INTEGRUOTA ŠOKIO – UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKA „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“ 5 klasėje - PowerPoint PPT Presentation

INTEGRUOTA ŠOKIO – UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKA
Download
1 / 16

 • 255 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGRUOTA ŠOKIO – UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKA „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“ 5 klasėje. Klaip ėdos Gedminų pagrindinės mokyklos šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja Kristina Rudelienė

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INTEGRUOTA ŠOKIO – UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKA „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“ 5 klasėje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integruota okio u sienio anglu kalbos pamoka kuno judesys kalba be od iu the ways you move your body are the lan

INTEGRUOTA ŠOKIO – UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS PAMOKA„Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“5 klasėje

Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos

šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis

užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja Kristina Rudelienė

2011-09-16


Integruota okio u sienio anglu kalbos pamoka kuno judesys kalba be od iu the ways you move your body are the lan

Integruotasis ugdymas labiausiai padeda vaiko pasaulėvaizdžio ugdymuisi. Integracija formuoja vertybių sistemą ir pasaulėžiūrą, ir atvirkščiai, vertybių sistema suvokiama per integracinį ugdymą. Integracija įgyvendinama įvairiai – integruojant mokomuosius dalykus, vieną temą arba problemą analizuojant pasitelkus kelių mokomųjų dalykų medžiagą, integruojant ugdymo turinį tais pačiais metodais, kai mokant naujų dalykų remiamasi jau žinomomis sąvokomis, bendromis idėjomis, principais ir dėsningumais. Sudarant atitinkamas situacijas žinios gali tapti aktualios asmenybės požiūriu jau jų įgijimo procese, pvz., taikant šokiui. Be to jos dažniausiai įgyjamos mokiniui aktualia veikla. Šios integruotos anglų kalbos - šokio pamokos tikslas – išmokyti apibūdinti žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atlikti naują užduotį – improvizaciją, stiprinti asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės jausmą.


Integruota okio u sienio anglu kalbos pamoka kuno judesys kalba be od iu the ways you move your body are the lan

Šios integruotos anglų kalbos - šokio pamokos tikslas – išmokyti apibūdinti žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atlikti naują užduotį – improvizaciją, stiprinti asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės jausmą.


Okio dalyko ilgalaikis planas 5 klasei dalykas okis klas 5

ŠOKIO DALYKO ILGALAIKIS PLANAS 5 KLASEI Dalykas: ŠokisKlasė: 5


U sienio i oji kalba angl kalba trumpalaikis planas 5 klasei

Užsienio (I – oji) kalbaANGLŲ KALBATRUMPALAIKIS PLANAS 5 KLASEI


Pamokos planas

PAMOKOS PLANAS

 • Data: 2011-09-16

 • Dalykas: Užsienio (anglų) kalba, šokis

 • Mokytojas: Kristina Rudelienė, Saulius Rudelis

 • Klasė: 5a

 • Pamokos tema: „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“.

 • Mokymosi uždaviniai.

 • Dirbdami grupėmis mokiniai išvardins žmogaus veido ir kūno dalis, išmoks apibūdinti žmogaus išorę, jaus savo kūną ir galės kontroliuoti judėjimą, gebės improvizuoti pagal duotas užduotis.

 • Klasės pasirengimo lygis: puikus.

 • Mokinių motyvacija.

 • Išmoks apibūdinti žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atliks naują užduotį – improvizaciją, stiprės asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės jausmas.

 • Mokomoji veikla.

 • Veikla pamokoje organizuojama naudojant paskaitos, klausimų, diskusijų, grupinio darbo metodus.

 • Mokytojai, naudodami klausimų metodą, pateikia moksleiviams trumpą informaciją apie žmogaus kūną ir jo kinestezinių galių ugdymą (10 min.).

 • Toliau veikla pamokoje organizuojam naudojant grupinio darbo metodą. Mokiniai susiskirsto grupėmis – 3 skirtingų spalvų lapeliai. Kiekviena grupė, susėdusi pagal savo spalvos lapelį, gauna individualią užduotį: išvardinti, parodyti ir užrašyti kūno dalis (10 min.).

 • Atlikę užduotį, mokiniai susipažįsta su šokiu „Jei patinka“ („If you are happy“) (10 min.).

 • Toliau pamokoje vyksta praktinis darbas – mokiniai savo grupėse sukuria judesius tam tikroms kūno dalims ir pristato savo darbą (15 min.).

 • Vertinimas.

 • Įsivertinimas, neformalus.


Integruota okio u sienio anglu kalbos pamoka kuno judesys kalba be od iu the ways you move your body are the lan

 • Kūno kalba – sąvoka, apimanti dviejų ir daugiau žmonių bendravimo formą, naudojant ne garsus ar kitas priemones, o kūno judesius.

 • Kūno kalba taip pat yra viena iš efektyvios komunikacijos priemonių, padedančių geriau suprasti pašnekovą.

 • Kūno kinestezinių galių ugdymas (koordinacija, lankstumas, stiprumas, pusiausvyros pojūtis, taisyklinga kūno laikysena, laisvas natūralus judėjimas), judesių/šokio kalbos turtinimas;

 • Improvizavimas ir komponavimas pavieniui, poroje ar grupėje su muzika ( rankų ir/ar kojų sukeliamais garsais, akcentuojant erdvę: įvairiai naudojant vertikalius ir horizontalius erdvės lygmenis, parenkant įvairias kūno padėtis, judesių kryptis, akcentuojant energiją: kreipiant dėmesį į judesių pobūdį, formą, charakterį, įtampą, dinamiką) ar be muzikos.


Odynas

Žodynas


If you re happy

If you’re happy

 • If you’re happy and you know it, clap your hands

 • If you’re happy and you know it, clap your hands

 • If you’re happy and you know it,

 • And your face will surely show it

 • If you’re happy and you know it, clap your hands.

 • If you’re happy and you know it, shake your hand – hey, friend!

 • If you’re happy and you know it, shake your hand – hey, friend!

 • If you’re happy and you know it,

 • And your face will surely show it

 • If you’re happy and you know it, shake your hand – hey, friend!

 • If you’re happy and you know it, give a smile

 • If you’re happy and you know it, give a smile

 • If you’re happy and you know it,

 • And your face will surely show it

 • If you’re happy and you know it, give a smile.

 • If you’re happy and you know it, clap your hands

 • If you’re happy and you know it, shake your hand – hey, friend!

 • If you’re happy and you know it,

 • And your face will surely show it

 • If you’re happy and you know it, give a smile.

 • If you’re happy and you know it,

 • And your face will surely show it

 • If you’re happy and you know it, give a smile.


Integruotos pamokos akimirkos

INTEGRUOTOS PAMOKOSAKIMIRKOS


 • Login