Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/eta...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Bakgrund PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen. Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne; Redskap för jämlik hälsa hos individer och kommuner, arrangerad av Kommunförbundet och Malmö högskola

Download Presentation

Bakgrund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne; Redskap för jämlik hälsa hos individer och kommuner, arrangerad av Kommunförbundet och Malmö högskola

Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända,

Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle Malmö högskola

E-post:[email protected] ; tel 0709-944723


Bakgrund

 • Flyktingars psykiska hälsa och sociala integration står i nära relation till varandra

 • Flyktingkvinnor har den största ohälsan jämfört med andra kvinnliga invandrare och män (Hollander et al, 2011)

 • Traumatiska upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom och depression ökar risken för misslyckande i introduktions/etablerings programmet

 • Sömn- och koncentrationsproblem, oro mm gör det svårt att tillägna sig studier bl.a. i svenska

 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier för flyktingar har visat sig framgångsrika (Ekblad et al, 2008 - 2011)


Nyanländ flykting, eller anhörig inom 2 år

Som fått uppehållstillstånd

Bor i Malmö

Är mellan 18 – 64 år

Har stora eller små hälsoproblem

Behov av anpassad introduktion

Frivilligt deltagande

För vem/vilka?

Vi sitter alla i samma båt


Metod

 • Kurs med fokus på hälsa och egenvård

 • Med syfte att ge kunskap om att känna igen symtom och hur dessa kan hanteras

 • Få kunskaper om vilka sjukvårdsresurser som finns och hur dessa ska användas

 • Deltagarna (10-12/grupp) är elever/studenter, får diplom efter avslutad kurs

 • Leds av ledare/lärare som är kliniker


Samtalsledarna

 • Kliniskt utbildade (långa vårdutbildningar)

 • Erfarna och verksamma inom sitt yrke

 • Rekommenderas ha kunskap i gruppdynamik

 • Ha arbetat med tolk i patientärenden


Struktur

Åtta kurstillfällen – fakta, dialog och övningar

Vardera tre timmar

En förmiddag i veckan

Ges på svenska (tolk i rummet, samme tolk)

Varje kurstillfälle har sitt eget tema

Teori blandas med praktiska övningar

Deltagarna får kursmaterial till varje tema


Tystnadsplikt för deltagarna, koordinator, samtalsledare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Mobilen är avstängd

Fokus på hälsa. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man diskutera i andra sammanhang

Det är en sluten grupp – ingen som kommer och går

Ingen information ges till myndigheter

Koordinator med vid alla tillfällen

Frivilligt deltagande

Hur skapa tillit/trygghet i gruppen?


Teman/lektionstillfällen för Hälsoskolan i Malmö


Innehåll i Hälsoskolan

 • Introduktion, presentation av kursen, sammanhanget, ledarna, deltagarna.

  Hälsofrämjande perspektiv – sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa.

  Introduktion av avspänningsövning som återkommer varje tillfälle. Koordinator leder.


Sjuksköterska

 • Tema med sjuksköterska som ger information kring egenvård, apotek, telefon- och internetrådgivning, Hälsoval Skåne, enkla råd samt näringslära

  forts.


Forts. sjuksköterska

 • Om val av vårdcentral

 • Barnavårdscentral

 • Sjuksköterskemottagningar

 • På www.skane.se finns alla vårdcentralers hemsidor

 • Kvälls-och helgmottagning

 • Patientavgifter

 • Högkostnadsskydd och frikort

 • Infektionssjukdomar

 • Läkemedel

 • Tolk

 • Recept

 • Vårdgaranti och patientnämnd


Sjukgymnast

Tema med sjukgymnast som tar upp sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa, vikten av motion, praktiska övningar (rörelseträning och avspänning)

 • Vad gör en sjukgymnast

 • Sjukgymnastik på Röda Korsets Behandlingscenter

 • Samarbete med IntroRehab

 • Vanliga symptom efter trauma

 • Samband mellan psykiska reaktioner och fysisk hälsa

 • Vad man själv kan göra för att lindra sina besvär

 • Positiva effekter av fysisk aktivitet


Psykolog

Tema ( två tillfällen) med psykolog om migrationsprocessen, erfarenheter före, under och efter migration samt pågående livsvillkor. Stress och stresshantering i samband med flyktingskap. Övningar för att underlätta koncentration och sömn

forts.


Forts. psykolog

 • Genomgång av migrationsprocessens olika faser

 • Kroppen

 • Sömn

 • Tanken

 • Känslan

 • Övningar: Progressiv avspänning, grounding

 • Tips , även vad gäller hjälp till barn


Läkare

Tema med läkare om folkhälsa i praktiken, information kring vanliga sjukdomar, symtom och behandling

forts.


Forts. ex läkare

 • Apotek

 • Receptbelagda och icke receptbelagda mediciner

 • Vid akut sjukdom

 • Diabetes typ I och II

 • Kost, motion

 • Högt och lågt blodtryck

 • Hjärt/kärlsjukdomar

 • Alkohol, droger, läkemedel


Tandläkare

Tema med tandläkare om tand/munhälsa (även om barns tandvård) och tandvårdssystemet

forts.


Forts. ex. tandläkare

 • Folktandvårdens ansvarsområde

 • Akutbehandling

 • Vad gäller, vad gör man och vem jobbar på folktandvården

 • Förebyggande

 • Karies, fluor

 • Gingivit/paradontit

 • Barnens tänder

 • Ekonomi

 • Tandvårdsrädsla

 • Ej nöjd med behandlingen


Barnmorska

Tema med barnmorska om sexuell hälsa

Exempel innehåll:

Vad gör en barnmorska på MVC

 • För vem? Var finns vi? Var ringer man för att boka tid?

 • Inre och yttre genitalia, manlig och kvinnlig

 • Gynekologisk undersökning, hur går den till

 • STI; sexuellt överförbara sjukdomar

 • Hur man kan skydda sig mot smitta.

 • Kondomanvändning (bådas ansvar).

 • Preventivmedel


Forts. ex. barnmorska

 • Slidkransen (mödomshinna)

 • Oskuld? Diskussion.

 • Menstrationscykel, Befruktning.

 • Kallelse VS prov, (www.cellprov.nu inf på olika språk) HPV virus.

 • Den äldre kvinnan, klimakteriet

  – den äldre mannen

 • Ev abortlagstiftningen


Avslutning

Diplom

Utvärdering

Forts. sista tillfället


Kvalitetssäkring

 • Genom muntliga utvärderingar med kursdeltagarna

 • Genom frågeformulär före, direkt efter samt sex månader efter avslutad kurs

 • Genom regelbundna planerings- uppföljnings- och utvärderingsmöten i lärargruppen


Framgångsfaktorer

 • Man får korrekt och direkt info. svar

 • Kunskap ger makt/egenmakt att påverka sin hälsa

 • Man blir bekräftad, sedd, hörd

 • Övningen/ar märks i kroppen, man börjar känna sig mera fysiskt rörlig…..

 • Gruppens påverkan

 • Spridningseffekt (familj, nätverk, SFI mm)


Tack för din uppmärksamhet


 • Login