Wyzwania przedsi biorczo ci
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Wyzwania przedsiębiorczości PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wyzwania przedsiębiorczości. Wprowadzenie i definiowanie pojęć Klasyfikacja potrzeb Osobowość Role społeczne Komunikacja społeczna Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Download Presentation

Wyzwania przedsiębiorczości

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyzwania przedsi biorczo ci

Wyzwania przedsibiorczoci

Wprowadzenie i definiowanie poj

Klasyfikacja potrzeb

Osobowo

Role spoeczne

Komunikacja spoeczna

Konflikty i sposoby ich rozwizywania


Wyzwania przedsi biorczo ci

Ekonomia to nauka zajmujca si procesami gospodarowania. Prbuje odpowiedzie na pytania, co i w jaki sposb wytwarza oraz kto ma by odbiorc tych wytworzonych dbr i usug

mikroekonomia

makroekonomia

to dzia ekonomii, ktry zajmuje si gospodark

jako caoci i analizuje zatrudnienie, inflacj, deficyt budetowy, dug publiczny i prowadzon przez pastwo polityk gospodarcz.

to dzia ekonomii, ktry zajmuje si badaniem rynkw poszczeglnych dbr oraz gospodarstwami domowymi i przedsibiorstwami


Wyzwania przedsi biorczo ci

1. To umiejtno pokonywania trudnoci, radzenia sobie oraz wykorzystywania pojawiajcych si szans.2. To cecha charakteru, ktra wyrnia czowieka odznaczajcego si:


Wyzwania przedsi biorczo ci

przedsibiorca

przedsibiorstwo

Wyodrbniona organizacja, ktrej zadaniem jest prowadzenie zarobkowej dziaalnoci wytwrczej, budowlanej, usugowej itp.

w celu zaspokajania potrzeb

konsumentw.

Osoba organizujca i prowadzca dziaalno gospodarcz , przyjmujca na siebie odpowiedzialno

i ryzyko kierowania przedsibiorstwem.


Wyzwania przedsi biorczo ci

Przedsibiorczo wpywa na :- aktywizacj i integracj ludzi- tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia- poszerzanie wasnych umiejtnoci, kompetencji zawodowych


Wyzwania przedsi biorczo ci

Potrzeba - to odczuwalny brak czego , co zdaniem czowieka niezbdne mu w danej sytuacji do prawidowego funkcjonowania psychicznego, fizycznego lub spoecznegoPotrzeby zaspokajamy za pomoc dbr i usug


Zasoby ograniczone nieograniczone

Zasoby ograniczone nieograniczone


Piramida potrzeb wg abrahama maslowa

Piramida potrzeb wg. Abrahama Maslowa


Wyzwania przedsi biorczo ci

Osobowoto zbir charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, ktre wyznaczaj zachowanie czowieka.Nale do nich min: inteligencja i temperament czy motywacja.


Typy temperamentu wg hipokratesa

Typy temperamentu wg Hipokratesa


Role spo eczne

Role spoeczne

Pracownik:

 • Odpowiedzialny,

 • Uczciwy

 • Asertywny

 • Szanujcy dobro wsplne

  Przedsibiorca:

 • Szanujcy godno czowieka

 • Sprawiedliwy

 • Kreatywny

 • odpowiedzialny


Zachowania spo eczne postawy

Zachowania spoeczne - postawy

Osoby asertywne

Osoby przedsibiorcze

Samoakceptacja

Asertywno

Inicjatywno i kreatywno

Zdolno do ryzyka

Postpowanie zgodne z zasadami i wartociami etycznymi

 • obiektywnie oceniaj siebie,

 • s miae

 • s aktywne

 • i otwarte

 • potrafi powiedzie nie

 • akceptuj swoja niezaleno

 • szanuj odrbno innych


Komunikacja spo eczna

Komunikacja spoeczna


Schemat przekazywania komunikatu

Schemat przekazywania komunikatu


Rodzaje komunikacji werbalna s owna niewerbalna mowa cia a i paraj zyk

Rodzaje komunikacji:werbalna : sowna niewerbalna : mowa ciaa i parajzyk


Komunikat

komunikat


Wyzwania przedsi biorczo ci

Zakcenia nadawcy i odbiorcy:wartociowanie - ocenianie manipulacja - obojtno krytykowanie - wywyszanie si - postawa pewnoci


Wyzwania przedsi biorczo ci

Konflikt - to spr wynikajcy ze sprzecznych celw, rnic, odmiennych wartoci, pogldw bd osobowoci, lub dotyczcy podziau deficytowych zasobw .


Sposoby rozwi zywania konflikt w

Sposoby rozwizywania konfliktw


Sprawd si

Sprawd si


Sprawd si1

Sprawd si


 • Login