ČSR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

ČSR PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ČSR. 1918 – 1939 . Obsah. 1. republika Systém 1. republiky 30. léta 2. republika Vznik protektorátu. „Muži 28. října“. 1. republika. Československá republika Období: 1918 – 1938 Vznik : 28. 10. 1918 Zánik : září 1938 (Mnichovská dohoda) V čele: PREZIDENT (TGM, Edvard Beneš).

Download Presentation

ČSR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sr

ČSR

1918 – 1939


Obsah

Obsah

 • 1. republika

 • Systém 1. republiky

 • 30. léta

 • 2. republika

 • Vznik protektorátu


Sr

„Muži 28. října“


1 republika

1. republika

Československá republika

Období:1918 – 1938

Vznik: 28. 10. 1918

Zánik: září 1938 (Mnichovská dohoda)

V čele: PREZIDENT

(TGM, Edvard Beneš)


B val horn uhry

Bývalé Horní Uhry


Politicko mocensk syst m zakotven v stav z 29 2 1920

Politicko-mocenský systém(zakotven v ústavě z 29. 2. 1920)

 • Moc ZÁKONODÁRNÁ:

  Parlament: dvoukomorový

 • Moc VÝKONNÁ:

  A) Prezident (7leté období; volby: TGM –1918, 1920, 1927, 1934; Beneš – 1935)

  B) Vláda – vždy koaliční vlády

 • Moc SOUDNÍ


Prezidenti sr

Prezidenti ČSR


Karel kram

Karel KRAMÁŘ

Za 1. SV představitel domácího odboje, v čele Národního výboru

PŘEDSEDOU první československé VLÁDY


Mil n rastislav tef nik

Milán Rastislav ŠTEFÁNIK

Významný představitel zahraničního odboje za 1. SV ve Francii

Letec a astronom

Stal se prvním ministrem vojenství

Zemřel při leteckém neštěstí


Alois ra n

Alois RAŠÍN

Představitel domácího odboje za 1. SV

Byl u vzniku ČSR v Praze

Ministrem FINANCÍ, autorem měnové reformy

1923 podlehl atentátu


Parlament n rodn shrom d n

Parlament: NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

dolní komora

300 členů

6leté období

volební právo:

 • aktivní: od 21 let

 • pasivní: od 30 let

SENÁT

horní komora

150 členů

8leté období

volební právo:

 • aktivní: od 26 let

 • pasivní: od 45 let


Sr

Státní znak


Zemn uspo d n do r 1928

Územní uspořádání do r. 1928


Velk st tn znak

Velký státní znak


Sr

Národnostní složení ČSR:

(podle sčítaní z roku 1921)


Zemn uspo d n po r 1928

Územní uspořádání po r. 1928


Koali n vl dy 1 republiky

Koaliční vlády 1. republiky

 • 1918 – 1919 v čele Karel KRAMÁŘ

 • Rudo-zelená koalice (1919 – 1920) – V. TUSAR (soc. demokracie + agrárníci; skončila kvůli krizi v soc. dem.)

 • Úřednická vláda (1920 – 1921) – J. ČERNÝ; krátce vystřídána přechodnou vládou E. BENEŠE (1921 – 1922)


Sr

Všenárodní koalice (1922 – 1925) – A. ŠVEHLA - velmi stabilní vláda (podporována i něm. stranami)

(1925 – 1926) pokus o stejnou koalici nevyšel

Úřednická vláda (1926) – J. ČERNÝ

Vláda „panské koalice“ (1926 – 1929) – A. ŠVEHLA – agrárníci, lidovci a živnostníci spolu s německými aktivisty

Vláda „široké koalice“ (1929 – 1932) – F. UDRŽAL

(1932 – 1935) – Jan MALYPETR


Literatura

Literatura

KÁRNÍK, Zdeněk.:

 • České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha : Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6.

 • České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha : Libri, 2002. 577 s. ISBN 80-7277-027-6.

 • České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí. O přežití a o život (1936-1938). Praha : Libri, 2003. 803 s. ISBN 80-7277-119-1.

 • Malé dějiny československé (1867-1939). Praha : Dokořán, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7363-146-8.


Sr

KLIMEK, Antonín.:

 • Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 1. Hrad a Pětka. Praha : Panevropa, 1996. 432 s. ISBN 80-85846-06-3.

 • Boj o Hrad : vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 2. Kdo po Masarykovi?. Praha : Panevropa ; Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1998. 591 s. ISBN 80-86130-02-9.

 • Říjen 1918 : vznik Československa. Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2.

 • Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918-1929. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2000. 822 s. ISBN 80-7185-328-3.

 • Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929-1938. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. 768 s. ISBN 80-7185-425-5.

 • Vítejte v první republice. Praha : Havran, 2003. 301 s. ISBN 80-86515-33-8.


Sudety

Sudety


Lehk objekt tzv op k

Lehký objekt tzv. ŘOPík


Sr

Lehký objekt vzor 37 na vrchu Bouřný v Lužických horách


P chotn srub n s 82 b ezinka

Pěchotní SRUB N-S 82 Březinka


D lost eleck tvrz r s 79 hani ka

Dělostřelecká TVRZ R-S 79 Hanička


Sr

Konrad HENLEIN

Vůdčí politik sudetských Němců


Budova kde se konala mnichovsk konference

Budova, kde se konala Mnichovská konference


Sr

Podepsaná Mnichovská dohoda z 29. 9. 1938


Sr

Reakce v českém tisku na výsledek Mnichovské konference


N m vojsko vstupuje do sudet 1938

Něm. vojsko vstupuje do Sudet (1938)


N m vojsko vstupuje do sudet 19381

Něm. vojsko vstupuje do Sudet (1938)


2 republika

2. republika

Období: 30. 9. 1938 – 15. 3. 1939

Název: Česko-slovenská republika

V čele: prezident Emil HÁCHA

Území ČSR bez Sudet a území odstoupených Polsku a Maďarsku

Rozloha: 99 395 km2

Počet obyvatel: 9 680 000


Zem tzv 2 republiky 1938 39

Území tzv. 2. republiky (1938-39)


Zem 2 republiky

Území 2. republiky


Sr

Emil HÁCHA

(1872 – 1945)

Prezidentem:

2. republiky a Protektorátu Čechy a Morava


Slovensko

Slovensko

Jozef TISO

Prezident Slovenského státu (1939 – 1945)


Dokument rn pom cky

Dokumentární pomůcky

 • http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-mnichovske-udalosti-1938


Protektor t echy a morava

Protektorát Čechy a Morava


Sr

Rozkaz gen. Blaskowitze ze dne 15.3.1939


Zdroje a literatura

Zdroje a literatura

 • GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha-Litomyšl: Paseka 2004.

 • RATAJ, J.: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Praha: Karolinum 1997.

 • PASEKA, T.: Emila Hácha (1938-1945). Praha: Rybka Publishers 2007.

 • Časopis DĚJINY a SOUČASNOST. č. 3/2009 (podtitul „Neznámá druhá republika“)


Sr

 • ŠRÁMEK, P.: Ve stínu Mnichova. Z historie čs. armády 1932-1939. Praha: MF 2008


Dokument rn materi l

Dokumentární materiál

 • http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-projevy-rudolfa-berana-1938-39


 • Login