Vytv me spr vn prezentace
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Vytváříme správné prezentace? PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vytváříme správné prezentace?. Snadnější je prezentaci vytvořit než odpřednášet!. 18. listopadu 2012. Pavel Broža. Upozornění. Některé níže uvedené zásady pro tvorbu prezentace nejsou v této prezentaci dodrženy. Je to kvůli tomu, že prezentace slouží částečně pro samostudium.

Download Presentation

Vytváříme správné prezentace?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vytváříme správné prezentace?

Snadnější je prezentaci vytvořit než odpřednášet!

18. listopadu 2012

Pavel Broža


Upozornění

 • Některé níže uvedené zásady pro tvorbu prezentace nejsou v této prezentaci dodrženy. Je to kvůli tomu, že prezentace slouží částečně pro samostudium.

 • Při skutečném prezentování by mnohé snímky byly stručnější.


Obsah

 • postup vytváření,

 • zásady tvorby,

 • základní typografická pravidla.


Postup při vytváření prezentace

krok za krokem


Postup při vytváření prezentace

 • stanovení cílů,

 • vymezení publika,

 • výběr metody prezentace,

  • vedená,

  • automatická (náročné),

  • interaktivní.


Postup při vytváření prezentace

 • Vytvoření vlastního obsahu.

 • Volba vhodné šablony a formátu.

 • Grafické ztvárnění snímků.

 • Doplnění multimediálních efektů.


Postup při vytváření prezentace

 • Vytvoření tištěných podkladů.

 • Vyzkoušení prezentace.

 • Nácvik prezentace.

 • Prezentování před publikem.

Zpět na obsah


Zásady tvorby prezentace


Účel prezentace

Prezentace neslouží jako materiál ke studiu. Nejedná se o ucelený a souvislý text vhodný ke studiu ZŠ.

Slouží pouze jako podklad k prezentování např. učiva, novinek apod.

Netvořte ji jako učební materiál!!!


Účel prezentace

 • Maximálně využívejte výhody možnosti propojení:

 • textu,

 • mluveného slova,

 • animací,

 • obrázků a jiného grafického znázornění,

 • hudby apod. do jediného celku.


Účel prezentace a základní škole

Pouze jako doplněk, nikoliv jako hlavní učební materiál – náhrada učebnice, sešitu, praktických ukázek!

Využijte její přednost pro znázornění toho, co nemůžete ukázat jinak.

Máte-li např. nerost fyzicky, ukažte jej. Ať si žáci sáhnou. V prezentaci budou mít fotografii jako připomínku ve chvíli, kdy nebudou mít možnost podívat se, případně si sáhnout na originál.


Účel prezentace

Prezentaci netvořte jako hlavní, případně jediný učební materiál, pouze jako vhodný doplněk!


Struktura prezentace

 • úvod,

  • představení sebe a prezentace,

  • seznámení s obsahem a cílem,

 • hlavní část,

 • závěr,

  • shrnutí,

  • zpětná vazba,

  • kontakty.


Písmo

 • Patková písma poskytují lepší čitelnost.

  • dobré na texty

 • Bezpatková písma jsou elegantnější.

  • dobré na nadpisy


Písmo

 • Všechen text jedné úrovně

 • by měl mít stejnou velikost, písmo i řez.

  • Nižší úrovně mají mít menší velikost než text první úrovně. PowerPoint zmenšuje velikost automaticky. Potřeba hlídat.


Písmo

 • Nekombinujte více písem v jednom snímku,

 • pokud nejde jen o nadpis,

 • nebo pokud to není žádoucí či nutné,

 • např. pro nějaké znázornění.


Velikost písma

 • Text na snímku by měl mít velikost alespoň 24 až 26 bodů, lépe 26 až 28.

 • Nesmí být menší než 20 bodů.

 • Se zvětšující se vzdáleností diváků od projekce by měla být velikost vhodně zvětšena.

 • Nadpisy by měly být psány alespoň o 2 body větším písmem než text ve snímku.


Velikost písma v textu

Text musí být pro posluchače pohodlně (bez námahy) čitelný.

 • Text velikosti 16 bodů.

 • Text velikosti 18 bodů.

 • Text velikosti 20 bodů.

 • Text velikosti 22 bodů.

 • Text velikosti 24 bodů.

 • Text velikosti 26 bodů.

 • Text velikosti 28 bodů.

 • Text velikosti 30 bodů.


Nevětné položky seznamu

 • klíčová slova,

 • začínáme malými písmeny,

 • maximálně dva sloupce,

 • čárka za každým bodem,

 • za posledním tečka.


Nevětné položky seznamu

 • čtyři,

 • až pět,

 • odrážek,

 • v každém,

 • sloupci.

 • body by měly,

 • být přečtitelné,

 • do 10 sekund,

 • pro dospělého.


Větné položky seznamu

 • věty tvoří řečník,

 • používat minimálně,

 • v případě nutnosti.

  • Např. zápis na konci prezentace, nebo věta do zápisu.


Větné položky seznamu

 • Velmi častou chybou při tvorbě prezentace bývá napsání souvislého textu do prezentace a pak jen jeho přečtení bez dalšího výkladu.

 • To není prezentace!

 • Proč se namáhat s předčítáním toho samého, co je napsáno?


Jiné zásady prezentace

 • max. kolem 30 slov na stránku,

  • nejde-li o zápis,

 • Jednomu snímku prezentace by měla odpovídat maximálně minuta výkladu.

  • Týká se především snímku s textem.

Zpět na obsah


Základní typografická pravidla

aneb pišme správně


Typografická pravidla

 • Mají stejnou funkci jako pravidla pravopisu.

 • Mnohá vycházejí právě z pravidel pravopisu.

 • Platí pro všechny elektronické dokumenty.

 • Ne všechny se dají dodržet ve stávajících programech k tvorbě dokumentů.

 • V následujících snímcích jsou jen základní (nejpoužívanější).


Mezislovní mezera

 • Píšeme jedním zmáčknutím mezerníku.

 • Nikdy nepoužíváme mezislovní mezeru pro jakékoliv zarovnávání!


Mezislovní mezera

 • Za každým interpunkčním znaménkem (čárka, tečka, vykřičník, otazník atd.) se píše mezislovní mezera, pokud nedáváme enter pro nový odstavec.

 • Naopak před nimi ji nepíšeme.

 • Šel jsem, ale nevěděl kam. Náhle jsem spatřil hrůzyplný děs. Ááááááá! Kdo by se při pohledu na TO ubránil výkřiku hrůzy? Já ne.


Mezislovní mezera - výjimka

 • neplatí pro shluky,

  • tečka-tečka,

  • tečka-čárka,

   • Weis, M., Hickman, T.,

  • tečka-závorka,

   • (Mezeru nepíšeme uvnitř shluku, ale za ním.)

 • Stačilo! (Pomyslel jsem si.) Mezeru píšeme vždy před levou a za pravou závorkou.


Pevná mezislovní mezera

 • Mezi některými částmi textu musí být nedělitelná mezislovní mezera.

 • Většina programů pro tvorbu dokumentů neumí nedělitelnou mezeru, pouze pevnou.

 • Ve Wordu se pevná mezera píše kombinací kláves Ctrl+Shift+Mezerník.

 • V PowerPointu se píše kombinací klávesy Alt a čísla 0160 (Alt+0160).


Datum

 • Datum nesmí být rozdělené na dva řádky. Proto je každá mezera v něm pevná.

  • Ven z vězení jsem se dostal až 18. listopadu 2012. chybně

  • Ven z vězení jsem se dostal až 18. listopadu 2012. správně

   • Mezi tečkou a listopadem a mezi listopadem a 2012 musí být pevná mezera.


Číslo

 • Číslo musí rovněž být celé na jednom řádku.

 • Mezi každým trojčíslím je pevná mezera.

 • Dal mi 16 000000Kč. chybně

 • Dal mi 16 000 000 Kč.chybně

 • Dal mi 16 000 000 Kč.správně


Číslo s měnou ve zkratce

 • Mezi číslem a zkratkou měny je opět pevná mezera.

 • Dal mi 16 000 000Kč. chybně

 • Dal mi 16 000 000 Kč.správně


Číslo s jednotkou ve zkratce

 • Číslo a zkratka jednotky nesmí být na dvou různých řádcích.

 • Rovněž píšeme pevnou mezeru.

  • Vzal jsem si sekeru. Do lesa jsem došel v 15 hodin. chybně

  • Vzal jsem si sekeru. Do lesa jsem došel v 15 hodin. správně


Iniciála s příjmením

 • J. K. Tyl, J. R. R. Tolkien apod.

 • Za tečkami je pevná mezera, aby nevzniklo J. K. Tyl. chybně


Jednoznaková předložka a spojka

 • Nesmí zůstat na konci řádku.

 • Jedinou výjimkou je spojka a. Sice může zůstat na konci řádku, ale nedoporučuje se to příliš často.

 • Proto se před každou takovou spojku či předložku píše pevná mezislovní mezera.

 • Hromadně se to dělá po napsání textu přes najít a nahradit (Ctrl+H).


Procento a stupeň

 • Zápis bez mezery – znamená jedno slovo.

  • 10% = desetiprocentní,

  • 10° = desetistupňový.

 • Zápis s mezerou – znamená dvě slova.

  • 10 % = deset procent,

  • 10 ° = deset stupňů,

  • mezera je pevná a zúžená.

   • (Zúžená pevná se nedá napsat, takže jen pevná.)


Výpustek (…)

 • V PowerPointu se vkládá pomocí kombinace klávesy Alt a čísla 0133 (Alt+0133).

 • Ve Wordu ještě i přes nabídku Vložení/Symbol/Další symboly, karta Speciální znaky.

  • kombinace kláves Ctrl a tečky (Ctrl+.).


Výpustek (…)

 • nedokončený výčet,

  • oddělují se mezerou,

   • programovací jazyky Pascal, C, C++, …,

 • zámlka,

  • připojuje se bez mezery,

   • Byla to bolestná ztráta…,

 • vazba na předchozí text,

  • bez mezery,

 • na konci věty nahrazují tečku.


Spojovník

 • „-“ krátká vodorovná čárka

 • klávesa vedle pravého shiftu

 • není to pomlčka

 • neodděluje se mezerami

 • rozdělení slov na konci řádku (bez mezery)

 • dělení slov, která pokračují jinde

  • dvou- a třílůžkové pokoje


Spojovník

 • spojuje dvě části složeného slova

  • bude-li

  • ping-pong

  • česko-anglický

  • Praha-Libeň


Krátká pomlčka –

 • tenčí a delší než spojovník

 • Word i Powerpoint jí automaticky nahrazuje spojovník. Stačí napsat spojovník mezeru slovo a za ním udělat mezeru. V tu chvíli dojde k náhradě.

 • Kombinace klávesy Alt a čísla 0150 (Alt+0150)

 • Vložit jako symbol (en dash).

 • Ve Wordu kombinací klávesy Ctrl a numerického minus (Ctrl+-).


Krátká pomlčka –

 • větná pomlčka,

  • nahrazuje interpunkční čárku v souvětí,

  • píše se s okolními mezerami.

   • Vše vypadalo perfektně – až na počasí.

  • označuje vzdálenost

   • z obou stran mezery

   • dálnice Praha – Brno

   • závod Praha-Zbraslav – Jíloviště


Krátká pomlčka –

 • rozsahová pomlčka,

  • píše se bez okolních mezer,

  • nahrazuje slova až, až do, versus.,

   • stránky 23–26,

   • teplota 5–10 °C,

   • období 1914–1918,

   • utkání PanthersOtrokovice–TescomaZlín.


Dlouhá pomlčka —

 • Platí stejná pravidla jako u krátké pomlčky.

 • Možno vložit opět ze symbolů (emdash).

 • Ve Wordu lze vložit kombinací klávesy Ctrl, Alt a numerického minus (Ctrl+Alt+-).

 • Je jedno, zda použijete krátkou nebo dlouhou pomlčku, ale píše se v celém textu jednotně.

  • (Začnete-li používat např. dlouhou, už musíte použít jen dlouhou.)


Matematické minus

 • Odlišné od spojovníku a pomlčky.

 • Microsoft a Open Office neumí správné minus.

 • Používá se krátká pomlčka –.

 • jako binární operátor,

  • odděluje se mezerami,

  • a – b.

 • jako unární operátor,

 • píše se bez mezery za ním,

  • –b + a.


Matematické krát

 • Tečka není krát!

 • Malé písmeno x není krát!

 • V podobě × se píše bez mezery za číslo

  • 555× = pět set padesát pětkrát

  • 10× = desetkrát

  • číslovka s krát se píše bez mezer


Matematické krát

 • jako binární operátor.

  • Píše se ∙

  • Vkládá se ze Symbolů (bulletoperator).

  • Píše se bez okolních mezer.

  • 5 ∙8∙4,3


Pevná pomlčka

 • Výrazy oddělené pomlčkou nebo spojovníkem nesmí být na odlišných řádcích.

  • V neděli hráli florbal Panthers Otrokovice-Tescoma Zlín. špatně

 • MS Office umí pouze pevnou pomlčku.

 • PowerPoint jí má v nabídce Vložení/Symbol; nutno nastavit normální text a matematické výrazy. Je to symbol vedle sumy (minus sign).

  • V neděli hráli florbal PanthersOtrokovice−TescomaZlín. dobře


Lomítko

 • Podle normy (ČSN) vždy bez mezer.

  • v záhlaví/v zápatí.

 • Výjimku představuje lomítko pro oddělení veršů.


Lomítko

 • Doporučení Ústavu jazyka Českého Akademie věd ČR:

 • bez mezer,

  • složené fyzikální jednotky,

   • 15 km/h,

  • rozsah,

   • akademický rok 2007/08,

  • jednoslovné varianty,

   • Vážená paní/slečno.


Lomítko

 • Doporučení Ústavu jazyka Českého Akademie věd ČR:

 • s mezerami,

  • více slovné,

  • Vážená paní / Vážený pane,

   • pro přehlednost,

  • výkon / napětí,

  • 100 W / 12/24 V.


Typografická pravidla

 • Ke zvýrazňování se smí používat změna řezu písma.

 • Přípustný je text psaný kurzívou,tučněa tučnou kurzívou.

 • Nikdy nezvýrazňovat text podtrhnutím!


 • Login