ข้อพึงระวังในการใช้ระบบ CHE QA ONLINE ของผู้ประเมินคุณภาพ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 14

  • 53 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ข้อพึงระวังในการใช้ระบบ CHE QA ONLINE ของผู้ประเมินคุณภาพ. ความสมบรูณ์ของของมูลพื้นฐาน. ข้อมูลพื้นฐานควรต้องถูกบันทึกให้ครบถ้วน (100%) ก่อนเข้าประเมิน ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบความครบถ้วนจากมาตรวัดและข้อมูลทางด้านซ้ายของหน้าจอแรก (Home) ของระบบ CHE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ข้อพึงระวังในการใช้ระบบ CHE QA ONLINE ของผู้ประเมินคุณภาพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Che qa online

CHE QA ONLINE

CHE QA Online


Che qa online

(100%) (Home) CHE


Che qa online

100%


2 che

2. CHE

CHE CHE

CHE QA Online


Che qa online


3 4 3

3. 4.3

  • 4.3


4 4 3

4. 4.3

  • Common data set


4 4 31

4. 4.3


Che qa online

5.


Che qa online

5.


Che qa online

5.


Che qa online

5.

  • Copy Cut Word processing Paste

Copy Cut Paste


  • Login