Media en creativiteit
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Media en creativiteit PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Media en creativiteit. Trends Research Medmec01-5 les 2 Thema : R ubriceren. Elske Revelman de Vries. Mail: revee @ hr.nl Aanwezig: di / wo /do/ vr Lokaal: PH.01.10. Regels ?. Eten / drinken Computers uit / dicht Kom op tijd. HERHALING Terminologie. • TIJDSGEEST/ ZEITGEIST

Download Presentation

Media en creativiteit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Media en creativiteit

Media en creativiteit

Trends Research

Medmec01-5 les 2

Thema: Rubriceren


Elske revelman de vries

Elske Revelman de Vries

 • Mail: revee@hr.nl

 • Aanwezig: di/wo/do/vr

 • Lokaal: PH.01.10


Regels

Regels?

 • Eten/drinken

 • Computers uit/dicht

 • Kom op tijd


Herhaling terminologie

HERHALING Terminologie

• TIJDSGEEST/ ZEITGEIST

• HYPE

• Definitie Trend


Herhaling terminologie1

HERHALING Terminologie

• TIJDSGEEST/ ZEITGEIST

kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd.

• HYPE

van ‘hyper’ (grieks) = ‘boven’

Tijdelijk verschijnsel wat voor een korte periode extreme (media)aandacht krijgt. Het stijgt er ‘boven’ uit.

• Definitie Trend

Statistisch duidelijk aantoonbare verandering in gemeten gegevens betreffende de behoeftes, de verlangens, of de waarden van consumenten


Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie


Cognitieve dissonantie1

Cognitieve dissonantie

 • een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.

 • Het gaat met andere woorden om de onverenigbaarheid tussen twee "cognities", waarbij het woord cognitie slaat op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag.

 • De hersens zijn aangelegd om informatie zodanig te vervormen dat onze opvattingen consoneren (overeenkomen) met nieuwe informatie en te zorgen dat we blijven werken aan de dingen waarin we geloven.


Rogers

Rogers


Media en creativiteit

Patroon doorbreken van je cognitieve dissonantie

• Hoe kun jij dit patroon doorbreken?

• Wat is jouw denkpatroon?


Weekoverzicht

weekoverzicht


Module 1 trends research

Module 1 Trends Research

 • Opdracht 1 Signaleren

 • Opdracht 2 Analyseren

 • Opdracht 3 Presenterenvisionboard

 • Opdracht 4 Voorbereidinggastcollege

 • Opdracht 5 Presentatie product van de toekomst


Opdracht 2

OPDRACHT 2

Analyseren:

Rubriceren op Indicatoren en Presenteren


Rubriceren op indicatoren

Rubriceren op Indicatoren


Rubriceren op indicatoren1

Rubriceren op Indicatoren

 • Aanwijzingen die tot bepaalde gevolgtrekkingen kunnen leiden.

  Zoek indicatoren in de foto’s zelf.

  (Wat viel op en wat heeft het met communicatie/nieuwe media te maken?)


Hoe ga je te werk

Hoe ga je te werk:

• Maak een team bestaand uit 4 personen.

• Analyseer in de les de 50 uitgeprinte foto’s en rubriceer ze, deel samen de foto’s in op basis van indicatoren die je zoekt in de foto’s zelf.

• Bespreek de keuzes die jullie gemaakt hebben. Samen kies je een aantal duidelijke indicatoren en bedenk je een pakkende naam voor deze indicatoren, de verzameling foto’s en waar die verzameling foto’s voor staan: een trendnaam.


Huiswerk

Huiswerk

• Voor de volgende les bereid je als team een presentatie voor waarin een ieder van jullie een trend bespreekt.

• Je laat de verzameling foto’s zien. Je doet onderzoek naar de herkomst van de trend, hoe de trend zich nu manifesteert en wat je in de toekomst kan verwachten van de trend.

• Zorg er wel voor dat je bronnen zoekt waarin terug te vinden is hoe je aan je wijsheid komt. Ga op zoek naar bewijs!


Media en creativiteit

Toetsing

Bereid met je team de presentatie voor. Per team 5 min, waarbij ieder teamlid 1 minuut heeft om trend toe te lichten.

• Iedere student behandelt een trend.

• Iedere trend bestaat uit een verzameling foto’s.

• De foto’s zijn gemaakt voor opdracht 1 door het eigen team.

• De beelden opgenomen in de presentatie vormen per trend een logisch geheel door hun onderlinge (beeldende) samenhang.

• De namen van de trends verwijzen goed terug naar het beeldmateriaal.

• Iedere trend wordt toegelicht: waar komt de trend vandaan en hoe is die in het verleden ontstaan, Hoe manifesteert de trend zich in het heden en hoe denk je dat de trend zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen?

• De kennis in de toelichting over de trend is terug te vinden in de bronnen die benoemd zijn in de presentatie.


 • Login