D ff z alveoler hemoraj lerde tani
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI. Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ (DAH). Alveoler boşluklara kanama Alveolokapiller membran hasarı

Download Presentation

DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİLERDE TANI

Prof. Dr. Demet KARNAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ (DAH)

 • Alveoler boşluklara kanama

 • Alveolokapiller membran hasarı

 • Arteriol ve venüllerin ve de alveoler septaların hasarına ve bu bölgedeki kapillerlerin yırtılması

 • Alveol içine kanama fazla olsa bile hemoptizi??


ETİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ

 • Pulmoner kapillerit

 • Ilımlı Pulmoner Kanama 

 • Diffüz Alveoler Hasar


Pulmoner kapillerit

 • Alveoler septaların yani interstisyumun nötrofilik infiltrasyonu

 • Hızlı nekroz, ileri yapısal bozukluk ve alveoler alana kırmızı kan hücresi hücumu

 • Nötrofiller bir süre sonra fragmante olur

 • Toksik oksijen radikalleri ve proteolitik enzimler ?

 • Fragmante nötrofiller, çekirdek artıkları ve fibrin alveoler alana göç eder ve fibrinoid nekroz gelişir


Pulmoner kapillerit


Kapillerit


Ilımlı Pulmoner Kanama

 •  İnflamasyon ve destrüksiyon olmaksızın alveoler yapının kanaması


Ilımlı Pulmoner Kanama


Diffüz Alveoler Hasar

 • Akut respiratuar distres sendromunun altta yatan şekli

 • Alveoler septalarda ödem ve hyalin membran formasyonu ile karakterli

 • Bu tablo aynı zamanda DAH


Diffüz Alveoler Hasar


Diffüz Alveoler Hasar


Kollajen Doku Hastalıkları


Diğer Hastalıklar


Diğer Hastalıklar


KLİNİK PREZENTASYON

 • Dispne

 • Hemoptizi

 • Artmış alveolo-arteryel oksijen gradyenti

 • Anemi

 • Akciğer grafisinde difüz alveoler patern

 • DLCO (ilk 48 saat)

 • BAL bulguları


DAH-PA grafi


Bronkoskopi

 • BAL sıvısının hemorajik görüntüsü

 • Alveoler makrofajlarda hemosiderin saptanması (prusya mavisi)

  • BAL normalse alveoler hemoraji dışlanır

 • Transbronşiyal akciğer biyopsisi altta yatan bir granülomatöz vaskülit? ya da kollagen doku hast?


KLİNİK


Öykü Alma

 • ilaç alışkanlığı

 • kollajen doku hastalığı

 • bağışıklığın baskılanıp baskılanmadığı

 • vaskülitik bulgular

 • kardiyak patolojiler


Bulgular

 • Genellikle bir haftadan kısa

 • Öksürük, ateş, ve dispne en sık rastlanan semptomlar arasında

 • Bazı olgular solunum yetmezliği-mekanik ventilasyon ihtiyacı

 • Hemoptizi ilk gelişte %33 olguda yok

 • Lokalize ya da diffüz yeni alveoler infiltrasyonlar, hemoglobinin düşmesi ve BAL sıvısının hemorajik olması


Fizik İnceleme

 • Genellikle nonspesifik

 • Eğer altta yatan sistemik bir vaskülit ya da kollagen doku hastalığı yoksa genellikle tanı koymak güç!

 • Üveit, lokositoklastik vaskülit, kollagen doku bulguları, mitral darlığı yakalanabilecek patolojiler


Radyolojik bulgular

 • Akciğer grafisi nonspesifik?

 • Yamalı yaygın alveoler gölge koyulukları

 • DAH episodları- akciğer fibrozu ve kalıcı interstisyel opasiteler

 • KOAH+DAH

 • MPA+DAH


Laboratuar Bulguları

 • ESR

 • Beyaz küre

 • Hematokrit

 • Pulmoner renal hastalık

 • Glomerülonefrit

 • Artmış plazma kreatinin konsantrasyonu

 • idrar tahlilinde proteinuri, beyaz ve kırmızı küreler tipik


DAH TANI TRİADI

 • Gaz değişim anormalliği-hipoksemi

  • Mekanik ventilasyon ihtiyacı ?!

 • DLCO artar

 • Diffüz alveoler infiltrasyon


ÖZEL DURUMLAR

 • ANCA gibi bazı otoantikorlar Wegener Granülomatozu, mikroskobik polianjit, idyopatik pulmoner renal sendrom gibi etyolojilerin tanısında yardımcı

 • Sitoplazmik ANCA (c-ANCA), antiproteinaz 3 (PR 3) ü tarifler ve Wegener Granülomatozu için oldukça spesifik

 • Perinükleer ANCA (p-ANCA) antimiyeloperoksidaz antikorunu tarifler ve mikroskobik polianjit ve idyopatik pulmoner-renal sendromda anlamlı


ÖZEL DURUMLAR

 • Tedavi edilmemiş SLE’li hastaların %95 inde ANA pozitif

 • Anti-ds DNA, SLE’li hastaların % 50-75 inde pozitif

 • Anti-ds DNA pozitifliği ve C3 ün düşük bulunması SLE için %100 tanı koydurucu

 • Doku immünflorösan çalışmaları ve serum ABMA (antiglomerul bazal membran antikoru) ölçümü Goodpasture sendromu için %97 sensitif, %98 spesifik


TEDAVİ

 • Altta yatan etiyolojiye göre farklı


PROGNOZ

 • Tekrarlayan epizodlar geri dönülmez pulmoner fibroz

 • İdiopatik pulmoner hemosideroz, wegener, ve mitral darlığında bu tablo hakim

 • DAH sonrası ciddi obstrüktif akciğer hasarı ve amfizem de raporlanmış


MORTALİTE

 • Altta yatan nedene bağlı

 • SLE, anti-GBM hastalığı ve idiopatik pulmoner hemosideroz %25-50 erken mortalite hızı


Mortalite


35 yaşında kadın olgu

10 günlük yüksek ateş, titreme, güçsüzlük, gece terlemesi

2 gündür ağır dispne

1 ayda 7 kg vermiş

6 yıl önce hipertiroidi tanısı var-PTU kullanıyor

Beta bloker alıyor

Antidepresan alıyor

DAH-PTU


1. Ay kontrol

6. Ay kontrol


6. Ay kontrol BT


DAH-CMV pnömonisi


DAH-MPA


SAH-MPA


DAH-KMP


 • Login