Energetikai gazdas gtan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Energetikai gazdaságtan PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energetikai gazdaságtan. 2 . Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom. Energetika és társadalom. Az ember és emberiség energiaigénye. Energetika és társadalom.

Download Presentation

Energetikai gazdaságtan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energetikai gazdaságtan

2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom


Energetika és társadalom

Az ember és emberiség energiaigénye


Energetika és társadalom

A szocio-kulturális (társadalmi) fejlődés (evolúció) a felhasznált energia mennyiségétől és minőségétől függ az alábbi egyenlet szerint:

C=k∙E∙T,

ahol

k skálázási (hatékonysági) együttható,

E felhasznált energia,

T technológiai fejlettség.

Leslie Alvin White

(1900-1975, amerikai antropológus)


Energetika, technológia és társadalom

White neoevolucionista megállapításai

 • Az energiafelhasználás fázisai

  • emberi izomerő

  • háziállatok izomereje

  • biomassza (pl. tűzifa)

  • ásványi energiahordozók (szén, olaj, földgáz)

  • nukleáris energiahordozók (fissziós, fúziós)

 • A technika/technológia feladata és kapcsolatai

  • túlélési problémák megoldása

  • elegendő (egyre több) energia(hordozó) megszerzése

  • az energia hatékony felhasználása

  • társadalmi jólét/fejlettség előmozdítása

vissza a

múltba?


Energetika és fejlettség

Human development index

humán fejlettségi mutató (1993 óta)


HDI

Hosszú és egészséges élet (LE: születéskor vérható élettartam)

Japán

Oktatás:

USA

AUS

Anyagi életminőség:

UAE, 1983

Zimbabwe, 2008


HDI

http://hdr.undp.org/en/data/trends/

Magyarország: 38. a 187-ből

Norvégia (1.)

Törökország (92.)

Kongói Dem. Közt. (187.)


HDI


HDI és energiafelhasználás

HDI:

nagyon magas/very high,

magas/high,

közepes/medium,

alacsony/low

Hungary

Human Development Index

4,000 kWh/fő/aa határ a fejlődő és a fejlett országok között.

Egy főre eső éves villamosenergia-felhasználás, E, kWh/fő/év

Forrás: Human Development Index – 2010 data United Nations; Annual Per Capita Electricity Consumption (kWh) - 2007 data World Bank

Updated: 4/11


HDI és energiafelhasználás

Forrás: World EnergyAssessment: Overview 2004 Update. United NationsDevelopmentProgrammeBureauforDevelopment Policy (BDP) www.undp.org/energy

Forrás: D.M. Martínez, B.W. Ebenhack / Energy Policy 36 (2008) 1430–1435


Energiahordozó korszakok


energiaellátás hatásfoka:

energiafelhasználás hatásfoka:

Energia-mérleg

Összes primer energia felhasználás, G

TPES

Total PrimaryEnergySupply

nem megújuló energiaforrások

megújuló

veszteségek és nem energetikai felhasználás

energiaátalakítás

átalakítási, szállítási, tárolási és egyéb veszteségek

szekunder energia

TFC

Total FinalConsumption

Végenergia felhasználás, F

UE

UsefulEnergy

Hasznos energia, H


Végső energiafelhasználás EU-27

2010. évi adatok, %-ban

Forrás: EuroStat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Energiaellátás hatásfoka (TFC/TPES)

Total final consumption

x 100, %

Total primary energy demand

H


Energetika és gazdaság

Nemzetgazdasági szintű mutatószámok

Energiaigényesség (energy intensity):

E: energia, J; V termelési érték, P.E.

Egységnyi termék előállításához szükséges energia.

Nemzetgazdasági szinten:

Nemzetgazdasági szinten, ágazatonként összesítve:

Ágazati súlyfaktor (gazdasági arány):


Energetika és gazdaság

közvetlen energiaigényesség: a termék előállításának energiaigénye;

közvetett: alapanyagok energiaigénye;

halmozott: teljes termelési folyamatra számítva (közvetlen+közvetett)

alapanyagok

anyagenergia

AA

EA

AB

EB

AC

EC

1,5

2,0

közbenső féltermék

AD

ED

1,5EA

2EB

0,3

0,4

közvetlen

közvetett

0,4ED

halmozott

végtermék

AT

ET

0,3EC


Energetika és gazdaság

Energetikai mutatószámok (folyt.)

Energetikai hatékonység (energy efficiency):

Egységnyi energia felhasználásával előállítható termék.

Egy főre eső GDP (GDP per capita):

Egy főre eső energia (energy per capita):

Az energiafelhasználás és a jövedelem közötti kapcsolat:

lne=a+blng

lnE=c+dlnGDP


Energetika és gazdaság

Energetikai mutatószámok (folyt.)

energetikai rugalmasság (energyelasticity)

a jövedelem relatív változása mekkora relatív energiaigény-változást eredményez

negatív: javul a hatékonyság (csökken az energiaigényesség)

pozitív: romlik a hatékonyság (nő az energiaigényesség)


Energetika és gazdaság

Cobb-Douglas termelési függvény:

Általános alak:

 • folytonos,

 • differenciálható,

 • monoton növekvő,

 • konkáv.


Energetika és gazdaság

Cobb-Douglas termelési függvény alkalmazása

az energiaigények meghatározására

c: skálázási együttható

Y: jövedelem (pl. GDP)

P: energiaár

d: energetikai rugalmasság

b: ár rugalmasság


Statisztikai elemzések

A nemzetgazdaság energiafelhasználása, PJ

Az idő (évek) függvényében gyűjtött adatok.

Az adat az év egészére jellemző összegzett (kumulált) érték.


Statisztikai elemzések

Idősor elemzések - Megjelenítés


Statisztikai elemzések

Idősorok jellemzői – Statisztikai mutatószámok

 • Bázisindex, BI

 • Láncindex, LI

 • Összefüggés az indexek között:

 • Átlagos index, ÁI


Gazdasági jellemzők

GDP (Gross DomesticProduct)

 • GDP = fogyasztás + beruházás + export – import

  vagy

 • GDP = háztartások fogyasztása + kormányzati fogyasztás + beruházás + nettó export

  GDP volumenindex = láncindex összehasonlító áron

  nominál GDP: folyó áron számolt érték

  reál GDP: összehasonlító áron számolt érték


Gazdasági jellemzők

GDP: nominál és reálérték

A nominál és reálérték közötti kapcsolat: árindex


 • Login