Wyzwania przedsi biorczo ci
Download
1 / 24

Wyzwania przedsiębiorczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wyzwania przedsiębiorczości. Wprowadzenie i definiowanie pojęć Klasyfikacja potrzeb Osobowość Role społeczne Komunikacja społeczna Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Wyzwania przedsiębiorczości

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyzwania przedsibiorczoci

Wprowadzenie i definiowanie poj

Klasyfikacja potrzeb

Osobowo

Role spoeczne

Komunikacja spoeczna

Konflikty i sposoby ich rozwizywania


Ekonomia to nauka zajmujca si procesami gospodarowania. Prbuje odpowiedzie na pytania, co i w jaki sposb wytwarza oraz kto ma by odbiorc tych wytworzonych dbr i usug

mikroekonomia

makroekonomia

to dzia ekonomii, ktry zajmuje si gospodark

jako caoci i analizuje zatrudnienie, inflacj, deficyt budetowy, dug publiczny i prowadzon przez pastwo polityk gospodarcz.

to dzia ekonomii, ktry zajmuje si badaniem rynkw poszczeglnych dbr oraz gospodarstwami domowymi i przedsibiorstwami


1. To umiejtno pokonywania trudnoci, radzenia sobie oraz wykorzystywania pojawiajcych si szans.2. To cecha charakteru, ktra wyrnia czowieka odznaczajcego si:


przedsibiorca

przedsibiorstwo

Wyodrbniona organizacja, ktrej zadaniem jest prowadzenie zarobkowej dziaalnoci wytwrczej, budowlanej, usugowej itp.

w celu zaspokajania potrzeb

konsumentw.

Osoba organizujca i prowadzca dziaalno gospodarcz , przyjmujca na siebie odpowiedzialno

i ryzyko kierowania przedsibiorstwem.


Przedsibiorczo wpywa na :- aktywizacj i integracj ludzi- tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia- poszerzanie wasnych umiejtnoci, kompetencji zawodowych


Potrzeba - to odczuwalny brak czego , co zdaniem czowieka niezbdne mu w danej sytuacji do prawidowego funkcjonowania psychicznego, fizycznego lub spoecznegoPotrzeby zaspokajamy za pomoc dbr i usug


Zasoby ograniczone nieograniczone


Piramida potrzeb wg. Abrahama Maslowa


Osobowoto zbir charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, ktre wyznaczaj zachowanie czowieka.Nale do nich min: inteligencja i temperament czy motywacja.


Typy temperamentu wg Hipokratesa


Role spoeczne

Pracownik:

 • Odpowiedzialny,

 • Uczciwy

 • Asertywny

 • Szanujcy dobro wsplne

  Przedsibiorca:

 • Szanujcy godno czowieka

 • Sprawiedliwy

 • Kreatywny

 • odpowiedzialny


Zachowania spoeczne - postawy

Osoby asertywne

Osoby przedsibiorcze

Samoakceptacja

Asertywno

Inicjatywno i kreatywno

Zdolno do ryzyka

Postpowanie zgodne z zasadami i wartociami etycznymi

 • obiektywnie oceniaj siebie,

 • s miae

 • s aktywne

 • i otwarte

 • potrafi powiedzie nie

 • akceptuj swoja niezaleno

 • szanuj odrbno innych


Komunikacja spoeczna


Schemat przekazywania komunikatu


Rodzaje komunikacji:werbalna : sowna niewerbalna : mowa ciaa i parajzyk


komunikat


Zakcenia nadawcy i odbiorcy:wartociowanie - ocenianie manipulacja - obojtno krytykowanie - wywyszanie si - postawa pewnoci


Konflikt - to spr wynikajcy ze sprzecznych celw, rnic, odmiennych wartoci, pogldw bd osobowoci, lub dotyczcy podziau deficytowych zasobw .


Sposoby rozwizywania konfliktw


Sprawd si


Sprawd si


ad
 • Login