Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ? PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ?. Virve Siirak Tallinna Tehnikaülikool Majandusteaduskond Ärikorralduse Instituut Töökeskkonna-ja ohutuse õppetool E-post: virve.siirak@ttu.ee. Ettekande põhipunktid.

Download Presentation

Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investeeriminetööohutusse – kastööandjaleainulttüütukulu?

Virve Siirak

Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskond

Ärikorralduse Instituut

Töökeskkonna-ja ohutuse õppetool

E-post: virve.siirak@ttu.ee


Ettekande põhipunktid


Sissejuhatus: tööohutuse ja töötervishoiu seadusandluse 3 sammast


Tööõnnetuste ja kutsehaiguste preventsioon: vaidlusküsimused


Rahvusvaheline uuring: eelnevatele küsimustele hakkasid otsima vastust-


Ettekanne põhineb alljärgneval materjalil


Rahvusvahelise uuringu projekti juhid ja ettekande autorid


Uuriti 337 ettevõtet 19 riigist

Vene Föderatsioon

Hong Kong (Hiina)

Türgi Vietnam

Korea Vabariik

Malaisia

Singapur

India

Austraalia

AustriaSaksamaa Rumeenia

Tshehhi

KanadaRootsi

Shweits

USA

Aserbaidzaan

Elevandiluurannik


Rahvusvahelise uuringu meetod


Rahvusvahelise uuringu valim


Rahvusvahelise uuringu tulemused


Rahvusvahelise uuringu tulemused


Rahvusvahelise uuringu tulemused


Rahvusvahelise uuringu tulemused: täiendavate investeeringute mõju ettevõtte kuludele pikemas perspektiivis


Rahvusvahelise uuringu tulemused: 3kõige tähtsamat tööohutuse ja töötervishoiu kulu ja tululiiki

Kulud

Tulud


Rahvusvahelise uuringu järeldused


Magistritöö: analooguuring rahvusvahelisele uuringule

 • TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

 • Majandusteaduskond

 • Ärikorralduseinstituut

 • Organisatsiooni ja juhtimiseõppetool

 • Kaido Kuusk

 • TÖÖOHUTUSE - JA TÖÖTERVISHOIUGA SEOTUD

 • ENNETUSTEGEVUSE MIKROMAJANDUSLIK MÕJU

 • ETTEVÕTETELE

 • Magistritöö

 • Juhendaja: lektor Virve Siirak

 • Tallinn 2013


Magistritöö eesmärk


Magistritöös küsitletud:


Magistritöö uuring: milline on olukord Eestis ?


Uuringu valimi struktuur


1.Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu suhtelist tähtsust enda ettevõttes?


2. Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu mõju Teie ettevõttes järgmistes valdkondades?


3: Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu ennetustegevuse tulemusi Teie ettevõttes?

 • Küsimusele vastates jäid baasuuringus käsitletud maade ettevõtete juhid ja Eesti ettevõtete juhid oma vastustega erinevatele arvamustele.


4. Kuidas hindate hetkel rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse meetmeid Teie firma sees?


5. Kuidas mõjutaksid Teie arvates täiendavad investeeringud ennetustegevusse ettevõtte kulutusi pikemas perspektiivis?


6. Milline oleks Teie arvates ettevõtte kulude muutus?


7.Palun hinnake, kululiigi põhiselt, tööohutuse ja tervishoiu kulutusi (eurodes) ühe töötaja kohta Teie ettevõttes aastal 2012.


8. Tuginedes oma kogemustele, kuidas hindate (eeldatavat) tööohutuse ja töötervishoiu tulude ja kulude suhet ettevõttes


9. Palun märkige kõik tööohutuse ja töötervishoiu tululiigid, mis on olulised Teie ettevõttele.


10. Tööohutuse ja töötervishoiu kasu töötaja kohta (eurodes)


Eesti uuringu tulemused


Eesti uuringu tulemused


Probleem


Soovitused


Soovitused


Tänan tähelepanu eest !

Küsimused ?

Täpsemad vastused rahvusvahelise uuringu kohta:www.issa.int/ROP


 • Login