slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim' - ernst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

slide2

PORZĄDEK ZEBRANIA1. Powitanie gości i liderów2. Wystąpienie Opiekuna3. Wystąpienie Starosty UTW4. Prezentacje Koordynatorów i Kierowników5. Ankieta6. Dyskusja – Wnioski7. Część integracyjna.

slide3

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r. nowego Opiekuna UTW . Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Kierownik Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji w Instytucie Historii Wydziału Socjologoczno-Historycznego UR.

w dniu 16 10 2012 odby a si inauguracja 29 roku akademickiego utw przy uniwersytecie rzeszowskim
W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim
 • JM REKTOR prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO powitał słuchaczy UTW
 • Wystąpienie Starosty
 • Wykład inauguracyjny "Społeczeństwo XXI wieki - społeczeństwem ludzi bezdomnych", wygłosił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR prof. dr hab. Wojciech Walat
 • Program artystyczny – artyści Instytutu Muzyki
slide5

Dnia 17 listopada w Klubie „Galaktyka” w Rzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne z uroczystym przyjęciem w poczet studentów UTW nowych słuchaczy.

wyjazd integracyjno szkoleniowy do czarnej w bieszczadach 14 15 listopada 2012
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Czarnej w Bieszczadach 14-15 LISTOPADA 2012.

Szkolenia dla liderów UTW "Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW" realizowane w ramach projektu, na który Stowarzyszenie Przyjaciół UTW uzyskało grant

w konkursie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012 - 2013.

konferencja podsumowuj ca rok utw
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW

17.12.2012 r. Elżbieta Łukacijewska – posłanka do europarlamentu, Renata Butryn (posłanka PO)

i Teresa Kubas – Hul (Sejmik Województwa Podkarpackiego) zorganizowały w nowej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencję podsumowująca Europejski Rok Osób Starszych. Alicja Borowiec – menager Chóru „Cantilena” została wyróżniona dyplomem i upominkami

za działalnosć w dziedzinie kultury na rzecz rzeszowskiego środowiska.

warszawa 19 12 2012 r sala kolumnowa sejmu rp
Warszawa 19.12.2012 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP

Ewa Wójcik i Małgorzata Chlebowska reprezentowały nasz UTW na Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zaproponował utworzenie w przyszłości Parlamentu Seniorów. Istnieje już Departament Polityki Senioralnej i Zespół Parlamentarny

do spraw UTW.

minister polityki spo ecznej i pracy w adys aw kosiniak kamysz
Minister Polityki Społecznej i Pracy Władysław Kosiniak - Kamysz
 • Rząd przeznaczy w 2013 r. na Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 40 mln zł
 • W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony nowy konkurs dla UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów
 • Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, polityki społecznej

i integracji Laszlo Andora. Wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów, który najwięcej zrobił

w polityce senioralnej. Ponad 420 UTW w Polsce.

struktury organizacyjne utw
STRUKTURY ORGANIZACYJNE UTW

„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”- to fundacja z siedzibą w Warszawie – prezes Krystyna Lewkowicz.

Na konferencji 19.11.2012 r. został przyjęty PAKT na rzecz seniorów – dokument zawierający kierunki strategii i polityki senioralnej w Polsce. Jest projekt utworzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW ( 1 osoba z województwa) do reprezentowania interesów senioralnego środowiska.

struktury utw cd
STRUKTURY UTW cd.
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizacja koordynująca i wspierająca UTW

z całej Polski. Od 2004 r. razem z Polsko-Amery-kańską Fundacją Wolności prowadzi konkursy grantowe np. „Seniorzy w akcji”.

Nasz projekt „Rze – kreacja” realizowany w ub. roku przez Ewę Wójcik miał taki grant.

 • Prezesem Fundacji jest Marek Szpunar.
 • Skorzystaliśmy: 22.11.2011r był wykład z kardio-logii „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapobieganie udarom mózgu” dr. Jadwiga Nessler
 • 5.02.2013 wykład „Z mobilnością w trzeci wiek”
nowe konkursy
NOWE KONKURSY

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę” i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła kolejny

 • konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.
 • Granty od 5 000 do 12 000 zł.
 • - Konkurs na organizację dwudniowych konferencji regionalnych UTW prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych form warsztatowych, - integracja, współpraca, wymiana doświadczeń.

Granty od 12 000 do 18 000 zł.

struktury cd
STRUKTURY cd.
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu. Główne cele zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie wsparcia: organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.
 • Prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla członków Federacji.
 • Prezesa Wiesławę Borczyk gościliśmy na Forum UTW Podkarpacia w maju 2012 r.
spotkanie u marsza ka podkarpackiego z w adys awem kozakiewiczem
SPOTKANIE U MARSZAŁKA PODKARPACKIEGO Z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM

16.01.2013 r. Danuta Kamieniecka – Przywara i Józef Dyląg reprezentowali UTW Rzeszów na spotkaniu u Marszałka Mirosława Karapyty w związku

z ogólnopolskim programem aktywności fizycznej „BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE”. Jest to projekt realizowany przez Fundację „ZATRZYMAĆ CZAS” pod patronatem olimpijczyka Władysława Kozakiewicza.

dzia alno utw w b r a
Działalność UTW w b.r.a.
 • 140 nowo przyjętych studentów
 • 6 Zebrań Zarządu UTW
 • 13 Wykładów Ogólnych
 • 13 Sekcji, Klubów i Grup Artystycznych
 • 12 Sekcji i Grup Rekreacji Sportowej
 • 21 Lektoratów języka angielskiego
 • 12 Lektoratów innych języków obcych
 • 16 Grup Informatycznych
klub melomana
KLUB MELOMANA

Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej

 • IX – X.2012 r. - 7 koncertów – 368 biletów
 • XI. 2012 r. - 5 koncertów – 227 biletów
 • XII. 2012 r. - 6 koncertów – 308 biletów
 • I. 2013 r. - 6 koncertów – 287 biletów

Ogółem: 1190 biletów na kwotę: 14 980 zł.

klub teatralno filmowy
KLUB TEATRALNO - FILMOWY
 • Kino Zorza: 8 ciekawych filmów ( m.in. „Bitwa pod Wiedniem”, „Pokłosie”, „Miłość”, „Anna Karenina”) - 250 biletów, na kwotę: 2 500 zł
 • Opera: „Bal Maskowy”, „Aida”, „Madame Butterfly”- 7 biletów i 40 zaproszeń bezpłatnych
 • Karnet „Bilet dla Ciebie” - 11 biletów – 77 zł
 • Kino Zorza: filmowy wtorek z IPN ( „80 milionów”, „Zwerbowana miłość”, „Czarny czwartek” - 55 bezpłatnych wejściowek.
 • Ogółem: 363 bilety i wejściówki.
finanse utw
FINANSE UTW

Rozliczenie wg r. kalendarzowego (szacunkowe):

 • Bilnas otwarcia na 1.01.2012 r. – 30 985,82 zł
 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.01.-31.08.2012

– 10 445,00 zł

 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.09.- 31.12.2012 – 38,240,00 zł
 • Poniesione koszty od 1.01.do 31.08.2012

- 31 970,34 zł

 • Poniesione koszty od 1.09.do 31.12.2012 r

- 17 047,61 zł

 • Stan środków na 31.12.2012 r. - 31 782,87 zł.
propozycje wydatk w do 31 06 2013 r
Propozycje wydatków do 31.06.2013 r.

Najważniejsze pozycje:

 • Wewn. faktury (koszt utrzymania biura) - - 2 400 zł
 • Koszty wyposażenia i materiałów dla biura - 2 000 zł
 • Bezosobowy fundusz płac - 9 600 zł
 • Koszty Biuletynu – - 5 000 zł
 • Koszty wyj. ekipy na Olimpiadę UTW – - 5 000 zł
 • Biesiada Liderów – - 2 000 zł

RAZEM : 26 000 zł.

ad