13 maja 2014 r. - PowerPoint PPT Presentation

13 maja 2014 r.
Download
1 / 22

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska. Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska II Forum Fotowoltaika dla każdego. MISJA BOŚ S.A.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

13 maja 2014 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


13 maja 2014 r

13 maja 2014 r.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Danuta Rostowska

Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska II Forum Fotowoltaika dla każdego


Misja bo s a

MISJA BOŚ S.A.

Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu

i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:

 • świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej

 • świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego

  /ze Statutu Banku/


 • Do wiadczenie bo banku

  Doświadczenie BOŚ Banku

  1991 – 2013

  • 13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia

  • 40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ


  Finansowanie oszcz dno ci energii i oze

  Finansowanie oszczędności energii i OZE

  • Ochrona atmosfery

   • Odnawialne źródła energii

   • Termomodernizacja (rewitalizacja)

   • Efektywność energetyczna

   • Modernizacja sieci ciepłowniczej

   • Modernizacja procesów technologicznych

   • Ekologiczny transport

  • Efekty ekologiczne

   • Produkcja energii w OZE + oszczędność energii elektrycznej

   • 1324 GWh/rok

   • Kredyty na OZE:

   • 14 tys. szt. na łączną kwotę 2125 mln zł


  Kredyty finansuj ce pv z bo banku

  Kredyty finansujące PV z BOŚ Banku


  Kredyt z dobr energi

  Kredyt z Dobrą Energią

  Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE

  Struktura organizacyjna kredytobiorcy

  Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji

  Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie

  finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego

  projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki

  celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV.

  Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności

  W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione

  przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres

  prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.

  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto)

  Okres kredytowania: do 15 lat

  Karencja: w spłacie kapitału–do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do zakończenia inwestycji

  Harmonogram spłaty kredytu: wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu

  • warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej !

  6


  13 maja 2014 r

  Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (w okresach obowiązywania umów)

  • KfW Bankengruppe

   • Kredyt z Klimatem

   • efektywność energetyczna, w tym budowa indywidualnych systemów OZE

   • dla przedsiębiorstw, JST, spółek komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

   • Kredyt EkoOdnowa dla Firm

    • projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw

  • Europejski Bank Inwestycyjny:

   • dla MŚP - zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa,w tym ochrona środowiska

   • dla JST - ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycie energii

  • Bank Rozwoju Rady Europy

   • infrastruktura i ochrona środowiska dla JST

  • Okres kredytowania: do 10 lat

  • Obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku

  • możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału

  • możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udział środków własnych w kosztach

  7


  Kredyty preferencyjne we wsp pracy z wfo igw

  Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

  • Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska

  • Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW

   • przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW),

   • podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie,

   • kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania,

   • preferencje w zakresie oprocentowania,

   • okres kredytowania i karencji.

  • Rodzaje mechanizmów wsparcia

   • kredyty ze środków Funduszu,

   • dopłaty do oprocentowania,

   • dopłata do kapitału,

    w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.


  13 maja 2014 r

  Kredyty preferencyjne na PV z WFOŚiGW

  – wybrany przykład

  Województwo wielkopolskie

  Kredyty z dopłatą do kapitału dla osób fizycznych

  max. kredyt: do 100% kosztów

  Dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8 tys. zł

  oprocentowanie: WIBOR 3M + 2 p.p.

  okres kredytowania: 4 lata

  Kredyty z dopłatą do odsetek dla wszystkich podmiotów w wyłączeniem j.s.t.

  max. kredyt: do 80% kosztów, lecz nie więcej niż 150 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla WM i 1 mln zł dla przedsiębiorców

  oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku –3 p.p.

  okres kredytowania: 10 lat (dopłaty w ciągu 5 lat)


  Ekokredyt pv dla os b fizycznych

  EKOkredyt PV dla osób fizycznych

  • Pakiet obejmujący:

   • instalację fotowoltaiczną

   • kompleksowe finansowanie,

   • montaż oraz gwarancję,

   • ubezpieczenie instalacji.

  • Kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł

  • Okres kredytowania:

   • do 180 m-cy dla Klientów korzystających z rozwiązania od dostawcy Banku,

   • do 120 m-cy dla pozostałych

  • Oprocentowanie: WIBOR3M + Marża uzależniona od okresu kredytowania od 3 p.p. do 5 p.p.

  • Prowizja:

   • dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z Bankiem 0%,

   • dla pozostałych Klientów 5%


  13 maja 2014 r

  BOŚ EKOsystem to minimalne zaangażowanie Klienta – dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  urządzenia

  finansowanie

  montaż

  serwis

  Załatwiamy formalności za Klienta


  Bo ekosystem

  BOŚ EKOsystem

  MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

  MODUŁ SOLARNY

  MODUŁ POMPY CIEPŁA

  MODUŁ KOTŁOWNI


  13 maja 2014 r

  BOŚ EKOsystem


  13 maja 2014 r

  BOŚ EKOsystem


  13 maja 2014 r

  Koszty ogrzewania –porównanie systemów

  Roczne koszty eksploatacji dla domu

  • 140 m2

  • 4 domowników

  • zużycie ciepła 90 kWh/m2/rok

  • roczne bilansowanie energii elektrycznej

  propan butan

  gaz ziemny

  węgiel kamienny

  8424 zł

  2 567 zł

  7 870 zł

  4053 zł

  0 zł

  olej opałowy

  Oszczędzasz nawet 8 424 zł rocznie dzięki BOŚ EKOsystem

  „Koszty eksploatacji BOŚ EKOsystem mogą wynieść 0 zł w sytuacji, gdy wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna równoważy roczne zużycie prądu przez pompę ciepła przy określonych parametrach domu, np. przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 9 kW dla domu o powierzchni 140 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu na c.o. i wentylację do 90 kWh/m2 rok lub przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 14 kW dla domu o powierzchni 210 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu energii na c.o. i wentylację do 120 kWh/m2 rok.

  Wyliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o wartości uśrednione przy założeniu półrocznego lub rocznego bilansowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i zużywanej przez sprężarkę pompy ciepła. Podane wartości mogą być traktowane wyłącznie jako szacunkowe i nie należy ich odnosić bezpośrednio do konkretnych rozwiązań projektowych.”


  Minimalny bud et rodziny wnioskuj cej o kredyt na dom

  Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom

  Rodzina 2+2, dom 100 m2 i zużyciu ciepła 90 kWh/m2rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła

  4 250 zł

  zestaw hybrydowy 9 kW + instalacja PV

  4 180 zł

  3 920 zł

  3 840 zł

  3 790 zł

  gazziemny

  olejopałowy

  propanbutan

  węgielkamienny

  241 740 zł

  BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów

  (rodzina 2+2, dochód 3 800 złnetto, kredyt na 30 lat)

  200 000 zł

  272 580 zł

  177 860 zł

  171 000 zł

  olej opałowy

  propan butan

  węgielkamienny

  gaz ziemny


  Bo ekosystem por wnanie produkt w

  BOŚ EKOsystem – porównanie produktów

  EkoKredyt BOŚ EKOsystem

  Eko Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem

  Eko pożyczka hipoteczna BOŚ EKOsystem

  • Remont/ modernizacja posiadanego domu oraz BES

  • Zakup samego BES na dłuższy okres kredytowania,

  • Cel dowolny

  • Budowa domu oraz BES,

  • Kupno gotowego domu oraz BES,

  • Zakup samego BES w ramach kredytu hipotecznego z długim okresem kredytowania

  Przeznaczenie

  sam pakiet BES na okres spłaty do 15 lat

  30 lat

  35 lat

  15 lat

  Okres

  kredytowania

  Oprocentowanie:

  WIBOR3M + marżazależna od okresu kredytowania:

  od 4 p.p. do 6 p.p.

  Prowizja: 0%

  Oprocentowanie: WIBOR6M + marżazależna od poziomu LTV:

  od 1,29 p.p. do 1,9 p.p.

  Prowizja: 1,5%

  Oprocentowanie:WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 4 p.p. do 4,5 p.p.

  Prowizja: 1,75%

  Oprocentowanie,

  prowizja

  • do 95 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania budowy/zakupu domu oraz BES,

  • do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES

  • Do 70 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania remontu /modernizacji domu oraz BES

  • Do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES

  Dostępna

  kwota

  Do 100 % wartości pakietu BES

  Max 110 tys. PLN


  Korzy ci dla klient w bo ekosystemu

  Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu

  Kredyt

  bankowy

  Dostawa

  Montaż

  Serwis

  Kompleksowość

  Finansowanie

  Ubezpieczenie

  Monitoring

  Internet

  Mobilne

  zarządzanie

  Ubezpieczenieurządzeń, domu, wydajności


  13 maja 2014 r

  • www.bosbank.pl/ekosystem


  13 maja 2014 r

  Główni Ekolodzy ds. Klientów detalicznych

  v

  Radosław Stępczyński61 841 08 81, kom. 515-111-635, radoslaw.stepczynski@bosbank.plPlacówka w Poznaniu60-529 Poznańul. J. Dąbrowskiego 79A

  Sandra Wyborska58 30 53 417, kom. 515-111-065, sandra.wyborska@bosbank.plCentrum Korporacyjne w Gdańsku80-824 Gdańskul. Podwale Przedmiejskie 30

  Iwona Kurek22 532 71 50, kom. 515-111-302, iwona.kurek@bosbank.plCentrala – DSD 00-832 Warszawaul. Żelazna 32

  Włodzimierz Rożnowski12 62 84 532, kom. 515-111-576, wlodzimierz.roznowski@bosbank.plCentrum Korporacyjne w Krakowie30-504 Krakówul. Kalwaryjska 63

  v

  Mieczysław Derczyński34 377 38 45, kom. 515-111-456, mieczysław.derczynski@bosbank.pl Placówka w Częstochowie42-217 Częstochowaal. Jana Pawła II 54


  13 maja 2014 r

  Główni Ekolodzy ds. Klientów korporacyjnych

  5

  7

  8

  1

  2

  9

  6

  4

  3


  13 maja 2014 r

  • Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu:

  • z Głównymi Ekologami ds. Klientów Korporacyjnych(przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość, w tym spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego)

  • z Głównymi Ekologami ds. Klientów Detalicznych (osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe)


 • Login