slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
AŽD Praha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AŽD Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

AŽD Praha. LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra Ing. Zdeněk Chrdle Generální ředitel AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha. 3. Dámy a pánové, dovolte, abych vás v krátkém vstupu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AŽD Praha' - evita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a d praha
AŽD Praha

LZALiniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra

Ing. Zdeněk ChrdleGenerální ředitel AŽD Praha s.r.o.

slide3

AŽD Praha

3

Dámy a pánové,

dovolte, abych vás v krátkém vstupu

seznámil s elektronickým zabezpečovacím a automatizačním zařízením, kterým jsou řízeny vlaky na trati A pražského metra.

slide4

AŽD Praha

4

 • Jedná se o systém s typovým označením LZA, což znamená:
 • Liniový Zabezpečovač s Automatickým vedením vlaků.
 • Dodavatelem je česká společnost
 • AŽD Praha s.r.o.
slide5

AŽD Praha

5

 • Naše nabídka zvítězila v roce 2000 v konkurenci předních světových výrobců v mezinárodní soutěži vypsané Dopravním podnikem hl. m. Prahy.
slide7
Systém LZA je tvořen dvěma subsystémy:

vlakovým zabezpečovačem - ATP (Automatic Train Protection) typu SOP-2P– zajišťuje bezpečnost provozu

automatickým vedením vlaku – ATO (Automatic Train Operation) typu ACBM-3– zajišťuje automatizaci řízení jízdy vlaku a dalších funkcí

Takto koncipovaný (ATP/ATO) systém představuje rozvinutý řídící systém třídy ATC (Automatic Train Control).

Systém je vybaven společným datovým kanálem, jímž jsou přenášena data ze stacionárních zařízení z tratě na vozidla.

AŽD Praha

7

slide8

AŽD Praha

8

Vlakový zabezpečovač

 • Jeho základním úkolem je stanovení přípustné rychlosti v jednotlivých úsecích v závislosti na:– provozní situaci – poloze vlaků– poloze návěstidel a tlakových uzávěrů– traťových rychlostech
 • Stacionární část– je umístěna mimo vlakovou soupravu

– soustava počítačů vypočítává maximální přípustnou rychlost pro jednotlivé úseky trati

– přenosové smyčky v kolejišti zajišťují přenos informací do mobilní části

slide10

AŽD Praha

10

 • Mobilní část– je umístěna na vlakových soupravách– zajišťuje příjem a vyhodnocení informací– vytváří signály potřebné pro brzdo- vou soustavu a další zařízení vlaku
slide11

AŽD Praha

11

Provozní režimy

Jízda vlaku probíhá v jednom z provozních režimů, který

volí strojvedoucí:

N – strojvedoucí řídí vlak tak, jakoby nebyl vybaven vlakovým zabezpečovačem

RTB (režim tlačítek bdělosti)– vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení bezpečné rychlosti stanovené Dopravním podnikem (30 km/hod)

RVZ (režim vlakového zabezpečovače)– vlak řídí strojvedoucí– vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení rychlosti, směr jízdy a po zastavení povoluje otevření dveří na správné straně nástupiště

slide12

AŽD Praha

12

RAV (režim automatického vedení vlaku) – základní režim jízdy vlaku po trati– vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA (SOP-2P + ACBM3)– strojvedoucí pouze zavírá dveře a povoluje rozjezd vlaku

RBO (režim bezobslužného obratu) – vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA– strojvedoucí není ve vlaku přítomen

slide13

AŽD Praha

13

Postup omezení rychlosti

při překročení její kontrolované hranice:

1. krok < než 2 km/hod - automatické vypnutí pohonu

2. krok ≥ 2 km/hod - aktivuje se provozní brzda

3. krok je-li její účinek - aktivuje se nouzová

nedostatečný pneumatická brzda

 • Tím je zajištěno, že rychlost vlaku na konci úseku je menší než kontrolovaná rychlost v následujícím úseku.
 • K zastavení vlaku při překročení kontrolované rychlosti vede až 3. krok – systém výrazně omezuje zbytečné brzdění do zastavení a zvyšuje komfort a plynulost jízdy vlaku.
slide14

AŽD Praha

14

Automatické vedení vlaku

 • Hlavním úkolem subsystému ACBM3 je přenést významnou část regulačních zásahů ze subjektivně pracujícího strojvedoucího na exaktně pracující stroj.
 • Hlavní výhody– plynulá jízda– minimální odchylky od jízdního řádu– minimální spotřeba trakční energie– přesné zastavování vlaku v určených místech– plná automatizace ovládání dveří a dalších vozidlových systémů
slide15

AŽD Praha

15

Bezobslužný obrat

 • Jedná se o nejsložitější manipulaci vlaku v provozu
 • Postup– po předpisových úkonech strojvedoucí vystoupí z vlaku a odešle jej do obratu– další jízda vlaku jižprobíhá bez přítomnosti strojvedoucího ve vlaku– vlak se rozjede a zastaví na konci obratové koleje– systém připraví vlak pro jízdu označeným směrem– po postavení návěstidla na volno se vlak rozjede– zastaví se na předepsaném místě s přesností ± 15 cm– strojvedoucí nastoupí, otevře dveře pro cestující a po vykonání předepsaných úkonů odjede na trať dle jízdního řádu.
 • Bezobslužný obrat bude uveden do provozu ještě v tomto roce.
slide16

AŽD Praha

16

Rozsah díla a některé další parametry

vybudovaného systému LZA

 • Zařízením LZA je vybaveno:– 1,8 km zkušební trati a 12 km trati A– 25 vlakových souprav 8171M + prototyp
 • Způsob přenosu informací na vlak:– nepřetržitý pomocí smyček
 • Přesnost regulace rychlosti ±0,5 km/hod
 • Přesnost dodržení jízdní doby 0/+3 s
 • Minimální interval za sebou jedoucích vlaků 90 s
 • Počet tras uložených v mapě trati až 8
 • Počet stanic na jedné trati až 50
slide17

AŽD Praha

17

 • Přesnost zastavení ve stanici (typicky) ±15 cm

– hodnota požadovaná v zadání soutěže ±50 cm

– za mimořádně vysokou přesnost je ve světě považována hodnota ±30 cm

slide18

AŽD Praha

18

Postup výstavby

 • 01/2001 zahájení prací
 • 08/2002 povodeň zničila více než 25% instalovaného zařízení LZA
 • 12/2002 částečná obnova povodní zničeného zařízení
 • 02/2003obnoveno zničené zařízení LZA
 • 03/2003 společnost AŽD Praha provedla obnovu a zprovoznění veškerého zabezpečovacího zařízení ve všech stanicích zasažených povodní na tratích A, B a C
 • 11/2003 na základě souhlasu Drážního úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen zkušební provoz bez cestujících na trati A
slide19

AŽD Praha

19

 • 02/2004 po úspěšném vykonání předepsaných zkoušek (2. 2. 2004) byl na trati A zahájen provoz s cestujícími
 • 06/2005úspěšná kolaudace díla* o 1 rok dříve než předpokládal původní harmonogram – pokud započítáme zdržení způsobené povodněmi byl termín požadovaný v soutěži zkrácen o více než 18 měsíců
 • 06/2006 původní termín ukončení díla
slide21

AŽD Praha

21

Závěrem

 • LZA provozovaný na trati A je po doplnění infrastruktury trati (zejména oddělení cestujících od pohybujícího se vlaku ve stanici) schopen automatického provozu bez strojvedoucích.
slide22

AŽD Praha

22

Společnost AŽD Praha

si váží korektního přístupuMagistrátu hl.m. Prahy,

Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s.,

schvalovacích orgánů Drážního úřadu,

Slezské univerzity Katowice a ČVUT, Fakulty dopravní,

jakož i provozních pracovníků pražského metra.

Zdůrazňuji, že jen díky tomuto přístupu

bylo možné dokončit dílo o jeden rok před plánovaným

termínem.

Česká společnost AŽD Praha s.r.o. dokázala,

že je schopná nadstandardním způsobem splnit požadavky

zadavatele a obstát v konkurenci renomovaných

světových firem.

ad