Zgodovina knjige in knji nic
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC. mag. Marijan Rupert Rokopisni oddelek NUK. Pisave in pisne podlage. Komunikacija Govor Ustno izročilo Pisava kot “spomin človeštva”. Pisava je organiziran sistem znakov ali simbolov, s katerimi se da nekaj sporočiti

Download Presentation

ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC

mag. Marijan Rupert

Rokopisni oddelek NUK


Pisave in pisne podlage

 • Komunikacija

 • Govor

 • Ustno izročilo

 • Pisava kot “spomin človeštva”


 • Pisava je organiziran sistem znakov ali simbolov, s katerimi se da nekaj sporočiti

 • Sistem pisave morajo razumeti tudi ostali


Slikovna sporočila

 • Prve odkrite jamske slike (Lascaux, Altamira), nastale pribl. 20000 let pr. n. št.

 • Poskus v enostavni slikovni pisavi povedati zgodbo


Mezopotamija

Začetki pisave v obdobju prvih kultur med Evfratom in Tigrisom


Sumerija in Akadija

Obdobje med 6. in 1. tisočletjem pr. n. št.


Tablice iz Uruka

Prvi zapisi praktičnega namena - računovodstvo


Pisna podlaga: glinaste ploščice ali opeke, posode


Embrionalna pisava

 • Piktogrami, ideogrami, logogrami: “spominska opora”, znaki, ki prikazujejo stilizirane podobe resničnosti

 • Simboli nimajo enega samega pomena, v različnih kontekstih lahko pomenijo različne stvari


Klinopis

 • Ime izhaja iz latinske besede cuneus=klin

 • Stroga, geometrična, abstraktna forma, v kateri so lahko zapisovali tudi v drugih jezikih

 • Dokumentirani zapisi so se ohranili še v obdobju do pribl. 500 pr. n. št.


Egipčanska pisava: “pisava bogov”

 • Berejo se kot vse stare semitske pisave (tudi hebrejska) od desne proti levi oz. slikovno proti obrazu.


Hieroglifi

 • V Egiptu se je razvila drugačna slikovna pisava – hieroglifi. Prvi dokumenti datirajo v 3. tisočletje pr. n. št.

 • Pisava je sestavljena iz treh elementov: piktogramov (podobe, ki predstavljajo predmete ali ljudi), fonogramov (ponazarjajo glasove) in določevalnikov.

 • Hieroglif usta pomeni hkrati tudi glas R, noga pa glas B.


Hieroglifi so pomagali odkriti bogato zgodovino in kulturo egipčanske civilizacije


Razvoj egipčanske pisave v smeri poenostavitve branja

Hieratska – (nekakšna hieroglifna kurziva)

Demotska (ljudska pisava)

Elemente demotske pisave najdemo v koptski pisavi


Kamen iz Rosetta

Skrivnost hieroglifov je odkril francoski jezikoslovec Champollion s pomočjo t. i. spomenika oz. kamna iz Rosetta (isti tekst v hieroglifih, demotski in grški pisavi)


Pisna podlaga je lahko bil kamen na spomenikih, glinaste plošče, papirus


Papirus

 • Nastanek “lista”, ki so ga zvijali v zvitke, do 40 metrov dolge! – in nanj pisali s posebnimi pisali iz trstike in črnilom, že podobnim današnjemu.


Pisali so tudi na usnje (bilo ga je malo) in na  črepinje iz lončevine – ostraka oz. ed. ostrakon (grško)


Palimpsest – papirus, s katerega so spraskali prvotno besedilo in nanj napisali novo


Disk iz Faistosa (domnevno 17. st. pr. n. št.)

 • Strokovnjakom še vedno ni uspelo razrešiti skrivnostne pisave


Pisave severno in južnoameriških indijancev


Kitajska pisava (nastala skoraj 2000 let pr. n. št.) se tekom tisočletij skoraj ni spreminjala


Indija in daljni vzhod


Feničanska pisava


Arabska in hebrejska pisava izvirata iz feničanskega črkopisa


Semitski jeziki zapisujejo le malo samoglasnikov


Grki so feničanski črkopis prevzeli preko aramejskega in si iz njega izposodili več znakov za zapisovanje samoglasnikov (a, e, o,…)


Grški alfabet je postal osnova evropske pisne civilizacije


Problem Etruščanov – lahko preberemo črke, ne poznamo pa jezika


Rimska civilizacija je kulturo prevzela po grškem vzorcu


 • Skrivnostni etruščanski črkopis.


Rimska kapitala


Knjiga v srednjem veku – kodeks


Skriptorij – samostanska pisarska delavnica


Iluminacije


Papir (Kitajska – Arabci – Evropa)


Začetki tiska – Kitajska


Tabelna knjiga (Blockbuch)


Inkunabula – izvor in čas trajanja


Gutenberg in začetki tiskarstva s premičnimi črkami


Tiskarstvo – črna umetnost


Krašenje inkunabul


Razvoj tiskarstva po letu 1500 – AldusManutius, tiskarski centri po Evropi


 • Login