Au tomobilov pr mysl v r souhrnn v sledky za rok 2010 ing martin jahn prezident autosap
Download
1 / 52

Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP. Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června 2011. OBSAH PREZENTACE: Úvod (stručné představení publikace) Postavení automobilového průmyslu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP' - gerald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Au tomobilov pr mysl v r souhrnn v sledky za rok 2010 ing martin jahn prezident autosap

Automobilový průmysl v ČR

Souhrnné výsledky za rok 2010

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP

Brno, 2. června 2011


 • OBSAH PREZENTACE:

 • Úvod (stručné představení publikace)

 • Postavení automobilového průmyslu

 • v hospodářství ČR, vývoj základních

 • ekonomických ukazatelů

 • 2. Výroba vozidel

 • 3. Dodavatelský průmysl

 • 4. Členská základna

 • 5. Projekty s účastí AutoSAP

 • 6. Aktuálně řešená problematika


„Automobilový průmysl v ČR -

- Základní údaje a fakta -

- Aktualizace za rok 2010“.

Tato publikace je určena jen potřeby firem zapojených do činnosti AutoSAP

a je k dispozici na internetových stránkách AutoSAP (v rubrice „Jen pro členy“) a na CD předávaném při prezenci na dnešní zasedání

spolu s„ROČENKOU AutoSAP 2011“,

„STATISTIKOU 2006 – 2010“

a již dříve vydanými publikacemi

„SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“

(stav k 31.12.2010)

a „POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ

MZDY”(údaje za rok 2010).


Obsah publikace

Publikace obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady za obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně k dispozici a z tohoto pohledu je možno jej považovat za unikátní. To umožňuje firmám AutoSAP nejen přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných ekonomických podmínkách.

Základním účelem této publikace je poskytnout vrcholovým představitelům

a odborným pracovníkům firem hlavní údaje zachycující současný stav a vývoj v automobilovém průmyslu ČR.


Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - HDP


Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - průmyslová produkce


Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - export


Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - zahr. obchodní bilance


Postaven automobilov ho pr myslu v hospod stv r v voj z kladn ch ekonomick ch ukazatel

Automobilový průmysl ČR v roce 2010

Postavení automobilového průmyslu

v hospodářství ČR, vývoj základních

ekonomických ukazatelů


Firmy AutoSAP – objem produkce v roce 2010:

600,838 mld. Kč, meziroční nárůst: 16,56 %

Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR v roce 2010: 18,06 %


Firmy AutoSAP tvoří rozhodující podíl celého autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti

Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na průmyslové produkci v roce 2010: 21,20 %


Firmy AutoSAP – autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnostiexport v roce 2010:

477,322 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,07 %

Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR v roce 2010: 18,97%


Firmy AutoSAP mají v rámci celého autoprůmyslu ČR rozhodující podíl i na exportu

Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na exportu v roce 2010: 22,09 %


Směřování exportu českého autoprůmyslu: rozhodující podíl i na exportu

85,2% do EU


Příspěvek AutoSAP k zahraničně obchodní bilanci ČR: rozhodující podíl i na exportu

+ 319,058 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,19 %


AutoSAP = dlouholetý rozhodující podíl i na exportu„tahoun“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných hodnot


Počet zaměstnanců rozhodující podíl i na exportu ve firmách AutoSAP

se v roce 2010 stabilizoval na cca 107 000 osob


Firmy AutoSAP rozhodující podíl i na exportu mají podíl

2,85 % na počtu zaměstnanců v ČR, alevytvářejí více než 20 % průmyslové produkce a exportu ČR!


Průměrná měsíční mzda rozhodující podíl i na exportuve firmách AutoSAP:

27 821 Kč, meziroční nárůst: 5,88 %


Průměrná mzda rozhodující podíl i na exportuve firmách AutoSAP

v roce 2010 byla 16,16 % nad průměrem ČR!


Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace rozhodující podíl i na exportu

24%

míra inflace dle ČSÚ

22%

20%

růst mezd - firmy AutoSAP

18%

růst mezd - Česká republika

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

míra inflace

1,9%

2,5%

2,8%

6,3%

1,0%

1,5%

růst mezd-firmy AutoSAP

5,7%

6,6%

7,2%

6,9%

1,5%

5,9%

růst mezd - ČR

5,0%

6,6%

7,2%

7,8%

4,0%

2,0%

Vývoj mezd ve firmách AutoSAP a v ČR byl v letech 2008 až 2010 odlišný


Nárůst průměrné mzdy rozhodující podíl i na exportu mezi roky 2010 a 2009 byl

u dělnických profesí vyšší než u profesí ostatních

Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „D“ ............ + 6,83 %

přičemž u výrobních firem to bylo + 6,88 %

Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „THP“ .......+ 5,07 %

přičemž u výrobních firem to bylo + 4,95 %


Průměrná mzda rozhodující podíl i na exportu ve firmách AutoSAP je ve většině krajů vyšší než „krajský průměr“


2 v roba vozidel

Automobilový průmysl ČR v roce 2010 rozhodující podíl i na exportu

2. Výroba vozidel


Výroba motorových vozidel v ČR rozhodující podíl i na exportu

v roce 2010 - poprvé v historii vyšší než 1 milión ks: 1 077 166 kusů


Rozhodující je výroba rozhodující podíl i na exportu osobních automobilů:

v roce 2010 bylo vyrobeno 1 072 263 ks,

meziroční nárůst 9,52 % (od roku 2004 nedošlo k poklesu)


S výjimkou autobusů meziročně rozhodující podíl i na exportu vzrostla výroba všech silničních vozidel


Od roku 1993 do konce roku 2010 bylo v ČR vyrobeno cca rozhodující podíl i na exportu10 miliónůsilničních vozidel


Výrobci motorových vozidel v České republice rozhodující podíl i na exportu


3 dodavatelsk pr mysl

Automobilový průmysl ČR v roce 2010 rozhodující podíl i na exportu

3. Dodavatelský průmysl


Recese rozhodující podíl i na exportumělana dodavatelské firmy velmi negativní vliv, v roce 2010 však došlo k výraznému oživení


Recese rozhodující podíl i na exportumělana dodavatelské firmy větší dopad

než na finální výrobcePodíl průmyslové produkcedodavatelů na celkovém objemu produkce se meziročně téměř nezměnil – za rok 2010 =46,50 %


Zvýšení produkce průmyslové produkcese udodavatelů nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků


Nárůst průměrné mzdy průmyslové produkce mezi roky 2010 a 2009 byl

u dodavatelů vyšší než u finálních výrobců


4 lensk z kladna

Automobilový průmysl ČR v roce 2010 průmyslové produkce

4. Členská základna


Ekonomické oživení průmyslové produkcese projevilo v opětovném růstu členské základny AutoSAP - v současnosti 156 firem


Mezi členskými subjekty průmyslové produkceAutoSAP dominují dodavatelé - 114 firems 71 786 zaměstnanci


5 projekty s ast autosap

Automobilový průmysl ČR v roce 2010 průmyslové produkce

5. Projekty s účastí AutoSAP


Projekty s participací AutoSAP průmyslové produkce

 • Podpora technického vzdělávání

  • Auta nás baví

  • IQ Industry

 • Rozvoj lidských zdrojů

  • AutoAdapt

 • „Technické“ projekty

  • Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“

  • Asociace NGV

  • Česká technologická platforma „Strojírenství“


Projekty AutoSAP na podporu průmyslové produkcetechnického vzdělávání

Navazuje na projekt „IQ Auto“. Projekt IQ Industry“ je realizován od června 2010, AutoSAP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků.

Portál „Auta nás baví“ má za cíl informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu. Rok 2010:redesign portálu, zahájení komunikace na facebooku. Připravuje se vize pro budoucí období.


Pozice AutoSAP v oblasti průmyslové produkcetechnického vzdělávání

Akreditační komise

pro VŠ a VOŠ

(zástupci AutoSAP)

Sektorová rada

pro strojírenství

(zástupci AutoSAP)

bude dále prezentováno


Projekt AutoSAP na průmyslové produkcerozvoj lidských zdrojů

 • Projekt „AutoAdapt“ je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím dalšího profesního vzděláváním zaměstnanců.

 • Byl MPSV schválen v 12 / 2010.

 • Do projektu je zapojeno 19 firem AutoSAP.

 • Financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Doba trvání: roky 2011 – 2013.

bude dále prezentováno


„Technické“ projekty AutoSAP průmyslové produkce

 • Projekt „Technologická platforma – Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ má zacíl vypracovat základní směr a témata pro budoucí technologický a inovační rozvoj

 • a směry výzkumu a vývoje v rámci automobilového průmyslu.

 • Financování v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

 • Celkové náklady: 5,6 mil. Kč.

 • Doba trvání: 2010 – 2012

 • Realizace zahájena: červen 2010.

 • Byl již zpracován materiál Strategická výzkumná agenda – bude dále prezentováno


„Technické“ projekty AutoSAP průmyslové produkce

 • „Česká technologická platforma strojírenství“ (ČTPS)

 • Cíl: podpora aktivit organizací ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

 • Asociace NGV“ (NGVA)

 • Založena: srpnu 2009

 • Cíl: odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.


6 aktu ln e en problematika

Automobilový průmysl ČR v roce 2010 průmyslové produkce

6. Aktuálně řešená problematika


Obnova vozového parku v České republice průmyslové produkce

 • Na MPO ČR byla ustavena mezirezortní expertní skupina pro obnovu vozového parku.

 • Výstup z činnosti této skupiny: „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“

 • Podklad proběhl mezirezortním připomínkovým řízením v rámci něhož došlo ze strany AutoSAP ke komplexnímu přepracování.

 • Po projednání v expertní skupině a vypořádání připomínek bude materiál dopracování bude předložen vládě ČR.

„Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ obsahuje celou řadu nástrojů a kritérií možných k využití pro motivaci motoristů k vyřazování starých vozidel, ekologickému chování a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.


Zákon o odpadech průmyslové produkce(likvidace vozidel s ukončenou životností)

 • Schválena tzv. „senátní novela“ zákona o odpadech, kterou připravilo MŽP ve spolupráci s AutoSAP a SDA.

 • Tato novela mimo jiné odstranilapožadavky na dodavatele, které byly nad rámec příslušné směrnice ES (např. povinnost poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít).

V současné době probíhají jednání s MŽP ČR o přípravě zcela nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Na MŽP by měla být ustavena společná pracovní skupina pro automobilový průmysl, která bude mimo zmíněný nový zákon projednávat další otázky mající vazby na automobilový průmysl (např. stacionární zdroje znečišťování a jejich posuzování, přidávání biosložek do motorových paliv, zákon o ochraně ovzduší apod.).


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Materiál zpracovaný MŠMT byl připomínkován AutoSAP a uplatněno např.:

- podpořit projekty a aktivity zaměřené na propagaci studia technických oborů;

- zavést předmět „Polytechnická výchova“ na ZŠ;

- povinná angličtina již od 3. ročníku ZŠ;

- hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ - povinně matematika, český jazyk a cizí jazyk

- maturitní zkouška z matematiky na všech typech středních škol povinně

- pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování povinnost absolvovat alespoň 5ti denní odbornou praxi ve firmě a další vzdělávací semináře

Připomínky zpracované AutoSAP byly ze strany MŠMT oceněny jako jedny z nejkonkrétnějších došlých, zapracovány do materiálu MŠMT a předloženy vládě ČR k dalšímu projednání.


Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, materiál MPSV „Sociální reforma I.“, „Strategie konkurenceschopnosti MPO ČR“ a další legislativní normy a jejich novely

Ve většině uvedených oblastí AutoSAP při zpracovávání připomínek

a návrhů úzce spolupracuje se SP ČR a případně i s HK ČR.

Členská základna AutoSAP je o připravovaných návrzích novel zákonů informována a současně žádána o zaslání připomínek.

Bohužel však reakce firem na tyto žádosti jsou ve většině případů minimální. Avšak bez znalosti praktické problematiky a případných dopadů na firmy je však zpracování souhrnných stanovisek velmi obtížné a problematické.

Zde si dovoluji požádat představitele všech firem, aby věnovali těmto žádostem sekretariátu svou osobní pozornost a pokud se firmy daná legislativa může významně dotýkat zajistili zpracování připomínek ve stanovených termínech. Děkuji.


Děkujeme Vám za práci pro český automobilový průmysl. „Sociální reforma I.“, „Strategie konkurenceschopnosti MPO ČR“ a další legislativní normy a jejich novely

Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690

http://www.autosap.cz


ad