İnmemiş Testis
Download
1 / 34

Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İnmemiş Testis. Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı. Sınıflama. Gerçek inmemiş testis - Batın içi -İnguinal kanalda -Yüksek skrotal -Ektopik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İnmemiş Testis

Dr Firdevs Baş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı


Sınıflama

 • Gerçek inmemiş testis

  -Batın içi

  -İnguinal kanalda

  -Yüksek skrotal

  -Ektopik

 • Kayan (gliding) testis

 • Retraktil testis

 • Testislerin yokluğu (anorşi)


Sıklığı nedir ?

 • Term ve ≥2500 gr

  -Doğumda: %3

  -3 aylık: %1.6

  -1 yaş : %0.7-1

 • Preterm veya ‹2500 gr

  -Doğumda ; %20-30


İnmemiş Testis Nedenleri

 • Konjenital nedenler

 • Edinsel nedenler


Konjenital Nedenler (1)

 • Hormonal bozukluklar

  -Gonadotropin eksikliği

  -Testosteron sentez kusuru

  -Androjen reseptör duyarsızlığı

 • Gonadal gelişim bozuklukları

 • Kromozom anomalileri

 • Multipl konjenital anomali


Konjenital Nedenler (2)

 • Primer nörölojik bozukluklar

  -Nöral tüp defektleri, vb

 • Anatomik gelişim kusurları

 • İzole

 • Dişi psödohermafroditizm (KAH)


Edinsel Nedenler

 • Spermatik kordonun uzamasında yetersizlik

 • Kremaster kasının patolojik kasılması

  -Serebral paralizi

  -Spastik dipleji


Değerlendirme (1)

 • Öykü

 • Muayene

  -Sıcak ortam ve sıcak el

  -Yatar ve oturur pozisyonda

  -Bağdaş kurma pozisyonunda

  -Testis büyüklüğü

  -Dismorfik bulgu

  -Dış genital anomali


Testis Muayenesi

İnmemiş Testis ve Hipospadias


Değerlendirme (2)

 • Laboratuar tetkikleri

   Görüntüleme: USG, BT, MRI

  (testis ve Müllerian yapıların görüntülenmesi)

   Hormonal değerlendirme

  -LH, FSH, testosteron

  -hCG testi

  -Adrenal prekürsörler

  -İnhibin-B, MIF

   Karyotip

   Laparoskopi


Unilateral /Bilateral İnmemiş Testis (ele gelmeyen)

Pediatrik Endokrinolog Konsültasyonu

İLERİ DEĞERLENDİRME


Vaka 1

 • 8 aylık bebek

 • Sorun:Sol inmemiş testis

 • Muayene:

  -Sağ testis skrotumda,2ml

  -Sol testis inguinal kanal üst ağzında, 1-2 ml

  -Dış genital anomali yok


Tek taraflı ele gelen inmemiş testisli vakamızda tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Direkt cerrahi tedavi

 • HCG veya GnRH tedavisi verelim

 • Tedavi gereksiz, bekleyelim


İnmemiş Testis Tedavisi

 • Hormonal tedavi: (6 ay)

  -hCG

  -GnRH

 • Cerrahi tedavi : (6 -18 ay )

  -Laparoskopi

  -Açık cerrahi


Vaka 1

 • Hormonal tedavi

  -HCG

  veya

  -GnRH


Hormonal Tedavi

 • GnRH tedavisi: 3x400 μg/gün 28 gün

 • HCG tedavisi (Dünya Sağlık Örgütü)

  -3-12 ay :250 IUHaftada 2 kez

  -1-5 yaş :500 IU 5 hafta

  ->5 yaş :1000 IU


HCG Tedavisi

 • Yararları:

  -Leydig hücrelerini uyarır

  -Testis inişini sağlar

  -Operasyonu kolaylaştırır

 • Yan etkileri:

  -İltihabi reaksiyon

  -Yüksek doz hCG ile testiste haploid hücre sayısında azalma (farelerde)


Vaka 1

Hormonal tedavi (hCG veya GnRH)

YANIT YOK

Cerrahi Tedavi - Orşiopeksi


Cerrahi Tedavi

 • Öncelikli endikasyonları

  -Ektopi, herni, torsiyon

  -Abdominal testis

  -Püberte yaşı

  -Unilateral kriptorşidi ?

 • Komplikasyonları

  -Atrofi

  -Tekrar yukarı kaçış

  -Enfeksiyon

  -Kanama


Vaka 2

 • 3 aylık erkek bebek

 • Sorun: Bilateral inmemiş testis

 • Muayene:

  -Testisler ele gelmiyor

  -Dış genital anomali yok

  -Dismorfik bulgu yok


Bu bebekte yaklaşımınız ne olur?

 • 6 aya kadar beklerim

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin (hCG) ile tedavi ederim


Bilateral İnmemiş Testis(ele gelmeyen)

Dişi psödohermafroditizm

En sık nedeni

Konjenital adrenal hiperplazi

(21 hidroksilaz eksikliği)


Hangi tetkikleri yaparız ?

Pelvik ve skrotal USG: Uterus var

Görüntüleme:

17 OH Prog.

YÜKSEK

46,XX

Karyotip


Tanı ve tedavi planınız nedir?

Tanı :21 Hidroksilaz Eksikliği

Tedavi:-Hidrokortizon yerine koyma tedavisi

-Cerrahi tedavi: Dış genital düzeltme


Gonad ele gelmiyor

Ultrason

Uterus (+) (-)

17OH Prog. N N

Karyotip XX XX XY, XO/XY XY

Virilize Virilize Gonadal dişi dişiFark. Boz.

İnkomplet

maskülinizasyon

KAHAdrenal dışı


Gonad ele geliyor

UltrasonUterus

(+)

(-)

hCG uyarılıTestosteronGenelde

/ N/ 

KaryotipXY,XO/XY

XX

XY

Inkomplet Maskülinizasyon

Gonadal Farklılaşma Bozuklukları


Retraktil Testis

 • Tedavi tartışmalı

 • Kayan testis ile ayırıcı tanı

 • İzlenmeli

  -Uzun süre skrotum dışında kalıyorsa tedavi


İnmemiş Testisin Uzun Dönem Etkileri Nelerdir?

 • Fertilite

  -Bilateral inmemiş testis fertiliteyi azaltır

  -Sperm sayısı ve kalitesi azalır

 • Malignite (20 kat daha fazla)

  -Abdominal testis vakalarında risk fazla

  -Seminom, gonadoblastom, embriyonal Ca, teratokarsinom

  -Ort. Yaş :26 yaş (16-35 yaş)


Sonuç (1)

 • Ayrıntılı öykü ve muayene

 • İnmemiş (ele gelen) testisin skrotuma inişi 6 aya kadar beklenir

 • Ele gelmeyen testisler ve dış genital anomali (var/yok)

  -Bilateral inmemiş testis: KAH (?)

  -Cinsel gelişim kusurları

 • Görüntüleme, hormonal tetkikler


Sonuç (2)

 • Altta yatan nedene göre tedavi

 • Testislerin inişi için tedavi

  -Hormonal tedavi yaşı: 6 ay

  -Cerrahi tedavi :  6 – 18 ay

 • Testislerin inişi püberteye kadar düzenli izlenmelidir


2 aylık testisleri bilateral inguinal kanalda saptanan bir bebekte yaklaşımınız nedir?

 • 6 aya kadar beklerim

 • 1 yaşa kadar beklerim

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin inceleme yaparım


1 yaşında tek taraflı testisi ele gelmeyen çocukta yaklaşımınız nedir ?

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin değerlendirme yaparım

 • Cerraha yollarım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


3 yaşında bilateral testisleri ele gelmeyen bir çocukta ne yaparsınız?

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


ad
 • Login