Niemcy najwi ksza pot ga gospodarcza europy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt edukacyjny:. Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy. Kamil Łyskowicz Jakub Kalisiak Ksawery Rzempołuch Opiekun grupy: p. mgr Marta Matys. NIEMCY.

Download Presentation

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt edukacyjny:

Niemcy - największa potęga gospodarcza Europy

Kamil Łyskowicz

Jakub Kalisiak

Ksawery Rzempołuch

Opiekun grupy: p. mgr Marta Matys


NIEMCY

Niemcy (Republika Federalna Niemiec, RFN)– państwo federacyjne położone w Europie, będące członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8, ONZ oraz NATO. Stolicą Niemiec jest Berlin (przed połączeniem z NRD – Bonn, obecnie noszące tytuł miasta federalnego). Językiem oficjalnym jest język niemiecki. Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy, Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wschodzie.


Historia rozwoju gospodarki Niemiec

 Niemcy są największą potęgą przemysłową Europy. Przed II wojną światową dynamicznie rozwijał się przemysł ciężki, zwłaszcza zbrojeniowy. Po 1949 roku na obszarze RFN, w oparciu o kapitał zagraniczny (zwłaszcza amerykański), nastąpił rozwój górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego i środków transportu (zwłaszcza produkcja samochodów). Lata sześćdziesiąte przyniosły dynamiczny rozwój przemysłu elektrycznego, zwłaszcza informatycznego, opartego na własnym zapleczu naukowo-badawczym. Przemysł i budownictwo zatrudnia 33,8% czynnych zawodowo i wytwarza 36% dochodu narodowego.


Skąd Niemcy czerpią dochody

Olbrzymie dochody przynosi Niemcom handel zagraniczny. Wielkością obrotów ustępują tylko Stanom Zjednoczonym (10% wartości światowego eksportu i 9% importu). Saldo bilansu handlowego jest dodatnie, tzn. kraj więcej eksportuje niż importuje. Niemcy eksportują głównie wyroby gotowe: samochody, maszyny, obrabiarki, wyroby chemiczne, hutnicze, sprzęt elektroniczny, a importują surowce: paliwa, rudy i koncentraty metali oraz maszyny, urządzenia i artykuły rolno-spożywcze.


Niemcy są potęgą gospodarczą, ponieważ:

  • Mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł high-tech oraz przetwórczy

  • Mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną (12 000 km autostrad, Polska-766 km)

  • PKB na jednego mieszkańca wynosi 30 000 USD

  • Na terenie Niemiec znajduje się Zagłębie Ruhry, które jest jednym z największych zagłębi przemysłowych świata


Co to jest Zagłębie Ruhry?

Ruhry Zagłębie to wielkie zagłębie przemysłowe i największa aglomeracja Niemiec, położona w środkowej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, między rzekami Ruhra i Lippe (prawy dopływ Renu). Powierzchnia ok. 4,5 tys. km2.W Zagłębiu Ruhry znajduje się jedno z największych na świecie złóż węgla kamiennego, którego zasoby szacuje się na ok. 65 mld t do głębokości 1200 m i ok. 214 mld t do głębokości 2000 m, oraz złoża węgla brunatnego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu.


Położenie Zagłębia Ruhry


Wyniki ankiety

Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów klas VI i II gimnazjum.


Stolica Niemiec to:

Odpowiedzi:

a)Bonn 3%

b)Berlin 96%

c)Monachium 1%


Największe miasto portowe w Niemczech to

Odpowiedzi:

a)Hamburg 70%

b)Kolonia 27%

c)Berlin 3%


Niemcy leżą za ….. granicą Polski

Odpowiedzi:

a)wschodnią 12%

b)zachodnią 88%

c)południową 0%


Wymień 3 znane koncerny Niemieckie

Ankietowani potrafili wymienić 3 koncerny np.

Haribo, Audi, Schwarzkopf, Bosch


Znane koncerny niemieckie


Niemieckie marki samochodów to

Odpowiedzi:

a) Volkswagen 60%

b) Mazda 8%

c) Honda 10%

d) Mercedes 40%

e) BMW 55%

f) Volvo 20%


Wymień kraje graniczące z Niemcami

Ankietowani średnio poprawnie podali 2 kraje

Takich odpowiedzi można było udzielić :

Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Czechy, Polska, Dania


Podaj nazwę rzeki przepływającej przez Niemcy

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Odra 18%

Ren 4%

Dunaj 2%

Brak odpowiedzi 66%

Takich odpowiedzi można było udzielić :

Dunaj, Ren, Odra, Men


Niemcy podzielone są na 16 landów. Taki ustrój polityczny nazywany jest:

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Federacyjny 30%

Monarchia 4%

Brak odpowiedzi 66%


Obecny kanclerz Niemiec to

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi:

Angela Merkel 40%

Arnold Schwarzenegger 10%

Inne lub brak odpowiedzi 50%


Jak nazywa się największe zagłębie przemysłowe w Niemczech i Europie

Ankietowani udzielali takich odpowiedzi jak:

Zagłębie Ruhry 26%

Inne oraz brak odpowiedzi 74%


  • Login