Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ? - PowerPoint PPT Presentation

Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu
Download
1 / 39

 • 240 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ?. Virve Siirak Tallinna Tehnikaülikool Majandusteaduskond Ärikorralduse Instituut Töökeskkonna-ja ohutuse õppetool E-post: virve.siirak@ttu.ee. Ettekande põhipunktid.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Investeerimine tööohutusse – kas tööandjale ainult tüütu kulu ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu

Investeeriminetööohutusse – kastööandjaleainulttüütukulu?

Virve Siirak

Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskond

Ärikorralduse Instituut

Töökeskkonna-ja ohutuse õppetool

E-post: virve.siirak@ttu.ee


Ettekande p hipunktid

Ettekande põhipunktid


Sissejuhatus t ohutuse ja t tervishoiu seadusandluse 3 sammast

Sissejuhatus: tööohutuse ja töötervishoiu seadusandluse 3 sammast


T nnetuste ja kutsehaiguste preventsioon vaidlusk simused

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste preventsioon: vaidlusküsimused


Rahvusvaheline uuring eelnevatele k simustele hakkasid otsima vastust

Rahvusvaheline uuring: eelnevatele küsimustele hakkasid otsima vastust-


Ettekanne p hineb allj rgneval materjalil

Ettekanne põhineb alljärgneval materjalil


Rahvusvahelise uuringu projekti juhid ja ettekande autorid

Rahvusvahelise uuringu projekti juhid ja ettekande autorid


Uuriti 337 ettev tet 19 riigist

Uuriti 337 ettevõtet 19 riigist

Vene Föderatsioon

Hong Kong (Hiina)

Türgi Vietnam

Korea Vabariik

Malaisia

Singapur

India

Austraalia

AustriaSaksamaa Rumeenia

Tshehhi

KanadaRootsi

Shweits

USA

Aserbaidzaan

Elevandiluurannik


Rahvusvahelise uuringu meetod

Rahvusvahelise uuringu meetod


Rahvusvahelise uuringu valim

Rahvusvahelise uuringu valim


Rahvusvahelise uuringu tulemused

Rahvusvahelise uuringu tulemused


Rahvusvahelise uuringu tulemused1

Rahvusvahelise uuringu tulemused


Rahvusvahelise uuringu tulemused2

Rahvusvahelise uuringu tulemused


Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu

Rahvusvahelise uuringu tulemused: täiendavate investeeringute mõju ettevõtte kuludele pikemas perspektiivis


Rahvusvahelise uuringu tulemused 3 k ige t htsamat t ohutuse ja t tervishoiu kulu ja tululiiki

Rahvusvahelise uuringu tulemused: 3kõige tähtsamat tööohutuse ja töötervishoiu kulu ja tululiiki

Kulud

Tulud


Rahvusvahelise uuringu j reldused

Rahvusvahelise uuringu järeldused


Magistrit analooguuring rahvusvahelisele uuringule

Magistritöö: analooguuring rahvusvahelisele uuringule

 • TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

 • Majandusteaduskond

 • Ärikorralduseinstituut

 • Organisatsiooni ja juhtimiseõppetool

 • Kaido Kuusk

 • TÖÖOHUTUSE - JA TÖÖTERVISHOIUGA SEOTUD

 • ENNETUSTEGEVUSE MIKROMAJANDUSLIK MÕJU

 • ETTEVÕTETELE

 • Magistritöö

 • Juhendaja: lektor Virve Siirak

 • Tallinn 2013


Magistrit eesm rk

Magistritöö eesmärk


Magistrit s k sitletud

Magistritöös küsitletud:


Magistrit uuring milline on olukord eestis

Magistritöö uuring: milline on olukord Eestis ?


Uuringu valimi struktuur

Uuringu valimi struktuur


1 kuidas hindate t ohutuse ja t tervishoiu suhtelist t htsust enda ettev ttes

1.Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu suhtelist tähtsust enda ettevõttes?


2 kuidas hindate t ohutuse ja t tervishoiu m ju teie ettev ttes j rgmistes valdkondades

2. Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu mõju Teie ettevõttes järgmistes valdkondades?


3 kuidas hindate t ohutuse ja t tervishoiu ennetustegevuse tulemusi teie ettev ttes

3: Kuidas hindate tööohutuse ja töötervishoiu ennetustegevuse tulemusi Teie ettevõttes?

 • Küsimusele vastates jäid baasuuringus käsitletud maade ettevõtete juhid ja Eesti ettevõtete juhid oma vastustega erinevatele arvamustele.


4 kuidas hindate hetkel rakendatud t tervishoiu ja t ohutuse meetmeid teie firma sees

4. Kuidas hindate hetkel rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse meetmeid Teie firma sees?


Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu

5. Kuidas mõjutaksid Teie arvates täiendavad investeeringud ennetustegevusse ettevõtte kulutusi pikemas perspektiivis?


6 milline oleks teie arvates ettev tte kulude muutus

6. Milline oleks Teie arvates ettevõtte kulude muutus?


Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu

7.Palun hinnake, kululiigi põhiselt, tööohutuse ja tervishoiu kulutusi (eurodes) ühe töötaja kohta Teie ettevõttes aastal 2012.


Investeerimine t ohutusse kas t andjale ainult t tu kulu

8. Tuginedes oma kogemustele, kuidas hindate (eeldatavat) tööohutuse ja töötervishoiu tulude ja kulude suhet ettevõttes


9 palun m rkige k ik t ohutuse ja t tervishoiu tululiigid mis on olulised teie ettev ttele

9. Palun märkige kõik tööohutuse ja töötervishoiu tululiigid, mis on olulised Teie ettevõttele.


10 t ohutuse ja t tervishoiu kasu t taja kohta eurodes

10. Tööohutuse ja töötervishoiu kasu töötaja kohta (eurodes)


Eesti uuringu tulemused

Eesti uuringu tulemused


Eesti uuringu tulemused1

Eesti uuringu tulemused


Probleem

Probleem


Soovitused

Soovitused


Soovitused1

Soovitused


T nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest !

Küsimused ?

Täpsemad vastused rahvusvahelise uuringu kohta:www.issa.int/ROP


 • Login