HHHC 9201 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI
Download
1 / 24

HHHC 9201 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

HHHC 9201 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI. NAMA : FATIN AFIQAH YUNOS FAKULTI : PENGAJIAN ISLAM NO. MATRIK : A146912. TUJUAN & KEPENTINGAN…. Projek …. ‘ Burhanese Chronicle Majestic Masquerade’ Tarikh : 23 Mei 2014 Tempat : DECTAR Anjuran : Sekretariat Majlis Makan Malam , KBH. Objektif ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HHHC 9201 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI' - fitzgerald-prince


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HHHC 9201 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI

NAMA : FATIN AFIQAH YUNOS FAKULTI : PENGAJIAN ISLAM

NO. MATRIK : A146912


Tujuan kepentingan
TUJUAN & KEPENTINGAN…


Projek
Projek

‘Burhanese Chronicle

Majestic Masquerade’

Tarikh : 23 Mei 2014

Tempat : DECTAR

Anjuran : SekretariatMajlisMakanMalam, KBH


Objektif
Objektif

 • Melatihparapelajardalamkemahiranberkomunikasi.

 • Memperkemaskanlagikemahirankepimpinan & kerjaberpasukan yang adapadapelajar.

 • Melahirkanpelajar yang mempunyaikemahiranpengurusanmaklumatdanpembelajaransepanjanghayat.

 • Mencungkil idea kreativiti dan inovatifpelajar.

 • Mendedahkan kepada pelajar kemahiran pengurusan dan keusahawanan dalam mencari dana bagi melancarkan majlis.

 • Mewujudkannilai, sikap, etikadanprofesionalismepadasetiapindividu agar melaksanakantanggungjawabdenganintegritidanamanah, menunjukkantingkahlakuprofesionalsertamenunjukkansikapkesukarelawanan.

 • Melahirkansifatsosialdankebertanggungjawabandenganmelahirkankepekaanterhadapalamsekitardansituasisosial.

 • Menilaitahappemikirankritikal, penyelesaianmasalahdanpendekatansaintifiksetiapahlijawatankuasadalammengenalpastimasalahtersuratdantersiratsertamensintesiskanmasalahdengantepat.


Jawatan dalam organisasi
JAWATAN DALAM ORGANISASI…

<POST PROGRAM>

Pengarah Program : Mardhiah Othman

Timb. Peng. Program : FatinAfiqahYunos

Setiausaha Program : SitiRahmahAbdKarim


Tugas tugas yang dilakukan
TUGAS-TUGAS YANG DILAKUKAN…

SebelumProjekBerlangsung :

 • Membincangkanmengenaigerakkerjatermasuklahmerancanggimikpelancaran, pembukaanmajlis & menyenaraikanjumlahsertamenyusunsusunanpersembahan.

 • Mencarilagu-lagu yang bersesuaiandengantemamajlis & menyediakanskripbabakuntukgimikpelancaran.

 • MembincangkanmengenaiPhoto Contest termasuklahmencipta poster pertandingan & merangkasebuahpagedilamansosialFacebookbagimengemaskinimaklumat & info-info berkenaandenganmajlismakanmalam.

 • MenyediakanborangPencalonanAnugerah.

  SemasaProjekBerlangsung :

 • Mengawal & memastikanmajlismakanmalamberjalandenganlancarterutamapadabahagianpersembahan.

  SetelahProjekBerakhir :

 • Menyusunsemulakerusimejasertamengemas & membersihkandewanmajlis.


Bukti promosi projek
BUKTI PROMOSI PROJEK…Komunikasi berasaskan teknologi
Komunikasiberasaskanteknologi…


Komunikasi bertulis
KOMUNIKASI BERTULIS...

Komunikasibertulisinidinilaimelaluipenyempurnaanlaporanakhirdenganpenggunaansusunanbahasa & format

yang tepat.


Poster photo contest
POSTER PHOTO CONTEST…SEKIAN,

TERIMA

KASIH..


ad