Relaties
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Relaties PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Relaties. Van levensbelang……. . Relaties. Profetie: 19 september 2010 Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven Belangrijk om missionair bezig te zijn Onderlinge relaties die vol zijn van de liefde van Jezus

Download Presentation

Relaties

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Relaties

Relaties

Van levensbelang…….


Relaties1

Relaties

 • Profetie: 19 september 2010

  • Relatie met God is het belangrijkste in een mensenleven

  • Belangrijk om missionair bezig te zijn

  • Onderlinge relaties die vol zijn van de liefde van Jezus

  • Heer Jezus moet de belangrijkste voor ons zijn, niet onze positie, status, reputatie, banksaldo

  • Een innige relatie met Jezus is van levensbelang


Relaties2

Relaties

 • 30-dagen van gebed

  • Intimiteit

  • Toegroeien naar Hem

  • Toewijding. Je kunt niet God dienen EN de wereld

  • Juiste prioriteiten stellen


Relaties3

RELATIES


Relaties4

Relaties

 • Wederzijds delen van (het) leven

  • takestwo to tango!

  • delen

  • Leven

 • relaties verbinden.

 • iedere relatie = uniek.


Relaties5

RELATIES


Relaties

Lukas 19:10

GOD

1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Gered om te leven!?

IK

 • Relatie met GOD


Gered om te leven

Gered om te Leven

 • Groeien / vrucht dragen.

 • Johannes 15


Relatie met kerk christenen

Relatie met Kerk / Christenen

IK

 • Samen

  • één lichaam / Jij bent onmisbaar!

  • toegroeien naar Christus.

  • leugen afleggen / waarheid spreken

  • Strijden voor het geloof in het evangelie.

1 Korinte 12:12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus… :27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit

Efeze 4:11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Efeze 4:25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.

Filippi 1:27 Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.

Menorah


Relatie met kerk christenen1

Relatie met Kerk / Christenen

IK

 • Waar doen we dat?

  • Celgroepen / kringen / teams / ???

  • Stevig in je schoenen

  • Mannen???

  • Ontbijt-bijeenkomst

  • Vinegans

  • Overal waar in de ontmoeting Jezus centaal staat

Christenen


Relatie met niet christenen

Relatie met niet - Christenen

IK

 • Jezus is ons voorbeeld!?

  • Lukas 4:18

 • Waar doen we dat?

  • In de wereld! NIET (alleen) in de kerk!

Niet

Christenen


Relaties6

RELATIES


 • Login