Oświetlenie dynamiczne


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

  • Sprawność źródła światła (skuteczność źródła światła)

  • [lm/W]

  • jednostka skuteczności źródła światła = jaka część mocy elektrycznej pobranej przez źródło światła przetwarzana jest na strumień świetlny

  • =F/P

    Im większa jest ta wartość, tym bardziej sprawne jest źródło światła. W związku z tą zależnością musimy jednak wziąć pod uwagę żywotność źródła światła.


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Podstawowe parametry źródeł światła

• Moc znamionowa [W]- wartość mocy lampy przy zachowaniu określonych warunków pracy lampy.

• Trwałość absolutna – czas świecenia do chwili wygaśnięcia wskutek uszkodzenia

• Trwałość użyteczna - czas świecenia źródła światła do chwili,

kiedy wartość jego strumienia świetlnego zmniejszy się o

20 ÷ 30% w stosunku do wartości początkowej

• Temperatura barwowa – określa kolor światła emitoanego przez źródło światła

• Współczynnik oddawania barw Ra- określa jak wiernie postrzegamy barwy oświetlonych przedmiotów


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Porównanie źródeł światła


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Żarówki tradycyjne

ZALETY:

• produkcja żarówek o dowolnym

napięciu znamionowym i dowolnej mocy

znamionowej;

• zaświeca się od razu po włączeniu do

sieci;

• bardzo dobre oddawanie barw

• nie wymaga dodatkowego stosowania

przyrządów zapłonowych i statecznika.

WADY:

• wrażliwość na wartość napięcia

zasilającego;

• krótka trwałość (około 1000 h);

• niska skuteczność świetlna (8 – 21

lm/W);

• duża energochłonność


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Żarówki halogenowe

żarówki halogenowe w porównaniu z żarówkami

tradycyjnymi charakteryzuje:

• większa skuteczność świetlna (18-33 lm/W);

• mniejsze wymiary;

• wyższa trwałość (znamionowa trwałość

ok 2000 h);

• wyższa temperatura barwowa

(3000-3400 K, barwy oświetlanych przedmiotów

są bardziej nasycone);

• mały spadek strumienia świetlnego w okresie

eksploatacji.


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Świetlówki kompaktowe

ZALETY:

• brak efektu stroboskopowego;

• mogą być stosowane w

większości standartowych

opraw oświetleniowych.

• jest produkowana w różnych

temperaturach barwowych


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Świetlówki liniowe

Zalety

• Bardzo wysoki współczynnik oddawania

barw Ra>90

• Szerokie zastoswanie

• Równomierność oświetlenia

• Duży wachlarz mocowy

Wady

• Mała odporność na niskie temperatury


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Lampy rtęciowe wysokoprężne

WADY:

• wpływ temperatury otoczenia na czas

zapłonu;

• mały współczynnik oddawania barw;

• występowanie efektu stroboskopowego.

• niska skuteczność świetlna (60 lm/W)

ZALETY:

• niska cena w porównaniu z innymi

wysokociśnieniowymi lampami

wyładowczymi;

• wysoka niezawodność i trwałość w

porównaniu z żarówkami (6000 - 20000 h);


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Lampy sodowe wysokoprężne

WADY:

• moc dostarczana do lampy może ulec

zmianie wskutek zmiany napięcia

zasilającego lampy

• niski współczynnik oddawania barw Ra~20

ZALETY:

• są mało wrażliwe na wahania

temperatury otoczenia

• wysoka trwałość (20000 – 32000 h)


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Lampy sodowe niskoprężne

WADY:

• bardz niski współczynnik Ra

• bardzo ograniczone możliwości zastosowań

• długi czas zapłonu

ZALETY

• wysoka skuteczność świetlna,

nawet 200 lm/W !!!!

• długa żywotność


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Lampy LED

WADY:

• cena

• cena

• cena...

ZALETY

• wysoka skuteczność świetlna (i wciąż rośnie),

• ekstremalnie długa żywotność (ok 100 000h)

• wysoki współczynnik oddawania barw

• odporna na zmiany temperatur

•...................


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Pomiary wielkości świetlnych

Pomiaru natężenia oświetlenia dokonuje się luksomierzem


Oprawy o wietleniowe i ich elementy

Oprawy oświetleniowe i ich elementy


Zastosowanie opraw

Zastosowanie opraw

użytkowe

dekoracyjne

efekty świetlne

iluminacyjne

Oświetlenie uliczne

informacyjne

biurowe


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Rodzaje oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN [2 ])

OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

OŚWIETLENIE ZAPASOWE

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH

OŚWIETLENIE STREFY OTWARTEJ

OŚWIETLENIE STREFY WYSOKIEGO RYZYKA


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia

EK, L= EL, j·Af, [kWh/rok]

EL, j – roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do oświetlenia [kWh/m2rok]

Af – powierzchnia użytkowa [m2]


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do oświetlenia

EL,j= PN·FC/1000·[(tD · Fo · FD)+(tN · Fo)], [kWh/m2rok]

PN – moc wszystkich zainstalowanych opraw oświetleniowych [W/m2]

Fc – współczynnik uwzględniający regulację prowadzącą do utrzymania

natężenia oświetlenia na wymaganym poziomie

FD – współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w

oświetleniu

Fo – współczynnik uwzględniający nieobecności użytkowników w miejscu pracy

tD – czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia [h]

tN – czas użytkowania oświetlenia w nocy [h]


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Średnia ważona moc jednostkowa oświetlenia budynku ocenianego

PN=[Σ Pj· Afj )]/ Σ Af [W/m2]

Pj – moc jednostkowa opraw oświetleniowych w j-tym pomieszczeniu [W/m2]

Afj – powierzchnia użytkowa j-tego pomieszczenia


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię

pierwotną do oświetlenia wbudowanego

QP,L= wel · EK,L + wel · Eel, pom, L , [kWh/rok]

EK,L – roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez oświetlenie

wbudowane [kWh/rok]

Eel, pom, L– roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napendu

urządzeń pomocniczych systemu oświetlenia wbudowanego [kWh/rok]

wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie

nośnika energii (Tab.1, zał. 5)


Ocena o wietlenia elektrycznego obietku polega na

Ocena oświetlenia elektrycznego obietku polega na:

• Inwentaryzacji odbiorników oświetleniowych w budynku i sprawdzenie ich skuteczności świetlnej;

• Sprawdzenie aktualnych aktów normatywnych dotyczących parametrów oświetleniowych w danym budynku;

• Pomiarze podstawowych wielkości świetlnych w budynku (natężenie oświetlenia, równomierność);

• Sprawdzenie w jakim stopniu oświetlenie dzienne jest wykorzystywane (znane są przypadki używania oświetlenia sztucznego pomimo,że oświetlenie dzienne wystarczałoby do zapewnienia wygody widzenia)

• Sprawdzenie sposobu sterowania oświetleniem.


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Redukcję zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia obiektu można osiągnąć poprzez:

• Modernizację starego oświetlenia,

• Wprowadzenie systemów sterowania oświetleniem,• Wykorzystanie w maksymalnym stopniu oświetlenia

dziennego,

• Optymalizacje zapotrzebowania na energię instalacji

oświetleniowej juz w fazie projektowania,

• Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników

obiektu,

Dodatkowo w celu optymalizacji kosztów utrzymania oświetlenia należy rozważyć możliwość grupowych wymian żródeł światła w określonym czasookresie


Energia na potrzeby o wietlenia cz 1

Dziękuję za uwagę


  • Login