Urologmottagningen i ständig förbättring!
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Bakgrund PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet Område SärskildaSpecialiteter. Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL. Bakgrund.

Download Presentation

Bakgrund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urologmottagningen i ständig förbättring!Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska UniversitetssjukhusetFokus på tillgänglighetOmråde SärskildaSpecialiteter

Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

 • 19000 patientbesök/år

 • 13200 läkarbesök, varav 4000 nybesök, 9200 återbesök

 • Omfattar cirka 25% av all cancer

 • Tillgängligheten måste öka

Urologmottagningen i ständig förbättring


Syfte/målÖka tillgängligheten – för att få nöjdare patienter

 • 100% av nybesök skall erbjudas tid inom tre månader (060930)

 • 100% av patienter med misstänkt cancer skall erbjudas tid inom två veckor (060930)

 • 90 % av återbesökspatienter skall erbjudas tid inom planerad vårdprocess (061231)

Urologmottagningen i ständig förbättring


Genomförande Hur? Metod?

 • SU övergripande genombrottsprojekt med fokus på ”Bättre tillgänglighet på mottagningen”

 • Genombrottsteknik

 • Lärandeseminarier

 • Tvärdisciplinärt arbete

Urologmottagningen i ständig förbättring


 • Brainstorming på APT genererade mängder av idéer/hinder

 • Utvalda idéer bearbetades och testades i 13 PDSA-cykler

 • Mätarbeten

 • Skapade nya arbetssätt, väckte en tävlingsinstinkt hos personalen på mottagningen

Urologmottagningen i ständig förbättring


Mätarbeten

 • Outnyttjade besökstider på mottagningen

  Under en vecka var 13 tider outnyttjade och 19 spärrade av andra orsaker

 • Antalet ggr remisserna bedöms/team/vecka

  Variation mellan 1-5 ggr/vecka

 • Dagar från utfärdandet av remiss till ankomst

  Av 792 inkomna remisser ankom 156 senare än 5 dagar

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vilka var idéerna som ledde fram till genombrott?

De tester som berörde remissflödet, utnyttjande av befintliga tider, samt posthanteringen

Urologmottagningen i ständig förbättring


1. Remissflödet

 • Remissens långa resa;Brev från VC, till de instanser som skickar in remisser senare än fem arbetsdagar efter utfärdandet

 • Tätare remissbedömning; Remissbedömning minst två ggr/vecka

 • Personligt ställda remisser;Går direkttill teamets remissbedömning

Urologmottagningen i ständig förbättring


2.Uttnyttjande av befintliga tider

 • Person som tar emot avbokning är ansvarig för att ny patient bokas in

 • Pool med förberedda patienter som kan kallas in med kort varsel

Urologmottagningen i ständig förbättring


3.Posthanteringen

 • All post öppnas

 • Remisserna prioriteras i postöppningen

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vad blev resultaten?

Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


Vad hände sedan…

 • Mottagningen har evakuerats

 • Ökat remissinflöde

 • ”Röda fredagar”

 • Focus på förbättringsarbetet avtar

Urologmottagningen i ständig förbättring


Resultat i nuläget

Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


Urologmottagningen i ständig förbättring


För att fortsätta förändra och förbättra

 • Våga granska sin egen verksamhet

 • Inte fastna i sitt invanda arbetssätt

 • Ta till vara på den inneboende idérikedom som finns i verksamheten

Urologmottagningen i ständig förbättring


Framtiden

 • Rätt patient till urologmottagningen

  - remittenterna

 • Återbesökspatienterna

  - deras väg ut!

 • Fortsätta med förbättringsarbete!

  - men i vilken form?

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vi tackar för oss och hoppas Vi tillfört Er tankar och ideér kring tillgänglighet

Urologmottagningen i ständig förbättring!

Urologmottagningen i ständig förbättring


 • Login