Bransjeseminar om grunnfondsbevis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Er sparebankenes grunnfondsbevis  fortsatt et attraktivt investeringsobjekt? PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bransjeseminar om grunnfondsbevis og presentasjon av utvalgte sparebanker. 8.september 2004 Vika Atrium Oslo. Er sparebankenes grunnfondsbevis  fortsatt et attraktivt investeringsobjekt?  onsdag 3. september kl 1000 - 1500 i Vika Atrium Konferansesenter.

Download Presentation

Er sparebankenes grunnfondsbevis  fortsatt et attraktivt investeringsobjekt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bransjeseminar om grunnfondsbevis og presentasjon av utvalgte sparebanker

8.september 2004

Vika Atrium

Oslo

Er sparebankenes grunnfondsbevis 

fortsatt et attraktivt investeringsobjekt?

 onsdag 3. september kl 1000 - 1500 i Vika Atrium Konferansesenter


 • 1000 Åpning – Status for grunnfondsbevisets (rammeverket)Adm. dir. Arne Hyttnes, Sparebankforeningen

 • 1015Konkurransesituasjonen i bankmarkedet i kjølvannet av dannelsen av DnB NOR

 • Konkurransedir. Knut Eggum Johansen, Konkurransetilsynet1045Kaffepause

 • 1100Konkurransesituasjonen sett fra en analytikers ståsted

 • Analytiker Håkon Bønes, Alfred Berg Norge ASA

 • 1130Grunnfondsbeviset som investeringsobjekt – hva med de

 • mindre bankeneSiv. øk. Tom Rømer Svendsen, Corporate Advise & Research 1200Lunsj

 • 1245Presentasjon av fem sparebanker

  • Sparebanken Vest, adm. dir. Knut RavnåSpareBank 1 Nord-Norge, adm. dir. Hans Olav Karde SpareBank 1 Midt-Norge, adm. dir. Finn Haugan SpareBank 1 SR-Bank, adm. dir. Terje Vareberg

  • Sparebanken Øst, adm. dir. Trond Tostrup


SPAREBANKENE 1.HALVÅR 04

 • RESULTAT 5,2 MILLIARDER (+1,8)

 • EGENKAP. RENTABILITET (e.sk) 14,6%

 • TAP PÅ UTLÅN: 0,13% ( av mfvk)

 • KAPITALDEKNING. 12,1%

 • UTLÅNSVEKST. 9,3%

 • INNSKUDDSVEKST: 6,5%


RAMMEVILKÅR

 • FONDSEMISJON-SKATT

 • EMISJONSKOSTNADER

 • SKATTEMELDINGEN

 • FORSTANDERSKAPETS SAMMENSETNING

 • BRUK AV GAVEINSTITUTTET


 • Login