Novinky v léčbě RS?
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Novinky v léčbě RS? Jak dostat léky k pacientům? Eva Havrdová PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Novinky v léčbě RS? Jak dostat léky k pacientům? Eva Havrdová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha. RS = nejčastější příčina invalidity mladých nemocných z neurologické příčiny Popsána 1860 Charcotem Nevyléčitelná, záludná, nepředvídatelná  Ataky neurologické symptomatologie

Download Presentation

Novinky v léčbě RS? Jak dostat léky k pacientům? Eva Havrdová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Novinky v léčbě RS?

Jak dostat léky k pacientům?

Eva Havrdová

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

RS = nejčastější příčina invalidity mladých nemocných z neurologické příčiny

Popsána 1860 Charcotem

Nevyléčitelná, záludná, nepředvídatelná

 Ataky neurologické symptomatologie

 Progrese invalidity


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

 • RS = autoimunitní onemocnění

  onemocnění je zprostředkované autoagresivními

  bílými krvinkami, které rozpoznávají vlastní obaly

  nervových vláken jako nepřítele a útočí na ně

  co je podnětem k tomu, aby tento útok zahájily,

  není jasné

 • tyto buňky se množí a vstupují do cílového orgánu

  – mozku a míchy (CNS)

  tam vytvářejí ložiska zánětu, v nichž dochází k:

   rozpadu myelinu (obalu nervových vláken)

   k ničení nervových vláken


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Ztráta myelinu Ztráta nervových vláken


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

RS – základní údaje

věk v době dg: 20 - 40 let, 2/3 žen

Faktory přispívající vzniku RS:

genetické

+

infekce EB virem (infekční mononukleoza)

geografické, nedostatek vitaminu D

kouření

spouštěče: infekce, hormonální změny, životní styl a prostředí?, strava ??

Prevalence v mírném pásmu:

100-200/100 000 obyv.


Progn za z vis na

Prognóza závisí na:

Časné diagnostice

Časné léčbě

Včasném rozpoznání neefektivity léčebného režimu

Kvalita života závisí navíc na:

Správném nastavení symptomatické léčby

PROČ?


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

 • Časná diagnostika – revidovaná dg. McDonaldova kriteria

 • (2001, 2005, 2010)

 • klinický obraz

 • slučitelný s RS

 •  pomocné vyšetřovací metody

 • MRI – diseminace v prostoru a čase

 • Mozkomíšní mok – průkaz etiologický

 • Evokované potenciály

 • vyloučení jiné dg.

 • cílem je co nejrychlejší stanovení dg.


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Nová diagnostická kritéria 2010

Změna pojetí diseminace procesu v prostoru i čase

možnost stanovit diagnózu během velmi krátké doby

cíl: včasné zahájení léčby


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Posun v diagnostice

Dokonce dg. kritéria se přizpůsobila potřebě včasné léčby

Polman, etal. Ann Neurol. 2011;69(2):292-302.

Montalban , etal. Neurology. 2010; 2;74(5):427-34.


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Standard odborné společnosti není právně závazný


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

 • Klinický obraz

 • záleží na umístění zánětlivého ložiska

 • poruchy zraku

 • poruchy citlivosti

 • poruchy hybnosti

 •  poruchy sfinkterových funkcí

 • poruchy rovnováhy a koordinace

 • poruchy kognitivních funkcí

  únava

 • deprese

 • První příznaky slučitelné s RS

 • = klinicky izolovaný syndrom

 • (CIS – clinically isolated syndrome)


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Příklad diagnózy RS z 1. MRI:

LK, 1980, 1/2003 oslabení pravých končetin, závratě


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

 • Terapie - vývoj:

 • 60. léta 20. st.: ACTH, kortikosteroidy (léčba akutní ataky)

 • 70.-80. léta: azathioprine, cyklofosfamid, methotrexát

 • 1993 – interferon beta …… indikován po CIS od 2005 v EU

 • 1996 – glatiramer acetát …… indikován po CIS

 • 2002 - mitoxantron

 • 2006 – natalizumab

 • - fingolimod (USA 2010, EU 2011, CR 1.10.2012)

 • - Sativex, Fampyra (jen registrace, ne úhrada)


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Subkl.

Klin.

remitentní

chronicko-progresivní

RR-RS

SP-RS

Trvalá invalidita

Axonální ztráta

Léčebný

efekt (3)

Léčebný

efekt (2)

Léčebný efekt (1)

t

Logika imunomodulační léčby RS


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

ESKALACE léčby

 Léky první volby (interferon beta, glatiramer acetát) působí skvěle u 30% pacientů, částečně u 30% pacientů, nedostatečně u 40% pacientů

 Dosud nejsou časné markery nedostatečného efektu, ALE: relapsy, nárůst invalidity, aktivita na MRI = známky nedostatečného efektu

 Pokud není efekt dostatečný, je nutno použít druhou linii léků, které jsou účinnější, většinou ale s vyšším rizikem

„Risk management plan“ – eliminace rizika


P klad farmakovigilance natalizumab a pml stratifikace rizika

Příklad farmakovigilanceNatalizumab a PML: stratifikace rizika


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Léky v registračním řízení

Dimethyl fumarát

účinnost srovnatelná s fingolimodem

Alemtuzumab

účinnost dvojnásobná oproti IFNB

monoklonální protilátka proti CD52

vedlejším účinkem může být vývoj další autoimunity


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Co je nejúčinnější pro jejich dostupnost pro pacienty?


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/nottinghamshire/3345231.stm


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Imunomodulační léčba je protizánětlivá

 V chronické progresi NEFUNGUJE (prokázáno řadou klinických studií)

 Chronická progrese je stav, kdy jsou vyčerpány rezervy nervového systému a zároveň místo zánětu zaujímá hlavní místo neurodegenerace - na tu neexistují léky


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

SYMPTOMATICKÁ LÉČBA

 Spasticita a hybné obtíže

Deprese, úzkost, emoční labilita

Sfinkterové obtíže

Sexuální obtíže

Bolest, záchvatovité symptomy

Únava

 Kognitivní dysfunkce

 Třes


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

EU: Přípravek Fampyra je indikován kezlepšení chůze u dospělých pacientů s roztroušenou sklerózou EDSS 4-7


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Význam fyzioterapie a péče o fyzickou kondici

Nácvik ztracené motorické funkce

Udržování svalové kondice

Kardiovaskulární kondice

Dýchací a trupové svalstvo

Rychlejší úzdrava z ataky

Ovlivnění imunitního systému a nálady

Nejlépe spojit s psychoterapií


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

Fyzioterapie stejně jako kognitivní trénink vytváří v mozku nové spoje mezi zbylými buňkami a může tak obnovit i zanikající funkci

To je efekt, kterého léky zatím nedosáhly

Jde o práci s plasticitou mozku


Novinky v l b rs jak dostat l ky k pacient m eva havrdov

nesmíte to vzdát….

… v žádném stádiu nemoci

Děkuji za pozornost.


 • Login