Komunikacja interpersonalna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Komunikacja interpersonalna PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komunikacja interpersonalna. Plan prezentacji. Podstawowe definicje Zasady komunikacji interpersonalnej Zakłócenia w komunikacji Postawy w komunikacji Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad.

Download Presentation

Komunikacja interpersonalna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komunikacja interpersonalna


Plan prezentacji

 • Podstawowe definicje

 • Zasady komunikacji interpersonalnej

 • Zakłócenia w komunikacji

 • Postawy w komunikacji

 • Komunikacja werbalna

 • Komunikacja niewerbalna

 • Komunikacja medialna na podstawie zachowań polityków

 • Podsumowanie, czyli kilka dobrych rad


Podstawowe definicje

Komunikacja – proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

Komunikacja interpersonalna – podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, niewerbalnych i wokalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.


Podstawowe definicje

Proces komunikowania możemy nazwać pełnym, gdy przebiegnie w dwóch kierunkach:

 • nadawca nadaje wiadomość

 • odbiorca reaguje przesyłając wiadomość zwrotną.

  Elementy obecne w procesie komunikowania:

 • nadawca

 • kodowanie

 • komunikat

 • kanał

 • odbiorca

 • dekodowanie

 • szum

 • sprzężenie zwrotne


Podstawowe definicje

INTENCJA

KODOWANIE

PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU

WIADOMOŚĆ

ODBIÓR WIADOMOŚCI

ODKODOWANIE

INTERPRETACJA

Proces porozumiewania się:


Podstawowe definicje

Badania przeprowadzone na temat procesu komunikowania wykazują, że porozumiewanie się, poza snem zajmuje nam 70% czasu, w tym:

 • 32% mówienie

 • 42%-57% słuchanie.

  Wykazują one także, iż poszczególne kanały przekazu informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. I tak treść wyrażona poprzez:

 • słowa wpływa jedynie w 7%

 • przekaz zawarty w tonie głosu decyduje w 38%

 • przekaz zawarty w mimice twarzy decyduje w 55%

  o odbiorze informacji.


Podstawowe definicje

Em Griffin w swojej książce „Podstawy komunikacji społecznej” porównuje proces komunikowania interpersonalnego do gier:

 • komunikacja jako gra w kręgle

 • komunikacja jako gra w ping-ponga

 • komunikacja jako rozwiązywanie kalamburów.


Zasady komunikacji interpersonalnej

Wyróżniamy trzy podstawowe zasady komunikacji:

 • zrozumienie

 • zdefiniowanie terminów

 • stosowanie symboliki


Zakłócenia w komunikacji

Doświadczenia kulturowe

Doświadczenia wychowawcze

Doświadczenia osobiste


Zakłócenia w komunikacji

O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu.

Detektory konfliktu – objawy, które jednoznacznie wskazują na możliwość pojawienia się sporu.


Zakłócenia w komunikacji

Wyróżniamy pięć faz konfliktu:

FAZA I – „coś jest nie tak”


Zakłócenia w komunikacji

FAZA II – „wrogość”


Zakłócenia w komunikacji

FAZA III – „kulminacja”


Zakłócenia w komunikacji

FAZA IV – „wyciszanie”


Zakłócenia w komunikacji

FAZA V – „porozumienie”


Postawy w komunikacji

Postawa I - agresywność


Postawy w komunikacji

Postawa II - uległość


Postawy w komunikacji

Postawa III – asertywność

"Ja jestem w porządku i mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku i masz prawo być sobą."


Postawy w komunikacji

5 zasad asertywności Herberta Fenterheima:

 • Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, do póki nie ranisz innych.

 • Masz prawo do wyrażania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne (są asertywne).

 • Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.

 • Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.

 • Masz prawo do korzystania ze swoich praw.


Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna to mowa, która jest najbardziej złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim środkiem porozumiewania się. Rozróżniamy różne rodzaje wypowiedzi werbalnej: mowa egocentryczna, polecenia i instrukcje, pytania, informacje. Warunkiem dobrej komunikacji słownej jest wspólny słownik w zakresie poruszanego tematu.

Wyróżniamy dwa typy komunikacji werbalnej:

 • pionową

 • poziomą


Komunikacja werbalna

Aktywne słuchanie - słyszeć nie znaczy słuchać!

Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych.

Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc.


Komunikacja werbalna

Wyróżnić można sześć poziomów słuchania:

 • „nieprzytomny wzrok”

 • „automatyczna odpowiedź”

 • „mogę powtórzyć kilka ostatnich słów”

 • „mogę wytłumaczyć to komuś innemu”

 • „mogę nauczyć kogoś innego”


Komunikacja werbalna

Przekazywanie informacji:

W rozmowie, oprócz słuchania bardzo ważne jest też to co mówimy i jak to robimy. Przed rozpoczęciem wystąpienia, lekcji czy wykładu należy dokładnie przygotować sobie jego „zawartość”, czyli to, co chcemy powiedzieć. Pomocą może być tutaj schemat: wstęp – rozwinięcie – podsumowanie.


Komunikacja werbalna

O wiele lepiej zapamiętujemy informacje, które:

 • podawane są na początku lub na końcu: efekt zapamiętywania i efekt świeżości,

 • podane są w niezwykły sposób,

 • mają jakiś związek z zagadnieniami, o których już coś wiemy,

 • są często powtarzane,

 • są przekazywane z entuzjazmem.


Komunikacja niewerbalna

Kanał niewerbalny służy przede wszystkim do określania stosunków międzyludzkich, wyrażania stanów emocjonalnych i postaw. Wg psychologów komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich wynosi mniej niż 35%, a ponad 65% informacji ludzie przekazują w sposób niewerbalny. Kanały ekspresji niewerbalnej:

 • ruchy ciała

 • zależności przestrzenne


Komunikacja niewerbalna

Ruchy ciała :

 • mimika

 • kinezjetyka

 • prajęzyk

 • kontakt wzrokowy


Komunikacja niewerbalna

Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również:

 • zmianę wielkości źrenic (2-8 mm),

 • wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.),

 • stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek),

 • wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie


Komunikacja niewerbalna

Zależności przestrzenne - proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości między nimi. Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności.

Strefy w zachowaniach przestrzennych:

 • strefa intymna (0-45cm),

 • strefa osobista (45-120 cm),

 • strefa społeczna (1,2-3,6 m),

 • strefa publiczna (3,6-6m).


Komunikacja medialna

Komunikacja medialna – proces komunikowania masowego, w którym kanałem jest jedno z mediów, tj, prasa, telewizja, Internet etc.

Rodzaje mediów wg M. McLuhana:

 • gorące – angażujące jeden ze zmysłów, wymagające od odbiorcy skupienia i zaangażowania, np. radio, gazeta czarno-biała

 • zimne – brak zaangażowania odbiorcy, bierność, odbiór przekazu przy pomocy kilku zmysłów, np. telewizja, kolorowe czasopisma


Komunikacja medialna

„Pamiętam pierwsze szkolenie. Najpierw Tusk robi wszystko to co zwykle – rzuca oczami po ścianach, konstruuje te swoje długachne zdania. Więc wytykam mu: zdania tasiemcowate, brak kontaktu wzrokowego, słowa trudne i jeszcze czasami nieadekwatna gestykulacja.”

Adam Łaszyn


Podsumowanie, czyli dobre rady

Zasady skutecznego porozumiewania się, o których należy pamiętać:

 • nie oceniajmy

 • nie dawajmy „dobrych rad”

 • dbajmy o prostotę i przejrzystość języka

 • unikajmy „gadulstwa”

 • sprawdzajmy poprzez zadawanie pytań, czy jesteśmy zrozumiali

 • dostosujmy tempo i ton głosu

 • uważnie słuchajmy

 • nie wyciągajmy informacji na siłę

 • zadbajmy o komfort rozmowy

 • sprawdźmy dostępny nam czas

 • dobierzmy odpowiednie miejsce


Podsumowanie, czyli dobre rady

Przestrzegajmy się przed:

 • słuchaniem w milczeniu z „kamienną twarzą”

 • unikaniem kontaktu wzrokowego

 • nerwowym spoglądaniem na zegarek i rozglądaniem się wokoło

 • zadawaniem pytań zamkniętych, na które odpowiada się „tak” lub „nie”


Podsumowanie, czyli dobre rady

„Dobry kontakt zaczyna się od tego co łączy. A nie od tego, co dzieli.”


 • Login