Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1 - PowerPoint PPT Presentation

Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1 l.jpg
Download
1 / 49

 • 501 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net. In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci. Příprava prostředí. Co udělat před samotnou instalací.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1 l.jpg

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net


In place upgrade nen mo n pov en st vaj c ho exchange v dy se jedn o migraci l.jpg

In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci


P prava prost ed l.jpg

Příprava prostředí

Co udělat před samotnou instalací


Po adavky na active directory l.jpg

Požadavky na Active Directory

 • V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x GlobalCatalog postaven na Windows 2003 ServicePack 2

 • Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forestfunctionality“

 • Exchange 2010 nepodporuje read-onlydomaincontroller (RODC)/read-onlyglobalcatalog (ROGC)


Po adavky na prost ed l.jpg

Požadavky na prostředí

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci

 • Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2

 • Naplánujte upgrade pro Outlook klienty, kteříjsoustarší, než Outlook 2003

 • Doporučuji zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu


Rozd ly ve v konu mezi r1 a r2 l.jpg

Rozdíly ve výkonu mezi R1 a R2

http://www.pavlis.net/archive/2010/05/01/2404.aspx


P prava active directory a exchange 2003 prost ed l.jpg

Příprava Active Directory a Exchange 2003 prostředí


P pava active direcory l.jpg

PřípavaActive Direcory

 • Účet musí být člen DomainAdmins každé domény, která bude navázána na Exchange 2010

 • Dále musí být člen EnterpriseAdmins a SchemaAdmins v root doméně

 • Proveďte a ověřte zálohu Schema Master!

 • Před změnami vypněte replikace AD schema


Jak na to l.jpg

Jak na to?

Setup.com /help:PrepareTopology


P prava rus na exchange 2003 l.jpg

Příprava RUS na Exchange 2003

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions


Aktualizace schema ad l.jpg

Aktualizace Schema AD

Setup.com /PrepareSchema (lze vynechat a použít rovnou /PrepareAD)


P prava active directory l.jpg

Příprava Active Directory

Setup.com /PrepareAD


P prava dom n y l.jpg

Příprava domén(Y)

Setup.com /PrepareDomain; nebo /PrepareAllDomains


Mo n probl my l.jpg

Možné problémy 

 • Vypnuto dědění oprávnění např. na Public Folders, nebo i jinde v organizaci a instalátor tak nemůže provést požadované změny

  • Thefollowingerrorwasgeneratedwhen "$error.Clear(); initialize-AdminGroupPermissions -DomainController $RoleDomainController" was run: "Active Directory operationfailed on DC.domain.local. Thiserroris not retriable. Additionalinformation: Insufficientaccessrights to performtheoperation.

  • Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150BB9, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0".

  • Theuser has insufficientaccessrights.


Instalace exchange server 2010 l.jpg

Instalace Exchange Server 2010


Nasazen exchange 2010 rol l.jpg

Nasazení Exchange 2010 rolí

Pokud neinstalujete najednou, či na jeden server

 • Pořadí pro nasazení

  • Client Access servers (CAS)

  • Hub Transport servers (HUB)

  • Mailboxservers (Mailbox)

 • UnifiedMessaging vždy jako poslední

 • Edge roli je možné nasadit kdykoli

  • Vždy provádíme upgrade nejprve v té Active Directory Site, která je vypublikována do internetu

  • Vždy provádíme migraci jen v jedné Active Directory Site, teprve po dokončení migrace pokračujeme v další Site


Instalace exchange 2010 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201018 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201019 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201020 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201021 l.jpg

Instalace Exchange 2010

Od SP1 lze automaticky doinstalovat i patřičné součásti systému


Instalace exchange 201022 l.jpg

Instalace Exchange 2010

Toto jméno bude použito při konfiguraci CAS služeb


Instalace exchange 201023 l.jpg

Instalace Exchange 2010

Connector spojující Exchange 2003 a 2010 prostředí


Instalace exchange 201024 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201025 l.jpg

Instalace Exchange 2010


Instalace exchange 201026 l.jpg

Instalace Exchange 2010

Hotovo, vždy server zrestartujte!


Migrace exchange server 2010 l.jpg

Migrace Exchange Server 2010

Postupná a dlouhodobá migrace, nebo jednorázová migrace?


Cas server b hem migrace l.jpg

Exchange

ActiveSync client

Outlook Web

Access client

Outlook

Anywhere client

Exchange 2003

front-end server

Exchange

Server 2010

HTTP

RPC

HTTP

Outlook

RPC

Exchange

Server 2010

Exchange

Server 2003

CAS server během migrace

Migrujeme najednou, nebo postupně? Problémem může OWA klient

External URL:

https://exchange.kpcs.cz

https://ex-ex2003.kpcs.cz


Pot ebn n vaznosti v prost ed l.jpg

Potřebné návaznosti v prostředí

Jednorázová migrace

Dlouhodobá migrace

2x veřejná IP adresa

2x veřejné jméno

2x důvěryhodný certifikát

Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange 2003 a 2010 a jejich protokolů

 • 1x veřejná IP adresa

 • 1x veřejné jméno

 • 1x důvěryhodný certifikát

 • Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange a jeho protokolů


Cas doporu en kroky l.jpg

CAS: Doporučené kroky

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Získejte pro CAS důvěryhodný certifikát. Pokud je CAS publikován do internetu, doporučuji certifikát zakoupit od veřejné certifikační autority

 • Zkonfigurujte CAS dle požadavků vaší organizace (nastavení OWA, ECP, atd.)

 • Nakonfigurujte DNS pro použití s novým serverem (důležité jsou služby jako Autodiscover, atd.)

 • Odeberte Exchange 2003 z konfigurace RPC over HTTP

 • Otestujte všechny CAS scénáře před samotnou migrací


Hub doporu en kroky l.jpg

HUB: Doporučené kroky

 • Exchange 2010 nepoužívá RoutingGroups

 • Všechny Exchange 2010 Hub servery jsou v jedné Routing Group

 • Při instalaci prvního Hub serveru do Exchange 2003 organizace je vytvořen Routing Group konektor propojující prostředí Exchange 2003 a 2010

 • V případě rozsáhlejších prostředí doporučuji:

  • Vytvořit více Routing Group konektorů (new-routingGroupConnector)

  • Potlačit aktualizace link-staterouting table


Administr torsk opr vn n l.jpg

Administrátorská oprávnění

 • Exchange 2010 používá zcela nový způsob přiřazení práv na principu rolí – Role Based Access Control (RBAC)

 • Při přechodu je tedy nutné požadovaná oprávnění pro správce vydefinovat znovu!


Odebr n exchange 2003 rol l.jpg

Odebrání Exchange 2003 rolí

Pokud neodinstalováváte najednou, či z jednoho serveru

 • Pořadí pro odinstalaci

  • Back-end servery

  • Bridgehead servery

  • Front-end servery

 • Případně ponechte Exchange 2003 v organizaci, pokud využíváte funcionalitu, která se v Exchange 2010 nenachází (např. spolupráce s software třetích stran)


Jak odebrat exchange 2003 z orgranizace l.jpg

Jak odebrat Exchange 2003 z orgranizace?

Některé kroky v případě, že neproběhnou, nebo jsou-li provedeny špatně, způsobí pád Exchange 2010 služeb!


P esu te v echny schr nky l.jpg

Přesuňte všechny schránky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997961(EXCHG.80).aspx

 • Všechny schránky z Exchange 2003 musí být přesunuty do databází na Exchange 2010

 • Při přesunu mezi Exchange 2003 a 2010 se jedná o tzv. offline přesun (mezi Exchange 2007 a 2010, či 2010 a 2010 se již jedná o tzv. online přesun)


P esu te v echny pf repliky l.jpg

Přesuňte všechny PF repliky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte všechna data v PF na Exchange 2010 (včetně systémových složek)

  • V Exchange 2003 použijte příkaz „MoveAllReplikas“ na požadované PF databázi

  • Použijte Powershell skript „moveallreplicas.ps1“

 • Při poškozených, nebo špatně nakonfigurovaných PF se může jednat o velmi problematický krok, který může trvat i několik dnů

  • Použijte postupy uvedené v KB 842273 (http://support.microsoft.com/kb/842273)


P esu te generov n oab l.jpg

Přesuňte generování OAB

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123917(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte generování OAB na Exchange 2010

 • Ověřte správné generování OAB (Exchange 2010 nepodporuje některé znaky v aliasech)

  • Skript fix-alias.ps1 vám může pomoci (http://msexchangeteam.com/archive/2007/06/15/441802.aspx)


Odstra te star datab ze l.jpg

Odstraňte staré databáze

 • Odstraňte všechny databáze na Exchange 2003 serverech

  • Pokud budou obsahovat schránky, či PF repliky, nepovolí vám Exchange jejich odstranění

  • Případně vás donutí změnit např. nastavení databází Exchange pro to, kterou PF mají používat jako výchozí


Nastavte email routing l.jpg

Nastavte email routing

 • Nastavte Exchange prostředí tak, aby emaily již nechodily skrze Exchange 2003, ale skrze Exchange 2010 Hub server(y):

  • Vytvoření Send konektorů na Exchange 2010

  • Změna, či smazání SMTP konektorů na Exchange 2003

 • Ověřte, zdali vše funguje korektně

 • Časté problémy s nastavením Hub serveru při přijímání pošty z internetu v prostředí, kde není Edge role (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138(EXCHG.80).aspx)


Nastavte a ov te protokoly l.jpg

Nastavte a ověřte protokoly

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80756

 • Ověřte, že všechny klientské protokoly směřují na Exchange 2010 CAS server(y):

  • ActiveSync

  • OutlookWebApp

  • Outlook Anywhere

  • POP3/IMAP4

  • Autodiscover service

  • Další Exchange Web služby


Zru te emailov propojen l.jpg

Zrušte emailové propojení

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998645(EXCHG.80).aspx

 • Smažte Routing Group konektor(y), spojující Exchange 2003 a Exchange 2010

  • Použijte rutinu „remove-routingGroupConnector“


Recipient policies l.jpg

Recipient policies

 • Zrušte všechny MailboxManagerpolitiky na Exchange 2003 (v Exchange 2010 jsou nahrazeny RetentionPolicy)

 • Můžete ponechat jen ty politiky, které generují emailové adresy


P eneste pf kontejner l.jpg

Přeneste PF kontejner

Pokud neprovedete, nepůjdou na Exchange 2010 nastartovat PF databáze!

 • Je nutné vytvořit nový PF kontajner do něj myší přetáhnout Public Folders


Sma te rus l.jpg

Smažte RUS

 • Pomocí konzoly Exchange SystemManager smažte všechny doménové Recipient Update Service

 • Recipient Update Service (EnterpriseConfiguration) musíte smazat pomocí adsiedit.msc


Odinstalace exchange 2003 l.jpg

Odinstalace Exchange 2003

 • Pomocí apletu Přidat/Odebrat programy odinstalujte Exchange 2003

  • Pro odinstalaci jsou požadovány instalační soubory Exchange 2003

  • Pokud je Exchange 2003 provozován na clusteru, je potřeba v konzole Cluster Management nejprve odebrat Exchange Virtual Server (EVS). Více zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125015(EXCHG.65).aspx


Odeberte nepot ebn pr va l.jpg

Odeberte nepotřebná práva

 • Pomocí následující rutiny odeberte práva pro skupinu Exchange Servers:

  • Remove-ADPermission "dc=kpcs,dc=cz" -user „KPCS\Exchange EnterpriseServers" -AccessRightsWriteDACL -InheritedObjectTypeGroup

 • Smažte v Active Directory následující skupiny:

  • Exchange DomainServers

  • Exchange EnterpriseServers


Slide47 l.jpg

A je to !


Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp149 l.jpg

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net


 • Login