SERDECZNIE WITAMY
Download
1 / 29

W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim' - ernst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013


PORZĄDEK ZEBRANIA1. Powitanie gości i liderów2. Wystąpienie Opiekuna3. Wystąpienie Starosty UTW4. Prezentacje Koordynatorów i Kierowników5. Ankieta6. Dyskusja – Wnioski7. Część integracyjna.


Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r. nowego Opiekuna UTW . Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Kierownik Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji w Instytucie Historii Wydziału Socjologoczno-Historycznego UR.


W dniu 16 10 2012 odby a si inauguracja 29 roku akademickiego utw przy uniwersytecie rzeszowskim
W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

 • JM REKTOR prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO powitał słuchaczy UTW

 • Wystąpienie Starosty

 • Wykład inauguracyjny "Społeczeństwo XXI wieki - społeczeństwem ludzi bezdomnych", wygłosił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR prof. dr hab. Wojciech Walat

 • Program artystyczny – artyści Instytutu Muzyki


Dnia 17 listopada w Klubie „Galaktyka” akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskimw Rzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne z uroczystym przyjęciem w poczet studentów UTW nowych słuchaczy.


Wyjazd integracyjno szkoleniowy do czarnej w bieszczadach 14 15 listopada 2012
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Czarnej w Bieszczadach akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim14-15 LISTOPADA 2012.

Szkolenia dla liderów UTW "Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW" realizowane w ramach projektu, na który Stowarzyszenie Przyjaciół UTW uzyskało grant

w konkursie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012 - 2013.


Wyjazdowe warsztaty Szkoleniowe ASOS w Czarnej akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim


Poranny spacer w Bieszczady akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim


Wycieczka do zabytkowego kościółka akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim


Przed wyjazdem z hotelu w Czarnej akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim


Konferencja podsumowuj ca rok utw
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

17.12.2012 r. Elżbieta Łukacijewska – posłanka do europarlamentu, Renata Butryn (posłanka PO)

i Teresa Kubas – Hul (Sejmik Województwa Podkarpackiego) zorganizowały w nowej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencję podsumowująca Europejski Rok Osób Starszych. Alicja Borowiec – menager Chóru „Cantilena” została wyróżniona dyplomem i upominkami

za działalnosć w dziedzinie kultury na rzecz rzeszowskiego środowiska.


Warszawa 19 12 2012 r sala kolumnowa sejmu rp
Warszawa 19.12.2012 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Ewa Wójcik i Małgorzata Chlebowska reprezentowały nasz UTW na Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zaproponował utworzenie w przyszłości Parlamentu Seniorów. Istnieje już Departament Polityki Senioralnej i Zespół Parlamentarny

do spraw UTW.


Minister polityki spo ecznej i pracy w adys aw kosiniak kamysz
Minister Polityki Społecznej i Pracy Władysław Kosiniak - Kamysz

 • Rząd przeznaczy w 2013 r. na Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 40 mln zł

 • W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony nowy konkurs dla UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów

 • Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, polityki społecznej

  i integracji Laszlo Andora. Wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów, który najwięcej zrobił

  w polityce senioralnej. Ponad 420 UTW w Polsce.


Struktury organizacyjne utw
STRUKTURY ORGANIZACYJNE UTW Kamysz

„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”- to fundacja z siedzibą w Warszawie – prezes Krystyna Lewkowicz.

Na konferencji 19.11.2012 r. został przyjęty PAKT na rzecz seniorów – dokument zawierający kierunki strategii i polityki senioralnej w Polsce. Jest projekt utworzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW ( 1 osoba z województwa) do reprezentowania interesów senioralnego środowiska.


Struktury utw cd
STRUKTURY UTW cd. Kamysz

 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizacja koordynująca i wspierająca UTW

  z całej Polski. Od 2004 r. razem z Polsko-Amery-kańską Fundacją Wolności prowadzi konkursy grantowe np. „Seniorzy w akcji”.

  Nasz projekt „Rze – kreacja” realizowany w ub. roku przez Ewę Wójcik miał taki grant.

 • Prezesem Fundacji jest Marek Szpunar.

 • Skorzystaliśmy: 22.11.2011r był wykład z kardio-logii „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapobieganie udarom mózgu” dr. Jadwiga Nessler

 • 5.02.2013 wykład „Z mobilnością w trzeci wiek”


Nowe konkursy
NOWE KONKURSY Kamysz

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę” i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła kolejny

 • konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.

 • Granty od 5 000 do 12 000 zł.

 • - Konkurs na organizację dwudniowych konferencji regionalnych UTW prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych form warsztatowych, - integracja, współpraca, wymiana doświadczeń.

  Granty od 12 000 do 18 000 zł.


Struktury cd
STRUKTURY cd. Kamysz

 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu. Główne cele zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie wsparcia: organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.

 • Prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla członków Federacji.

 • Prezesa Wiesławę Borczyk gościliśmy na Forum UTW Podkarpacia w maju 2012 r.


Spotkanie u marsza ka podkarpackiego z w adys awem kozakiewiczem
SPOTKANIE U MARSZAŁKA PODKARPACKIEGO Z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM

16.01.2013 r. Danuta Kamieniecka – Przywara i Józef Dyląg reprezentowali UTW Rzeszów na spotkaniu u Marszałka Mirosława Karapyty w związku

z ogólnopolskim programem aktywności fizycznej „BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE”. Jest to projekt realizowany przez Fundację „ZATRZYMAĆ CZAS” pod patronatem olimpijczyka Władysława Kozakiewicza.


Dzia alno utw w b r a
Działalność UTW w b.r.a. KOZAKIEWICZEM

 • 140 nowo przyjętych studentów

 • 6 Zebrań Zarządu UTW

 • 13 Wykładów Ogólnych

 • 13 Sekcji, Klubów i Grup Artystycznych

 • 12 Sekcji i Grup Rekreacji Sportowej

 • 21 Lektoratów języka angielskiego

 • 12 Lektoratów innych języków obcych

 • 16 Grup Informatycznych


Klub melomana
KLUB MELOMANA KOZAKIEWICZEM

Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej

 • IX – X.2012 r. - 7 koncertów – 368 biletów

 • XI. 2012 r. - 5 koncertów – 227 biletów

 • XII. 2012 r. - 6 koncertów – 308 biletów

 • I. 2013 r. - 6 koncertów – 287 biletów

  Ogółem: 1190 biletów na kwotę: 14 980 zł.


Klub teatralno filmowy
KLUB TEATRALNO - FILMOWY KOZAKIEWICZEM

 • Kino Zorza: 8 ciekawych filmów ( m.in. „Bitwa pod Wiedniem”, „Pokłosie”, „Miłość”, „Anna Karenina”) - 250 biletów, na kwotę: 2 500 zł

 • Opera: „Bal Maskowy”, „Aida”, „Madame Butterfly”- 7 biletów i 40 zaproszeń bezpłatnych

 • Karnet „Bilet dla Ciebie” - 11 biletów – 77 zł

 • Kino Zorza: filmowy wtorek z IPN ( „80 milionów”, „Zwerbowana miłość”, „Czarny czwartek” - 55 bezpłatnych wejściowek.

 • Ogółem: 363 bilety i wejściówki.


Finanse utw
FINANSE UTW KOZAKIEWICZEM

Rozliczenie wg r. kalendarzowego (szacunkowe):

 • Bilnas otwarcia na 1.01.2012 r. – 30 985,82 zł

 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.01.-31.08.2012

  – 10 445,00 zł

 • Wpłaty wpisowego i składek od 1.09.- 31.12.2012 – 38,240,00 zł

 • Poniesione koszty od 1.01.do 31.08.2012

  - 31 970,34 zł

 • Poniesione koszty od 1.09.do 31.12.2012 r

  - 17 047,61 zł

 • Stan środków na 31.12.2012 r. - 31 782,87 zł.


Propozycje wydatk w do 31 06 2013 r
Propozycje wydatków do 31.06.2013 r. KOZAKIEWICZEM

Najważniejsze pozycje:

 • Wewn. faktury (koszt utrzymania biura) - - 2 400 zł

 • Koszty wyposażenia i materiałów dla biura - 2 000 zł

 • Bezosobowy fundusz płac - 9 600 zł

 • Koszty Biuletynu – - 5 000 zł

 • Koszty wyj. ekipy na Olimpiadę UTW – - 5 000 zł

 • Biesiada Liderów – - 2 000 zł

  RAZEM : 26 000 zł.


Nie ukrywaj pragnień, gdyż czas, który wszystko widzi i słyszy, odkryje je wkrótce. SENEKA.


ad