Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1
Download
1 / 49

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 536 Views
 • Uploaded on

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP [email protected] | [email protected] | www.pavlis.net. In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci. Příprava prostředí. Co udělat před samotnou instalací.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1' - tadhg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1 l.jpg

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

[email protected] | [email protected] | www.pavlis.net



P prava prost ed l.jpg

Příprava prostředí Exchange), vždy se jedná o migraci

Co udělat před samotnou instalací


Po adavky na active directory l.jpg

Požadavky na Active Directory Exchange), vždy se jedná o migraci

 • V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x GlobalCatalog postaven na Windows 2003 ServicePack 2

 • Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forestfunctionality“

 • Exchange 2010 nepodporuje read-onlydomaincontroller (RODC)/read-onlyglobalcatalog (ROGC)


Po adavky na prost ed l.jpg

Požadavky na prostředí Exchange), vždy se jedná o migraci

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci

 • Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2

 • Naplánujte upgrade pro Outlook klienty, kteříjsoustarší, než Outlook 2003

 • Doporučuji zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu


Rozd ly ve v konu mezi r1 a r2 l.jpg

Rozdíly ve výkonu mezi R1 a Exchange), vždy se jedná o migraciR2

http://www.pavlis.net/archive/2010/05/01/2404.aspx


P prava active directory a exchange 2003 prost ed l.jpg

Příprava Active Directory a Exchange 2003 prostředí Exchange), vždy se jedná o migraci


P pava active direcory l.jpg

Přípava Exchange), vždy se jedná o migraciActive Direcory

 • Účet musí být člen DomainAdmins každé domény, která bude navázána na Exchange 2010

 • Dále musí být člen EnterpriseAdmins a SchemaAdmins v root doméně

 • Proveďte a ověřte zálohu Schema Master!

 • Před změnami vypněte replikace AD schema


Jak na to l.jpg

Jak na to? Exchange), vždy se jedná o migraci

Setup.com /help:PrepareTopology


P prava rus na exchange 2003 l.jpg

Příprava RUS na Exchange 2003 Exchange), vždy se jedná o migraci

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions


Aktualizace schema ad l.jpg

Aktualizace Exchange), vždy se jedná o migraciSchema AD

Setup.com /PrepareSchema (lze vynechat a použít rovnou /PrepareAD)


P prava active directory l.jpg

Příprava Active Directory Exchange), vždy se jedná o migraci

Setup.com /PrepareAD


P prava dom n y l.jpg

Příprava domén(Y) Exchange), vždy se jedná o migraci

Setup.com /PrepareDomain; nebo /PrepareAllDomains


Mo n probl my l.jpg

Možné problémy Exchange), vždy se jedná o migraci

 • Vypnuto dědění oprávnění např. na Public Folders, nebo i jinde v organizaci a instalátor tak nemůže provést požadované změny

  • Thefollowingerrorwasgeneratedwhen "$error.Clear(); initialize-AdminGroupPermissions -DomainController $RoleDomainController" was run: "Active Directory operationfailed on DC.domain.local. Thiserroris not retriable. Additionalinformation: Insufficientaccessrights to performtheoperation.

  • Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150BB9, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0".

  • Theuser has insufficientaccessrights.


Instalace exchange server 2010 l.jpg

Instalace Exchange Server 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Nasazen exchange 2010 rol l.jpg

Nasazení Exchange 2010 rolí Exchange), vždy se jedná o migraci

Pokud neinstalujete najednou, či na jeden server

 • Pořadí pro nasazení

  • Client Access servers (CAS)

  • Hub Transport servers (HUB)

  • Mailboxservers (Mailbox)

 • UnifiedMessaging vždy jako poslední

 • Edge roli je možné nasadit kdykoli

  • Vždy provádíme upgrade nejprve v té Active Directory Site, která je vypublikována do internetu

  • Vždy provádíme migraci jen v jedné Active Directory Site, teprve po dokončení migrace pokračujeme v další Site


Instalace exchange 2010 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201018 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201019 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201020 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201021 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci

Od SP1 lze automaticky doinstalovat i patřičné součásti systému


Instalace exchange 201022 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci

Toto jméno bude použito při konfiguraci CAS služeb


Instalace exchange 201023 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci

Connector spojující Exchange 2003 a 2010 prostředí


Instalace exchange 201024 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201025 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci


Instalace exchange 201026 l.jpg

Instalace Exchange 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci

Hotovo, vždy server zrestartujte!


Migrace exchange server 2010 l.jpg

Migrace Exchange Server 2010 Exchange), vždy se jedná o migraci

Postupná a dlouhodobá migrace, nebo jednorázová migrace?


Cas server b hem migrace l.jpg

Exchange Exchange), vždy se jedná o migraci

ActiveSync client

Outlook Web

Access client

Outlook

Anywhere client

Exchange 2003

front-end server

Exchange

Server 2010

HTTP

RPC

HTTP

Outlook

RPC

Exchange

Server 2010

Exchange

Server 2003

CAS server během migrace

Migrujeme najednou, nebo postupně? Problémem může OWA klient

External URL:

https://exchange.kpcs.cz

https://ex-ex2003.kpcs.cz


Pot ebn n vaznosti v prost ed l.jpg

Potřebné návaznosti v prostředí Exchange), vždy se jedná o migraci

Jednorázová migrace

Dlouhodobá migrace

2x veřejná IP adresa

2x veřejné jméno

2x důvěryhodný certifikát

Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange 2003 a 2010 a jejich protokolů

 • 1x veřejná IP adresa

 • 1x veřejné jméno

 • 1x důvěryhodný certifikát

 • Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange a jeho protokolů


Cas doporu en kroky l.jpg

CAS: Doporučené kroky Exchange), vždy se jedná o migraci

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Získejte pro CAS důvěryhodný certifikát. Pokud je CAS publikován do internetu, doporučuji certifikát zakoupit od veřejné certifikační autority

 • Zkonfigurujte CAS dle požadavků vaší organizace (nastavení OWA, ECP, atd.)

 • Nakonfigurujte DNS pro použití s novým serverem (důležité jsou služby jako Autodiscover, atd.)

 • Odeberte Exchange 2003 z konfigurace RPC over HTTP

 • Otestujte všechny CAS scénáře před samotnou migrací


Hub doporu en kroky l.jpg

HUB: Exchange), vždy se jedná o migraciDoporučené kroky

 • Exchange 2010 nepoužívá RoutingGroups

 • Všechny Exchange 2010 Hub servery jsou v jedné Routing Group

 • Při instalaci prvního Hub serveru do Exchange 2003 organizace je vytvořen Routing Group konektor propojující prostředí Exchange 2003 a 2010

 • V případě rozsáhlejších prostředí doporučuji:

  • Vytvořit více Routing Group konektorů (new-routingGroupConnector)

  • Potlačit aktualizace link-staterouting table


Administr torsk opr vn n l.jpg

Administrátorská oprávnění Exchange), vždy se jedná o migraci

 • Exchange 2010 používá zcela nový způsob přiřazení práv na principu rolí – Role Based Access Control (RBAC)

 • Při přechodu je tedy nutné požadovaná oprávnění pro správce vydefinovat znovu!


Odebr n exchange 2003 rol l.jpg

Odebrání Exchange 2003 rolí Exchange), vždy se jedná o migraci

Pokud neodinstalováváte najednou, či z jednoho serveru

 • Pořadí pro odinstalaci

  • Back-end servery

  • Bridgehead servery

  • Front-end servery

 • Případně ponechte Exchange 2003 v organizaci, pokud využíváte funcionalitu, která se v Exchange 2010 nenachází (např. spolupráce s software třetích stran)


Jak odebrat exchange 2003 z orgranizace l.jpg

Jak odebrat Exchange 2003 z Exchange), vždy se jedná o migraciorgranizace?

Některé kroky v případě, že neproběhnou, nebo jsou-li provedeny špatně, způsobí pád Exchange 2010 služeb!


P esu te v echny schr nky l.jpg

Přesuňte všechny schránky Exchange), vždy se jedná o migraci

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997961(EXCHG.80).aspx

 • Všechny schránky z Exchange 2003 musí být přesunuty do databází na Exchange 2010

 • Při přesunu mezi Exchange 2003 a 2010 se jedná o tzv. offline přesun (mezi Exchange 2007 a 2010, či 2010 a 2010 se již jedná o tzv. online přesun)


P esu te v echny pf repliky l.jpg

Přesuňte všechny PF repliky Exchange), vždy se jedná o migraci

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte všechna data v PF na Exchange 2010 (včetně systémových složek)

  • V Exchange 2003 použijte příkaz „MoveAllReplikas“ na požadované PF databázi

  • Použijte Powershell skript „moveallreplicas.ps1“

 • Při poškozených, nebo špatně nakonfigurovaných PF se může jednat o velmi problematický krok, který může trvat i několik dnů

  • Použijte postupy uvedené v KB 842273 (http://support.microsoft.com/kb/842273)


P esu te generov n oab l.jpg

Přesuňte generování OAB Exchange), vždy se jedná o migraci

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123917(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte generování OAB na Exchange 2010

 • Ověřte správné generování OAB (Exchange 2010 nepodporuje některé znaky v aliasech)

  • Skript fix-alias.ps1 vám může pomoci (http://msexchangeteam.com/archive/2007/06/15/441802.aspx)


Odstra te star datab ze l.jpg

Odstraňte staré databáze Exchange), vždy se jedná o migraci

 • Odstraňte všechny databáze na Exchange 2003 serverech

  • Pokud budou obsahovat schránky, či PF repliky, nepovolí vám Exchange jejich odstranění

  • Případně vás donutí změnit např. nastavení databází Exchange pro to, kterou PF mají používat jako výchozí


Nastavte email routing l.jpg

Nastavte email Exchange), vždy se jedná o migracirouting

 • Nastavte Exchange prostředí tak, aby emaily již nechodily skrze Exchange 2003, ale skrze Exchange 2010 Hub server(y):

  • Vytvoření Send konektorů na Exchange 2010

  • Změna, či smazání SMTP konektorů na Exchange 2003

 • Ověřte, zdali vše funguje korektně

 • Časté problémy s nastavením Hub serveru při přijímání pošty z internetu v prostředí, kde není Edge role (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138(EXCHG.80).aspx)


Nastavte a ov te protokoly l.jpg

Nastavte a ověřte protokoly Exchange), vždy se jedná o migraci

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80756

 • Ověřte, že všechny klientské protokoly směřují na Exchange 2010 CAS server(y):

  • ActiveSync

  • OutlookWebApp

  • Outlook Anywhere

  • POP3/IMAP4

  • Autodiscover service

  • Další Exchange Web služby


Zru te emailov propojen l.jpg

Zrušte emailové propojení Exchange), vždy se jedná o migraci

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998645(EXCHG.80).aspx

 • Smažte Routing Group konektor(y), spojující Exchange 2003 a Exchange 2010

  • Použijte rutinu „remove-routingGroupConnector“


Recipient policies l.jpg

Recipient Exchange), vždy se jedná o migracipolicies

 • Zrušte všechny MailboxManagerpolitiky na Exchange 2003 (v Exchange 2010 jsou nahrazeny RetentionPolicy)

 • Můžete ponechat jen ty politiky, které generují emailové adresy


P eneste pf kontejner l.jpg

Přeneste PF kontejner Exchange), vždy se jedná o migraci

Pokud neprovedete, nepůjdou na Exchange 2010 nastartovat PF databáze!

 • Je nutné vytvořit nový PF kontajner do něj myší přetáhnout Public Folders


Sma te rus l.jpg

Smažte RUS Exchange), vždy se jedná o migraci

 • Pomocí konzoly Exchange SystemManager smažte všechny doménové Recipient Update Service

 • Recipient Update Service (EnterpriseConfiguration) musíte smazat pomocí adsiedit.msc


Odinstalace exchange 2003 l.jpg

Odinstalace Exchange), vždy se jedná o migraci Exchange 2003

 • Pomocí apletu Přidat/Odebrat programy odinstalujte Exchange 2003

  • Pro odinstalaci jsou požadovány instalační soubory Exchange 2003

  • Pokud je Exchange 2003 provozován na clusteru, je potřeba v konzole Cluster Management nejprve odebrat Exchange Virtual Server (EVS). Více zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125015(EXCHG.65).aspx


Odeberte nepot ebn pr va l.jpg

Odeberte nepotřebná práva Exchange), vždy se jedná o migraci

 • Pomocí následující rutiny odeberte práva pro skupinu Exchange Servers:

  • Remove-ADPermission "dc=kpcs,dc=cz" -user „KPCS\Exchange EnterpriseServers" -AccessRightsWriteDACL -InheritedObjectTypeGroup

 • Smažte v Active Directory následující skupiny:

  • Exchange DomainServers

  • Exchange EnterpriseServers


Slide47 l.jpg

A je to Exchange), vždy se jedná o migraci!


Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp149 l.jpg

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1 Exchange), vždy se jedná o migraci

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

[email protected] | [email protected] | www.pavlis.net


ad