GAZDASÁGPOLITIKA - PowerPoint PPT Presentation

Gazdas gpolitika
Download
1 / 22

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GAZDASÁGPOLITIKA. ELŐADÓ: DR. MARINOVICH ENDRE. A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT I. 1946. Államosítás (nehézipar, bányászat). A forint bevezetése. 1947. Bankok államosítása. 1948. Minden 100 fő feletti üzem államosítása.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GAZDASÁGPOLITIKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gazdas gpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA

ELŐADÓ: DR. MARINOVICH ENDRE


A magyar gazdas gpolitika 1945 1989 k z tt i

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT I.

1946. Államosítás (nehézipar, bányászat). A forint bevezetése.

1947. Bankok államosítása.

1948. Minden 100 fő feletti üzem államosítása.

1949. KGST megalakulása, tőzsde megszüntetése, államosítás kiteljesítése, TSZ-ek erőszakos létrehozása, beszolgáltatási rendszer.

1949-től: Tervrendszer, öt éves tervek.

Az első tervet sikerült túlteljesíteni  a tervrendszer hatékony, ill. alultervezték magukat.


A magyar gazdas gpolitika 1945 1989 k z tt ii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT II.

A kezdeti lendület már 1952-ben megtört. Ekkor szovjet mintára: „magas felhalmozási ráta politikája” (beruházások erőltetett növelése).

Eszközök: belső fogyasztás leszorítása, külső források igénybevétele.

1952-58:

Kifulladt már az újjáépítés lendülete, de továbbra is ragaszkodtak a tervekhez. A célokat folyamatosan módosítani kellett.

Felduzzasztották az adminisztrációt létszámát, az erőltetett iparfejlesztés volt az elsődleges.

1958: A KGST-ben Bukaresti árelv.


A magyar gazdas gpolitika 1945 1989 k z tt iii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT III.

1959-65:

A mezőgazdaságban nagyarányú a kollektivizálás, ezzel párhuzamosan a visszaesés. Háttérbe szorult a magántulajdon.

1966-72:

A belső fogyasztás növekedésnek indult.

Reformkísérletek kezdődtek: 1968. „új gazdasági mechanizmus”

1972: A reform lefékezése.


Az j gazdas gi mechanizmus elemei

AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS ELEMEI

 • A központi tervezés szerepének csökkenése, a vállalati önállóság növelése a termelés és a beruházások terén.

 • Liberalizálódtak az árak, egyes termékek árai a paci keresletnek megfelelően alakulhattak.

 • A központilag meghatározott bérrendszer helyét egy flexibilisebb szabályozás váltotta fel.


A magyar gazdas gpolitika 1945 1989 k z tt iv

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT IV.

1973-1979:

1973: Első olajárrobbanás. Az áremelkedés megállítás a határoknál.

Az összes Keleti Blokkhoz tartozó országban elindult a növekedés visszaesése, a válság. A világgazdaságban különböző válaszok születtek a válságra, de a KGST nem vette észre a szerkezetváltás szükségességét.

Bukaresti árelv kiigazítása.

Első komolyabb hitelfelvételek.

1979. Második olajárrobbanás: újabb hitelek

Megkezdődött a külkereskedelem reláció szerinti diverzifikációja.


A magyar gazdas gpolitika 1945 1989 k z tt v

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1945-1989 KÖZÖTT V.

1980-1989:

’80-as évek elejére Magyarország is a fizetésképtelenség határára sodródott.

1982-ben hazánk belépett a Valutaalapba és a Világbank-csoportba a kedvezőbb hitelfeltételek miatt.

1984: Állam tulajdonosi jogainak decentralizálása, üzemek tulajdonosai a vállalati tanácsok

Megindul a gazdasági rendszerváltozás.

1987: Két szintű bankrendszer, új adórendszer.

1988: Társasági törvény


A magyar gazdas gpolitika 1990 1994 k z tt i

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1990-1994 KÖZÖTT I.

1990-1992:

Súlyos recesszió, transzformációs válság

A visszaesés okai ((Kornai János):

 • A tulajdonviszonyok átalakulása, beruházások csökkenése.

 • Az eladók piaca átalakul vevők piacává.

 • A gazdaság ágazati és termékszerkezetének átalakulása.

 • A KGST kereskedelmi rendszerének összeomlása.

 • A vállalati méretstruktúra változása, alacsony kapacitás-kihasználtság.

 • Az inputkészletek mérséklődése, a kereslet csökkenése.


A magyar gazdas gpolitika 1990 1994 k z tt ii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1990-1994 KÖZÖTT II.

1990-1992:

1990: Értékpapír-törvény, tőzsdék megnyitása

KGST megszűnése (1991)

Komoly lépések a piacgazdaság kiépítéséhez.

Megkezdődött a privatizáció (Állami Vagyon-ügynökség).

A fogyasztás és a beruházás csökkenése nem volt olyan nagymértékű, mint a GDP-visszaesés.

A cserearány 6-10 százalékkal romlott.

Magas kamatszint  nem kedvez a beruházásoknak.

Államadósság szintje tovább emelkedik.


A magyar gazdas gpolitika 1990 1994 k z tt iii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1990-1994 KÖZÖTT III.

1992-1994:

Felgyorsul a privatizáció üteme

Egyre jelentősebb a külföldi működőtőke-beáramlás

Recesszió Nyugat-Európában

Továbbra is rossz makrogazdasági adatok (ikerdeficit!)

Pénzügyminiszterek: Rabár Ferenc (1990), Kupa Mihály (1990-1993), Szabó Iván (1993-1994)


Az llamh ztart s egyenleg nek alakul sa 1991 2006 forr s ecostat 2008

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGÉNEK ALAKULÁSA (1991-2006)FORRÁS: ECOSTAT (2008)


A foly fizet si m rleg s sszetev inek alakul sa a gdp sz zal k ban 1990 96 forr s g sp r p l 1999

A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA A GDP SZÁZALÉKÁBAN (1990-96)FORRÁS: GÁSPÁR PÁL (1999)


A magyar gazdas gpolitika 1994 1998 k z tt i

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1994-1998 KÖZÖTT I.

Ikerdeficit miatt: 1995. március Bokros-csomag. Szükség volt kiigazításra, bár egyes elemek megkérdőjelezhetőek.

A Bokros-csomag elemei:

Monetáris, árfolyam-politika:

 • Forint egyszeri 9%-os leértékelése

 • Csúszóárfolyam-rendszer (CrawlingPeg) bevezetése

 • Konvertibilitás megvalósítása folyamatosan


A magyar gazdas gpolitika 1994 1998 k z tt ii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1994-1998 KÖZÖTT II.

Fiskális és jövedelem-politika:

Vámpótlék bevezetése (8%)

Szociális, egészségügyi kiadások csökkentése (pl.: GYES rászorultsági alapon, fogorvosi ellátás)

Felsőoktatási tandíj (3000 Ft/hó)

Jelentős reálbér-csökkenés

Leépítések a közszférában


A magyar gazdas gpolitika 1994 1998 k z tt iii

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1994-1998 KÖZÖTT III.

1995-1997:

Megindul az exportorientált GDP-növekedés (fenntartható növekedési pálya).

A külső környezet javul, EU-konjunktúra kedvező.

A privatizáció „aranykora” – az államadósság törlesztésére is jutott a bevételekből.


Re l gdp n veked s magyarorsz gon 1990 2000 forr s ksh 2011

REÁL GDP-NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON (%) (1990-2000)FORRÁS: KSH (2011)


A magyar gazdas gpolitika 1998 2002 k z tt iv

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1998-2002 KÖZÖTT IV.

1998-2000: között dinamikus növekedés, kedvező világgazdasági helyzet, 2000-ben több, mint 5 százalékos reál GDP-növekedés!

2001: Világgazdasági helyzet romlik.

Választási kényszer: nagyobb növekedés-visszaesés szerkezetváltozással (kínálat-orientált) vs. belső fogyasztásra koncentrálás (kereslet-orientált) kisebb növekedés-áldozattal.


A 2001 es vil ggazdas gi megtorpan s okai

A 2001-ES VILÁGGAZDASÁGI MEGTORPANÁS OKAI

 • Az informatikai buborék kipukkadása (korrekció)

 • Vállalati botrányok

 • Terrortámadás  biztonsági költségek növekedése, turizmus csökkenése

  Az USA-ban a megtorpanás egy évig tart (2001: 0,8%-os növekedés), Európába begyűrűzik és itt két évig tart.


A magyar gazdas gpolitika 1998 2002 k z tt v

A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA 1998-2002 KÖZÖTT V.

A 2001-es irányváltás elemei:

Fiskális expanzió (állami megrendelések, támogatott lakáshitelek, minimálbér-emelés)

Egyensúly megbomlása

Monetáris és fiskális politika összhangjának megbomlása

Monetáris politikai változások:

Árfolyam-lebegtetési sáv kiszélesítése ( ± 15%-ra)

Csúszó árfolyam-rendszer megszüntetése

Devizaliberalizáció

Inflációs célkövetés stratégiájának bevezetése


P t ipar mint h z gazat

ÉPÍTŐIPAR, MINT HÚZÓÁGAZAT


Minim lb r emel s

MINIMÁLBÉR-EMELÉS


K sz n m a figyelmet tov bbi sz p napot k v nok

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!TOVÁBBI SZÉP NAPOT KÍVÁNOK!


 • Login