Realizátor projektu: Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 - PowerPoint PPT Presentation

Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským soc...
Download
1 / 40

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Zkvalitnění a modernizace počátečního vzdělávání žáků střední školy prostřednictvím zpracování nových vzdělávacích programů pro gastronomické obory a příprava na jejich realizaci.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Realizátor projektu: Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Realiz tor projektu st edn odborn u ili t gastronomie u krbu 521 praha 10

Tento výukový program byl vypracován v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Zkvalitnění a modernizace počátečního vzdělávání žáků střední školy prostřednictvím zpracování nových vzdělávacích programů pro gastronomické obory a příprava na jejich realizaci.

Realizátor projektu: Střední odborné učiliště gastronomie,

U Krbu 521, Praha 10


Potraviny s ochrannou zn mkou eu

POTRAVINY S OCHRANNOU ZNÁMKOU EU


V znam

VÝZNAM

 • Systém vznikl v roce 1992

 • Propagace kvality EU vůči jiným zemím

 • Ochrana názvů kvalitních zemědělských a potravinářských výrobků před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávající


Ozna en

OZNAČENÍ

 • Chráněné zeměpisné označení /PGI/

 • Tradiční zaručená specialita /TSG/

 • Chráněné označení původu /PDO/

 • Připravuje se logo pro biopotraviny (2010)

 • Uvažuje se o zrušení (úpravě) označení Tradiční zaručená specialita


Procedura k registraci chr n n ho ozna en

Procedura k registraci chráněného označení

Registrační řízení je zahájeno na úrovni členského státu

Žádost se předá Evropské komisi

EK žádost přezkoumá a zveřejní

v Úředním věstníku EU

Šest měsíců je lhůta na podání námitek

Komise zapíše název do tzv. Rejstříku

Procedura posuzování by neměla přesáhnout 12 měsíců


Rejst k chr n n ch ozna en

REJSTŘÍK CHRÁNĚNÝCH OZNAČENÍ

 • Již obsahuje kolem 850 výrobků

 • Nejvíce – Francie, Itálie, Španělsko a Portugalsko

 • Nové členské země – velmi málo

 • Česká republika téměř 30


Chr n n ozna en p vodu pdo

Chráněné označení původu /PDO/

 • Označuje produkty, které jsou vyráběny a zpracoványve vymezenézeměpisné oblasti za použití určitých uznávaných znalostí a postupů a místních surovin.


R produkty s pdo

ČR – produkty s PDO

 • Žatecký chmel

 • Pohořelický kapr

 • Nošovické kysané zelí

 • Český kmín


Chr n n zem pisn ozna en pgi

Chráněné zeměpisné označení /PGI/

 • Označuje produkty, které zpravidla těží z uznávaného věhlasu spjatého s vymezenou zeměpisnou oblastí, v níž musí probíhat alespoň jedna důležitáfáze výroby, zpracování či přípravy výrobku.


R produkty s pgi

Štramberské uši

Třeboňský kapr

Lomnické suchary

Hořické trubičky

Karlovarský suchar

Budějovické pivo

Českobudějovické pivo

Budějovický měšťanský var

Březnický ležák

Chodské pivo

České pivo

Pardubický perník

Všestarská cibule

Chamomilla Bohemica

Znojemské pivo

Mariánskolázeňské oplatky

Černá Hora (pivo)

Starobrněnské pivo

Jihočeská Zlatá Niva

Jihočeská Niva

ČR – produkty s PGI


Tradi n zaru en specialita tsg

Tradiční zaručená specialita /TSG/

 • Označuje produkty s význačnou tradicí co se týče způsobu jejich výroby či složení, které jim dodávají zaručenou kvalitu. Nevztahuje se k zeměpisné oblasti, pouze ke vlastnostem produktu a je možné je vyrábět kdekoliv, samozřejmě při dodržení kvalitativních požadavků.


Ateck chmel

ŽATECKÝ CHMEL

 • Žatecký poloraný červeňák a jeho 9 klonů

 • Jemně hořký s ušlechtilým aroma (specifické přírodní podmínky – dešťový stín, půda)

 • Pěstuje se od 18. století

 • Zatím jediný chráněný chmelový výrobek V EU

 • Jsme 3. na světě v pěstování chmele


Poho elick kapr

Vyznačuje se výbornými růstovými schopnostmi a jatečnou výtěžností min. 58%, kterých je dosaženo velmi dobrou zmasilostí ryby, vysokohřbetostí a malou hlavou

Vyniká svalovinou pevné konzistence

POHOŘELICKÝ KAPR


No ovick kysan zel

Specifické vlastnosti jsou dány lokalitou pěstování i původní recepturou

Ve znaku města Nošovic je nůše a zelný kráječ

Zelí se nakrouhá, osolí, okoření kmínem a hořčičným semínkem

Nasype se do kádí, ušlapává se celý den nohama a 6 týdnů kvasí

NOŠOVICKÉ KYSANÉ ZELÍ


Esk km n

V českých zemích se pěstuje v polních podmínkách od 19. stol.

ČR má vhodné podmínky pro pěstování – půda a podnebí

Vyznačuje se vysokým obsahem silic

Používá se do mnoha jídel a potravin - působí dobře na zažívání

Používá se i k výrobě likérů

ČESKÝ KMÍN


Trambersk u i

ŠTRAMBERSKÉ UŠI

 • Lité medové, kořeněné pečivo – peče se už 800 let

 • Těsto je váleno nebo lito do kruhového tvaru a po upečení je stáčeno do tvaru kornoutu, který vytváří zjednodušenou napodobeninu lidského ucha.

 • Název podle pověsti


Trambersk u i1

Štramberské uši:

Klasické Oříškové

Mandlové


T ebo sk kapr

TŘEBOŇSKÝ KAPR

 • Nejznámější česká ryba

 • Podloží rybníků má vliv na chuťové vlastnosti kapra

 • Přirozené rybniční potrava, která je doplňována jenom přikrmováním obilovinami

 • Česko je 2. největším producentem kapra v Evropě (18 000 tun) a zároveň jeho největším exportérem

 • V ČR - sezónní záležitost, jen před Vánocemi


Lomnick suchary

LOMNICKÉ SUCHARY

 • Trvanlivé pečivo, vyrábí se již 200 let podle originálních receptur při dodržení tradičních technologických postupů včetně ruční práce

 • Vykynuté těsto se vyválí na dlouhé šišky, které se po upečení krájí na krajíčky. Ty se obalují v moučkovém cukru a poté se suší v peci.


Lomnick suchary1

Lomnické suchary:

OříškovéMandlové

ArašídovéDietní


Ho ick trubi ky

Podle pověsti recept od raněného kuchaře císaře Napoleona

Cukrovinka pojmenovaná podle města Hořice v Podkrkonoší

Upečená křehká oplatka ručně stočená do trubičky

Může být naplněna sladkou krémovou náplní, částečně nebo zcela máčená v čokoládě

HOŘICKÉ TRUBIČKY


Karlovarsk suchar

Je historicky spjatý s Karlovými Vary

O kvalitě rozhodují i místní suroviny - karlovarská vřídelní voda a karlovarská sůl

Vyrábí se Karlovarský suchar special a Karlovarský suchar dietní

KARLOVARSKÝ SUCHAR


Pardubick pern k

Výroba perníku v Pardubicích se traduje už od 15. století

Pečený medový pekařský výrobek

Vyrábí se ve dvou variantách: jako plněný sendvičový výrobek nebo jako figurální perník, často bohatě zdobený

PARDUBICKÝ PERNÍK


V estarsk cibule

Historie velkoplošného pěstování cibule ve Všestarech sahá až do roku 1964.

Všestarská cibule má vysoký obsah železa a vitaminu B3.

Tvar je pravidelný kulovitý nebo vejcovitý.

Barva slupky je žluto-zlatá, barva dužiny bílá až zeleno-bílá.

VŠESTARSKÁ CIBULE


Chamomilla bohemica

Latinský název se stal symbolem pro květ heřmánku pravého z oblasti Čech (pouze polní)

Jeho jedinečnost se vyznačuje především přítomností až 1 % silice, v níž je hlavní složka chamazulen

Má protizánětlivý účinek, urychluje hojení, pomáhá proti kašli a zmírňuje podráždění žaludku

CHAMOMILLA BOHEMICA


Mari nskol ze sk oplatky

Patří mezi nejznámější případ výrobku, který se pokoušel získat ochranné označení EU a jeho cesta byla také jednou z nejkomplikovanějších (proti registraci Německo)

Dochované formy na pečení, tzv. oplatnice, z nichž nejstarší pochází z 18. století. Voňavá pochoutka měla tehdy jen kolem 13 cm v průměru

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ OPLATKY


Jiho esk zlat niva

Přírodní sýr s modrozelenou ušlechtilou plísní Penicillium roqueforti uvnitř hmoty

JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA


Jiho esk niva

Plísňový sýr se vyrábí v závodě v Českém Krumlově od roku 1951 neměnným výrobním postupem již několik generací

Hmota sýra je krémové barvy s modrým porostem plísně

Vyniká slanou pikantníchutí po ušlechtilé plísni

JIHOČESKÁ NIVA


Piva z esk ch bud jovic

Piva z Českých Budějovic

 • K výrobě piv z Českých Budějovic se používá specifický zdroj vody z artézských studní s vodou pocházející z podzemního jezera Českobudějovické pánve a další vybrané kvalitní suroviny

 • Tradice vaření piva v Českých Budějovicích se datuje od roku 1265, kdy byly České Budějovice, dříve Budiwoyz či Budweis, založeny králem Přemyslem Otakerem II., který jim udělil právo vaření piva

 • Od samého počátku se názvy těchto piv odvozují od místa původu

 • Současné pivovary jsou důstojnými pokračovateli budějovické várečné tradice


Bud jovick m ansk var

Uživatelem je Budějovický měšťanský pivovar, kterýje nejstarším pivovarem v Českých Budějovicích (1795) a o některé značky vede soudní spory s Budějovickým Budvarem

BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ VAR


Bud jovick pivo

Uživatelem je Budějovický měšťanský pivovar a Budějovický Budvar

Světlý ležák, tak jak ho známe dnes, se v Budějovicích vaří od konce 19. století a od roku 1930 získal jméno Budweiser Budvar

Vyváží se do více jak 50 zemí světa

BUDĚJOVICKÉ PIVO


Eskobud jovick pivo

Uživatelem je Budějovický Budvar

ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO


B eznick le k

Pšeničný kvasnicový ležák Herold je pivo vyrobené z pšeničného sladu metodou svrchního kvašení

Vyváží se hlavně do Ruska a na Slovensko

BŘEZNICKÝ LEŽÁK


Chodsk pivo

Jedním ze specifik výroby Chodského piva je používání vody s mimořádně nízkou mineralizací danou geologickou situací v dané lokalitě

Pro chmelení Chodského piva se používá výlučně českých aromatických chmelových odrůd (Žatecký poloraný červeňák, Sládek) a hořkých odrůd chmele (např. Premiant) 

CHODSKÉ PIVO


Esk pivo

Cílem zápisu do rejstříku je chránit tradici a dobré jméno českého pivovarnictví, technologii výroby, kvalitu pivavyráběného na území České republiky

Výroba Českého piva je pozoruhodná rmutovacím procesem, vařením mladiny a dvojstupňovým kvašením

ČESKÉ PIVO


Starobrn nsk pivo

Brno začalo vařit pivo v r.1243,od Václava I.

nejprodávanější českou značkou piva na švédském trhu

STAROBRNĚNSKÉ PIVO


Znojemsk pivo

Vyrábí se pouze pivo Hostan

Značka patří pivovaru Starobrno, který je od roku 2003 součástí nizozemské pivovarnické skupiny Heineken

Heineken před čtyřmi lety převedl lahvovou výrobu Hostanu do Brna, ještě letos by se na stejné místo měla přesunout i výroba sudového piva

ZNOJEMSKÉ PIVO

(Není tak zřejmé, zda bude moci Heineken známku používat i poté, co výroba piva ve Znojmě skončí)


Ern hora

Nejstarší pivovar na Moravě vyrábí klasickou technologií Černohorské pivo

Na trh dodává 11 druhů piv

ČERNÁ HORA


Realiz tor projektu st edn odborn u ili t gastronomie u krbu 521 praha 10

Seznam použité literatury:

Zbožíznalství - Mgr. Jitka Krajčová, Praha 2003

Při zpracování programu byla použita obrazová dokumentace, která je volně k dispozici na internetu.


 • Login