Ekonomisk foderoptimering - PowerPoint PPT Presentation

Ekonomisk foderoptimering
Download
1 / 19

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekonomisk foderoptimering. Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar. 2008. Kort om NorFor Plan. Nytt system för foderstatsplanering och optimering Utvecklat från vårt nuvarande fodervärderingssystem Beskriver fodrets nedbrytning och omsättning i kon Beräkning av foderintag

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ekonomisk foderoptimering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekonomisk foderoptimering

Ekonomisk foderoptimering

Svensk Mjölks

Mjölkföretagardagar

2008


Kort om norfor plan

Kort om NorFor Plan

 • Nytt system för foderstatsplanering och optimering

 • Utvecklat från vårt nuvarande fodervärderingssystem

 • Beskriver fodrets nedbrytning och omsättning i kon

 • Beräkning av foderintag

 • Strukturvärdering


Varf r r norfor plan bra

Varför är NorFor Plan bra ?

 • Mer som kon och fodret fungerar;

  • ökad lönsamhet

  • bättre hälsa och fertilitet

  • minskad miljöbelastning

 • Optimering av foderstater

  • biologi

  • ekonomi


G rdsexempel amalienlund

Gårdsexempel Amalienlund

292 ha åker

Växtodling 2007:

70 ha vall, 113 ha spannmål,46 ha

oljeväxter, 14 ha betor + träda

Mjölkproduktion 2007:

140 kor (150 platser) + rekrytering

9240 kg mjölk - 4,4% f - 3,4% p →

9624 kg ECM

SLB och SRB

Varm lösdrift, blandfoder


Fett och proteinbetalning i sk nemejerier

Fett och proteinbetalning i Skånemejerier

Bashalter: 4,0% fett 3,4% Protein

Fett: +/-2,2 öre per 0,1%

Protein: +2,8 öre per 0,1% >3,4%

-4,0 öre per 0,1% <3,4%

(på den aktuella gården ger kvalitets- och

kvantitetsbonus m.m. ytterligare ca 14 öre

över baspriset för dec. 2007 på årsbasis

på 327 öre/kg mjölk)


Anv nda optimeringsinst llningar

Använda optimeringsinställningar

Min Max

FVL (7,8-9,8) 7,1 9,8

Fettsyror, g/kg ts (20-45) 0 40

Energibalans, % 99,5 100,5

PBV, g/kg ts (15-40) 5 30

Vombel., g/g NDF 0,45

Tuggningstid, min/kg ts 32

AAT-balans, % 95,0 103,0

Råprotein, g/ kg ts 190

Stärkelse, g/kg ts 210

Foderstatskontroller dito + NDF


Anv nda fodermedel

Använda fodermedel

Ens. 1:a sk: 10,3 MJ 89 g rp 470 g NDF

Ens. 3:a sk: 11,0 MJ 157g rp 450 g NDF

Ens. Hög kv.: 11,4 MJ 156 g rp 449 g NDF

Majsensilage: 11,3 MJ 79 g rp 360 g NDF

305 g stärkelse, 110 öre/kg ts

Unik 32, 267 öre/kg

Unik 52, 254 öre/kg

Halm, 50 öre/ kg

Sojamjöl 330 öre/kg


Antagna prisf r ndringar

Antagna prisförändringar

HP-Massa 100 öre/kg ts → 120 öre kg ts

Korn, Vete 180→140 öre/ kg

Produktionskostnad vall 105→145 öre/kg ts


Ta vara p gamla erfarenheter

Ta vara på gamla erfarenheter!

 • I samtliga alternativ ligger råprotein och NDF på nivåer som kändes acceptabla i AAT/PBV-systemet

 • Ingen optimering på mineraler för att undvika att mineralkraven styr fodermedelsvalet

 • Mineraler går i praktiken att justera i efterhand


Unik 32 30 4 kg ecm 4 4 3 5 mj lkpris 353 re halter 11 6

Unik 32; 30,4 kg ECM (4,4-3,5) - Mjölkpris: 353 öre (halter + 11,6)


Unik 52 soja 30 4 kg ecm 4 0 3 4 mj lkpris 341 re halter 0

Unik 52, soja 30,4 kg ECM (4,0-3,4) - Mjölkpris: 341 öre (halter +/0)


P bes ttningsniv

På besättningsnivå:

Ø 28,8 kg mjölk 4,4% f 3,5% p

med Unik 32:

68,7 kr i mjölk-foder/ ko och dag

Ø 30,4 kg mjölk 4,0% f 3,4% p

med Unik 52 + soja:

72,0 kr i mjölk-foder/ ko och dag


Lite olika scenarier

Lite olika scenarier

 • Fullfodermix för 36 kg mjölk

 • 4,0% fett

 • 3,4% protein

 • Mjölkpris 341 öre/kg


Majs nuvarande priser

Majs + nuvarande priser

Ens 16,0 (begränsad)

Ens 33,0 (begränsad)

Halm0,0 (OBS! Fys. struktur)

HP-Massa 2,4

Majsensilage3,0

Korn3,4

Vete0,0

Unik 320,0

Unik 523,5

Soja1,4

Foderkostnad kr/dag35,34

Mjölk-foder kr/dag87,42


Majs nuvarande priser h gkv vall

Majs + nuvarande priser + högkv.vall

Ens hög kv. 10,0

Halm 0,5

HP-Massa 0,0

Majsensilage 5,0

Korn 1,4

Vete 0,0

Unik 32 0,0

Unik 52 6,7

Soja 0,0

Foderkostnad kr/dag35,76

Mjölk-foder kr/dag87,00

OBS! Ev. brist på ess. aminosyror


Majs hp 120 re kg ts

Majs + HP 120 öre/kg ts

Ens 13,0 (begränsad)

Ens 35,0 (begränsad)

Halm0,3

HP-Massa 1,9

Majsensilage3,0

Korn4,6

Vete0,0

Unik 320,0

Unik 525,1

Soja0,6

Foderkostnad kr/dag36,5

Mjölk-foder kr/dag86,2


Majs ingen hp

Majs – ingen HP

Ens 13,0 (begränsad)

Ens 35,0 (begränsad)

Halm0,5

HP-Massa 0,0

Majsensilage5,0 (begränsad)

Korn0,0

Vete3,1

Unik 320,0

Unik 524,1

Soja1,7 (intvingad p.g.a. rp

och aminosyror)

Foderkostnad kr/dag36,6

Mjölk-foder kr/dag86,2


Vall 40 re

Vall + 40 öre

Ens 15,0 (begränsad)

Ens 35,0 (begränsad)

Halm0,5

HP-Massa 1,1

Majsensilage5,0 (begränsad)

Korn1,47

Vete0,0

Unik 320,0

Unik 523,8

Soja1,6 (intvingad p.g.a. rp

och aminosyror)

Foderkostnad kr/dag38,8

Mjölk-foder kr/dag84,0


Vall 40 re spm 40 re

Vall + 40 öre, spm -40 öre

Ens 13,0 (begränsad)

Ens 31,8 (begränsad)

Halm0,5

HP-Massa 2,2

Majsensilage5,0 (begränsad)

Korn4,4

Vete0,0

Unik 320,0

Unik 525,6

Soja0,9

Foderkostnad kr/dag38,3

Mjölk-foder kr/dag84,5


 • Login