Demogrāfijas un ienākumu līmeņa ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu un
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

1. Rīgas pilsētas izaugsme vēsturiski nav bijusi tikai vietējais Latvijas mēroga fenomens. PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Demogrāfijas un ienākumu līmeņa ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu un Rīgas pilsētvidi nākošajās desmitgadēs. Andris Kovaļčuks, valdes priekšsēdētājs “Ektornet Management Latvia” 2012. gada 20. aprīlis. 1. Rīgas pilsētas izaugsme vēsturiski nav bijusi tikai vietējais Latvijas mēroga fenomens.

Download Presentation

1. Rīgas pilsētas izaugsme vēsturiski nav bijusi tikai vietējais Latvijas mēroga fenomens.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demogrāfijas un ienākumu līmeņa ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu un Rīgas pilsētvidi nākošajās desmitgadēs. Andris Kovaļčuks, valdes priekšsēdētājs“Ektornet Management Latvia”2012. gada 20. aprīlis


1. Rīgas pilsētas izaugsme vēsturiski nav bijusi tikai vietējais Latvijas mēroga fenomens.


Rīga auga…

Rīgas un Latvijas līdzšinējo izaugsmi vienmēr ietekmējusi atrašanās lielāka valstiskā veidojuma sastāvā vai ietekmes sfērā.

Rīga izauga tik liela ne jau tāpēc, ka Latvijai to vajadzēja tik lielu.

Vēsturiski Rīgas attīstību ietekmēja atrašanās Krievijas impērijas un PSRS sastāvā.


…Bet vai vēl augs?

Pilsētas izaugsme un iedzīvotāju skaits sabruka Pirmā pasaules

kara laikā, lai atjaunotos jau tikai PSRS gados.

Kāda būs pilsētas nākotne, ņemot vērā negatīvās demogrāfijas un ienākuma

līmeņa prognozes?


2. Populācijas novecošana novedīs pie strukturāli nesablansēta NĪ tirgus.


Īpašuma dzīves cikls

NĪ tirgū tradicionāli aktīvākās ir divas iedzīvotāju

grupas:

 • Jaunieši, kas veido savas ģimenes un karjeras.

 • Gados vecāki cilvēki, kuri racionālu apsvērumu dēļ pārdod savu aizvien tukšāko “ģimenes ligzdu”, lai izvēlētos mazāku un savam ienākumu līmenim izdevīgāku mājokli.

  Bezgalīgais cikls – īpašumu iegādājas jaunā ģimene,

  lai jau vecumdienās to pārdotu nākošajai jaunajai

  ģimenei.


Kam savus īpašumus pārdos šodienas jaunieši?

Tuvāko 40 gadu laikā darbspējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā samazināsies par ~ 450 t

(- 32%), jeb aptuveni 200 000 mājsaimniecībām.

Pārdotgribētāju skaits 2050. gadā krietni pārsniegs potenciālo pircēju skaitu.


3. Piedāvājuma nesakritība ar iedzīvotāju ienākumiem.


Pieprasījuma un piedāvājuma atšķirības

 • Daudzi rīdzinieki dzīvo mājokļos, kurus nevar atļauties; aug komunālo maksājumu parādi.

 • Esošais jauno projektu apjoms aptuveni atbilst pieprasījumam, tāpēc tie tiks izpārdoti.

 • Mājokļu kategorijai virs EUR 100T pieprasījums var nākt tikai no ārzemēm.

 • Nepieciešamību pēc papildus dzīvokļiem radīsies vienīgi pieaugot ienākumu

  līmenim, jo demogrāfiski pamatota pieprasījuma nebūs.


Vājš pieprasījums

Jaunā finansēšana joprojām ir vāja:

 • Vidējais jauno kredītsaistību lielums - zem35 000 EUR.

 • Pieaugums 2011 gadā - vājš, patērētāju konfidences līmenis – nepārliecinošs

  (vairums neplāno iegādāties jaunu mājokli).

 • Lielai daļai esošo kredītsaistību nodrošinājuma līmenis (LTV) ir virs 100%.

 • Kopējais izsniegtais hipotekāro kredītu skaits – 140 000.


4. Vai Rīga tiešām gatava?


Rīga nākotnē būs mazāka un noslāņotāka pēc mikrorajonu popularitātes un iedzīvotāju maksātspējas, ko veicinās tirgus piesātinājums ar īpašumiem un kopējais potenciālo pircēju skaita kritums.


Pieaugoša noslāņošanās

Pieprasījums pēc jauniem mājokļiem būs ļoti selektīvs sarūkošā Rīgas iedzīvotāju

skaita dēļ.

Vietējais pieprasījums būs vājš no maksātspējas viedokļa. Potenciālo aizņēmēju

loks ir šaurs – tikai 212 000 Latvijas iedzīvotāju ir atbilstoši ienākumi.

Jauni kvadrātmetri Rīgā nav nepieciešami, varam runāt tikai par esošo namu

renovāciju un jaunu būvēšanu tādā apjomā, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves

kvalitāti.

Nenotiks plaša jaunu teritoriju apgūšana, bet lēna atkāpšanās no brūkošajiem

mājokļiem un to daļēja aizstāšana ar jauniem, kas koncentrēsies vietās ar zemām

celtniecības un infrastruktūras izmaksām.

Noslāņošanās pa pilsētas mikrorajoniem kļūs aizvien izteiktāka. Aizvien izteiktāka

nevēlamo rajonu veidošanās, brūkošu mājokļu pamešana.


Ne viss ir slikti

Ēkas neizbēgami noveco, renovācijas nepieciešamība tikai palielināsies; ēkas

būs kvalitatīvākas.

Cilvēki ar augstākiem ienākumiem (~15% no iedzīvotājiem), vēlēsies dzīvot

jaunajos projektos vai kvalitatīvi rekonstruētās ēkās. Tas arī ir galvenais

patērētāju loks, kas būs spējīgi iegādāties jaunu nekustamo īpašumu.

Pieaugošās transporta un īpašuma uzturēšanas izmaksas motivēs daļu

Pierīgas novadu un mazpilsētu iedzīvotāju pārcelties tuvāk darba vietai, kas

lielākoties atradīsies Rīgā.

Rīga saglabās pārsvaru konkurencē ar Pierīgas novadiem un mazpilsētām (ērts

un pieejams sabiedriskais transports; skolu un bērnudārzu pieejamība;

kultūras, veselības un biznesa infrastruktūras piedāvājums.)


Nākotnes izaicinājumi NĪ tirgum

Jārada pievilcīgi mājokļi vietās, kur potenciālie pircēji vēlas un var atļauties

dzīvot.

Nodrošināt īpašumu kvalitatīvu uzturēšanu tā, lai saglabātu īpašuma

konkurētspēju tirgū.

Pievilcīgai dzīves un biznesa videi ir jāpalīdz Rīgai noturēt esošos un piesaistīt

jaunus iedzīvotājus.


Paldies par uzmanību!Andris.Kovalcuks@ektornet.lvwww.ektornet.lv


 • Login