LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Liikennetiedon visiot ekosysteemitason selvitys liikennevirasto 2014
Download
1 / 17

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014. Risto Linturi ja Ossi Kuittinen. Selvityksen taustaa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LiikenneTIEDON visioT Ekosysteemitason selvitys Liikennevirasto 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Liikennetiedon visiot ekosysteemitason selvitys liikennevirasto 2014

LiikenneTIEDON visioTEkosysteemitason selvitysLiikennevirasto 2014

Risto Linturi ja Ossi Kuittinen


Selvityksen taustaa

Selvityksen taustaa

 • Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt liikenteen sähköiset palvelut –kokeiluhankkeen (Liikennelabra-hanke) vuosille 2014 – 2015 edistääkseen sähköisten palveluiden kuluttajamarkkinan syntymistä ja selvittääkseen sähköisten palveluiden vaikutuksia

 • Selvitys liittyy edellä mainittuun kokonaisuuteen ja on Liikenneviraston teettämä. Raportin kirjoittajat ovat Risto Linturi ja Ossi Kuittinen.

 • Selvityksessä on käytetty joukkoistusta


Selvityksen yleinen rakenne

Selvityksen yleinen rakenne

ekosysteemi- mallin visio

Politiikkasuositukset

Johdanto- visio

Toimijavisiot

informaatio

Toimijat

Motiivit

Teknologiat

Trendit


Informaatiotalouden ja logistiikan trendej

Informaatiotalouden ja logistiikan trendejä

 • Muuttuvien kustannusten radikaali laskeminen ja siitä seuraava jakamistalouden kasvu

 • Etäläsnäolon ja kaukovaikuttamisen teknologiat

 • Tavaroiden internet ja verkkokauppa

 • Robotisaatio, nelikopterit, miljardit anturit

 • Kompleksisuus ja itseorganisoituvuuden kasvu

 • Erikoistuminen ja vaihdanta, "long tail"-ilmiö

 • Digitalisaation ja robotisaation kansantaloudelliset vaikutukset


Selvityksen sis inen rakenne

Selvityksen sisäinen rakenne

 • Kuvaus tieliikenteen teknologisista mahdollisuuksista 2020-luvulla

  • Ajoneuvoteknologian kehitys ja autojen robotisoituminen

  • Tieliikenteeseen liittyvät informaatiolähteet 2020-luvulla

  • Liikenteen tuottaman ja käyttämän tiedon arkkityypit

  • Kehittyvä anturiteknologia ja uudentyyppiset mittalaitteet

  • Ihmisten tarpeistaan, uskottavuudestaan ja liikkumisestaan tuottama tieto

  • Logistiikan tavaroista ja toisaalta tavaroiden logistiikasta tuottama tieto

  • Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja ympäristöstään tuottama tieto

  • Algoritmisesti konsolidoitu tieto

  • Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus

 • Toimijakuvaukset (76 kpl), toimijoiden motiivit ja hyödyt

  • Maantieliikenteen informaation yleiset potentiaaliset hyödyt

  • Informaation luovuttajien, välittäjien ja vastaanottajien potentiaaliset geneeriset ja konkreettiset motiivit

 • Toimijakohtaiset visioit (12 kpl) potentiaalisista hyödyistä kuluttajalle

 • Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista, arkkitehtuurista ja suunnitteluperiaatteista, ehdotettu ekosysteemiarkkitehtuuri

 • Politiikkasuositukset ja hanke-ehdotukset


Tieliikenteen informaatiol hteet 2020 luvulla

Tieliikenteen informaatiolähteet 2020-luvulla

32Kehittyvä anturiteknologia

321Ajoneuvon normaalit anturit

322Robottiajoneuvoihin liittyvät muut anturit

323Mahdolliset erikoisanturit anturityypeittäin

324Antureiden sijoittaminen rakenteisiin

33Ajoneuvon omasta tilastaan ja käyttäjistään tuottama tieto

331Sijaintipaikka liike ja kiihtyvyys

332Moottorin ja hallintalaitteiden tila

333Auton energiankulutus

334Matkustamon ja tavaratilan olosuhteet

335Renkaiden toiminta ja ajoneuvon liike

336Kuljettajan tunnistus vireys ja ajotapa

337Käytön oikeutus ja maksaminen

34Ajoneuvon ympäristöstään tuottama tieto

341Säätila tien kunto näkyvyys

3Liikennemerkit ja opasteet

343Liikennevirta ja esteet liikenneväylillä

344Ihmiset eläimet ja kevytliikenne

345Tienvarsien maasto ja epätavalliset vaaratilanteet

35Kiinteän ja mobiilin teknologian ajoneuvoista tuottama tieto

351Kiinteän tiestössä olevan laitteen tuottama tieto

352Nelikoptereiden tai muiden lentolaitteiden tuottama tieto

353Logistiikkaterminaalin tuottama tieto

354Matkustajaliikenteen terminaalin tuottama tieto

36Ihmisten tuottama tieto

361Sijaintipaikka ja matkustustarpeet

362Kulkureitti ja kulkuväline

363Tavarankuljetustarpeet

364Löytämistarpeet

365Kohtaamistarpeet

366Kokemukset ja tuntemukset

367Rajoitteet

368Maksuperusteet ja tavat

369Luotettavuustiedot

37Logistiikan ja tavaroiden tuottama tieto

371Tavaran sijaintipaikka ja kulkureitti

372Tavaran käsittelytavat ja varastointiolosuhteet

373Tavaraan liittyvä oikeutus ja transaktio

374Tavaran toimittaminen ja välivarastointi

375Tavaran koostumus ja ominaisuudet

38Ihmisten liikenteessä ajoneuvoista ja ympäristöstä tuottama tieto

381Jalankulkijan tai pyöräilijän tuottama tieto

382Matkustajan kännykällä tuottama tieto

383Transaktiotieto ja luotettavuustieto

384Ympäristöhavainnot mittaustieto

39Algoritmisesti konsolidoitu tieto

391Ajotietokoneen suorittama konsolidointi

392Käyttäjän päätelaitteessa tapahtuva konsolidointi

393Pilvipalveluissa tapahtuva konsolidointi

394Tiedon konsolidointi ja koordinointi keskitetysti tai hajautetusti

395Organisaatioiden konsolidoima tieto

310Liikennetiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus

3101Informaatiolle asetettavat QOS-vaatimukset

3102Vaikutukset mobiilin tietoliikenteen määrään

3103Mahdolliset ratkaisut QOS-kysymyksiin


Potentiaalisten hy tyjien kuvaus

Potentiaalisten hyötyjien kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimi

Verottaja

Ajo-opetus

Autoliitto

Taksiyrittäjät ja taksikuskit

Autovuokraamot & autopoolit

Kimppakyytien järjestäjät

Näkövammaiset ja muut invalidit

Muistisairaat

Sairaankuljetus

Vahinkovakuuttajat

Teleoperaattorit

Mittalaitteiden myyjät

Massatilaisuuksien järjestäjät

Peliteollisuus

Palo- ja pelastustoimi

Pakkausteollisuus

Nelikopterioperaattorit

Aikapankit ja sähköraha

Puhtaanapito ja siivoustoimi

Oikeuslaitos

Rikollinen ,terroristi

Alkutuottajat (kala, liha sienet, marjat)

Informaatiobrokerit

Ravintolat

Majoituspalvelut

Vanhukset

Ajokortittomat

Polkupyöräilijät

Maahanmuuttajat (eri kieliryhmät)

Ympäristötietoiset

Pienyrittäjät joiden tavaralogistiikka vaatii erityisfeatureita

Yrittäjät joiden asiakasryhmä vaatii erityisfeatureita

Palveluinfran rakentajat

Paikkatietoala

Mobiililaitteiden ja mittalaitteiden valmistajat

Robotiikka-ala

Sovelluskehittäjät ja pilvipalveluiden toimittajat

Maksuoperaattorit ja maksujärjestelmien tuottajat

Auto-operaattorit

Mallintajat ja Big data analyytikot

Työnantajat

Työntekijät

Evira

Tukes

Huoltovarmuuskeskus

Verottaja

STUK

Tilintarkastus

ESA

Puolustusvoimat

Ajoneuvon kuljettaja

Ajoneuvon omistaja

Matkan tarvitsija

Matkustaja

Virtuaaliturismi turismi

Tavaran tilaaja

Tavaran myyjä

Kauppa ja palvelut

Katujen ja teiden kunnossapito

Liikennesuunnittelu ja kaavoitus

Liikennöitsijä

Kuljetusliike

Tavaraliikenteen terminaalit ja huolintaliikkeet

Parkkipaikkojen ylläpito

Varastotilojen järjestäminen

Autokauppa

Ajoneuvohuolto

Huoltoasemat ja rengasliikkeet

Liikenteen ohjaus ja valvonta poliisi

Turvapalveluiden tarjoajat

Tulli ja rajavartiolaitos

Media ja markkinointi

Meteorologit

Maanviljely

Ympäristökeskukset

Liikenneturva


Ehdotettua ekosysteemimallia testaavat toimijakohtaiset visiot

Ehdotettua ekosysteemimallia testaavat toimijakohtaiset visiot

 • Julkinen liikenne

 • Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

 • Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

 • Teollisuus rakentaminen ja niiden logistiikka

 • Teiden katujen ja pihojen kunnossapito

 • Liikenteen peerproduction

 • Sosiaali-ja terveystoimi koulutoimi

 • Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

 • Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

 • Vakuutusyhtiöt turvapalveluiden järjestäjät

 • Google FacebookFoursquare karttapalvelut

 • Kansalainen My Data-yhteisö

  Visioissa kuvattu aihealueen laajuus, hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle


Esimerkki avoin logistiikka

Esimerkki: Avoin logistiikka

 • Jos jokaisen kävelyetäisyydellä olisi lokerikko, johon toimitettava tavara jätetään ja samalla lähetetään koodi, jolla lokeron saa avatuksi.

  • jos järjestelmä olisi avoin kenelle tahansa logistiikan tai kaupan toimijalle ja standardoitu

   Kuluttajien logistiikka ja verkkokauppa mullistuisi


Esimerkki tavaroiden internet

Esimerkki: Tavaroiden internet

 • Jos jokaisessa tavarassa olisi yksilöllinen tunniste ja internetissä tavaran omistajan hallittavissa oleva tietue.

  • tavara voitaisiin jättää lähtevään postiin ilman osoitetta tai kuormakirjaa

  • tavara voisi itse ohjata reittiään useiden logistiikkatoimijoiden yli

  • tavaraan voisi kertyä tietoa sen kohtelusta

  • omistajan vaihtuessa uusi omistaja voisi vaihtaa määränpäätä ja maksutapaa kesken matkan


Esimerkki jakamistalous

Esimerkki: Jakamistalous

 • Jos autojen yhteiskäyttöä helpotettaisiin, voitaisiin jo verrattain vähäisellä matkustajamäärän ja käyttöasteen lisäämisellä saavuttaa yhtä suuret säästöt kuin katujen ja teiden kunnossapidon kustannukset ovat.


Esimerkki my data omadata

Esimerkki: My Data / Omadata

 • Jos kansalaiset saisivat valtuuttaa haluamansa kolmannen osapuolen keräämään ja ylläpitämään itseensä liittyviä tietoja, olisi yksityisyyden suoja nykyistä miljoonaa henkilörekisteriä parempi ja esimerkiksi terveystiedot voisi turvallisesti yhdistää kaupassakäyntitietoihin. Liikenteeseen liittyviä My Data –esimerkkejä on runsaasti ja käsitteellisesti My Data –ajattelu korvaa CRM- ja Facebook/Google-keskeisen asiakastiedon käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla.


Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista

Systeeminen tarkastelu potentiaalisista toimijarooleista

7.1Systeemin arkkitehtuurista ja suunnitteluperiaatteista

7.2Kriittisten palveluiden toimintavarmuus

7.2.1Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot

7.2.2Merkittävät liikennedatan ja tietojärjestelmien systeemiset riskitekijät

7.2.3Roolituksen ja markkinarakenteen vaikutus teknologiariippuvuuteen

7.2.4Käyttäjäkohtaisen datan palveluriippumattomuus – omadatavisiot

7.2.5Yksityisyyden suojaan liittyvät systeemiset kysymykset

7.2.6Regulatiiviset edellytykset tiedon maksimaaliselle hyväksikäytölle

7.3Ehdotetut roolitukset ja rajapintastandardien tarve

7.3.1Roolitukset ekosysteemin

7.3.2Ekosysteemin subjektit/objektit

7.3.3Digitalisointikerros

7.3.4Ekosysteemin sovellusriippumattomat Core-funktiot:

7.3.5Sovellukset/Palvelut/Prosessit

7.3.6Rajapintastandardien tarve

7.4Evaluointi ekosysteemimallin vaikutuksesta 12 esitettyyn visioon

7.4.1Julkinen liikenne

7.4.2Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

7.4.3Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

7.4.4Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka

7.4.5Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito

7.4.6Liikenteen peer production

7.4.7Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi

7.4.8Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

7.4.9Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

7.4.10Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät

7.4.11Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut

7.4.12Kansalainen, My Data -yhteisö


Ekosysteemin tavoitteita

Ekosysteemin tavoitteita

 • Aito kansalaisen lisäarvo tietojen yhdistelyllä

 • Yksityisyyden suojaaminen sillä tasolla, jonka yksilö itse haluaa valita

 • Sovellusten helppo tuottaminen

 • Hyötyajattelun ihmiskeskeisyys

 • Antifragiilisuus (resilienssi + evolutiivisuus)

 • Kilpailukyky ja vienti


Visioitu ekosysteemimalli

Visioitu ekosysteemimalli

LaiteID

TavaraID

Sovellusalusta

Sijainti-sign.

Anonymi-sointi

Kartta/PaikkaID

Avaimen-hallinta

MyData

PalveluID

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

HlöID

0110111010100011100001101011100010101010111111100000101010001000101101 111010001111

Yksilö/rooli

Tavara

Laite

Konesalipalvelut

Tietoliikenne


Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset

9.1Yleisperiaatteita

9.1.1Fyysisen ja virtuaalisen liikenteen työnjako tulevaisuudessa

9.1.2Verkkokaupan vaikutukset kaupan rakenteisiin ja logistiikan kehittymiseen

9.1.3Palvelujen automatisoituminen, push -palvelut

9.1.4Digitaalinen yhdistävyys ja ubiquitous –ajattelu

9.2Toimintamalli on avoin, kokeileva ja mahdollistava kaikilla politiikan osa-alueilla.

9.2.1Liikennepolitiikka

9.2.2Viestintäpolitiikka

9.2.3Innovaatiopolitiikka ja teollisuuspolitiikka

9.2.4Sosiaalipolitiikka

9.2.5Oikeuspolitiikka (ihmisoikeudet ja velvollisuudet, yksityisyys)

9.2.6Puolustuspolitiikka

9.2.7Ympäristöpolitiikka

9.2.8Turvallisuuspolitiikka

9.2.9Kehittämisen ohjaus systeemisesti

9.2.10Valtionvarainhoito

9.3Visioiden hankkeistaminen

9.3.1Julkinen liikenne

9.3.2Julkinen logistiikka ja verkkokauppa

9.3.3Kauppa ja palvelut (asiointiin ja omaan jakeluun perustuva)

9.3.4Teollisuus, rakentaminen ja niiden logistiikka

9.3.5Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito

9.3.6Liikenteen peer production

9.3.7Sosiaali-ja terveystoimi, koulutoimi

9.3.8Tietoliikennepalveluiden tarjoajat

9.3.9Turismin ja matkailupalveluiden edistäjät

9.3.10Vakuutusyhtiöt, turvapalveluiden järjestäjät

9.3.11Google, Facebook, Foursquare, karttapalvelut

9.3.12Kansalainen, My Data-yhteisö


L hdeluettelo

Lähdeluettelo

 • T. Ali-Vehmas and T. R. Casey, Evolution of wireless access provisioning: A systems thinking approach”, Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 13, No. 4, pp. 333-361, December 2012http://sites.google.com/site/papersthocasey/papers/CRNI_13_04_0333.pdf

 • Dan Ariely, Predictably Irrational, The hidden forces that shape our decisions, 368p, 2009, Harper Collins

 • W, Brian Arthur, The Nature of Technology, Free Press, New York USA, 2009.

 • Automaattisenliikenteenmetropolivisio-työryhmä, Loppuraportti: Automaattisenliikenteenmetropolivisio -raportti, 40p, 2013, Sovelto

 • Robert Axelrod, The Evolution of Co-operation, 241p, 1990, Penguin Books

 • Robert Axelrod, Michael Cohen, Harnessing Complexity; Organizational Implications of a Scientific Frontier, 184p, 2000, Basic Books

 • Philip Ball, Critical Mass; How One Thing Leads to Another, 644p, 2005, Arrow Books

 • Albert-Laszlo Barabasi, Linkit – Verkostojen uusi teoria, 282p, 2002, Terra Cognita

 • Chester Barnard, The Economy of Incentives, in Classics of Organization Theory, pp93-102, 2001, Wadsworth

 • OriBrafman, Rod Beckstrom, The Starfish and the Spider; The Unstoppable Power of Leaderless organizations, 230p, 2006, Penguin Portfolio

 • Stewart Brand, Whole Earth Discipline, Why dense cities, nuclear power, genetically modified crops, restored wildlands, radical science and geoengineering are essential, revised and updated edition, 337p, 2010, CPI

 • David Brin, The Transparent Society: Will technology force us to choose between privacy and freedom, 378p, 1998, Perseus

 • Ronald Burt, Structural Holes; The Social Structure of Competition, 313p, 1995, Harvard University Press

 • Clayton Christensen, Scott Anthony, Erik Roth, Seeing What’s Next; Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change, 312p, 2004, Harvard Business School Press

 • Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, 352p, 1997, Free Press

 • Gary William Flake, The Computational Beauty of Nature; Computational Explorations of Fractals, Chaos, Complex Systems and Adaptation, 493p, 1998, MIT Press

 • Steven Johnson, Emergence, 288p, 2002, Scribner

 • M. L. Katz, C. Shapiro, 1985. Network Externalities, Competition, and Compatibility. American Economic Review 75(3): 424-440

 • Stuart Kauffman, At Home in the Universe; The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity, 321p, 1995, Oxford University Press

 • Hermann Kopetz, Real-Time Systems – Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer Verlag, Heidelberg, Germany. 2nd Edition, 2011.

 • Donald L. Laurie, Yves L. Doz, Claude P. Sheer, Creating New Growth Platforms, 12p, Harvard Business Review, Vol. 84, No. 5, May 2006

 • Steven Levitt, Stephen Dubner, Freakonomics, A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, 320p, 2006, Penguin Books

 • Linturi, Risto, Kuusi, OsmojaAhlqvist Toni, Suomensatauuttamahdollisuutta, Radikaalitteknologisetratkaisut, 185p, 2013, Eduskunta

 • Michael Mann, The Sources of Social Power volume I, 549p, 1986, Cambridge

 • Mika Mannermaa, Jokuveli, Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa, 244p, 2008, WSOYPro

 • Abraham Maslow, The Theory of Human Motivation, pp167-184, in eds. Jay M. Sharif, J. Steven Ott, eds., Classics of Organization Theory, 542p, 2001, Wadsworth

 • J. S. Nahapiet, Ghoshal, 1998. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review 23(2): 242-266

 • R. Nelson and S. Winter, 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Mitchel Resnick, Turtles, Termites, and Traffic Jams; Explorations in Massively Parallel Microworlds, 163p, 1997, MIT Press

 • Paul Resnic, Beyond Bowling Together: SocioTechnical Capital, to appear in HCI in the New Millenium, Addison W.

 • Howard Rheingold, Smart Mobs – The Next Social Revolution, Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access, 266p, 2002, Basic

 • Rifkin, Jeremy, http://www.amazon.com/Zero-Marginal-Cost-Society-Collaborative/dp/1137278463

 • *Everett Rogers, Diffusion of Innovations; Fifth edition, 550p, 2003, Free Press

 • **Thomas Schelling, Micromotives and Macrobehaviour, 270p, 2006, W.W.Norton&Co.

 • ***Herbert Simon, Administrative Behavior; A Study of Decision-Making Process

 • **James Surowiecki, The Wisdom of Crowds; Why the Many are Smarter Than the Few, 370p, 2005, Abacus

 • Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan, 366p, 2007, Random House

 • Nassim Nicholas Taleb, Antifragile – Things That Gain from Disorder, Random House, New York USA, 2012.**Tuomi I, Networks of Innovation, 251p, 2002, Oxford

 • John Urry, Sosiology Beyond Societies – mobilities for the 21th century, 255p, 2000, Routledge

 • Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems, Ecology and Society 9(2): 5

  • http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/

 • David S. Wall, Cybercrime – The transformation of Crime in the Information AgePolity Press, Cambridge, UK, 2007

 • Norbert Wiener. The humans use of human beings – Cybernetics and societyDa Capo Press, USA, 1950

 • Ira Winkler, Spies Among Us – How to Stop the Spies, Terrorists, Hackers, and Criminals You Don't Even Know You Encounter Every Day, John Wiley & Sons, New York, USA, 2005

 • Tim Wu, The Master Switch – The Rise and Fall of Information Empires. Knopf Publishing, 2nd edition, November 2010

 • Jonathan Zittrain. The Future of the Internet and How to Stop it, Yale University Press, New Haven USA, 2008.


 • Login