Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik
Download
1 / 58

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik. Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent Sektionen för omvårdnad, Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet Lunds Universitet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent

Sektionen för omvårdnad,

Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet

Lunds Universitet


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

 • “If nursing is truly a profession, and not just a job or an occupation, nurses have to be able to continually evaluate the care they give and to be accountable for providing the best possible care”.(Gennaro, Hodnett & Kearney 2001 p 314)


Gap mellan teori forskning och klinisk praktik

Gap mellan teori, forskning och klinisk praktik

 • Individuella karakteristika

 • Organisatoriska karakteristika

 • Forsknings karakteristika (Rogers, 1995, Eastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)


Individuella karakteristika

Individuella karakteristika

 • Inställning och attityd

 • Engagemang i forskningsaktivitet

 • Informationssökning

 • Professionella karakteristika

 • Utbildning

 • Socio-ekonomiska faktorerEastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)


Organisatoriska karakteristiska

Organisatoriska karakteristiska

 • Beslutsfattande processer

 • Forskningsklimat(Eastabrooks 1999, Kitson 1999)


Forsknings karakteristika

Forsknings karakteristika

 • Forskningsresultat

 • Hur forskningsresultat kommuniceras(Funk et al 1991, Parahoo 2000, McCleary & Brown 2003)


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

 • “It took me many years to realise that I completely misunderstood what journals did. I imagined that doctors opened their BMJs on Friday mornings. Read some of the innovation, and used it on the next relevant patient…In fact words on paper rarely lead to directly change - and thank goodness for that considering the rubbish that journals often publish”Smith, R. BMJ; 329:242-4


Kunskap

Kunskap

 • “Veta att”

 • “Veta hur”(Polyani 1958, Kuhn 1970)


Vad r kunskap

Vad är kunskap?

 • Fakta – ”rå” kunskap (benämna, namnge, beskriva, rapportera)

 • Kunskap som kräver anpassning (exemplifiera, definiera, analysera, syntetisera)

 • Kunskap som kräver stor egen anpassning (jämföra, diskutera, HANDLA)


Vad r kunskap1

Gissa

Veta

Förberedd på att handla

Vad är kunskap...


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

Omvårdnadsforskning

Teori

Utbildning

Forskning

Omvårdnadspraktik


Barns och f r ldrars behov och deltagande i beslut

Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut

 • Teori

 • Forskning

 • Praktiska implikationer


Teoretisk referensram

Teoretisk referensram

 • Behov

 • Autonomi

 • Integritet

 • Kompetens

 • Samtycke


Behov

Behov

 • En varelse behöver sådant, som det är illa för den att undvara” (von Wright 1982)

 • ”A person has a need for health care if, and only if, a) there is a difference between the person’s actual state and a goal, and b) health care is necessary in order to reach the goal” (Liss 1990 p 81)

 • Rangordning av behov - vissa behov måste tillfredsställas innan andra blir aktuella(Maslow 1954)


Behov forts

Behov forts.

 • Behov i hälso- och sjukvård Physical, social and existential (Pringle 1980, Price 1994)Basic biological needs, cultural and social needs (Loewy, 1990)

 • Behov i omvårdnad (Peplau 1952, Henderson 1955, Abdellah 1960) Orem 1980

 • Needs - wants (French 1983, Holmes & Warelow 1997)


Autonomi

Autonomi

 • ”Personal freedom and liberty to follow one’s will”(Oxford Dictionary 1971)

 • Personal autonomy is a morally based right to self determination and a right to be involved and make decisions that concern one’s own welfare (Tranöy 1993, Hermerén 1996)

 • Free from influence and control - the capacity required for intentional actions (fri från påverkan och kontroll - kompetens) (Beauchamp & Childress 2001)


Autonomy in action

Autonomy in action

 • ”To respect an autonomous agent, is at minimum, to acknowledge that person’s right to hold views, to make choices, and to take actions based on values and beliefs. Such respect involves respectful actions, not merely a respectful attitude” (Beauchamp & Childress 2001 p 63)


Integritet

Integritet

 • Målet med autonomi är att skydda integriteten.

 • Det är lättare att kränka en persons integritet när personens individuella autonomi är förminskad eller icke existerande

 • Hel, opåverkad, odelbar och - individuell och tillhör alla människor, från början av livet till livets slut, kan inte graderas

 • Ett karakteristika


Kompetens

Kompetens

 • Mognad, kapacitet, kompetens

 • ”The ability to perform a task” (B & C 2001 p 70)

 • Kriterier för kompetens varierar, eftersom kraven är olika för olika uppgifter (Friedman Ross 1997)

 • “Continuum from full competence in a certain issue, on a certain occasion, to total inability on another occasion” (B & C 2001 p 72)

 • Vid bedömning av individuell kompetens är det nödvändigt att hänvisa till specifik kompetens, inte generell kompetens


Assent medgivande

Assent - medgivande

 • Assent (medgivande)- ”the child’s agreement to participate” (Broome & Steiglitz 1992)Barn antas att ge medgivande när de har tillräcklig kompetens för att ha en uppfattning om proceduren men inte tillräcklig kompetens för att ge fullt samtycke

  (Foreman 1999)


Consent samtycke

Consent - samtycke

 • Consent (samtycke ) - ett övervägt och frivilligt medgivande som innefattar att relevant information som behövs för att fatta ett övervägt beslut har erbjudits och förståtts (Koocher & De Maso 1990)


Refusal v gran

Refusal - vägran

 • Kompetent att samtycka men inte att vägra?


Fn s konvention om barns r ttigheter

FN:s konvention om barns rättigheter

 • Barn skall respekteras

 • Barnets bästa


Barn och f r ldrar p sjukhus behov och deltagande i beslut

Barn och föräldrar på sjukhus -behov och deltagande i beslut


Forskning

Forskning

 • Observationer

 • 9 veckor

 • 24 barn och deras föräldrar

 • Totalt 134 h


Observationer

Observationer

 • Barn i åldrarna 5 månader - 18 år

 • 8 akuta / 16 planerade

 • 15 dagvård / 9 längre sjukhusvistelser


Analys

Analys

 • Fältanteckningar

 • Innehållsanalys- manifest nivå

 • latent nivå

 • Meningsbärande enheter

 • Kategorier

 • Tema


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

Barns behov under sjukhusvistelse(Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 2002)


Barns behov

Barns behov

 • Icke hotfulla situationer

 • Hotfulla situationer


Icke hotfulla situationer behov av

Icke hotfulla situationerBehov av

 • aktivitet och sysselsättning

 • att utforska sin omgivning

 • information

 • att vara delaktig i procedurer och beslut

 • bekräftelse och beröm

 • fysisk tillfredsställelse


Hotfulla situationer behov av

Hotfulla situationerBehov av

 • att vara nära sina föräldrar

 • att ha kontroll

 • det välkända

 • att bli visad respekt


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

Föräldrars behov under sjukhusvistelse(Hallström, Runeson & Elander, 2002)


Behov av

Behov av

 • Trygghet

 • Att förmedla trygghet till sitt barn

 • Kommunikation

 • Kontroll

 • Föräldrakompetens

 • Att passa in

 • Familjen

 • ”Lindring”

 • Tillfredsställa praktiska behov


Intervjuer med f r ldrar

Intervjuer med föräldrar

 • 26 föräldrar

 • 20 mödrar/6 fäder

 • Hur gör Du för att få Dina behov tillfredsställda?


Behovstillfredsst llelse

Behovstillfredsställelse

 • Rädd att vara till besvär

 • Trevlig och positiv

 • Frågar

 • Väl förberedd

 • Informerar personalen


Deltar f r ldrar i beslut som r r deras barns v rd

Deltar föräldrar i beslut som rör deras barns vård?

 • Deltar barnen?


Analys1

Analys

 • 119 situationer inkluderade ett beslut där föräldrar var involverade

 • 137 situationer inkluderade ett beslut där barn var involverade

 • situationerna graderades efter en fem gradig skala (Hermerén 1996)


Grad 1

Grad 1

 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B


Grad 2

Grad 2

 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte


Grad 3

Grad 3

 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande


Grad 4

Grad 4

 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar


Grad 5

Grad 5

 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar


Grad 11

Grad 1

 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B

 • Föräldrar - 32 situationerBarn - 10 situationer


Grad 21

Grad 2

 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte

 • Föräldrar - 5 situationerBarn - 11 situationer


Grad 31

Grad 3

 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande

 • Föräldrar - 21 situationerBarn - 51 situationer


Grad 41

Grad 4

 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

 • Föräldrar - 14 situationerBarn - 17 situationer


Grad 51

Grad 5

 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

 • Föräldrar - 47 situationerBarn - 48 situationer


Antal optimala och icke optimala situationer f r varje niv

Antal optimala och icke optimala situationer för varje nivå

Nivå OptimalIcke optimal Total (n= 137)1 010 102 011 1133219 51411 6 17548 0 48


Faktorer som p verkar

Faktorer som påverkar

 • Föräldrarnas tydlighet

 • Personalens känslighet


Omv rdering av beslut

Omvärdering av beslut

 • I 83 situationer protesterade en eller flera personer

 • Beslutet omvärderades i 12 situationer


Klinisk praktik

Klinisk praktik

 • Genom att ge föräldrar information och utbildning om postoperativ vård,

 • och att bjuda in dem till att deltaga i vård och i beslut om vård

 • var målet att underlätta barnets tillfrisknande och minimera familjens kostnader


Rutin v rd

Rutin vård

 • Träffar barnkirurg vid mottagningsbesök

 • broschyr med post

 • vid inskrivning blir barnen vägda, mätta och undersökta av barnkirurg

 • EMLA - kräm

 • förberedelsepärm med fotografier

 • premedicinering

 • föräldrar stannar tills barnet är sövt


Interventions studie

Interventions studie

 • Individuell muntlig information om barnets postoperativa beteende, deltagande i vård och föräldraroll

 • Skriftlig information om postoperative vård och behandling

 • Varje förälder ringdes upp på kvällen operationsdagen för att kontrollera barnets tillstånd och stödja föräldrar


Utskrivning

Utskrivning

 • När barn och föräldrar ansåg att det var lämpligt så snart som

 • barnets var vaket efter narkos

 • hade druckit eller ätit något

 • kunde gå med hjälp (när detta var tillämpligt)


Resultat

Resultat

 • Började att dricka tidigare

 • Mobiliserades tidigare

 • Mindre smärta

 • Färre kräkte

 • Kortare tid på sjukhuset


Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik

“We do not perform research to know what goodness is but to become good”(Aristotle, 384 – 322 BCThe Nicomachean Ethics)


ad
 • Login