E-İmza Deneyimi
Download
1 / 33

E-İmza Deneyimi Özgür Deniz Erzincan 15 /0 7 / 20 0 4 Telekom Dünyası, E-imza ve E-Türkiye Ankara - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E-İmza Deneyimi Özgür Deniz Erzincan 15 /0 7 / 20 0 4 Telekom Dünyası, E-imza ve E-Türkiye Ankara. Ajanda. E-İmza Referans Mimarileri PKI Bileşenler & Organiza syon Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama Seçenekleri Altyapı Açısından Diğer Ülkelerdeki Durum Örnek Projeler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

E-İmza Deneyimi Özgür Deniz Erzincan 15 /0 7 / 20 0 4 Telekom Dünyası, E-imza ve E-Türkiye Ankara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E-İmza Deneyimi

Özgür Deniz Erzincan

15/07/2004

Telekom Dünyası,

E-imza ve E-Türkiye

Ankara


Ajanda

 • E-İmza Referans Mimarileri

 • PKI Bileşenler & Organizasyon

 • Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama Seçenekleri

 • Altyapı Açısından Diğer Ülkelerdeki Durum

 • Örnek Projeler

 • Sonuç ve Tavsiyeler

LA MER Confidential Proprietary


Digital Certificate File- Public Key

<Certificate Base64value= "MIIF4jCCBMqgAwIBAgIKQg6ypAAAAAAAJjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBsDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAlVUMRcwFQYDVQQHEw5TYWx0IExha2UgQ2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBOZXR3b3JrMSEwHwYDVQQLExhodHRwOi8vd3d3LnVzZXJ0cnVzdC5jb20xODA2BgNVBAMTL1VUTiAtIFVTRVJUcnVzdCBDbGllbnQgQXV0aGVudGljYXRpb24gYW5kIEVtYWlsMB4XDTAwMDQyNzE3NDQyM1oXDTAxMDQyNzE3MzU1MFowgbQxKDAmBgkqhkiG9w0BCQEWGW1tZXJyaWxsQG1lcnJpbGx0aXRsZS5jb20xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJVVDEQMA4GA1UEBxMHTWlkdmFsZTEZMBcGA1UEChMQTWVycmlsbCBUaXRsZSBDbzElMCMGA1UECxMcaHR0cDovL3d3dy51c2VydHJ1c3QuY29tL2NwczEaMBgGA1UEAxMRTWFydGluIFcuIE1lcnJpbGwwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEA1LD07KIbyqmOx+sUT5QKZMR8gZDtG3rDK6ii8xirrYccLQDbyttNGTYGzqTJ3Fmpi4PIAdvdJRoFlek

E-İmza Gereklilikleri

 • Açık Anahtar Altyapısı (PKI)

 • Açık Anahtar Erişimi (PKA)

 • Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (CA)

 • Nitelikli Sertifika ve Anahtar Çifti

  • Akıllı Kart

  • USB Token

  • Yazılım Tabanlı Akıllı Kart

  • PC

  • HSM

LA MER Confidential Proprietary


E-İmza ile Kazanımlar

G-D-B-I: Elektronik işlemlerde

 • GİZLİLİK- Bilginin iletim sırasında üçüncü partilerce görülememesi.

 • DOĞRULAMA – Bilgiyi ileten veya alacak tarafın kimliğinin doğrulanması.

 • BÜTÜNLÜK- Bilgi içeriğinin iletim sırasında değişmemesi.

 • İNKAR EDİLEMEME- Gerçekleştirilen işlemin veya yüklenilen taahhütlerin reddedilememesi.


PKI Bileşenleri

 • Kurulacak PKI sisteminde:

  • Güvenlik Politikası (CPS, CP, RPA, CSA)

  • Sertifika Otoritesi

  • Kayıt Otoritesi

  • Sertifika Dağıtım Sistemi

  • PKI uygulamaları bileşenleri olmalı


PKI Bileşenleri

 • Sertifika Otoritesi

  • Sertifika Politikaları ve Sertifika Yönetim Bildirisine göre yönetilir ve işler.

  • Kullanıcı ve sunucu sertifikalarını yaratır ve imzalar

  • Sertifika İptal Listesi oluşturur ve günceller

  • LDAP / WWW tabanlıdizin sorgulama hizmeti sağlar

 • Kayıt Otoritesi

  • Sertifika başvurusunda bulunanların kimlik ve diğer bilgilerini belge kontrolüyle doğrular

  • Sertifika isteklerini işler ve kayıt altına alır

  • Süresi dolan sertifikaların yenilenmesi hizmeti verir


PKI Bileşenleri

 • Sertifika Dağıtım Sistemi/Sertifika Havuzu

  • Sertifika ve açık anahtar bilgilerinin saklanmasını sağlar

  • Sertifika ve açık anahtar bilgilerine erişimi ve bunların yayınlanmasını sağlar

 • Gizli Anahtar Yönetimi

  • Anahtar çiftlerinin güvenli bir şekilde yaratılması ve gerekiyorsa iletimi

   • Tarayıcı veya Java applet üzerinden yaratılan anahtarlar

   • Donanım tarafındanyaratılan anahtarlar (örneğin Akıllı Kartlar)

  • Gizli anahtarların güvenli bir şekilde saklanması

   • Akıllı Kartlar, USB token, SIM kartlar


Internet

Örnek Mimari (Akıllı Kart İçin)

Anahtar Çifti Üretimi

Kişiselleştirme Sistemi

Açık Anahtar

Sertifika

Kişiselleştirme Talep E-postası

Sertifika İsteği

Kart

Yönetim

Sistemi

Sertifika

Otoritesi

(SO)

Sertifika

Intranet

Kayıt Otoritesi

Kart

İstek

Uyarı İletileri

Sertifika Otoritesi Yöneticisi

Sertifika İsteklisi

LA MER Confidential Proprietary


PKI Güçlükler

 • Birlikte Çalışılabilirlik

  • Karşılıklı sertifikasyon

  • Kök sertifika otoritesi

  • Köprü sertifika otoritesi

 • Sorumluluk paylaşımı

  • Sertifika sahibi – sertifika veren arasında

 • Sigorta

 • Hukuk ve mevzuatlarla eşgüdüm

 • Yatırımda verimlilik

LA MER Confidential Proprietary


Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama

 • Yerel Disk Sürücüsü

 • USB Token

 • Yazılım tabanlı Akıllı Kart

 • Akıllı Kart

 • HSM (PKA)

LA MER Confidential Proprietary


Yerel Disk Sürücüsü

 • Artılar

  • Ucuzluk

  • Kolay devreye alma

  • Kolay kullanım

 • Eksiler

  • Taşınabilir değil, bir PC’ye bağlı

  • Güvenilir değil

   • StatikŞifre Korumalı

   • Gizli anahtar RAM ve Swap dosyasında şifresiz


USB Token

 • Artılar

  • Düşük sahip olma maliyeti

  • Taşınabilirlik

  • Kolay kullanım

 • Eksiler

  • Anahtar saklama amaçlı (yaratma?)

  • Çalınabilir/kaybolabilir


Yazılım Tabanlı Akıllı Kart

 • Artılar

  • Düşük sahip olma maliyeti

  • Kolay kullanım

  • Kriptografik kamuflaj ile akıllı kartla eşdeğer güvenlik

  • Çalınamaz, kaybolamaz

 • Eksiler

  • Taşınabilirlik istemci tarafı yazılımı dolayısıyla sınırlı


Akıllı Kartlar

 • Artılar

  • Her türlü yönteme karşı güvenli saklama ortamı

  • Kolay kullanım

  • Çoklu uygulama desteği

  • Biometrik doğrulama desteği

 • Eksiler

  • Taşınabilirlik kart okuyucu ve driver yazılımları nedeniyle sınırlı

  • Daha yüksek sahip olma maliyeti

  • Çalınabilir/kaybolabilir


HSM/PKA

 • Artılar

  • Her türlü yönteme karşı güvenli saklama ortamı

  • Kolay kullanım

  • OTP ile kimlik doğrulama desteği

 • Eksiler

  • Gizli anahtar kullanıcıda değil, işleticide


PKA Mimari

HSM

LA MER Confidential Proprietary


Avrupa Birliğinde Durum

Haziran 2003 tarihli anket sonuçları:

 • Tüm üye ülkelerde elektronik imzaya yönelik 1999/93/EC direktifi yerine getirilmiş.

 • 14 üye ülkede en az 1 nitelikli sertifika üreten sertifika hizmet sağlayıcı var. (İrlanda hariç)

 • 13üye ülkedenitelikli sertifika üreticilere lisans veren bir kurum var. (Fransaveİrlanda dışında).

 • 13üye ülkedenitelikli sertifika üreticileri düzenleyen ve denetleyen bir kurum var. (İrlanda ve İngiltere dışında).

 • 9üye ülkedenitelikli sertifika üreticilere ilişkin yukarda belirtilen iki işlevde aynı kurum tarafından yerine getiriliyor.


Avrupa Birliğinde Durum

 • 7 üye ülkede sertifikalar kamudan kamuya yapılan işlemlerde kullanılıyor. (3 üye ülke 2003 içinde, üçü de 2003 sonrası planlıyor).

 • Tüm üye ülkelerde kamu sektörü birden fazla nitelikli sertifika hizmet sağlayıcısından hizmet alıyor.

 • 11 üye ülkedeher kamu kuruluşu kendi kayıt otoritesini kurup, işletebiliyor.

 • 6 üye ülkede her bir kamu çalışanına bir sertifikanın verildiği ana bir sertifika havuzu var.

 • 10 üye ülkede imza yaratma verisini saklamak için akıllı kartlar kullanılıyor.


Diğer Ülkelerde Durum

 • Kanada

  • Bir “Politika Yönetim Otoritesi” var

  • Sisteme dış sertifika otoritelerinden alınmış sertifikalar da dahil olabiliyor

  • Anahtar yönetimi ve süreçler Avrupa Birliği direktiflerinde tanımlananla benzerlik gösteriyor

 • Amerika

  • Federal düzeyde PKI işlevsel

  • Federal köprüsertifika otoritesi birlikte çalışılabilirliği sağlıyor.

 • Avustralya

  • Kamu nitelikli sertifika düzenleme ve denetleme otoritesi var ve lisans veriyor.

  • Bireyler ve kurumlar için farklı sertifika seviyeleri var


 • Tümüyle elektronik kimlik doğrulaması ve e-imza kullanılan Internet Bankacılığı

 • Bireysel ve Kurumsal Kullanıcılariçin güvenli:

  • Hesaplara erişim,

  • Para transferi,

  • Fatura ödemeleri,

  • Elektronik emir ve istekler


 • E-commerce Solutions:Global (B2B) e-commerce

  • ANZ eGate™ :Online finansal işlem sunucusuaynı zamanda

  • anzebiz.com™ : Internet üzerinden satınalma hizmeti,

  • E*TRADE™ : Australian Stock Exchange (ASX)’den online güvenli hisse alım satımı için bilgi ve araçlar


 • Avustralya Federal Hizmetuygulamaları

  • Centrelink

  • AvustralyaSeçim Komisyonu

  • Sağlık Sigortası Kurumu

  • Gümrükler

  • Electronikİhaleler

  • İş ve İşçi Bulma

 • Şirketler için Australian Business Number – Digital Signature Certificate (ABN-DSC), şirket tescili ile birlikte e-imza sertifikası


 • Smart ID

  KamudanVatandaşlara

  Kamudan

  Şirketlere ve Tedarikçilere

  Kamudan

  Kamu Çalışanlarına

  • 2006 sonuna kadar tüm vatandaşlara SmartID kart verilecek

  • Tüm bildirimlerde ve bilgi erişimlerinde bu kart kullanılacak

  Şirketlere özel ID kartlarıyla kamu ile yapılacak işlemlerde güvenlik

  E-vergi

  Şirket tescili ile eşgüdümlü

  • Kamu bilişim sistemlerine ve uygulamalarına erişim kontrolü

  • İş akışında elektronik imza

  • Güvenlik ve devam kontrolü


  Ödemeler kredi kartıyla veya bazı durumlarda doğrudan banka hesaplarından yapılıyor. Bir sonraki aşamada ödemelerle sayısal imza entegre edilecek.

  Kamuya ödemeler:

  • Vergi, ceza veya harç ödemeleri

  • Sayısal ürünlerin (bilgiye on-line erişim, on-line belge transferi) satın alınması

  • Basılı ürünlerin satın alınması (kamu yayınları)


  Avantajlar

  • Sayısal bilgi hizmetlerinin kolay sunumu

  • Ortak bir ara yüzle farklı servislere erişim

  • Kullanıcının elektronik kimlik doğrulamasıyla ona özel içerik

  • Operasyonelverimlilik

  PX-34

  024366331

  AR-223-CD


  • Tüm kamu ihalelerine merkezi erişim

  • Kamuya tedarikçi olabilmekle ilgili bilgiler

  • Tedarikçileri yeni ihalelerle ilgili bilgilendirmek için ileti uyarıları


  Estonya ID Card Projesi

  • Estonya vatandaşları ve oturma izni olan yabancılar için zorunlu kimlik kartı - ID card

  • Tüm ID card’lar birer akıllı kart ve üzerinde hem özel hem kamu uygulamalarında kullanılabilecek e-imza için gerekli gizli anahtar ve sertifika

  • Ocak 2002’den bugüne500 000 kart verilmiş(nüfus 1,4M)


  Örnek ProjeRiverside County California

  • Kullanıcı

   • Riverside County Hazine ve Tapu Kayıt Kurumları

  • Amaç

   • Faz I- Vergi beyannamelerinin elektronik kaydı

   • Faz II- Tapu Sicil değişikliklerinin elektronik kaydı

  • Durum

   • Faz I tamamlandı

   • Faz II hazırlık aşamasında


  Örnek ProjeRiverside County California

  • ÖncekiSüreç- Belge Tabanlı

   • Beyannameler basılı form üzerinde hazırlanır

   • Kayıt merkezine posta ile veya elden ulaştırılır

   • Kayıt merkezi belgeleri tek tek

    • İnceler

    • Kaydeder

    • Arşivlemek için tarar

    • Arşivler endekslenir

   • Vergi memurları sistemde kayıtlı beyannamelere göre vergi tutarını oluşturur ve ödemeleri alır

  • Gerekli insan kaynağı – 10-15 tam zamanlı çalışan


  Örnek ProjeRiverside County California

  • Elektronik Beyanneme Sistemi

   • Birey veya şirketlerin kamuya bildirimi elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak yapılmaya başlandı

   • Kamu iç sürecinde elektronik imzaya dayalı iş akışı sistemi

    • Belge içinde kontrol ve onay amaçlı ikinci, üçüncü imza

    • E-imza kullanılarak belge akışı ve elektronik arşivleme


  Örnek ProjeRiverside County California

  Digital Signature

  Digitized Signature


  Örnek ProjeRiverside County California

  • Performans(bir vergi dönemi için)

   • Toplam işlenen belge: 7312 electronic beyanname

   • Toplam iş günü: 14

   • Bir günde işlenen maksimum: 1240

   • Ortalama günlük işlenen: 522

  • Arşiv oluşturma alanından tasarruf: %85

  • Gerekli iş gücü- 3 kişi


  Sonuç ve Tavsiyeler

  • Tüm süreci elektronik belge ve iş akış sistemine dahil edilebilecek uygulamalarda e-imza kullanımı.

  • Bir kişiye tek bir sertifika, çoklu kullanım

  • Kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük ve inkar edilememe faydalarından en az ikisinden yararlanma.

  • Salt kimlik doğrulama ve işlem güvenliği gerekliyse veya sınıflandırılmış gizliliği olan statik bilgilere erişim kontrolü için daha ucuz ve daha basit OTP kullanımı.

  • Mevzuatlar oluşturulup, yürürlüğe girene kadar acil güvenlik ihtiyaçları için OTP ile başlayıp PKA yapısına geçmek.

  • Kamuda tek tip uygulama

   • Sertifika ve anahtar çifti kullanıcıda (akıllı kart, token, yazılım tabanlı akıllı kart)

   • Sertifika ve anahtar çifti merkezde (HSM)


  ad
 • Login