Ungdomens hus i Kävlinge - när kommer det? Bättre sammanhållning mellan olika sorters ungdomar - PowerPoint PPT Presentation

Ungdomens hus i Kävlinge - när kommer det?
Download
1 / 14

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ungdomens hus i Kävlinge - när kommer det? Bättre sammanhållning mellan olika sorters ungdomar Attityder och fördomar Ungdomsarbetslöshet Hur får vi unga att rösta? Fler lärare per elev Avgiftsfri skolmat Mer kultur åt ungdomar Mer bestämmande åt duktiga ungdomar. Fler mötesplatser

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ungdomens hus i Kävlinge - när kommer det? Bättre sammanhållning mellan olika sorters ungdomar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Ungdomens hus i Kävlinge - när kommer det?

 • Bättre sammanhållning mellan olika sorters ungdomar

 • Attityder och fördomar

 • Ungdomsarbetslöshet

 • Hur får vi unga att rösta?

 • Fler lärare per elev

 • Avgiftsfri skolmat

 • Mer kultur åt ungdomar

 • Mer bestämmande åt duktiga ungdomar


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Fler mötesplatser

 • Alla ska ha samma rättigheter

 • Skolsköterska alla dagar

 • Lokala styrelser med elevmajoritet

 • Hur skapar man engagemang?

 • Skolor med få behöriga elever - hur hantera?

 • Fler billiga ungdomsbostäder

 • Inflytande utan att gå med i parti?

 • Fler fritidsgårdar

 • Mindre kriminalitet

 • Olika sätt att få inflytande


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Makt åt olika bakgrunder

 • Demokrati i skolan

 • Mindre makt åt de rika

 • Bra skolor åt alla

 • Rätt lärare till rätt ämne

 • Fler uteklubbar

 • Varför tvingas vi gå hit?

 • Vad engagerar ungdomar idag?

 • Bättre fotbollslag

 • Tivoli


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Bättre skolmat

 • Större skolor

 • Trelleborg är en bra stad

 • Annan färg på bussar så de syns

 • Badhus till Anderslöv

 • Gymnasieskola som passar alla

 • Fler djuraffärer

 • Fler arbetstillfällen

 • Samhällets struktur

 • Mer makt åt unga

 • Kritiskt tänkande


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Alla ska vara med och bestämma

 • Kan man lita på medierna?

 • Segregering

 • Fler poliser

 • Billigare bostäder

 • Bättre bussförbindelser

 • Arbete mot ungdomsvåld

 • Hur ser vuxna på ungdomar idag

 • Engagerar människor med utländsk bakgrund i politiken

 • Rasism


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Ska vi ha kärnkraft?

 • Ska vi ha djurförsök?

 • Är EU bra för ungdomar?

 • Hur funkar ungdomskraft (buget, resurser…)

 • Hur intresserar man politiker för ungdomspolitiken

 • Hur inspirerar man till ungdomsengagemang

 • Vad ska vi göra åt våldet i dagens samhälle?

 • Vision för ungdomsengagemang i Region Skåne

 • Varför fungerar inte de kommunala ungdomsråden?


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Sänka rösträttsålder?

 • Varför är Skåne mest hatat?

 • Värdesätter politiker ungas åsikter och tankar?

 • SÄPOs angiverisystem

 • Inte bara påverkan --> medbestämmande i skolan!

 • Vad vill ni ändra på?

 • Ändra skolsystemet

 • Anpassa ämnen efter eleverna?

 • Hur ser ni på er framtid?

 • Bättre sexualundervisning


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Genusfrågor i fokus

 • Hur kan kommunikationen mellan ungdomar och politiker bli bättre

 • Hur främjar man ungdomars engagemang på deras villkor

 • Varför olika skolbudgetar

 • Varför minskar antalet fritidsgårdar

 • Varför kan man inte söka vilken skola man vill?

 • Mer disciplinåtgärder i skolan

 • Politiker: varför lovar ni för mycket och gör för lite


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Varför har inte unga lika mkt makt som politiker

 • Varför lyssnar politikerna inte på ungdomar?

 • Vad ska man göra för att politiker ska lyssna mer / bättre

 • Informell mötesplats för unga och politiker

 • Ungdomsforum som är politiskt intresserade

 • Politiker som mentorer

 • Politik ska bli roligt

 • Makt att påverka för unga och studenter

 • Möjlighet för fler att komma in på högskola


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Anpassade högskoleprov

 • Större utbud av diskussionsämnen i skolor och på arbetsplatser

 • Utbytessystem mellan unga och politiker

 • Fritisgårdar nära skolorna i Malmö

 • Större skolcafeterior

 • Gymnastiksal på alla skolor

 • Är Unga Tankar ett bra sätt för ungdomar att få inflytande?

 • Politiker med makt skall komma ut i skolorna och diskutera


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Måste man vara smart för att bli politiker

 • Högre studiebidrag

 • Är det bra om fler ungdomar får uppleva det vi upplever iag?

 • Hur ser det perfekta samhället ut?

 • Vart går alla skattepengar?

 • Hur är ungdomars inställning till politik?

 • Hur organisera ungdomsråd?

 • Fler aktiviteter för ungdomar

 • Alkoholmonopolet

 • Betyg


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Fördomar

 • Omogna ungdomar

 • Varför engagerar man sig inte?

 • Tågproblem i Trelleborg

 • Är alla människor lika mycket värda?

 • Ändra skoltiderna

 • Var finns ungdomsmötesplatser?

 • Varför finns det inte fler skolaktiviteter?

 • Ska man få betyg tidigare?

 • Straffmyndighetsåldern

 • Ta med studiebidrag utomlands


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Varför så lågt studiebidrag?

 • Kanaler för unga att engagera sig genom

 • Blanda / integrera ungdomar i skolorna

 • Ingen privat sjukvård

 • Äldreomsorg

 • Trafficking

 • Kollektivtrafik

 • Vad får kulturen kosta?

 • Flyktingamnesti

 • Miljösituationen i Östersjön

 • Porr och genus


Ungdomens hus i k vlinge n r kommer det b ttre sammanh llning mellan olika sorters ungdomar

 • Varför hamnar alla utlänningar i ett område?


 • Login