esk jadern energetika v evropsk m kontextu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Česká jaderná energetika v evropském kontextu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Česká jaderná energetika v evropském kontextu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Česká jaderná energetika v evropském kontextu. „Na každý lidský problém existuje snadné řešení – elegantní, přijatelné a naprosto špatné“ (Murphy). V jaké době žijeme. v ropných krizích sedmdesátých let 20. století skončil svět levné energie, kdy barel ropy stál jen několik dolarů,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Česká jaderná energetika v evropském kontextu' - holleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esk jadern energetika v evropsk m kontextu

Česká jaderná energetika v evropském kontextu

„Na každý lidský problém existuje snadné řešení – elegantní, přijatelné a naprosto špatné“ (Murphy)

v jak dob ijeme
V jaké době žijeme
 • v ropných krizích sedmdesátých let 20. století skončil svět levné energie, kdy barel ropy stál jen několik dolarů,
 • zejména v druhé polovině 20. století byly významně vyčerpány snadno dostupně zdroje paliv,
 • je deklarována potřeba šetřit uhlí, ropu a zemní plyn jako suroviny pro další generace,
 • jsou nereálné naděje vkládány do obnovitelných zdrojů,
 • jaderná energetika se stala kartou v politických soubojích,
 • světová politická nestabilita nezaručuje spolehlivý tok paliv do průmyslových zemí tak, jak se to dělo po celé 20. století,
 • řada odborníků z různých profesí poukazuje na katastrofický scénář pokračujícího vývoje ve využívání energie na biosféru,
 • politická sféra zřejmě i v současnosti ignoruje varování očekávaného nedostatku energie
z sobov n elekt inou kl ov faktor ekonomick ho v voje a ivotn rovn pro dal ch nejm n 50 let
Zásobování elektřinou: klíčový faktor ekonomického vývoje a životní úrovně pro dalších nejméně 50 let
 • nezávislost na vnějších zdrojích nedosažitelná
 • nedaří se stabilizovat výši spotřeby
 • dosažení závazků z Kyota se jeví nemožným
 • další vlivy na životní prostředí rostou
 • vývoj skutečných cen energie na otevřeném trhu se nedaří spolehlivě predikovat v delším horizontu
slide22

I přes extrémně technologicky a ekonomicky podporované a vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!

sou asn jadern energetika v eu
Současná jaderná energetika v EU
 • zajišťuje 35% spotřeby elektřiny
 • má vysokou úroveň bezpečnosti
 • technologie je plně pod kontrolou
 • je nejlevnějším zdrojem
 • investice už z větší části odepsány
 • má velmi stabilní strukturu nákladů
 • elektrárny mohou být (a jsou) modernizovány za rozumnou cenu
 • byla vytvořena pracovní místa s vysokými požadavky na kvalifikaci (high-tech obor)
 • nepřináší riziko zvyšování závislosti na importu

Jádro : ekonomické řešení pro střednědobý horizont, má ale dlouhodobou budoucnost?

jsou tu samoz ejm i omezen
Jsou tu samozřejmě i omezení
 • nejstarší elektrárny musí být odstaveny a nahrazeny (čím?)
 • ukončení provozu je časově náročné a nákladné
  • vliv na regionální infrastrukturu
 • nejistoty v nakládání s odpady
 • nejisté legislativní prostředí (stálé zvyšování požadavků, často technicky nezdůvodněné)
 • odpor veřejného mínění

Jaderná energetika neposkytuje ideální a pohodlné řešení,

ale může k řešení přispět a získat nám tím ČAS

sou asn situace
Současná situace
 • změny tržního prostředí
 • stárnutí personálu a zařízení
 • nedostatek specialistů
 • předčasné odstavování jako důsledek politických rozhodnutí
 • nedůvěra a nepochopení veřejnosti často podporované přezíravým postojem energetických společností
d vody sou asn stagnace v stavby nov ch blok jadern ch elektr ren
Důvody současné „stagnace“ výstavby nových bloků jaderných elektráren:
 • Saturace a uspokojení současných energetických potřeb v některých zemích s rozvinutou jaderně energetickou politikou (Francie), které úspěšně vyvážejí elektrickou energii jako vysoce sofistikovaný výrobek
 • Prodlužování životnosti zařízení, zvyšování výkonu a zlepšování koeficientu využití výkonu již provozovaných JE, čímž je získán energetický potenciál na období delší, než bylo původně projektově předpokládáno (Německo, USA)
 • Důsledky černobylské havárie na jednom z netradičních typů reaktoru licencovaných a provozovaných pouze v bývalém SSSR, které negativně ovlivnily přístup politiků i veřejnosti k jaderné energetice obecně, a následně zpřísnily a prodloužily legislativní schvalovací proces
 • Nedostatek finančních zdrojů na dokončení již rozestavěných bloků JE (Ukrajina, Bulharsko, Rusko), zrušení dostavby některých bloků z politických a ekonomických důvodů (Rakousko, Německo, Polsko)
 • Vlivná protijaderná loby ovlivňující vládní a průmyslové decision makery
 • Jaderný průmysl stále trpí svým vojenským původem a politickým utajením, které mu dřívější politické systémy s představami o národní bezpečnosti uložily; chybí větší čitelnost a transparentnost jaderné energetiky pro ne experty
pes je zakopan i v detailech
Pes je zakopaný i v detailech

Charakteristiky akademického rektoru

 • Je bezpečný a jednoduchý
 • Je malý a laciný
 • Je rychle postaven.
 • Je velmi flexibilní ve svém účelu.
 • Nepotřebuje rozsáhlý vývoj a většinou používá dostupné komponenty.

Charakteristiky typické jaderné elektrárny

 • Je velká.
 • Je těžkopádná
 • Je značně komplikovaná.
 • Je právě ve výstavbě.
 • Je ve zpoždění za plánem.
 • Je velmi drahá.
 • Vyžaduje velice rozsáhlý vývoj na zdánlivě malých detailech.
 • Vyžaduje dlouhý čas výstavby.
podm nky dal ho rozvoje jadern energetiky
Podmínky dalšího rozvoje jaderné energetiky:
 • Kontinuální zvyšování technické a ekonomické úrovně projektů modernizovaných a nových zdokonalených typů reaktorů v nových podmínkách mezinárodní spolupráce (zjednodušený design, modulární jednotky, pasivní bezpečnostní systémy, zálohování a diverzifikace funkcí I&C systému, snížení rizika havárií s tavením AZ)
 • Zvyšování a sjednocování legislativní úrovně zajištění bezpečnosti provozu JE mezinárodními standardy (např. European Utility Requirements, NRC RG 1.70)
 • Harmonizace priorit provozovatelů a předpisů nezávislých dozorných orgánů v jednotlivých zemích (modernizace a rekonstrukce provozovaných JE pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, využití best practices)
 • Poskytování a šíření objektivních informací, přesnost ve veřejné debatě o světové jaderné politice, vedoucí k pozitivní změně přístupu veřejnosti a politiků k jaderné energetice
 • Dořešení otázky skladování a využití vyhořelého jaderného paliva (úložiště, ADTT) a likvidace zařízení po ukončení provozu
 • Vůle investorů a dostatek finančních zdrojů na investiční výstavbu JE (deregulace cen energií, liberalizace energetického trhu, úvěrová politika velkých bank a pojišťovacích společností pro nové jaderně energetické zdroje)
 • Zachování kontinuity jaderně-energetického know-how výchovou nových nástupnických kapacit jaderných odborníků
pod vejme se dom
Podívejme se domů
 • O jaderné energii jako součásti energetického mixu se začalo uvažovat před asi před 45-ti lety
 • Na konci sedmdesátých let začala výstavba čtyř bloků tlakovodních reaktorů v Dukovanech. Tyto bloky dnes představují 21% celkové produkce elektřiny v ČR. Po spuštění dvou bloků v Temelíně stoupl v roce 2003 podíl elektřiny získávané z jádra na 32%.
t i pil e bezpe n ho vyu v n jadern energie a ionizuj c ho z en v r
Tři pilíře bezpečného využívání jaderné energie a ionizujícího záření v ČR
 • Dobře definovaný legislativní rámec, nezávislý dozor
 • Rozvinutá infrastruktura včetně kompetentních držitelů povolení
 • Nezávislá hodnocení klíčových složek infrastruktury prováděná třetí stranou
infrastruktura
Infrastruktura
 • Česká republika měla a stále má rozvinutou infrastrukturu v jaderné oblasti
 • Průmysl umí vyrobit prakticky všechny hlavní komponenty tlakovodních reaktorů včetně tlakové nádoby, hlavního cirkulačního potrubí, parogenerátorů, čerpadel i zařízení sekundárního okruhu.
 • Průmysl byl a do jisté míry stále je podporován ve sféře výzkumu a vývoje.
budouc v zvy
Budoucí výzvy
 • uchování znalostí, kompetentní personál a technická podpora
 • efektivita (organizace, náklady)
 • kultura bezpečnosti
 • pokračování materiálového výzkumu
 • podpora výzkumu
 • výchova mladých odborníků.
 • budování důvěry okolí
slide36
Úkoly
 • zajistit bezpečný a ekonomický provoz stávajících kapacit s případným prodloužením životnosti,
 • zajistit alternativní možnost výstavby nových zdrojů v letech 2015-25 – generace III+ a po roce 2025 – generace IV,
 • zajistit ekonomicky optimální řešení konce palivového cyklu,
 • zajistit dostatek odborníků pro předpokládané varianty.

Energetika se neobejde bez zásahů státu (řešení selhání trhu, vytvoření průhledných podmínek pro investory)

ad