slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Dopravní výchova. Eva Kučerová ZŠ Oblačná. Čím cestujeme?. PROČ ?. Kdo nám pomůže ?. 158. 155. 150. 112. Jednotné evropské číslo tísňového volání. Kdo je účastníkem silničního provozu?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje' - harriet-valdez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Dopravní výchova

Eva Kučerová

ZŠ Oblačná

slide3

PROČ ?

Kdo nám pomůže ?

158

155

150

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

astn ci silni n ho provozu mus dodr ovat pravidla
ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZUMUSÍ DODRŽOVAT PRAVIDLA!

POMÁHAJÍ NÁM :

DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ SIGNÁLY

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

dopravn zna ky
DOPRAVNÍ ZNAČKY

a) výstražné

b) zákazové

c) příkazové

d) značky upravující přednost

e) informativní

v stra n zna ky
Výstražné značky

Dávají výstrahu :

Pozor, přechod

pro chodce

Jiné nebezpečí

Děti

Cyklisté

Křižovatka

Zúžená vozovka

z kazov zna ky
Zákazové značky

Něco zakazují:

Zákaz vjezdu

všech vozidel

Zákaz vjezdu

všech vozidel

(v obou směrech)

Zákaz vstupu chodců

Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz zastavení

Zákaz stání

p kazov zna ky
Příkazové značky

Něco přikazují:

Přikázaný směr jízdy

Stezka pro cyklisty

Stezka pro chodce

Kruhový objezd

Stezka pro chodce a cyklisty

zna ky upravuj c p ednost
Značky upravující přednost

Dej přednost v jízdě

tramvaji

Dej přednost v jízdě!

Hlavní silnice

Přednost

protijedoucích vozidel

Stůj, dej přednost v jízdě!

informativn zna ky
Informativní značky

Podchod nebo nadchod

Parkoviště

Slepá pozemní komunikace

Směrová tabule

Přechod pro chodce

testov ot zky chodec
Testové otázky - chodec

1.

Po chodníku se chodí

vlevo

vpravo

vlevo nebo vpravo podle toho, kde je více místa

slide15

2.

Po stezce pro chodce se chodí

vpravo

vlevo

po libovolné straně

slide16

3.

Po krajnici silnice můžeme jít

vždy nejvýše dva vedle sebe

vždy nanejvýš tři vedle sebe

tak, abychom nepřekáželi ostatním

slide17

Po chodníku se na kolečkových bruslích

4.

nesmí jezdit

smí jezdit libovolnou rychlostí

smí jet jen rychlostí chůze

slide18

Tam, kde není chodník se chodí

5.

po pravé krajnici

po levé krajnici

podle toho, která krajnice je širší

slide19

Je-li chodník jen po jedné straně silnic, musíš jít

6.

po chodníku

vždy tak, bys šel proti směru přijíždějících vozidel

buď po chodníku nebo při pravém okraji vozovky

slide20

Za tuto dopravní značku

7.

mohou vstoupit jen skupiny chodců

nesmíš vstoupit

můžeš vstoupit, ale jen opatrně

slide21

Na dálnice a silnice pro motorová vozidla

8.

je povolen jen vstup osobám starším 15 let

mohou vstoupit děti jen v doprovodu dospělých

je vstup chodcům zakázán

slide22

9.

Chodec, který vstoupí do vozovky

se tam nesmí bezdůvodně zdržovat nebo zastavovat

jí musí rychle přeběhnout

se může zastavit, ale jen když nejede žádné vozidlo

slide23

10.

Pokud přijíždí sanitka, která dává zvukové a světelné znamení, musí chodec

zůstat okamžitě stát

dbát zvýšené opatrnosti

co nejrychleji opustit vozovku

testov ot zky cyklista
Testové otázky - cyklista

1.

V silničním provozu můžeš jezdit sám

od 8 let

od 10 let

od 12 let

cyklista m e jet jen tak rychle aby mohl zastavit
Cyklista může jet jen tak rychle, aby mohl zastavit

2.

vždy na místě

na vzdálenost, na kterou má rozhled

vždy na vzdálenost 10 m

cyklist sm j jet po silnici
Cyklisté smějí jet po silnici

3.

jen jednotlivě za sebou

vedle sebe, pokud je vozovka dostatečně široká

nejvíce dva vedle sebe

znamen o zm n sm ru j zdy kter d v cyklista pa
Znamení o změně směru jízdy, které dává cyklista paží

4.

se ponechává během trvání celého úkonu

se ponechává jen po dobu 10 s

se dává jen před započetím jízdního úkonu

pokud vyj d cyklista na silnici z m sta le c ho mimo silnici mus d t p ednost

5.

Pokud vyjíždí cyklista na silnici z místa ležícího mimo silnici,musí dát přednost

všem vozidlům přijíždějícím zprava

všem vozidlům na silnici

pouze všem motorovým vozidlům

slide29
6.

Je-li cyklista předjížděn

nesmí zvyšovat rychlost ani nijak bránit v předjíždění

musí vždy zpomalit

musí uvolnit cestu tím, že vjede na krajnici

slide30

Pokud cyklista přijíždí na křižovatku bez dopravních značek musí dát přednost

7.

všem motorovým vozidlům

vozidlům přijíždějícím zleva

vozidlům přijíždějícím zprava

slide31

8.

Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí

červené, žluté a po rozsvícení zelené cyklista

červené, žluté, kolo

kolo, žluté, červené

slide32

9.

Modré auto opustí křižovatku jako

první

poslední

druhé

slide33

10.

Zelené auto projede křižovatku jako

první

poslední

první současně

se žlutým

slide34

11.

Žluté auto projede křižovatku jako

druhé

první

třetí

slide35

Cyklista odbočující vlevo

projede křižovatkou

12.

jako první

jako poslední

jako druhý současně

s nákladním vozem

slide36

13.

Vozidla projedou křižovatkou

v tomto pořadí

nákladní současně s červeným, zelené

zelené, nákladní,

červené

nákladní, zelené, červené

ad