Töötervishoiu ja tööohutuse lähiperspektiiv Eestis
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Töötervishoiu ja tööohutuse lähiperspektiiv Eestis PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Töötervishoiu ja tööohutuse lähiperspektiiv Eestis. Rauno Piirsalu. Praegune olukord. Tööjõuturgu iseloomustab keskmisest suurem naiste ning vanemaealiste töötajate tööhõive Uued töövormid – renditöö, kodutöö, paindlik tööaeg Füsioloogiliste ja psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju suurenemine

Download Presentation

Töötervishoiu ja tööohutuse lähiperspektiiv Eestis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Töötervishoiu ja tööohutuse lähiperspektiiv Eestis

Rauno Piirsalu


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Praegune olukord

Tööjõuturgu iseloomustab keskmisest suurem naiste ning vanemaealiste töötajate tööhõive

Uued töövormid – renditöö, kodutöö, paindlik tööaeg

Füsioloogiliste ja psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju suurenemine

97% ettevõtetest on mikro- ja väikeettevõtted, mis on töökeskkonna korraldamisel teadmiste ja ressursside osas nõrgemal positsioonil


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Tööõnnetused


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Surmaga lõppenud tööõnnetused


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Kutsehaigused


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Töötervishoiu ja tööohutuse strateegia

2010—2013

Töökeskkonna muutmine töötaja tervist hoidvaks


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Visioon aastaks 2013

paranenud töökeskkond

selged ja arusaadavad töökeskkonna õigusaktid

toimiv tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteem

Tööinspektsiooni roll nõustajana

paranenud teaduspotentsiaal

laiapõhjaline, integreeritud koolitus


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Visioon aastaks 2013

muutunud tööandjate ja töötajate hoiakud

kättesaadavad töötervishoiuteenused

tööõnnetuse ohvrite ja kutsehaigete tööturule naasmine

vanemaealiste tööle värbamine

töökeskkond sotsiaaldialoogi teemana

tõhus rahvusvaheline koostöö


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

E-arengud Eesti töötervishoius ja -ohutuses

 • Tööelu portaal (2011. a)

 • E-inspektsioon (2011. a)

 • Ohutu tööelu tarkvara (2011. a)

 • Stressikaardistaja (2010. a)


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Uus ametlik tööelu infoportaal

 • Töötervishoiu ja tööohutuse teemadega tegelevad praegu neli riigiasutust:

 • Sotsiaalministeerium

 • Tööinspektsioon

 • Terviseamet

 • Tervise Arengu Instituut

  Lisaks ka kõrg- ja ülikoolid ning erasektor.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Uus ametlik tööelu infoportaal

Peamised probleemid praegu:

Info on erinevate veebilehtede vahel killustunud

Puudub kõiki töötervishoiu ja tööohutuse teemasid kajastav veebileht

Kuigi internetis on palju informatsiooni, on tööandjatel infopuudus


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Uus ametlik tööelu infoportaal

Uus kasutajasõbralik portaal hakkab sisaldama näiteks:

Õigusakte ja nende rakendamist abistavad juhiseid

Hea tava näiteid

Koolituskursuste andmebaasi

Kalendrit

Uudiseid ja viimased arenguid

Teenuseosutajad töötervishoiu valdkonnas


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

E-inspektsioon (ETI)

Tööinspektsioon võtab ETI kasutusele 2011. aasta teises pooles

ETI võimaldab Tööinspektsiooniga suhelda elektrooniliselt

Kõik dokumendid, teavitused, taotlused ja muud dokumendid saab esitada elektrooniliselt, mis aitab kokku hoida aega ja raha.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

E-inspektsioon (ETI)

ETI suhtleb ettevõtetega ka ise. Näiteks: kui arst registreerib töötajal tööõnnetuse, liigub info läbi e-tervise Tööinspektsiooni ning ETI teavitab ettevõtet tööõnnetuse uurimise ja raporti esitamise kohta. Raporti saab täita, allkirjastada ja esitada ETI-s.

ETI võimaldab ettevõttel oma andmeid Tööinspektsioonis vaadata ja muuta ning suhelda oma tööinspektoriga.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Ohutu tööelu tarkvara (OTT)

 • Otist saab töökeskkonnaspetsialisti igapäevane töövahend. See on elektrooniline töökeskkond, mis sisaldab näiteks:

 • Riskianalüüsi töövahendit

 • Tervisekontrolli andmebaasi

 • Juhendamise ja väljaõppe andmebaasi

 • Isikukaitsevahendite andmebaasi


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Ohutu tööelu tarkvara (OTT)

Eesmärk on kujundada OTT kasutajasõbralikuks, et aidata tööandjal mõista töökeskkonna õigusakte ning neist tulenevaid kohustusi

OTT abistab ja juhendab tööandjat (või tema esindajat) samm-sammult ohutu ja tervisliku töökoha loomisel

OTT võimaldab hallata kogu töökeskkonda puudutavat dokumentatsiooni elektrooniliselt.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Ohutu tööelu tarkvara (OTT)

OTT sisaldab korrektseid dokumendivorme ja andmebaase.

Kasutaja võib olla kindel, et OTI abil koostatud dokumendid sisaldavad kõiki vajalikke andmeid.

Inspektoril on lihtsam kontrollida.

OTT sisaldab ka meeldetuletusi – näiteks, millised töötajad peavad järgmisel kuul tervisekontrolli minema või kelle koolitus/väljaõpe on peagi aegumas.

OTT küsib regulaarselt erinevate tegevuste kohta, et need ei ununeks tegemata.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Stressikaardistaja

Põhineb Suurbritannia HSE tööstressi kaardistamise standardil

Elektrooniline küsimustik psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta töökohal, mis võimaldab ettevõtetel oma töötajate seas uurimuse läbi viia

Elektrooniline tulemuste analüüs ja võrdlus Eesti keskmise tulemusega

Lihtsasti arusaadavad tulemused ja soovitused edaspidisteks tegevusteks.


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Stressikaardistaja


T tervishoiu ja t ohutuse l hiperspektiiv eestis

Tänan tähelepanu eest!


 • Login