Metodyka nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym

DownloadMetodyka nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Advertisement
Download Presentation
Comments
faye
From:
|  
(200) |   (0) |   (0)
Views: 4 | Added: 02-01-2014
Rate Presentation: 0 0
Description:
DydaktykaMetodyka nauczaniaEdukacjaKsztalcenie (nauczanie)Wychowanie. Dydaktyka. Nauka o procesie nauczania i uczenia sie, o wystepujacych w nim prawidlowosciach, zaleznosciach oraz sposobach ksztaltowania tego procesu przez czlowieka. Metodyka nauczania. . ?Celowo i systematycznie stosowany
Metodyka nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkoln...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Metodyka nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym Magdalena Zielinska Stowarzyszenie HANZA UMKS Jacwiez Polski Zwiazek Szachowy

2. Dydaktyka Metodyka nauczania Edukacja Ksztalcenie (nauczanie) Wychowanie

3. Dydaktyka Nauka o procesie nauczania i uczenia sie, o wystepujacych w nim prawidlowosciach, zaleznosciach oraz sposobach ksztaltowania tego procesu przez czlowieka

4. Metodyka nauczania ?Celowo i systematycznie stosowany spos?b pracy nauczyciela z uczniami, kt?ry umozliwia uczniom opanowanie wiedzy i nabycie kompetencji, a takze rozwijanie ich zdolnosci i zainteresowan

5. Edukacja Moze byc ona rozumiana jako proces zdobywania wiedzy (zwykle w szkole, ale r?wniez poza nia), a takze jako okreslenie stanu wiedzy danej osoby lub spolecznosci. Wyr?zniamy edukacje formalna, nieformalna, nieoficjalna i akcydentalna

6. Ksztalcenie Og?l zaplanowanych dzialan, prowadzacych do pozadanych zmian w sferze poznawczej oraz postawach uczni?w. Ksztalcenie sklada sie z dw?ch osobnych, choc powiazanych ze soba proces?w: nauczania oraz uczenia sie, bedac nie tyle moze prosta ich ?suma?, ile powstala w wyniku ich wsp?ldzialania nowa jakoscia. Nie bez wplywu sa takze szeroko rozumiane warunki zewnetrzne, srodowiskowe, spoleczne, materialne, kt?re moga procesy te wspierac i wzmacniac lub tez zaburzac.

7. Wychowanie Calosc zamierzonych, celowych oddzialywan spolecznosci na jednostke, w celu dokonania zmian w osobowosci czlowieka, ksztaltowania jego postaw moralnych, przekazania doswiadczen i dorobku kulturowego danego spoleczenstwa, przygotowania jednostki do tw?rczego rozwoju tego dorobku - w celu zapewnienia ciaglosci zycia spolecznego i kulturowego miedzy pokoleniami. Wyr?zniamy wychowanie ?naturalne?, instytucjonalne, samowychowanie. Proces wychowania jest procesem otwartym, dokonuje sie przez cale zycie.

8. Cele ksztalcenia (po co uczymy?) Tresci ksztalcenia (czego uczymy?) Srodki dydaktyczne (czym uczymy?) Metody nauczania (jak uczymy?)

9. Rodzaje cel?w ksztalcenia Og?lne (og?lnorozwojowe) Specjalistyczne (zawodowe) Rzeczowe (odnoszace sie do rzeczywistosci) Podmiotowe (subiektywne, odnoszace sie do postaw i emocji) Wynikowe (nastawione na okreslony wynik, mierzalne)

10. Cele og?lnorozwojowe (edukacyjne) Np. dla lekcji ?kwadrat pionka?: uczen potrafi zastosowac poznana regule w praktycznej sytuacji. uczen potrafi wnioskowac logicznie i dokonac oceny zaistnialej sytuacji uczen rozr?znia figury geometryczne Cele specjalistyczne Np. dla lekcji ?kwadrat pionka?: uczen potrafi ocenic pozycje na szachownicy uczen potrafi wskazac na szachownicy kwadrat dowolnie wybranego pionka w dowolnej pozycji uczen potrafi przytoczyc tresc reguly kwadratu i zastosowac ja, by ocenic, czy samotny pionek dotrze do pola przemiany, czy musi go bronic

11. Cele rzeczowe Opanowanie og?lnej wiedzy o dyscyplinie Opanowanie wlasciwego dla wieku i danego poziomu rozwoju zakresu wiedzy i kompetencji Podstawowe przygotowanie do startu w turniejach Cele podmiotowe Rozw?j sprawnosci umyslowej i zdolnosci poznawczych, pamieci, itd. Rozwiniecie specjalnych uzdolnien zwiazanych z dyscyplina i w niej potrzebnych (np. wyobraznia przestrzenna) Rozw?j potrzeb, motywacji i zainteresowan zwiazanych z dyscyplina Wdrozenie do doskonalenia umiejetnosci (i poziomu gry) poprzez samoksztalcenie Ksztaltowanie wlasciwych postaw i zachowan (np. fair play)

12. Cele wynikowe Nastawienie na okreslony, konkretny i mierzalny wynik (np. zdobycie medalu, podwyzszenia kategorii w danym cyklu szkoleniowym, itd.) R?wniez zdobycie przez ucznia konkretnej, mierzalnej i sprawdzalnej obiektywnie kompetencji (np. ?uczen prawidlowo wykonuje roszade?, ?uczen potrafi dac mata dwiema wiezami?). Cele operacyjne formulowane w programach nauczania / szkolenia, powinny byc celami wynikowymi.

13. Stawiane przed uczniami badz formulowane wraz z nimi cele powinny byc ambitne, ale realistyczne! Wtedy beda stanowily wyzwanie, a nie beda uczni?w zniechecac.

14. Tresci ksztalcenia Caloksztalt wiadomosci i umiejetnosci, teoretycznych i praktycznych, przewidzianych w programie nauczania / szkolenia do opanowania przez uczni?w w trakcie procesu ksztalcenia.

15. Srodki dydaktyczne Przedmioty oddzialujace na zmysly uczni?w, stosowane w celu usprawnienia i uatrakcyjnienia procesu poznawania nowych tresci oraz zapamietywania.

16. ?Szachowe? srodki dydaktyczne

17. Szachownice, bierki, zegary, szachownice demonstracyjne, szachy plenerowe, Kodeks Szachowy, encyklopedie debiut?w, ksiazki, samouczki, zbiory zadan, itd. Szachowe programy komputerowe (Fritz, Chessmaster), programy do kojarzen, filmy i slajdy instruktazowe Tablica, rzutnik zwykly lub multimedialny z ekranem, plansze, zestawy zadan, kolorowanki dla najmlodszych itd.

18. Metody nauczania Celowy, planowy i systematycznie stosowany spos?b pracy nauczyciela z uczniami w celu: zapoznania ich z nowymi tresciami i umozliwienia im zastosowania ich w praktyce, rozwijania zdolnosci i zainteresowan oraz ciekawosci poznawczej uczni?w, kontroli i oceny stopnia opanowania przez uczni?w wiedzy i kompetencji.

19. Rodzaje metod nauczania (prof. Krzysztof Kruszewski) Slowne wyklad, opowiadanie, pogadanka, opis, prelekcja, anegdota, wyjasnienie, odczyt, dyskusja, itp. Ogladowe pokaz, projekcja, ekspozycja, obserwacja, itp. Praktyczne pomiar, cwiczenia praktyczne, zajecia laboratoryjne, cwiczenia produkcyjne, projekt, praca z tekstem przewodnim, itp. Gry dydaktyczne gry symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne, planszowe i komputerowe, inscenizacje, burza m?zg?w, gielda pomysl?w, kolo fortuny, rebusy, kalambury, krzyz?wki, itp.

20. Cztery drogi nauczania wg prof. Wincentego Okonia Przyswajanie opiera sie na metodach podajacych informacje, objasnienia, opisy i schematy postepowania. Odkrywanie stymuluja metody poszukujace, inspirowanie uczni?w do samodzielnego poszukiwania informacji, dyskusje, burze m?zg?w, samodzielne rozwiazywanie przez uczni?w zagadnien praktycznych (zadania szachowe!), jak i zachecanie do podejmowania rozwazan teoretycznych (analiza partii!) Przezywanie polega na wykorzystaniu metod eksponujacych, wyzwalajacych w uczniach przezycia o charakterze emocjonalnym, ksztaltujace postawy i pobudzajace do formulowania wlasnych osad?w (udzial w rywalizacji turniejowej!) Dzialanie polega na metodach praktycznych - zastosowaniu poznanych wiadomosci w praktyce. Tym wlasciwie - wlasnie dzialaniem - jest przeciez kazda partia szachowa!

21. Cele instruktora/nauczyciela szach?w skupic sie na 1-2 uczniach wybitnie uzdolnionych i jedynie ich wypromowac na ?szachowe gwiazdy?, reszte klasy pozostawiajac samymi sobie i zniechecajac do szach?w (bo po co mam grac, skoro nie zostane arcymistrzem) nauczyc jak najszersza grupe dzieci przyzwoitych podstaw gry w szachy i wyksztalcic w nich zwiazane z szachami postawy i zainteresowania, co z wplynie pozytywnie na ich rozw?j og?lny i pozwoli wylowic uzdolnionych, kierujac ich dalej (nie musze byc arcymistrzem, zeby lubic grac w szachy)

22. Plany i wyniki Planujac cele wynikowe uczni?w nalezy pamietac o r?znym poziomie ich zdolnosci i predyspozycji Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004r. : ? Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nalezy w szczeg?lnosci brac pod uwage wysilek wkladany przez ucznia w wywiazywanie sie z obowiazk?w wynikajacych ze specyfiki tych zajec. Nie kazdy uczen wykazuje uzdolnienia np. do rozwiazywania zadan szachowych, inny z kolei ma do nich ?smykalke?, za to zupelnie nie wklada pracy w przygotowanie teoretyczne. Dlatego sprawiedliwy, rzetelny test (zwlaszcza na ocene szkolna) powinien dawac szanse im obu, tym bardziej, ze program nauczania zaklada zar?wno opanowanie teorii szachowej, jak i zdobycie umiejetnosci praktycznych, testy powinny wiec badac i oceniac obie te kompetencje.

23. Wybrane zasady metodyczne nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym Im mlodsi uczniowie ? tym bardziej uczyc gry w szachy nalezy przez zabawe Im mlodsi uczniowie ? tym bardziej nalezy zwracac uwage na dostosowanie jezyka (unikac metafor, abstrakcji i dygresji) Z drugiej strony ? nie nalezy infantylizowac nauczania dzieci starszych Nalezy r?znicowac metody i formy pracy (ok.15 min skupienia uwagi) w toku jednych zajec Jak najczesciej powtarzac i utrwalac tresci nauczania

24. Nie spieszyc sie ?z programem? Stosowac zasade jednosci (jedna lekcja: jedna figura; jedno matowanie; jeden motyw taktyczny itp.) Nigdy nie wtracac sie w partie dzieci w czasie gry (cenne uwagi mozna podac p?zniej) Wybrac sobie motyw przewodni i trzymac sie go konsekwentnie (rycerstwo-kr?lestwo, okreslona bajka itp.) Nie wprowadzac zbyt szybko zegara szachowego i notacji Wlaczac elementy plastyczno-manualne (kolorowanki, ukladanki, lepienie bierek itp.)

25. Wlaczac elementy luzniejsze: rebusy, krzyz?wki, scenki, quizy itp. Stosowac mnemotechniki (wierszyki, rymowanki, skojarzenia ? np. sukienka kr?lowej itp.) Zachecac dziewczynki! (hetman ? kr?lowa, osobne wyniki w turniejach itp.) Jesli tylko warunki na to pozwalaja ? szachy plenerowe lub zywe Dbac, by uczniowie jak najczesciej rozgrywali partie, ale z konkretnym celem (mini-turniej klasowy, gra na czas, gra z zadaniem zdobycia / osiagniecia / wypr?bowania czegos) Pokazywac bajki, filmy, zdjecia z turniej?w typu MSJ (rozbudzanie zainteresowania)

26. Tlumaczyc i wyjasniac, odnoszac sie do doswiadczen, spraw dziecku blizszych (?magia? zamiast ?wyjatku od reguly? itp.) Pozwalac dzieciom sie wypowiedziec i aktywnie uczestniczyc w zajeciach Starac sie pokazywac jak najwiecej element?w interdyscyplinarnych (geometria, matematyka, plastyka, jezyk polski, historia itp.) Nawiazac kontakt z rodzicami Rozsadnie planowac prace domowe Rozsadnie przestrzegac WSO Ewentualne testy i sprawdziany powinny uwzgledniac zar?wno praktyke, jak i teorie Asystent dziecka

27. Konstrukcja zajec Zasada klamry (wprowadzenie - tresc ? podsumowanie i przypomnienie) Czytelny i w miare staly uklad zajec: Wprowadzenie z historyjka Prezentacja nauczyciela Cwiczenia w parach/indywidualnie na szachownicy Cwiczenia graficzne (indywidualne) Wierszyk i kolorowanka Wyjasnienie pracy domowej podsumowanie

28. Czytelny i w miare staly uklad zajec Wprowadzenie z historyjka Prezentacja nauczyciela Cwiczenia w parach / indywidualnie na szachownicy Cwiczenia graficzne (indywidualne) Wierszyk i kolorowanka Wyjasnienie pracy domowej Podsumowanie Wprowadzenie z wyjasnieniem, nawiazaniem Burza m?zg?w, dyskusja itp. Prezentacja nauczyciela Cwiczenia w parach / indywidualnie na szachownicy Cwiczenia graficzne Gra swobodna Wyjasnienie pracy domowej Podsumowanie

29. Polecane programy nauczania gry w szachy w szkole podstawowej: Drewniane wojsko, Andrzej Modzelan i Waldemar Galazewski, program na 3 lata nauczania w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo Szachowe Kr?lestwo ? program nauczania gry w szachy w klasach 1-4 szkoly podstawowej, Magdalena Zielinska, program na 4 lata nauczania w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo Promocja pionka, Marlena Zielinska, program nauczania dla dzieci niepelnosprawnych

30. Przykladowy program nauczania Tytul: [fragment] ?Szachowe Kr?lestwo - program nauczania gry w szachy w czwartej klasie szkoly podstawowej? (w wymiarze 1 godz. tygodniowo) Autor: Magdalena Zielinska

35. Planowane osiagniecia ucznia na zakonczenie IV klasy szkoly podstawowej (cele wynikowe) 1. Uczen rozr?znia rodzaje debiut?w. 2. Uczen potrafi prawidlowo rozgrywac debiut otwarty (partia wloska, partia hiszpanska), p?lotwarty (obrona sycylijska) i zamkniety (gambit hetmanski). 3. Uczen nie popelnia razacych bled?w debiutowych i potrafi obronic sie przed najpopularniejszymi pulapkami. 4. Uczen prawidlowo rozgrywa konc?wki pionowe w r?znych konfiguracjach pozycji i przewagi. 5. Uczen potrafi rozwiazywac zadania szachowe z wykorzystaniem poznanych motyw?w i kombinacji. 6. Uczen potrafi tw?rczo zastosowac znane sobie motywy taktyczne i kombinacje w rozgrywanych partiach szachowych. Uczen potrafi laczyc poznane motywy kombinacyjne.

36. 8. Uczen w partii szachowej aktywnie poszukuje mozliwosci zdobycia przewagi oraz kreatywnie kontratakuje. 9. Uczen bezblednie prowadzi zapis szachowy i potrafi na jego podstawie przeprowadzic prosta analize partii. 10. Uczen potrafi rozgrywac partie na czas i wykorzystuje czas jako element gry. 11. Uczen potrafi przytoczyc najwazniejsze zasady zawarte w Kodeksie Szachowym i stosuje sie do jego przepis?w. 12. Uczen rozr?znia r?zne systemy rozgrywania turniej?w szachowych. 13. Uczen potrafi wyjasnic zaleznosc miedzy rankingiem a kategoria szachowa. 14. Uczen zna nazwy najwazniejszych organizacji szachowych oraz potrafi kr?tko scharakteryzowac sylwetki najwybitniejszych szachist?w i szachistek polskich i swiatowych.

37. Tresci nauczania ? klasa pierwsza Dawno, dawno temu?, czyli witajcie w Szachowej Krainie - poznajemy szachownice 1h 1. 2. Szachowe wojsko ? kr?l 1h 1. 3. Szachowe wojsko ? wieza 1h 1. 4. Szachowe wojsko ? goniec 1h 1. 5. Szachowe wojsko ? kr?lowa czyli hetman 1h 1. 6. Szachowe wojsko ? konik czyli skoczek 1h 1. 7. Szachowe wojsko ? pionki 1h 1. 8. Zamek bialych i zamek czarnych ? wyjsciowe ustawienie figur 1h 2. 1. Prawa Szachowej Krainy ? szach 2h 2. 2. Prawa Szachowej Krainy ? mat 2h 2. 3. Prawa szachowej krainy ? remis, pat 1h 2. 4. Prawa szachowej krainy ? dotknieta rusza, postawiona stoi 1h

38. 3. 1. Szachowa magia ? roszada 2h 3. 2. Szachowa magia ? przemiana pionka 1h 3. 3. Szachowa magia ? bicie w przelocie 1h 4. Powt?rzenie i utrwalenie 1h 5. 1. Szachowa bitwa ? jak ja wygrac? Mat dwiema wiezami 2h 5. 2. Szachowa bitwa ? jak ja wygrac? Mat jedna wieza 2h 5. 3. Szachowa bitwa ? jak ja dobrze zaczac? Zasady dobrego debiutu 1h 5. 4. Szachowa bitwa ? jak ja dobrze zaczac? Co to jest centrum 1h 5. 5. Wymiana i przewaga, wartosc bierek 2h 5. 6. Szachowa bitwa ? do ataku! Plan gry 1h 5 7. Szachowa bitwa ? bronmy sie! 1h 6. Powt?rzenie i utrwalenie 1h

39. Dla uczni?w najmlodszych i poczatkujacych polecamy wydawana przez Polski Zwiazek Szachowy serie podrecznik?w, pasujaca do programu nauczania ?Szachowe Kr?lestwo? Magdaleny Zielinskiej

40. Przykladowy scenariusz zajec Magdalena Zielinska SCENARIUSZ ZAJEC Temat zajec: Kwadrat pionka. Klasa: III SP I. Cele edukacyjne: 1. uczen potrafi zastosowac poznana regule do praktycznej sytuacji. 2. uczen potrafi wnioskowac logicznie i ocenic pozycje na szachownicy 3. uczen rozr?znia figury geometryczne II. Tresci: - kwadrat pionka - regula kwadratu III. Osiagniecia uczni?w: 1. uczen potrafi wyjasnic r?znice miedzy kwadratem a prostokatem 2. uczen potrafi wskazac na szachownicy kwadrat dowolnie wybranego pionka na dowolnej pozycji 3. uczen potrafi przytoczyc tresc reguly kwadratu i zastosowac ja, by ocenic, czy samotny pionek dotrze do pola przemiany, czy musi go bronic. IV. Srodki dydaktyczne: - tablica tradycyjna, - szachownica demonstracyjna, - szachownica i komplet szach?w na kazda pare uczni?w, - kreda, takze dla kazdego ucznia, - karty pracy, - przybory geometryczne. V. Dzial programu realizowanego: Podstawy konc?wek.

41. VI. Metody i formy organizacji pracy: - pogadanka, - prezentacja nauczyciela, - dyskusja, - praca w parach, - gra swobodna. VII. Przebieg lekcji 1. Sprawy organizacyjne. 2. Przypomnienie (wsp?lnie z uczniami), czym sa konc?wki i jakie im towarzysza warunki (konczacy sie czas, stres, itd.), wprowadzenie, ze omawiany na lekcji temat pomoze je rozgrywac. 3. Dyskusja, czym r?zni sie kwadrat od prostokata, rysowanie na tablicy. 4. Prezentacja na szachownicy demonstracyjnej, jak wyglada kwadrat pionka i jak sie go liczy. 5. Podanie uczniom (zanotowanie) tresci reguly kwadratu i sprawdzenie wraz z nimi na szachownicy demonstracyjnej, czy kazde ustawienie kr?li i piona spelnia regule, zwr?cenie uczniom uwagi, ile czasu w konc?wce zaoszczedzi im znajomosc reguly kwadratu. 6. Uczniowie w parach na swoich szachownicach ustawiaja i kreda zaznaczaja kwadrat pionka w r?znych ustawieniach, a nastepnie sprawdzaja prawdziwosc reguly kwadratu. 7. Gra swobodna. 8. Podsumowanie lekcji z przypomnieniem najwazniejszych tez (regula kwadratu, jak liczymy kwadrat pionka). 9. Rozdanie prac domowych (karty pracy do zaznaczania kwadratu pionka i odpowiedzi, czy pion dotrze do pola przemiany). VIII. Notatka do zapisania przez uczni?w: Aby obliczyc kwadrat pionka, liczymy ile p?l pozostalo pionkowi do pola przemiany, a nastepnie taka sama ilosc p?l odliczamy od pionka w bok, w strone kr?la przeciwnika. Regula kwadratu: jesli kr?l przeciwnika znajduje sie wewnatrz kwadratu pionka lub na swoim ruchu moze do tego kwadratu wejsc, to pionek nie zdola sam dotrzec do pola przemiany. IX. Wlasne uwagi w trakcie trwania lekcji: Nalezy umozliwic jak najwiekszej ilosci uczni?w podejscie do szachownicy demonstracyjnej i przecwiczenie kwadratu pionka na niej.

42. Przykladowa karta pracy ___ *wlascicielem praw autorskich uzytych w prezentacji material?w sa: M. Zielinska, P. Zielinski, Stowarzyszenie HANZA i PZSzach.

43. Magdalena Zielinska instruktor i sedzia szachowy (uprawnienia Ministerstwa Sportu i PZSzach.) nauczyciel przedmiotu szachy w jednej ze stolecznych szk?l podstawowych (podyplomowe studia pedagogiczne) autorka serii podrecznik?w dla najmlodszych ?Grajmy w szachy? wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Odtw?rstwa Kultury i Sport?w Dawnych HANZA czlonek i wykladowca UMKS Jacwiez - czlonek Komisji Szach?w Szkolnych Polskiego Zwiazku Szachowego Kontakt: stowarzyszeniehanza@gmail.com www.hanza.org.pl


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro