Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego - PowerPoint PPT Presentation

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego
Download
1 / 30

  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego. Opole, 12 kwietnia 2012 r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego

Opole, 12 kwietnia 2012 r.


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Początkowo nauką tą objętych było niewielu uczniów, powoli zaczęły powstawać klasy, w których na wniosek rodziców, organizowano naukę języka mniejszości niemieckiej. Do prekursorów należy zaliczyć szkoły znajdujące się na terenie powiatu raciborskiego, a szczególnie Gminy Krzyżanowice, Rudnik i Pietrowice Wielkie.


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Aktualnie języka mniejszości niemieckiej na terenie Delegatury KO w Rybniku uczy się:

  • 3593 uczniów w 40 szkołach podstawowych

  • 1036uczniów w 14gimnazjach.

  • W szkołach ponadgimnazjalnych nie organizuje się nauki języka mniejszości niemieckiej.


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Wykaz szkół i placówek oświatowych, w których uczniowie zadeklarowali chęć uczenia się języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz szkół w których równocześnie nauczany jest język niemiecki jako obcy w roku szkolnym 2011/2012


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej w szkołach i placówkach na terenie Delegatury KO w Rybniku prowadzi 77 nauczycieli.


Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej pozwala uczniom nawiązywać i utrzymywać kontakty z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, uczy tolerancji i umożliwia posługiwanie się, na co dzień językiem niemieckim.


Organizacja nauczania j zyka mniejszo ci niemieckiej na terenie wojew dztwa l skiego

Dziękuję za uwagę

dr Bożena Marzec

Dyrektor Wydziału Strategii

i Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Katowicach


  • Login