İnmemiş Testis
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İnmemiş Testis. Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı. Sınıflama. Gerçek inmemiş testis - Batın içi -İnguinal kanalda -Yüksek skrotal -Ektopik

Download Presentation

Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr firdevs ba stanbul niversitesi stanbul t p fak ltesi

İnmemiş Testis

Dr Firdevs Baş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı


S n flama

Sınıflama

 • Gerçek inmemiş testis

  -Batın içi

  -İnguinal kanalda

  -Yüksek skrotal

  -Ektopik

 • Kayan (gliding) testis

 • Retraktil testis

 • Testislerin yokluğu (anorşi)


S kl nedir

Sıklığı nedir ?

 • Term ve ≥2500 gr

  -Doğumda: %3

  -3 aylık: %1.6

  -1 yaş : %0.7-1

 • Preterm veya ‹2500 gr

  -Doğumda ; %20-30


Nmemi testis nedenleri

İnmemiş Testis Nedenleri

 • Konjenital nedenler

 • Edinsel nedenler


Konjenital nedenler 1

Konjenital Nedenler (1)

 • Hormonal bozukluklar

  -Gonadotropin eksikliği

  -Testosteron sentez kusuru

  -Androjen reseptör duyarsızlığı

 • Gonadal gelişim bozuklukları

 • Kromozom anomalileri

 • Multipl konjenital anomali


Konjenital nedenler 2

Konjenital Nedenler (2)

 • Primer nörölojik bozukluklar

  -Nöral tüp defektleri, vb

 • Anatomik gelişim kusurları

 • İzole

 • Dişi psödohermafroditizm (KAH)


Edinsel nedenler

Edinsel Nedenler

 • Spermatik kordonun uzamasında yetersizlik

 • Kremaster kasının patolojik kasılması

  -Serebral paralizi

  -Spastik dipleji


De erlendirme 1

Değerlendirme (1)

 • Öykü

 • Muayene

  -Sıcak ortam ve sıcak el

  -Yatar ve oturur pozisyonda

  -Bağdaş kurma pozisyonunda

  -Testis büyüklüğü

  -Dismorfik bulgu

  -Dış genital anomali


Testis muayenesi

Testis Muayenesi

İnmemiş Testis ve Hipospadias


De erlendirme 2

Değerlendirme (2)

 • Laboratuar tetkikleri

   Görüntüleme: USG, BT, MRI

  (testis ve Müllerian yapıların görüntülenmesi)

   Hormonal değerlendirme

  -LH, FSH, testosteron

  -hCG testi

  -Adrenal prekürsörler

  -İnhibin-B, MIF

   Karyotip

   Laparoskopi


Unilateral bilateral nmemi testis ele gelmeyen

Unilateral /Bilateral İnmemiş Testis (ele gelmeyen)

Pediatrik Endokrinolog Konsültasyonu

İLERİ DEĞERLENDİRME


Vaka 1

Vaka 1

 • 8 aylık bebek

 • Sorun:Sol inmemiş testis

 • Muayene:

  -Sağ testis skrotumda,2ml

  -Sol testis inguinal kanal üst ağzında, 1-2 ml

  -Dış genital anomali yok


Tek tarafl ele gelen inmemi testisli vakam zda tedavi yakla m ne olmal d r

Tek taraflı ele gelen inmemiş testisli vakamızda tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Direkt cerrahi tedavi

 • HCG veya GnRH tedavisi verelim

 • Tedavi gereksiz, bekleyelim


Nmemi testis tedavisi

İnmemiş Testis Tedavisi

 • Hormonal tedavi: (6 ay)

  -hCG

  -GnRH

 • Cerrahi tedavi : (6 -18 ay )

  -Laparoskopi

  -Açık cerrahi


Vaka 11

Vaka 1

 • Hormonal tedavi

  -HCG

  veya

  -GnRH


Hormonal tedavi

Hormonal Tedavi

 • GnRH tedavisi: 3x400 μg/gün 28 gün

 • HCG tedavisi (Dünya Sağlık Örgütü)

  -3-12 ay :250 IUHaftada 2 kez

  -1-5 yaş :500 IU 5 hafta

  ->5 yaş :1000 IU


Hcg tedavisi

HCG Tedavisi

 • Yararları:

  -Leydig hücrelerini uyarır

  -Testis inişini sağlar

  -Operasyonu kolaylaştırır

 • Yan etkileri:

  -İltihabi reaksiyon

  -Yüksek doz hCG ile testiste haploid hücre sayısında azalma (farelerde)


Vaka 12

Vaka 1

Hormonal tedavi (hCG veya GnRH)

YANIT YOK

Cerrahi Tedavi - Orşiopeksi


Cerrahi tedavi

Cerrahi Tedavi

 • Öncelikli endikasyonları

  -Ektopi, herni, torsiyon

  -Abdominal testis

  -Püberte yaşı

  -Unilateral kriptorşidi ?

 • Komplikasyonları

  -Atrofi

  -Tekrar yukarı kaçış

  -Enfeksiyon

  -Kanama


Vaka 2

Vaka 2

 • 3 aylık erkek bebek

 • Sorun: Bilateral inmemiş testis

 • Muayene:

  -Testisler ele gelmiyor

  -Dış genital anomali yok

  -Dismorfik bulgu yok


Bu bebekte yakla m n z ne olur

Bu bebekte yaklaşımınız ne olur?

 • 6 aya kadar beklerim

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin (hCG) ile tedavi ederim


Bilateral nmemi testis ele gelmeyen

Bilateral İnmemiş Testis(ele gelmeyen)

Dişi psödohermafroditizm

En sık nedeni

Konjenital adrenal hiperplazi

(21 hidroksilaz eksikliği)


Hangi tetkikleri yapar z

Hangi tetkikleri yaparız ?

Pelvik ve skrotal USG: Uterus var

Görüntüleme:

17 OH Prog.

YÜKSEK

46,XX

Karyotip


Tan ve tedavi plan n z nedir

Tanı ve tedavi planınız nedir?

Tanı :21 Hidroksilaz Eksikliği

Tedavi:-Hidrokortizon yerine koyma tedavisi

-Cerrahi tedavi: Dış genital düzeltme


Dr firdevs ba stanbul niversitesi stanbul t p fak ltesi

Gonad ele gelmiyor

Ultrason

Uterus (+) (-)

17OH Prog. N N

Karyotip XX XX XY, XO/XY XY

Virilize Virilize Gonadal dişi dişiFark. Boz.

İnkomplet

maskülinizasyon

KAHAdrenal dışı


Dr firdevs ba stanbul niversitesi stanbul t p fak ltesi

Gonad ele geliyor

UltrasonUterus

(+)

(-)

hCG uyarılıTestosteronGenelde

/ N/ 

KaryotipXY,XO/XY

XX

XY

Inkomplet Maskülinizasyon

Gonadal Farklılaşma Bozuklukları


Retraktil testis

Retraktil Testis

 • Tedavi tartışmalı

 • Kayan testis ile ayırıcı tanı

 • İzlenmeli

  -Uzun süre skrotum dışında kalıyorsa tedavi


Nmemi testisin uzun d nem etkileri nelerdir

İnmemiş Testisin Uzun Dönem Etkileri Nelerdir?

 • Fertilite

  -Bilateral inmemiş testis fertiliteyi azaltır

  -Sperm sayısı ve kalitesi azalır

 • Malignite (20 kat daha fazla)

  -Abdominal testis vakalarında risk fazla

  -Seminom, gonadoblastom, embriyonal Ca, teratokarsinom

  -Ort. Yaş :26 yaş (16-35 yaş)


Sonu 1

Sonuç (1)

 • Ayrıntılı öykü ve muayene

 • İnmemiş (ele gelen) testisin skrotuma inişi 6 aya kadar beklenir

 • Ele gelmeyen testisler ve dış genital anomali (var/yok)

  -Bilateral inmemiş testis: KAH (?)

  -Cinsel gelişim kusurları

 • Görüntüleme, hormonal tetkikler


Sonu 2

Sonuç (2)

 • Altta yatan nedene göre tedavi

 • Testislerin inişi için tedavi

  -Hormonal tedavi yaşı: 6 ay

  -Cerrahi tedavi :  6 – 18 ay

 • Testislerin inişi püberteye kadar düzenli izlenmelidir


2 ayl k testisleri bilateral inguinal kanalda saptanan bir bebekte yakla m n z nedir

2 aylık testisleri bilateral inguinal kanalda saptanan bir bebekte yaklaşımınız nedir?

 • 6 aya kadar beklerim

 • 1 yaşa kadar beklerim

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin inceleme yaparım


1 ya nda tek tarafl testisi ele gelmeyen ocukta yakla m n z nedir

1 yaşında tek taraflı testisi ele gelmeyen çocukta yaklaşımınız nedir ?

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin değerlendirme yaparım

 • Cerraha yollarım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


3 ya nda bilateral testisleri ele gelmeyen bir ocukta ne yapars n z

3 yaşında bilateral testisleri ele gelmeyen bir çocukta ne yaparsınız?

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


 • Login