Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego. Opole, 12 kwietnia 2012 r.

Download Presentation

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego

Opole, 12 kwietnia 2012 r.


Początkowo nauką tą objętych było niewielu uczniów, powoli zaczęły powstawać klasy, w których na wniosek rodziców, organizowano naukę języka mniejszości niemieckiej. Do prekursorów należy zaliczyć szkoły znajdujące się na terenie powiatu raciborskiego, a szczególnie Gminy Krzyżanowice, Rudnik i Pietrowice Wielkie.


Aktualnie języka mniejszości niemieckiej na terenie Delegatury KO w Rybniku uczy się:

  • 3593 uczniów w 40 szkołach podstawowych

  • 1036uczniów w 14gimnazjach.

  • W szkołach ponadgimnazjalnych nie organizuje się nauki języka mniejszości niemieckiej.


Wykaz szkół i placówek oświatowych, w których uczniowie zadeklarowali chęć uczenia się języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz szkół w których równocześnie nauczany jest język niemiecki jako obcy w roku szkolnym 2011/2012


Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej w szkołach i placówkach na terenie Delegatury KO w Rybniku prowadzi 77 nauczycieli.


Kwalifikacje nauczycieli


Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej pozwala uczniom nawiązywać i utrzymywać kontakty z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, uczy tolerancji i umożliwia posługiwanie się, na co dzień językiem niemieckim.


Dziękuję za uwagę

dr Bożena Marzec

Dyrektor Wydziału Strategii

i Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Katowicach


  • Login