Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation

Urologmottagningen i ständig förbättring!
Download
1 / 22

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet Område SärskildaSpecialiteter. Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL. Bakgrund.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bakgrund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring!Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska UniversitetssjukhusetFokus på tillgänglighetOmråde SärskildaSpecialiteter

Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Bakgrund

 • 19000 patientbesök/år

 • 13200 läkarbesök, varav 4000 nybesök, 9200 återbesök

 • Omfattar cirka 25% av all cancer

 • Tillgängligheten måste öka

Urologmottagningen i ständig förbättring


Syfte m l ka tillg ngligheten f r att f n jdare patienter

Syfte/målÖka tillgängligheten – för att få nöjdare patienter

 • 100% av nybesök skall erbjudas tid inom tre månader (060930)

 • 100% av patienter med misstänkt cancer skall erbjudas tid inom två veckor (060930)

 • 90 % av återbesökspatienter skall erbjudas tid inom planerad vårdprocess (061231)

Urologmottagningen i ständig förbättring


Genomf rande hur metod

Genomförande Hur? Metod?

 • SU övergripande genombrottsprojekt med fokus på ”Bättre tillgänglighet på mottagningen”

 • Genombrottsteknik

 • Lärandeseminarier

 • Tvärdisciplinärt arbete

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

 • Brainstorming på APT genererade mängder av idéer/hinder

 • Utvalda idéer bearbetades och testades i 13 PDSA-cykler

 • Mätarbeten

 • Skapade nya arbetssätt, väckte en tävlingsinstinkt hos personalen på mottagningen

Urologmottagningen i ständig förbättring


M tarbeten

Mätarbeten

 • Outnyttjade besökstider på mottagningen

  Under en vecka var 13 tider outnyttjade och 19 spärrade av andra orsaker

 • Antalet ggr remisserna bedöms/team/vecka

  Variation mellan 1-5 ggr/vecka

 • Dagar från utfärdandet av remiss till ankomst

  Av 792 inkomna remisser ankom 156 senare än 5 dagar

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vilka var id erna som ledde fram till genombrott

Vilka var idéerna som ledde fram till genombrott?

De tester som berörde remissflödet, utnyttjande av befintliga tider, samt posthanteringen

Urologmottagningen i ständig förbättring


1 remissfl det

1. Remissflödet

 • Remissens långa resa;Brev från VC, till de instanser som skickar in remisser senare än fem arbetsdagar efter utfärdandet

 • Tätare remissbedömning; Remissbedömning minst två ggr/vecka

 • Personligt ställda remisser;Går direkttill teamets remissbedömning

Urologmottagningen i ständig förbättring


2 uttnyttjande av befintliga tider

2.Uttnyttjande av befintliga tider

 • Person som tar emot avbokning är ansvarig för att ny patient bokas in

 • Pool med förberedda patienter som kan kallas in med kort varsel

Urologmottagningen i ständig förbättring


3 posthanteringen

3.Posthanteringen

 • All post öppnas

 • Remisserna prioriteras i postöppningen

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vad blev resultaten

Vad blev resultaten?

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Vad h nde sedan

Vad hände sedan…

 • Mottagningen har evakuerats

 • Ökat remissinflöde

 • ”Röda fredagar”

 • Focus på förbättringsarbetet avtar

Urologmottagningen i ständig förbättring


Resultat i nul get

Resultat i nuläget

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

För att fortsätta förändra och förbättra

 • Våga granska sin egen verksamhet

 • Inte fastna i sitt invanda arbetssätt

 • Ta till vara på den inneboende idérikedom som finns i verksamheten

Urologmottagningen i ständig förbättring


Framtiden

Framtiden

 • Rätt patient till urologmottagningen

  - remittenterna

 • Återbesökspatienterna

  - deras väg ut!

 • Fortsätta med förbättringsarbete!

  - men i vilken form?

Urologmottagningen i ständig förbättring


Bakgrund

Vi tackar för oss och hoppas Vi tillfört Er tankar och ideér kring tillgänglighet

Urologmottagningen i ständig förbättring!

Urologmottagningen i ständig förbättring


 • Login