Prezentace byla vytvořena v rámci projektu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Dopravní výchova. Eva Kučerová ZŠ Oblačná. Čím cestujeme?. PROČ ?. Kdo nám pomůže ?. 158. 155. 150. 112. Jednotné evropské číslo tísňového volání. Kdo je účastníkem silničního provozu?.

Download Presentation

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentace byla vytvořena v rámci projektu

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Dopravní výchova

Eva Kučerová

ZŠ Oblačná


Čím cestujeme?


PROČ ?

Kdo nám pomůže ?

158

155

150

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání


Kdo je účastníkem silničního provozu?

NE?

ANO ?

A PROČ ?


ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZUMUSÍ DODRŽOVAT PRAVIDLA!

POMÁHAJÍ NÁM :

DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ SIGNÁLY

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ


DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ


SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ SIGNÁLY


DOPRAVNÍ ZNAČKY

a) výstražné

b) zákazové

c) příkazové

d) značky upravující přednost

e) informativní


Výstražné značky

Dávají výstrahu :

Pozor, přechod

pro chodce

Jiné nebezpečí

Děti

Cyklisté

Křižovatka

Zúžená vozovka


Zákazové značky

Něco zakazují:

Zákaz vjezdu

všech vozidel

Zákaz vjezdu

všech vozidel

(v obou směrech)

Zákaz vstupu chodců

Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz zastavení

Zákaz stání


Příkazové značky

Něco přikazují:

Přikázaný směr jízdy

Stezka pro cyklisty

Stezka pro chodce

Kruhový objezd

Stezka pro chodce a cyklisty


Značky upravující přednost

Dej přednost v jízdě

tramvaji

Dej přednost v jízdě!

Hlavní silnice

Přednost

protijedoucích vozidel

Stůj, dej přednost v jízdě!


Informativní značky

Podchod nebo nadchod

Parkoviště

Slepá pozemní komunikace

Směrová tabule

Přechod pro chodce


Testové otázky - chodec

1.

Po chodníku se chodí

vlevo

vpravo

vlevo nebo vpravo podle toho, kde je více místa


2.

Po stezce pro chodce se chodí

vpravo

vlevo

po libovolné straně


3.

Po krajnici silnice můžeme jít

vždy nejvýše dva vedle sebe

vždy nanejvýš tři vedle sebe

tak, abychom nepřekáželi ostatním


Po chodníku se na kolečkových bruslích

4.

nesmí jezdit

smí jezdit libovolnou rychlostí

smí jet jen rychlostí chůze


Tam, kde není chodník se chodí

5.

po pravé krajnici

po levé krajnici

podle toho, která krajnice je širší


Je-li chodník jen po jedné straně silnic, musíš jít

6.

po chodníku

vždy tak, bys šel proti směru přijíždějících vozidel

buď po chodníku nebo při pravém okraji vozovky


Za tuto dopravní značku

7.

mohou vstoupit jen skupiny chodců

nesmíš vstoupit

můžeš vstoupit, ale jen opatrně


Na dálnice a silnice pro motorová vozidla

8.

je povolen jen vstup osobám starším 15 let

mohou vstoupit děti jen v doprovodu dospělých

je vstup chodcům zakázán


9.

Chodec, který vstoupí do vozovky

se tam nesmí bezdůvodně zdržovat nebo zastavovat

jí musí rychle přeběhnout

se může zastavit, ale jen když nejede žádné vozidlo


10.

Pokud přijíždí sanitka, která dává zvukové a světelné znamení, musí chodec

zůstat okamžitě stát

dbát zvýšené opatrnosti

co nejrychleji opustit vozovku


Testové otázky - cyklista

1.

V silničním provozu můžeš jezdit sám

od 8 let

od 10 let

od 12 let


Cyklista může jet jen tak rychle, aby mohl zastavit

2.

vždy na místě

na vzdálenost, na kterou má rozhled

vždy na vzdálenost 10 m


Cyklisté smějí jet po silnici

3.

jen jednotlivě za sebou

vedle sebe, pokud je vozovka dostatečně široká

nejvíce dva vedle sebe


Znamení o změně směru jízdy, které dává cyklista paží

4.

se ponechává během trvání celého úkonu

se ponechává jen po dobu 10 s

se dává jen před započetím jízdního úkonu


5.

Pokud vyjíždí cyklista na silnici z místa ležícího mimo silnici,musí dát přednost

všem vozidlům přijíždějícím zprava

všem vozidlům na silnici

pouze všem motorovým vozidlům


6.

Je-li cyklista předjížděn

nesmí zvyšovat rychlost ani nijak bránit v předjíždění

musí vždy zpomalit

musí uvolnit cestu tím, že vjede na krajnici


Pokud cyklista přijíždí na křižovatku bez dopravních značek musí dát přednost

7.

všem motorovým vozidlům

vozidlům přijíždějícím zleva

vozidlům přijíždějícím zprava


8.

Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí

červené, žluté a po rozsvícení zelené cyklista

červené, žluté, kolo

kolo, žluté, červené


9.

Modré auto opustí křižovatku jako

první

poslední

druhé


10.

Zelené auto projede křižovatku jako

první

poslední

první současně

se žlutým


11.

Žluté auto projede křižovatku jako

druhé

první

třetí


Cyklista odbočující vlevo

projede křižovatkou

12.

jako první

jako poslední

jako druhý současně

s nákladním vozem


13.

Vozidla projedou křižovatkou

v tomto pořadí

nákladní současně s červeným, zelené

zelené, nákladní,

červené

nákladní, zelené, červené


Zdroje


  • Login