omstilling og omorganisering tillitsvalgtes rolle
Download
Skip this Video
Download Presentation
Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle. Før omorganisering. Utarbeide bemanningsplan Oppgaver og mål for enhetene Antall arbeidstakere enheten har Kompetansekrav til de ansatte ved enheten Konsekvenser av kutt/nedbemanning Andre løsninger?. Omstilling/omorganisering ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle' - gemma-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f r omorganisering
Før omorganisering
 • Utarbeide bemanningsplan
 • Oppgaver og mål for enhetene
 • Antall arbeidstakere enheten har
 • Kompetansekrav til de ansatte ved enheten
 • Konsekvenser av kutt/nedbemanning
 • Andre løsninger?
omstilling omorganisering
Omstilling/omorganisering ?
 • De fleste virksomheter er i en kontinuerlig prosess med omstillinger som kan føre til nedskjæringer.
 • Vedtak om omstilling og nedskjæring av tilbud får ofte konsekvenser for bemanningssituasjonen
 • Sammenslåinger
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Nedleggelser/flytting av virksomheten
 • Oppgavefordeling/samarbeid mellom institusjoner eller i regioner
 • privatisering
konsekvenser for ansatte
Konsekvenser for ansatte
 • Omplassering – nye oppgaver - styringsretten
 • Permittering
 • Oppsigelse
 • Overtallighet
 • Fristilling
grunnlaget for nedbemanning
Grunnlaget for nedbemanning
 • Arbeidsmiljøloven § 15-7
 • Første ledd: Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold
 • Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonalisering, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten og tilby arbeidstaker
grunnlaget for nedbemanning1
Grunnlaget for nedbemanning
 • Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker
tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgtes rolle
 • Bidra til gode medbestemmelsesrutiner gjennom hele året
 • Kjenne virksomheten godt – også økonomisk
 • Drøftinger om nedbemanningsprosesser
 • Bidra til gode prosesser ved omstilling
 • Lokal avtale/enighet om nedbemanning
 • Bistå medlemmer som blir berørt
rett og plikt til dr ftinger
Rett og plikt til drøftinger
 • Så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften og når det gjelder rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser.
 • Arbeidsgiver har også en plikt til å drøfte prosedyre for nedbemanning/oppsigelse med de tillitsvalgte,
 • Referat/protokoll –avtale
saklighetskravet utvelgelse
Saklighetskravet - utvelgelse
 • virksomhetens behov,
 • arbeidstakernes kompetanse
 • arbeidstakernes ansiennitet /tjenestetid
 • menneskelige og sosiale hensyn
hva b r de lokale avtalene omhandle
Hva bør de lokale avtalene omhandle?
 • En definisjon av vedkommende arbeidsområde bør partene nedfelle i den lokale avtalen.
 • Blant hvem skal overtalligheten vurderes? (Arena for rangering)
 • Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjenestetid sies opp først
 • Ansiennitet – under ellers like forhold
 • Kompetanse
 • Sosiale forhold
overtallige arbeidstakeres rettigheter
Overtallige arbeidstakeres rettigheter
 • overtallige har rett til å bli forsøkt omplassert i arbeidsgivers samlede virksomhet.
 • hvis det ikke finnes annet arbeid å tilby den overtallige, kan det bli grunnlag for å vurdere oppsigelse. .
 • Oppsagte arbeidstakere har fortrinnsrett til ny, ledig stilling i virksomheten innen 12 måneder etter at oppsigelsen er skjedd, (AML 14-2)
oppsigelse 15 7 2 virksomhetens forhold
Oppsigelse § 15-7 (2) virksomhetens forhold
 • Begrunnelse: arbeidsgivers økonomiske situasjon, omorganisering eller rasjonalisering
 • drøftingsmøte AML § 15-1
 • Forvaltningsloven for offentlige ansatte: enkeltvedtak
 • § 16 forhåndsvarsel
 • AML 17-3 kreve forhandlinger usaklig oppsigelse
 • AML 17-4 reise søksmål
ad