ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC - PowerPoint PPT Presentation

Zgodovina knjige in knji nic
Download
1 / 43

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC. mag. Marijan Rupert Rokopisni oddelek NUK. Pisave in pisne podlage. Komunikacija Govor Ustno izročilo Pisava kot “spomin človeštva”. Pisava je organiziran sistem znakov ali simbolov, s katerimi se da nekaj sporočiti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zgodovina knjige in knji nic

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC

mag. Marijan Rupert

Rokopisni oddelek NUK


Pisave in pisne podlage

Pisave in pisne podlage

 • Komunikacija

 • Govor

 • Ustno izročilo

 • Pisava kot “spomin človeštva”


Zgodovina knjige in knji nic

 • Pisava je organiziran sistem znakov ali simbolov, s katerimi se da nekaj sporočiti

 • Sistem pisave morajo razumeti tudi ostali


Slikovna sporo ila

Slikovna sporočila

 • Prve odkrite jamske slike (Lascaux, Altamira), nastale pribl. 20000 let pr. n. št.

 • Poskus v enostavni slikovni pisavi povedati zgodbo


Mezopotamija

Mezopotamija

Začetki pisave v obdobju prvih kultur med Evfratom in Tigrisom


Sumerija in akadija

Sumerija in Akadija

Obdobje med 6. in 1. tisočletjem pr. n. št.


Tablice iz uruka

Tablice iz Uruka

Prvi zapisi praktičnega namena - računovodstvo


Pisna podlaga glinaste plo ice ali opeke posode

Pisna podlaga: glinaste ploščice ali opeke, posode


Embrionalna pisava

Embrionalna pisava

 • Piktogrami, ideogrami, logogrami: “spominska opora”, znaki, ki prikazujejo stilizirane podobe resničnosti

 • Simboli nimajo enega samega pomena, v različnih kontekstih lahko pomenijo različne stvari


Klinopis

Klinopis

 • Ime izhaja iz latinske besede cuneus=klin

 • Stroga, geometrična, abstraktna forma, v kateri so lahko zapisovali tudi v drugih jezikih

 • Dokumentirani zapisi so se ohranili še v obdobju do pribl. 500 pr. n. št.


Egip anska pisava pisava bogov

Egipčanska pisava: “pisava bogov”

 • Berejo se kot vse stare semitske pisave (tudi hebrejska) od desne proti levi oz. slikovno proti obrazu.


Hieroglifi

Hieroglifi

 • V Egiptu se je razvila drugačna slikovna pisava – hieroglifi. Prvi dokumenti datirajo v 3. tisočletje pr. n. št.

 • Pisava je sestavljena iz treh elementov: piktogramov (podobe, ki predstavljajo predmete ali ljudi), fonogramov (ponazarjajo glasove) in določevalnikov.

 • Hieroglif usta pomeni hkrati tudi glas R, noga pa glas B.


Hieroglifi so pomagali odkriti bogato zgodovino in kulturo egip anske civilizacije

Hieroglifi so pomagali odkriti bogato zgodovino in kulturo egipčanske civilizacije


Razvoj egip anske pisave v smeri poenostavitve branja

Razvoj egipčanske pisave v smeri poenostavitve branja

Hieratska – (nekakšna hieroglifna kurziva)

Demotska (ljudska pisava)

Elemente demotske pisave najdemo v koptski pisavi


Kamen iz rosetta

Kamen iz Rosetta

Skrivnost hieroglifov je odkril francoski jezikoslovec Champollion s pomočjo t. i. spomenika oz. kamna iz Rosetta (isti tekst v hieroglifih, demotski in grški pisavi)


Pisna podlaga je lahko bil kamen na spomenikih glinaste plo e papirus

Pisna podlaga je lahko bil kamen na spomenikih, glinaste plošče, papirus


Papirus

Papirus

 • Nastanek “lista”, ki so ga zvijali v zvitke, do 40 metrov dolge! – in nanj pisali s posebnimi pisali iz trstike in črnilom, že podobnim današnjemu.


Zgodovina knjige in knji nic

Pisali so tudi na usnje (bilo ga je malo) in na  črepinje iz lončevine – ostraka oz. ed. ostrakon (grško)


Palimpsest papirus s katerega so spraskali prvotno besedilo in nanj napisali novo

Palimpsest – papirus, s katerega so spraskali prvotno besedilo in nanj napisali novo


Disk iz faistosa domnevno 17 st pr n t

Disk iz Faistosa (domnevno 17. st. pr. n. št.)

 • Strokovnjakom še vedno ni uspelo razrešiti skrivnostne pisave


Pisave severno in ju noameri kih indijancev

Pisave severno in južnoameriških indijancev


Kitajska pisava nastala skoraj 2000 let pr n t se tekom tiso letij skoraj ni spreminjala

Kitajska pisava (nastala skoraj 2000 let pr. n. št.) se tekom tisočletij skoraj ni spreminjala


Indija in daljni vzhod

Indija in daljni vzhod


Feni anska pisava

Feničanska pisava


Arabska in hebrejska pisava izvirata iz feni anskega rkopisa

Arabska in hebrejska pisava izvirata iz feničanskega črkopisa


Semitski jeziki zapisujejo le malo samoglasnikov

Semitski jeziki zapisujejo le malo samoglasnikov


Zgodovina knjige in knji nic

Grki so feničanski črkopis prevzeli preko aramejskega in si iz njega izposodili več znakov za zapisovanje samoglasnikov (a, e, o,…)


Gr ki alfabet je postal osnova evropske pisne civilizacije

Grški alfabet je postal osnova evropske pisne civilizacije


Zgodovina knjige in knji nic

Problem Etruščanov – lahko preberemo črke, ne poznamo pa jezika


Rimska civilizacija je kulturo prevzela po gr kem vzorcu

Rimska civilizacija je kulturo prevzela po grškem vzorcu


Zgodovina knjige in knji nic

 • Skrivnostni etruščanski črkopis.


Rimska kapitala

Rimska kapitala


Knjiga v srednjem veku kodeks

Knjiga v srednjem veku – kodeks


Skriptorij samostanska pisarska delavnica

Skriptorij – samostanska pisarska delavnica


Iluminacije

Iluminacije


Papir kitajska arabci evropa

Papir (Kitajska – Arabci – Evropa)


Za etki tiska kitajska

Začetki tiska – Kitajska


Tabelna knjiga blockbuch

Tabelna knjiga (Blockbuch)


Inkunabula izvor in as trajanja

Inkunabula – izvor in čas trajanja


Gutenberg in za etki tiskarstva s premi nimi rkami

Gutenberg in začetki tiskarstva s premičnimi črkami


Tiskarstvo rna umetnost

Tiskarstvo – črna umetnost


Kra enje inkunabul

Krašenje inkunabul


Razvoj tiskarstva po letu 1500 aldus manutius tiskarski centri po evropi

Razvoj tiskarstva po letu 1500 – AldusManutius, tiskarski centri po Evropi


 • Login