Migrace z exchange 2003 na exchange server 2010 sp1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1 PowerPoint PPT Presentation


 • 477 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1. MARTIN PAVLIS Microsoft MVP martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net. In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci. Příprava prostředí. Co udělat před samotnou instalací.

Download Presentation

Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net


In-Place upgrade není možný (povýšení stávajícího Exchange), vždy se jedná o migraci


Příprava prostředí

Co udělat před samotnou instalací


Požadavky na Active Directory

 • V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x GlobalCatalog postaven na Windows 2003 ServicePack 2

 • Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forestfunctionality“

 • Exchange 2010 nepodporuje read-onlydomaincontroller (RODC)/read-onlyglobalcatalog (ROGC)


Požadavky na prostředí

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci

 • Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2

 • Naplánujte upgrade pro Outlook klienty, kteříjsoustarší, než Outlook 2003

 • Doporučuji zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu


Rozdíly ve výkonu mezi R1 a R2

http://www.pavlis.net/archive/2010/05/01/2404.aspx


Příprava Active Directory a Exchange 2003 prostředí


PřípavaActive Direcory

 • Účet musí být člen DomainAdmins každé domény, která bude navázána na Exchange 2010

 • Dále musí být člen EnterpriseAdmins a SchemaAdmins v root doméně

 • Proveďte a ověřte zálohu Schema Master!

 • Před změnami vypněte replikace AD schema


Jak na to?

Setup.com /help:PrepareTopology


Příprava RUS na Exchange 2003

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions


Aktualizace Schema AD

Setup.com /PrepareSchema (lze vynechat a použít rovnou /PrepareAD)


Příprava Active Directory

Setup.com /PrepareAD


Příprava domén(Y)

Setup.com /PrepareDomain; nebo /PrepareAllDomains


Možné problémy 

 • Vypnuto dědění oprávnění např. na Public Folders, nebo i jinde v organizaci a instalátor tak nemůže provést požadované změny

  • Thefollowingerrorwasgeneratedwhen "$error.Clear(); initialize-AdminGroupPermissions -DomainController $RoleDomainController" was run: "Active Directory operationfailed on DC.domain.local. Thiserroris not retriable. Additionalinformation: Insufficientaccessrights to performtheoperation.

  • Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150BB9, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0".

  • Theuser has insufficientaccessrights.


Instalace Exchange Server 2010


Nasazení Exchange 2010 rolí

Pokud neinstalujete najednou, či na jeden server

 • Pořadí pro nasazení

  • Client Access servers (CAS)

  • Hub Transport servers (HUB)

  • Mailboxservers (Mailbox)

 • UnifiedMessaging vždy jako poslední

 • Edge roli je možné nasadit kdykoli

  • Vždy provádíme upgrade nejprve v té Active Directory Site, která je vypublikována do internetu

  • Vždy provádíme migraci jen v jedné Active Directory Site, teprve po dokončení migrace pokračujeme v další Site


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010

Od SP1 lze automaticky doinstalovat i patřičné součásti systému


Instalace Exchange 2010

Toto jméno bude použito při konfiguraci CAS služeb


Instalace Exchange 2010

Connector spojující Exchange 2003 a 2010 prostředí


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010


Instalace Exchange 2010

Hotovo, vždy server zrestartujte!


Migrace Exchange Server 2010

Postupná a dlouhodobá migrace, nebo jednorázová migrace?


Exchange

ActiveSync client

Outlook Web

Access client

Outlook

Anywhere client

Exchange 2003

front-end server

Exchange

Server 2010

HTTP

RPC

HTTP

Outlook

RPC

Exchange

Server 2010

Exchange

Server 2003

CAS server během migrace

Migrujeme najednou, nebo postupně? Problémem může OWA klient

External URL:

https://exchange.kpcs.cz

https://ex-ex2003.kpcs.cz


Potřebné návaznosti v prostředí

Jednorázová migrace

Dlouhodobá migrace

2x veřejná IP adresa

2x veřejné jméno

2x důvěryhodný certifikát

Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange 2003 a 2010 a jejich protokolů

 • 1x veřejná IP adresa

 • 1x veřejné jméno

 • 1x důvěryhodný certifikát

 • Nastavené prostředí (Firewall) pro publikaci Exchange a jeho protokolů


CAS: Doporučené kroky

Certifikáty: http://www.exchange4u.cz/digitalni-certifikaty.asp

 • Získejte pro CAS důvěryhodný certifikát. Pokud je CAS publikován do internetu, doporučuji certifikát zakoupit od veřejné certifikační autority

 • Zkonfigurujte CAS dle požadavků vaší organizace (nastavení OWA, ECP, atd.)

 • Nakonfigurujte DNS pro použití s novým serverem (důležité jsou služby jako Autodiscover, atd.)

 • Odeberte Exchange 2003 z konfigurace RPC over HTTP

 • Otestujte všechny CAS scénáře před samotnou migrací


HUB: Doporučené kroky

 • Exchange 2010 nepoužívá RoutingGroups

 • Všechny Exchange 2010 Hub servery jsou v jedné Routing Group

 • Při instalaci prvního Hub serveru do Exchange 2003 organizace je vytvořen Routing Group konektor propojující prostředí Exchange 2003 a 2010

 • V případě rozsáhlejších prostředí doporučuji:

  • Vytvořit více Routing Group konektorů (new-routingGroupConnector)

  • Potlačit aktualizace link-staterouting table


Administrátorská oprávnění

 • Exchange 2010 používá zcela nový způsob přiřazení práv na principu rolí – Role Based Access Control (RBAC)

 • Při přechodu je tedy nutné požadovaná oprávnění pro správce vydefinovat znovu!


Odebrání Exchange 2003 rolí

Pokud neodinstalováváte najednou, či z jednoho serveru

 • Pořadí pro odinstalaci

  • Back-end servery

  • Bridgehead servery

  • Front-end servery

 • Případně ponechte Exchange 2003 v organizaci, pokud využíváte funcionalitu, která se v Exchange 2010 nenachází (např. spolupráce s software třetích stran)


Jak odebrat Exchange 2003 z orgranizace?

Některé kroky v případě, že neproběhnou, nebo jsou-li provedeny špatně, způsobí pád Exchange 2010 služeb!


Přesuňte všechny schránky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997961(EXCHG.80).aspx

 • Všechny schránky z Exchange 2003 musí být přesunuty do databází na Exchange 2010

 • Při přesunu mezi Exchange 2003 a 2010 se jedná o tzv. offline přesun (mezi Exchange 2007 a 2010, či 2010 a 2010 se již jedná o tzv. online přesun)


Přesuňte všechny PF repliky

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte všechna data v PF na Exchange 2010 (včetně systémových složek)

  • V Exchange 2003 použijte příkaz „MoveAllReplikas“ na požadované PF databázi

  • Použijte Powershell skript „moveallreplicas.ps1“

 • Při poškozených, nebo špatně nakonfigurovaných PF se může jednat o velmi problematický krok, který může trvat i několik dnů

  • Použijte postupy uvedené v KB 842273 (http://support.microsoft.com/kb/842273)


Přesuňte generování OAB

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123917(EXCHG.80).aspx

 • Přesuňte generování OAB na Exchange 2010

 • Ověřte správné generování OAB (Exchange 2010 nepodporuje některé znaky v aliasech)

  • Skript fix-alias.ps1 vám může pomoci (http://msexchangeteam.com/archive/2007/06/15/441802.aspx)


Odstraňte staré databáze

 • Odstraňte všechny databáze na Exchange 2003 serverech

  • Pokud budou obsahovat schránky, či PF repliky, nepovolí vám Exchange jejich odstranění

  • Případně vás donutí změnit např. nastavení databází Exchange pro to, kterou PF mají používat jako výchozí


Nastavte email routing

 • Nastavte Exchange prostředí tak, aby emaily již nechodily skrze Exchange 2003, ale skrze Exchange 2010 Hub server(y):

  • Vytvoření Send konektorů na Exchange 2010

  • Změna, či smazání SMTP konektorů na Exchange 2003

 • Ověřte, zdali vše funguje korektně

 • Časté problémy s nastavením Hub serveru při přijímání pošty z internetu v prostředí, kde není Edge role (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138(EXCHG.80).aspx)


Nastavte a ověřte protokoly

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80756

 • Ověřte, že všechny klientské protokoly směřují na Exchange 2010 CAS server(y):

  • ActiveSync

  • OutlookWebApp

  • Outlook Anywhere

  • POP3/IMAP4

  • Autodiscover service

  • Další Exchange Web služby


Zrušte emailové propojení

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998645(EXCHG.80).aspx

 • Smažte Routing Group konektor(y), spojující Exchange 2003 a Exchange 2010

  • Použijte rutinu „remove-routingGroupConnector“


Recipient policies

 • Zrušte všechny MailboxManagerpolitiky na Exchange 2003 (v Exchange 2010 jsou nahrazeny RetentionPolicy)

 • Můžete ponechat jen ty politiky, které generují emailové adresy


Přeneste PF kontejner

Pokud neprovedete, nepůjdou na Exchange 2010 nastartovat PF databáze!

 • Je nutné vytvořit nový PF kontajner do něj myší přetáhnout Public Folders


Smažte RUS

 • Pomocí konzoly Exchange SystemManager smažte všechny doménové Recipient Update Service

 • Recipient Update Service (EnterpriseConfiguration) musíte smazat pomocí adsiedit.msc


Odinstalace Exchange 2003

 • Pomocí apletu Přidat/Odebrat programy odinstalujte Exchange 2003

  • Pro odinstalaci jsou požadovány instalační soubory Exchange 2003

  • Pokud je Exchange 2003 provozován na clusteru, je potřeba v konzole Cluster Management nejprve odebrat Exchange Virtual Server (EVS). Více zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125015(EXCHG.65).aspx


Odeberte nepotřebná práva

 • Pomocí následující rutiny odeberte práva pro skupinu Exchange Servers:

  • Remove-ADPermission "dc=kpcs,dc=cz" -user „KPCS\Exchange EnterpriseServers" -AccessRightsWriteDACL -InheritedObjectTypeGroup

 • Smažte v Active Directory následující skupiny:

  • Exchange DomainServers

  • Exchange EnterpriseServers


A je to !


Migrace z Exchange 2003 na Exchange Server 2010 SP1

MARTIN PAVLIS Microsoft MVP

martin@pavlis.net | pavlis@kpcs.cz | www.pavlis.net


 • Login