wyzwania przedsi biorczo ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wyzwania przedsiębiorczości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Wyzwania przedsiębiorczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Wyzwania przedsiębiorczości. Wprowadzenie i definiowanie pojęć Klasyfikacja potrzeb Osobowość Role społeczne Komunikacja społeczna Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wyzwania przedsiębiorczości' - fuller-hatfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyzwania przedsi biorczo ci

Wyzwania przedsiębiorczości

Wprowadzenie i definiowanie pojęć

Klasyfikacja potrzeb

Osobowość

Role społeczne

Komunikacja społeczna

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

slide2

Ekonomia to nauka zajmująca się procesami gospodarowania. Próbuje odpowiedzieć na pytania, co i w jaki sposób wytwarzać oraz kto ma być odbiorcą tych wytworzonych dóbr i usług

mikroekonomia

makroekonomia

to dział ekonomii, który zajmuje się gospodarką

jako całością i analizuje zatrudnienie, inflację, deficyt budżetowy, dług publiczny i prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą.

to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem rynków poszczególnych dóbr oraz gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami

slide3

1. To umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie oraz wykorzystywania pojawiających się szans.2. To cecha charakteru, która wyróżnia człowieka odznaczającego się:

slide4
przedsiębiorca

przedsiębiorstwo

Wyodrębniona organizacja, której zadaniem jest prowadzenie zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej itp.

w celu zaspokajania potrzeb

konsumentów.

Osoba organizująca i prowadząca działalność gospodarczą , przyjmująca na siebie odpowiedzialność

i ryzyko kierowania przedsiębiorstwem.

slide6

Przedsiębiorczość wpływa na :- aktywizację i integrację ludzi- tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia- poszerzanie własnych umiejętności, kompetencji zawodowych

slide7

Potrzeba - to odczuwalny brak czegoś , co zdaniem człowieka niezbędne mu w danej sytuacji do prawidłowego funkcjonowania psychicznego, fizycznego lub społecznegoPotrzeby zaspokajamy za pomocą dóbr i usług

slide10

Osobowośćto zbiór charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, które wyznaczają zachowanie człowieka.Należą do nich min: inteligencja i temperament czy motywacja.

role spo eczne
Role społeczne

Pracownik:

 • Odpowiedzialny,
 • Uczciwy
 • Asertywny
 • Szanujący dobro wspólne

Przedsiębiorca:

 • Szanujący godność człowieka
 • Sprawiedliwy
 • Kreatywny
 • odpowiedzialny
zachowania spo eczne postawy
Zachowania społeczne - postawy

Osoby asertywne

Osoby przedsiębiorcze

Samoakceptacja

Asertywność

Inicjatywność i kreatywność

Zdolność do ryzyka

Postępowanie zgodne z zasadami i wartościami etycznymi

 • obiektywnie oceniają siebie,
 • są śmiałe
 • są aktywne
 • i otwarte
 • potrafią powiedzieć „nie”
 • akceptują swoja niezależność
 • szanują odrębność innych
slide19

Zakłócenia nadawcy i odbiorcy:wartościowanie - ocenianie – manipulacja - obojętność krytykowanie - wywyższanie się - postawa pewności

slide20

Konflikt - to spór wynikający ze sprzecznych celów, różnic, odmiennych wartości, poglądów bądź osobowości, lub dotyczący podziału deficytowych zasobów .

ad