Download

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1






Advertisement
/ 49 []
Download Presentation
Comments
tadhg
From:
|  
(1087) |   (0) |   (0)
Views: 227 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net. In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci. Příprava prostředí. Co udělat před samotnou instalací.
Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net

Slide 2

In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci

Slide 3

Příprava prostředí

Co udělat před samotnou instalací

Slide 4

Požadavky na Active Directory

 • V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x GlobalCatalog postaven na Windows 2003 ServicePack 2

 • Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forestfunctionality“

 • Exchange 2010 nepodporuje read-onlydomaincontroller (RODC)/read-onlyglobalcatalog (ROGC)

Slide 5

Požadavky na prostředí

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci

 • Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2

 • Naplánujte upgrade pro Outlook klienty, kteříjsoustarší, než Outlook 2003

 • Doporučuji zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu

Slide 6

Rozdíly ve výkonu mezi R1 a R2

http://www.pavlis.net/archive/2010/05/01/2404.aspx

Slide 7

Příprava Active Directory a Exchange 2003 prostředí

Slide 8

PřípavaActive Direcory

 • Účet musí být člen DomainAdmins každé domény, která bude navázána na Exchange 2010

 • Dále musí být člen EnterpriseAdmins a SchemaAdmins v root doméně

 • Proveďte a ověřte zálohu Schema Master!

 • Před změnami vypněte replikace AD schema

Slide 9

Jak na to?

Setup.com /help:PrepareTopology

Slide 10

Příprava RUS na Exchange 2003

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions

Slide 11

Aktualizace Schema AD

Setup.com /PrepareSchema (lze vynechat a použít rovnou /PrepareAD)

Slide 12

Příprava Active Directory

Setup.com /PrepareAD

Slide 13

Příprava domén(Y)

Setup.com /PrepareDomain; nebo /PrepareAllDomains

Slide 14

Možné problémy 

 • Vypnuto dědění oprávnění např. na Public Folders, nebo i jinde v organizaci a instalátor tak nemůže provést požadované změny

  • Thefollowingerrorwasgeneratedwhen "$error.Clear(); initialize-AdminGroupPermissions -DomainController $RoleDomainController" was run: "Active Directory operationfailed on DC.domain.local. Thiserroris not retriable. Additionalinformation: Insufficientaccessrights to performtheoperation.

  • Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150BB9, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0".

  • Theuser has insufficientaccessrights.

Slide 15

Instalace Exchange Server 2010

Slide 16

Nasazení Exchange 2010 rolí

Pokud neinstalujete najednou, či na jeden server

 • Pořadí pro nasazení

  • Client Access servers (CAS)

  • Hub Transport servers (HUB)

  • Mailboxservers (Mailbox)

 • UnifiedMessaging vždy jako poslední

 • Edge roli je možné nasadit kdykoli

  • Vždy provádíme upgrade nejprve v té Active Directory Site, která je vypublikována do internetu

  • Vždy provádíme migraci jen v jedné Active Directory Site, teprve po dokončení migrace pokračujeme v další Site

Slide 17

Instalace Exchange 2010

Slide 18

Instalace Exchange 2010

Slide 19

Instalace Exchange 2010

Slide 20

Instalace Exchange 2010

Slide 21

Instalace Exchange 2010

Od SP1 lze automaticky doinstalovat i patřičné součásti systému

Slide 22

Instalace Exchange 2010

Toto jméno bude použito při konfiguraci CAS služeb

Slide 23

Instalace Exchange 2010

Connector spojující Exchange 2003 a 2010 prostředí

Slide 24

Instalace Exchange 2010

Slide 25

Instalace Exchange 2010

Slide 26

Instalace Exchange 2010

Hotovo, vždy server zrestartujte!

Slide 27

Migrace Exchange Server 2010

Postupná a dlouhodobá migrace, nebo jednorázová migrace?

Slide 28

Exchange

ActiveSync client

Outlook Web

Access client

Outlook

Anywhere client

Exchange 2003

front-end server

Exchange

Server 2010

HTTP

RPC

HTTP

Outlook

RPC

Exchange

Server 2010

Exchange

Server 2003

CAS server během migrace

Migrujeme najednou, nebo postupně? Problémem může OWA klient

External URL:

https://exchange.kpcs.cz

https://ex-ex2003.kpcs.cz

Slide 29

Potřebné návaznosti v prostředí

Jednorázová migrace

Dlouhodobá migrace

2x veřejná IP adresa

2x veřejné jméno

2x důvěryhodný certifikát

Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange 2003 a 2010 a jejich protokolů

 • 1x veřejná IP adresa

 • 1x veřejné jméno

 • 1x důvěryhodný certifikát

 • Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange a jeho protokolů

Slide 30

CAS: Doporučené kroky

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Získejte pro CAS důvěryhodný certifikát. Pokud je CAS publikován do internetu, doporučuji certifikát zakoupit od veřejné certifikační autority

 • Zkonfigurujte CAS dle požadavků vaší organizace (nastavení OWA, ECP, atd.)

 • Nakonfigurujte DNS pro použití s novým serverem (důležité jsou služby jako Autodiscover, atd.)

 • Odeberte Exchange 2003 z konfigurace RPC over HTTP

 • Otestujte všechny CAS scénáře před samotnou migrací

Slide 31

HUB: Doporučené kroky

 • Exchange 2010 nepoužívá RoutingGroups

 • Všechny Exchange 2010 Hub servery jsou v jedné Routing Group

 • Při instalaci prvního Hub serveru do Exchange 2003 organizace je vytvořen Routing Group konektor propojující prostředí Exchange 2003 a 2010

 • V případě rozsáhlejších prostředí doporučuji:

  • Vytvořit více Routing Group konektorů (new-routingGroupConnector)

  • Potlačit aktualizace link-staterouting table

Slide 32

Administrátorská oprávnění

 • Exchange 2010 používá zcela nový způsob přiřazení práv na principu rolí – Role Based Access Control (RBAC)

 • Při přechodu je tedy nutné požadovaná oprávnění pro správce vydefinovat znovu!

Slide 33

Odebrání Exchange 2003 rolí

Pokud neodinstalováváte najednou, či z jednoho serveru

 • Pořadí pro odinstalaci

  • Back-end servery

  • Bridgehead servery

  • Front-end servery

 • Případně ponechte Exchange 2003 v organizaci, pokud využíváte funcionalitu, která se v Exchange 2010 nenachází (např. spolupráce s software třetích stran)

Slide 34

Jak odebrat Exchange 2003 z orgranizace?

Některé kroky v případě, že neproběhnou, nebo jsou-li provedeny špatně, způsobí pád Exchange 2010 služeb!

Slide 35

Přesuňte všechny schránky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997961(EXCHG.80).aspx

 • Všechny schránky z Exchange 2003 musí být přesunuty do databází na Exchange 2010

 • Při přesunu mezi Exchange 2003 a 2010 se jedná o tzv. offline přesun (mezi Exchange 2007 a 2010, či 2010 a 2010 se již jedná o tzv. online přesun)

Slide 36

Přesuňte všechny PF repliky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte všechna data v PF na Exchange 2010 (včetně systémových složek)

  • V Exchange 2003 použijte příkaz „MoveAllReplikas“ na požadované PF databázi

  • Použijte Powershell skript „moveallreplicas.ps1“

 • Při poškozených, nebo špatně nakonfigurovaných PF se může jednat o velmi problematický krok, který může trvat i několik dnů

  • Použijte postupy uvedené v KB 842273 (http://support.microsoft.com/kb/842273)

Slide 37

Přesuňte generování OAB

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123917(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte generování OAB na Exchange 2010

 • Ověřte správné generování OAB (Exchange 2010 nepodporuje některé znaky v aliasech)

  • Skript fix-alias.ps1 vám může pomoci (http://msexchangeteam.com/archive/2007/06/15/441802.aspx)

Slide 38

Odstraňte staré databáze

 • Odstraňte všechny databáze na Exchange 2003 serverech

  • Pokud budou obsahovat schránky, či PF repliky, nepovolí vám Exchange jejich odstranění

  • Případně vás donutí změnit např. nastavení databází Exchange pro to, kterou PF mají používat jako výchozí

Slide 39

Nastavte email routing

 • Nastavte Exchange prostředí tak, aby emaily již nechodily skrze Exchange 2003, ale skrze Exchange 2010 Hub server(y):

  • Vytvoření Send konektorů na Exchange 2010

  • Změna, či smazání SMTP konektorů na Exchange 2003

 • Ověřte, zdali vše funguje korektně

 • Časté problémy s nastavením Hub serveru při přijímání pošty z internetu v prostředí, kde není Edge role (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138(EXCHG.80).aspx)

Slide 40

Nastavte a ověřte protokoly

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80756

 • Ověřte, že všechny klientské protokoly směřují na Exchange 2010 CAS server(y):

  • ActiveSync

  • OutlookWebApp

  • Outlook Anywhere

  • POP3/IMAP4

  • Autodiscover service

  • Další Exchange Web služby

Slide 41

Zrušte emailové propojení

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998645(EXCHG.80).aspx

 • Smažte Routing Group konektor(y), spojující Exchange 2003 a Exchange 2010

  • Použijte rutinu „remove-routingGroupConnector“

Slide 42

Recipient policies

 • Zrušte všechny MailboxManagerpolitiky na Exchange 2003 (v Exchange 2010 jsou nahrazeny RetentionPolicy)

 • Můžete ponechat jen ty politiky, které generují emailové adresy

Slide 43

Přeneste PF kontejner

Pokud neprovedete, nepůjdou na Exchange 2010 nastartovat PF databáze!

 • Je nutné vytvořit nový PF kontajner do něj myší přetáhnout Public Folders

Slide 44

Smažte RUS

 • Pomocí konzoly Exchange SystemManager smažte všechny doménové Recipient Update Service

 • Recipient Update Service (EnterpriseConfiguration) musíte smazat pomocí adsiedit.msc

Slide 45

Odinstalace Exchange 2003

 • Pomocí apletu Přidat/Odebrat programy odinstalujte Exchange 2003

  • Pro odinstalaci jsou požadovány instalační soubory Exchange 2003

  • Pokud je Exchange 2003 provozován na clusteru, je potřeba v konzole Cluster Management nejprve odebrat Exchange Virtual Server (EVS). Více zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125015(EXCHG.65).aspx

Slide 46

Odeberte nepotřebná práva

 • Pomocí následující rutiny odeberte práva pro skupinu Exchange Servers:

  • Remove-ADPermission "dc=kpcs,dc=cz" -user „KPCS\Exchange EnterpriseServers" -AccessRightsWriteDACL -InheritedObjectTypeGroup

 • Smažte v Active Directory následující skupiny:

  • Exchange DomainServers

  • Exchange EnterpriseServers

Slide 47

A je to !

Slide 49

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro