Název: Středověká hudba
Download
1 / 11

Název: Středověká hudba VY_32_inovace_HV6789_13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Název: Středověká hudba VY_32_inovace_HV6789_13. Autor: Mgr. Hana Kalousková. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast: Hudební výchova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název: Středověká hudba VY_32_inovace_HV6789_13' - hamish-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název: Středověká hudba

VY_32_inovace_HV6789_13

Autor: Mgr. Hana Kalousková

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast: Hudební výchova

Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s hudbou období středověku,

s nejstaršími českými hudebními památkami, s pojmy vztahujícími se k hudbě tohoto období; v úvodu se žáci dozvědí o rozdílu mezi hudbou duchovní a světskou, v ukázkách si ověří, zda chápou rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou, materiál je doplněn hudebními ukázkami, které dokumentují charakter tehdejší hudby


Rozd l mezi hudbou duchovn a sv tskou
Rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou

Hudba duchovní

Hudba světská

 • Týká se církve

 • Hudba obsahuje náboženské náměty

 • Je součástí církevních obřadů

 • Je provozována v církevních objektech

 • Netýká se církve ani náboženství

 • Je určená pro radost

 • Patří sem větší část vážné hudby, hudba lidová a populární


Rozhodni, zda následující ukázky patří k hudbě duchovní, nebo světské.

http://www.youtube.com/watch?v=lG6qx-CAIzA

duchovní hudba, oratorium Mesiáš (zhudebnění motivů Kristova života) od G .F. Händel

http://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

hudba světská, B. Smetana - Vltava

http://www.youtube.com/watch?v=ThJ4L86kxF8

hudba světská, píseň populární hudby Hey Boy v podání Verony


St edov k hudba
Středověká hudba duchovní, nebo světské

 • Zahrnuje období zhruba od vzniku křesťanství (první staletí po vzniku letopočtu po 14. století)

 • Znaky hudby:

 • Jednohlasý zpěv, nebo zpěv s doprovodem hudebních nástrojů

 • Počátek jednoduchého vícehlasého zpěvu ke konci tohoto období

 • Vývoj notového písma (značky v textu vyjadřující přibližnou výšku tónu)

 • Hudební nástroje – loutna, harfa, varhany, flétna, roh

 • Ke konci období pravidelný rytmus a rozvoj melodie, harmonie a hudebních forem


Uk zka melodie zachycen v textu pomoc tzv neum
Ukázka melodie zachycené v textu pomocí tzv. duchovní, nebo světskéneumů


Hudba duchovn
Hudba duchovní duchovní, nebo světské

 • Základem „chorál“ – jednohlasý duchovní zpěv

  s latinským textem (2. – 6. st.)

 • Tyto zpěvy sjednoceny koncem 6. st. papežem Řehořem (latinsky Gregor) a dostaly proto název gregoriánské chorály

 • Ukázka gregoriánského chorálu http://www.youtube.com/watch?v=pLNuJmaJ9ZE


Hudba sv tsk
Hudba světská duchovní, nebo světské

 • Rozvoj hlavně v gotice

 • Jednohlasý zpěv provozovaný potulnými hudebníky, kteří se doprovázeli na jednoduché hudební nástroje (flétna, loutna, malá harfa, bubínek)

 • Veselé písně na trzích a v hostincích – jokulátoři (žertéři)

 • Rytířské písně – trubadúři, truvéři, minnesängři


Nejstarší české hudební památky duchovní, nebo světské:

Hospodine, pomiluj ny (11. stol.) – duchovní

píseň, v závěru obsahuje slovo krleš

(zkomolenina latinských slov Kyrie

eleison – Pane, smiluj se)

Svatý Václave (13. stol.) – duchovní píseň

velebící knížete Václava, má pravidelný rytmus

Dřevo sě listem odieva (14. stol.) – světská píseň, pravidelný rytmus

Ktožsú boží bojovníci (15. stol) - husitský

válečný chorál, nalezen v 19. stol.

v městečku Jistebnice v jižních Čechách

spolu s dalšími hudebními památkami

v tzv. Jistebnickém kancionálu


 • Poslechni si ukázku a rozhodni, která z uvedených duchovní, nebo světskémožností pro ni platí:

 • http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

 • Hudba je a) jednohlasá b) vícehlasá

 • Zpívá a) ženský sbor b) mužský sbor c) smíšený sbor

 • Text písně je a) český b) latinský c) anglický

 • Rytmus písně je a) pravidelný b) nepravidelný

 • Nálada ukázky je a) veselá b) bojovná c) taneční


Řešení: duchovní, nebo světské

1. Hudba je a) jednohlasá

2. Zpívá b) mužský sbor

3. Text písně je a) český

4. Rytmus písně je a) pravidelný

5. Nálada ukázky je b) bojovná


Použité zdroje – obrázky: duchovní, nebo světské

gregoriánský chorál http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Graduale_Aboense_2.jpg/220px-

trubadúr

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/William_IX_of_Aquitaine_-_BN_MS_fr_12473.jpg

Ktožsú boží bojovníci

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Kto%C5%BE_s%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif/200px-Kto%C5%BE_s%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif

Hospodine pomiluj ny

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg

Neumy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Neume2.jpg/220px-Neume2.jpg

Použité zdroje – hudební ukázky:

Gregoriánský chorál

http://www.youtube.com/watch?v=pLNuJmaJ9ZE


ad