NEZAMESTNANOSŤ, JEJ EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA, FORMY A PRÍČINY - PowerPoint PPT Presentation

Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny
Download
1 / 15

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NEZAMESTNANOSŤ, JEJ EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA, FORMY A PRÍČINY. NEZAMESTNANOSŤ je makroekonomický problém a vyjadruje taký stav v ekonomike, kde práceschopné osoby v produktívnom veku, ktoré si prajú pracovať, nemôžu nájsť prácu na trhu práce. Nezamestnaný je len ten, kto aktívne hľadá

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NEZAMESTNANOSŤ, JEJ EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA, FORMY A PRÍČINY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

NEZAMESTNANOSŤ, JEJ EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA, FORMY A PRÍČINY


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

NEZAMESTNANOSŤ

je makroekonomický problém a vyjadruje

taký stav v ekonomike, kde práceschopné

osoby v produktívnom veku, ktoré si prajú

pracovať, nemôžu nájsť prácu na trhu práce.

Nezamestnaný je len ten, kto aktívne hľadá

prácu.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Pracovné sily preto rozdeľujeme na kategórie:

 • zamestnaní t.j. ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ako aj tí, ktorí majú prácu, nepracujú však pre ochorenie, štrajky alebo dovolenku


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

 • nezamestnaní – ide o ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne hľadajú prácu alebo sa chcú vrátiť do práce. Zamestnaní a nezamestnaní tvoria pracovnú silu.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

 • mimo pracovnú silu – to sú všetci ostatní ktorí nie sú súčasťou pracovnej sily. Je to všetko dospelé obyvateľstvo, ktoré navštevuje školu, vedie domácnosť, je v dôchodku, nemôže pracovať pre chorobu.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Nezamestnanosť meriame pomocou miery nezamestnanosti. Vyjadruje sa počtom nezamestnaných, ktorý sa delí celkovou pracovnou silou:

U

u = –– . 100

L

u – miera nezamestnanosti

U – počet nezamestnaných, ktorí

aktívne hľadajú prácu

L – počet pracovných síl, ktorý je

súčtom všetkých zamestnaných

(E) a všetkých nezamestnaných (U).


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Teda:

L = E +U


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Rôzne formy nezamestnanosti

Z hľadiska štruktúry pracovných trhov

rozlišujeme tri rôzne formy nezamestnanosti:

 • frikčnú

  zapríčinená migráciou pracovných síl (zamestnanie, životný cyklus)

 • štruktúrnu

  nesúlad medzi ponukou a dopytom po pracovných silách


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

cyklickúcelkový dopyt po pracovníkoch je nízkyJednou z príčin, ktoré vyvolávajúnerovnováhu na trhu práce je nepružnosťmiezd.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

dobrovoľne nezamestnanísú tí, ktorí nie sú ochotní pracovať pri existujúcejvýške mzdy, vytvorenej na trhu práce.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Okrem dobrovoľnej nezamestnanosti rozlišujeme ešte nedobrovoľnú nezamestnanosť – t.j. ak počet voľných pracovných síl je absolútne väčší než počet voľných pracovných miest.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Prirodzená miera nezamestnanosti

je taká miera, pri ktorej počet

nezamestnaných je nižší, alebo rovný počtu

voľných pracovných miest. Takáto

nezamestnanosť sa označuje za dobrovoľnú

nezamestnanosť.

Pri prirodzenej miere nezamestnanosti, sily,

ktoré pôsobia na ceny a mzdy v smere rastu

a poklesu sú v rovnováhe. Predstavuje

najvyššiu prístupnú úroveň zamestnanosti a

zodpovedá potencionálnemu produktu.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Vzájomný vzťah nezamestnanosti a inflácie

Medzi mierou inflácie a mierou nezamestnanosti existuje tesná závislosť nepriameho charakteru, ktorú vyjadruje tzv. Phillipsova krivka.


Nezamestnanos jej ekonomick interpret cia formy a pr iny

Hospodárska politika neusiluje o mieru zamestnanosti nad potencionálny produkt alebo o mieru nezamestnanosti pod prirodzenú mieru. V opačnom prípade to vedie k rastúcej inflácii.


 • Login