Niemcy najwi ksza pot ga gospodarcza europy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt edukacyjny:. Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy. Kamil Łyskowicz Jakub Kalisiak Ksawery Rzempołuch Opiekun grupy: p. mgr Marta Matys. NIEMCY.

Download Presentation

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Niemcy najwi ksza pot ga gospodarcza europy

Projekt edukacyjny:

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy

Kamil Łyskowicz

Jakub Kalisiak

Ksawery Rzempołuch

Opiekun grupy: p. mgr Marta Matys


Niemcy

NIEMCY

Niemcy (Republika Federalna Niemiec, RFN)– państwo federacyjne położone w Europie, będące członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8, ONZ oraz NATO. Stolicą Niemiec jest Berlin (przed połączeniem z NRD – Bonn, obecnie noszące tytuł miasta federalnego). Językiem oficjalnym jest język niemiecki. Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie.


Historia rozwoju gospodarki niemiec

Historia rozwoju gospodarki Niemiec

 Niemcy są największą potęgą przemysłową Europy. Przed II wojną światową dynamicznie rozwijał się przemysł ciężki, zwłaszcza zbrojeniowy. Po 1949 roku na obszarze RFN, w oparciu o kapitał zagraniczny (zwłaszcza amerykański), nastąpił rozwój górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego i środków transportu (zwłaszcza produkcja samochodów). Lata sześćdziesiąte przyniosły dynamiczny rozwój przemysłu elektrycznego, zwłaszcza informatycznego, opartego na własnym zapleczu naukowo-badawczym. Przemysł i budownictwo zatrudnia 33,8% czynnych zawodowo i wytwarza 36% dochodu narodowego.


Sk d niemcy czerpi dochody

Skąd Niemcy czerpią dochody

Olbrzymie dochody przynosi Niemcom handel zagraniczny. Wielkością obrotów ustępują tylko Stanom Zjednoczonym (10% wartości światowego eksportu i 9% importu). Saldo bilansu handlowego jest dodatnie, tzn. kraj więcej eksportuje niż importuje. Niemcy eksportują głównie wyroby gotowe: samochody, maszyny, obrabiarki, wyroby chemiczne, hutnicze, sprzęt elektroniczny, a importują surowce: paliwa, rudy i koncentraty metali oraz maszyny, urządzenia i artykuły rolno-spożywcze.


Niemcy s pot g gospodarcz poniewa

Niemcy są potęgą gospodarczą, ponieważ:

  • Mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł high-tech oraz przetwórczy

  • Mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną (12 000 km autostrad, Polska-766 km)

  • PKB na jednego mieszkańca wynosi 30 000 USD

  • Na terenie Niemiec znajduje się Zagłębie Ruhry, które jest jednym z największych zagłębi przemysłowych świata


Co to jest zag bie ruhry

Co to jest Zagłębie Ruhry?

Ruhry Zagłębie to wielkie zagłębie przemysłowe i największa aglomeracja Niemiec, położona w środkowej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, między rzekami Ruhra i Lippe (prawy dopływ Renu). Powierzchnia ok. 4,5 tys. km2.W Zagłębiu Ruhry znajduje się jedno z największych na świecie złóż węgla kamiennego, którego zasoby szacuje się na ok. 65 mld t do głębokości 1200 m i ok. 214 mld t do głębokości 2000 m, oraz złoża węgla brunatnego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu.


Po o enie zag bia ruhry

Położenie Zagłębia Ruhry


Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów klas VI i II gimnazjum.


Stolica niemiec to

Stolica Niemiec to:

Odpowiedzi:

a)Bonn 3%

b)Berlin 96%

c)Monachium 1%


Najwi ksze miasto portowe w niemczech to

Największe miasto portowe w Niemczech to

Odpowiedzi:

a)Hamburg 70%

b)Kolonia 27%

c)Berlin 3%


Niemcy le za granic polski

Niemcy leżą za ….. granicą Polski

Odpowiedzi:

a)wschodnią 12%

b)zachodnią 88%

c)południową 0%


Wymie 3 znane koncerny niemieckie

Wymień 3 znane koncerny Niemieckie

Ankietowani potrafili wymienić 3 koncerny np.

Haribo, Audi, Schwarzkopf, Bosch


Znane koncerny niemieckie

Znane koncerny niemieckie


Niemieckie marki samochod w to

Niemieckie marki samochodów to

Odpowiedzi:

a) Volkswagen 60%

b) Mazda 8%

c) Honda 10%

d) Mercedes 40%

e) BMW 55%

f) Volvo 20%


Wymie kraje granicz ce z niemcami

Wymień kraje graniczące z Niemcami

Ankietowani średnio poprawnie podali 2 kraje

Takich odpowiedzi można było udzielić :

Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Czechy, Polska, Dania


Podaj nazw rzeki przep ywaj cej przez niemcy

Podaj nazwę rzeki przepływającej przez Niemcy

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Odra 18%

Ren 4%

Dunaj 2%

Brak odpowiedzi 66%

Takich odpowiedzi można było udzielić :

Dunaj, Ren, Odra, Men


Niemcy podzielone s na 16 land w taki ustr j polityczny nazywany jest

Niemcy podzielone są na 16 landów. Taki ustrój polityczny nazywany jest:

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Federacyjny 30%

Monarchia 4%

Brak odpowiedzi 66%


Obecny kanclerz niemiec to

Obecny kanclerz Niemiec to

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi:

Angela Merkel 40%

Arnold Schwarzenegger 10%

Inne lub brak odpowiedzi 50%


Jak nazywa si najwi ksze zag bie przemys owe w niemczech i europie

Jak nazywa się największe zagłębie przemysłowe w Niemczech i Europie

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Zagłębie Ruhry 26%

Inne oraz brak odpowiedzi 74%


  • Login