Kompaniskap til det beste for barn og unge - PowerPoint PPT Presentation

Kongsvinger kommune
Download
1 / 7

  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KONGSVINGER KOMMUNE. Kompaniskap til det beste for barn og unge. Eksperter i kjede (postpakkeprinsippet). Barn og unge i eksistensiell krise. Hvordan skaper vi nødvendig fellesskap?. Aksept av oppdrag? Felles forståelse av oppdraget? Rutiner? Evaluering koblet opp mot styringssystemet?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kompaniskap til det beste for barn og unge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kongsvinger kommune

KONGSVINGER KOMMUNE

Kompaniskap til det beste for barn og unge


Eksperter i kjede postpakkeprinsippet

Eksperter i kjede (postpakkeprinsippet)


Barn og unge i eksistensiell krise

Barn og unge i eksistensiell krise


Hvordan skaper vi n dvendig fellesskap

Hvordan skaper vi nødvendig fellesskap?

  • Aksept av oppdrag?

  • Felles forståelse av oppdraget?

  • Rutiner? Evaluering koblet opp mot styringssystemet?

  • Fasilitering?

  • Ansatte som ressurs?

  • Kombinasjon?


Samskaping av noe nytt krever tid

Samskaping av noe nytt krever tid!


Veien videre

Veien videre

Tenketank i barnehage 21.05.13

Tenketank i skole (dato)

Utvidet tenketank på enhetene i oppvekst

Oppsummering av tenkingen

Beslutning basert på felles forståelse av oppdraget - og opplevde suksesskriterier


Kompaniskap til det beste for barn og unge

”VÆR DEN ENDRING DU SELV

ØNSKER Å SE”

Mahatma Gandhi

OG HUSK: BARN GJØR ALLTID SITT BESTE!


  • Login