Att studera p h gskola
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Att studera på högskola PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Att studera på högskola. All utbildning vid universitet/högskola bygger på kurser Heltidsstudier – 40 timmar per vecka. 60 högskolepoäng (hp) per år Ett studieår består av 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin Deltidsstudier – t ex halvfart eller kvartsfart

Download Presentation

Att studera på högskola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Att studera p h gskola

Att studera på högskola

 • All utbildning vid universitet/högskola bygger på kurser

 • Heltidsstudier – 40 timmar per vecka. 60 högskolepoäng (hp) per år

 • Ett studieår består av 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin

 • Deltidsstudier – t ex halvfart eller kvartsfart

 • Distansstudier – hel eller halvfart


Att studera p h gskola1

Att studera på högskola

 • Program

  – leder till examen

  - bestämt vilka kurser som ska ingå och i vilken ordning de ska läsas

 • Fristående kurser

  Du kan själv lägga ihop kurser till en utbildning som leder fram till en generell examen. Då kan du själv välja vilka kurser du vill och du kan läsa kurserna i den ordning du vill.

 • Yrkesexamen

  Vissa examina kan du bara få genom att läsa på ett program. Det handlar då om yrkesexamen som till exempel psykolog, sjuksköterska och socionom etc.


Att studera p h gskola2

Att studera på högskola

 • Läs på ett program

  Du kan läsa på ett program som leder till en examen. Då har universitetet eller högskolan bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Om du läser på ett program är du garanterad plats på alla kurser som ingår.

 • Lägg själv ihop kurser

  Du kan själv lägga ihop kurser till en utbildning som leder fram till en generell examen. Då kan du själv välja vilka kurser du vill och du kan läsa kurserna i den ordning du vill.

 • Yrkesexamen

  Vissa examina kan du bara få genom att läsa på ett program. Det handlar då om yrkesexamen som till exempel psykolog, sjuksköterska och socionom.


Att studera p h gskola3

Att studera på högskola

Olika former av undervisning

 • Föreläsning

 • Seminarium

 • Laboration

 • Grupparbete

 • Fältstudier

 • Praktik

 • Självstudier


Beh righet urval och anm lan

Behörighet, urval och anmälan

 • Grundläggande behörighet

  krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Kraven för grundläggande behörighet varierar något beroende på när man gick ut gymnasiet. Generell princip - slutbetyg från gymnasium där svenska och engelska ingår.

 • Särskild behörighet

  Kurs/er som du måste ha för att bli särskilt behörig till en utbildning. Ska du exempelvis läsa till tandläkare, måste du både ha grundläggande behörighet och förkunskaper som motsvarar kurserna Matematik D, Biologi B, Fysik B och Kemi B från gymnasieskolan.


Beh righet urval och anm lan forts

Behörighet, urval och anmälan forts.

Grundläggande behörighet genom reell kompetens

Det här behöver du ha:

 • Lägst betyget Godkänt alternativt E i

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3

 • Engelska A eller Engelska 5 och 6

 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c

 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b

 • samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder.

  Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.


Beh righet urval och anm lan1

Behörighet, urval och anmälan

Urval

Om det är fler som har anmält sig till en utbildning än det finns platser, görs ett urval bland de som söker. För att delta i urvalet måste du vara behörig, det vill säga ha de rätta förkunskaperna. Du kan bli antagen eller reservplacerad. 

Urvalsgrupp

De som har samma typ av meriter – till exempel betyg, högskoleprov eller högskolepoäng – och har anmält sig till en viss utbildning, konkurrerar med varandra i en urvalsgrupp.

Du kan vara med i flera urvalsgrupper

Om du till exempel har både ett slutbetyg från gymnasiet och ett högskoleprovsresultat, så är du med i två urvalsgrupper.


Beh righet urval och anm lan forts1

Behörighet, urval och anmälan forts.

Anmälan görs på www.antagning.se

Kopia på betygen vidimeras och skickas till VHS

15 april inför höstterminen

15 oktober inför vårterminen

Vad är vidimera? – ett intygande att kopian är riktig d v s överens-

stämmer med originalet. Be någon vidimera genom att skriva namn,

namnteckning och telefonnummer på kopian.

Sen anmälan

- De som har sökt i tid får plats först

- Tänk på att om du gör en sen anmälan kan du få en plats bara om det finns platser kvar efter att alla som har anmält sig i tid har blivit antagna eller fått en reservplats.


Validera reell kompetens

Validera/Reell kompetens

Två olika syften

 • För bedömning av behörighet

  • Beslutas av antagning vid högskolan

 • Bedömning av kunskaper motsvarande kurs/utbildning

  • Beslutas av programansvarig, kursansvarig, examinator etc.


H gskoleprovet en andra chans

Högskoleprovet - en andra chans

Högskoleprovet är en av urvalsgrunderna då du söker till högskolan.

Ditt provresultat kan öka möjligheterna att bli antagen.

Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets

och högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

8 delprov - hälften av uppgifterna är kvantitativa och hälften verbala.

Provet ges två gånger per år – vår och höst

Mer information och gamla prov att träna på; www.studera.nu


Tips p l nkar som hj lper dig inf r valet av utbildning

Tips på länkar som hjälper dig inför valet av utbildning

Sök och jämför utbildning - www.studera.nu

 Planera ditt utbildningsval - www.saco.se

Information om yrken/studier - www.ams.se


V gen till framg ngsrika studier

Vägen till framgångsrika studier

Lärstilar

Studieteknik

”o-stress”

Koncentration

Planering

Motivation


Att studera p h gskola

Din motivation är drivkraften i dina studier

 • Målet i sikte!

 • ”Måste” för ex. befordran, försörjning etc.

 • Min dröm…

 • Intresserad av ämnet


Planering

Planering

Varför ska man planera?

 • Lättare att prioritera och sätta upp mål

 • Minimera risken för obehagliga överraskningar

 • Minska stress och oro

 • Få mer tid över


Att studera p h gskola

 • Planering

 • Överblick - precisera huvudmålet och

 • ställ i relation till andra mål i ditt liv

 • Dela upp huvudmålet i delmål

 • Utarbeta en studieplan per vecka och dag som

 • är omväxlande och flexibel

 • Håll fast vid planen (viss flexibilitet förstås!)

 • Utvärdera dina studier då och då.

 • Vad har funkat bra/mindre bra?


Att studera p h gskola

Tidstjuvar

”Telefonen”Ofullständigt informerad

Otillräcklig planeringOorganiserad

Skjuter upp till morgondagenDålig studiemiljö

Brist på självdisciplinOförmåga att säga nej

Lämnar uppgifter oavslutade


Utveckla vanor f r kad koncentration

Utveckla vanor för ökad koncentration

 • Studera på vissa platser

 • Studera på så ostörd plats som möjligt

 • Ordning på skrivbordet

 • Börja arbeta omedelbart

 • Gör en sak i taget

 • Ta pauser

 • Dela upp arbetspassen

 • Börja i god tid


Att studera p h gskola

 • Olika sorters stress

 • ”Tok-stress”

 • Additionsstress

 • Informationsstress

 • Ekonomisk stress


Att studera p h gskola

Antistress-tips

 • Kör inte över dina kroppssignaler,

  lyssna på symtomen

 • Skriv listor och prioritera/planera

 • Gör en sak i taget, var närvarande i

  det du gör

 • Bollplank

 • Lätta på trycket


Med en god studieteknik r mycket vunnet

Med en god studieteknik är mycket vunnet…


L rstilar

Lärstilar

SynVisuellBilder

Diagram

Symboler

HörselAuditivLyssna

Fråga

Diskutera

Läsa/skriva”Read and write”Listor

Glosor

Prova självKinestetiskExperimentera

Utforska

Röra på sig


Att studera p h gskola

Visuell

 • Viktigt att se föreläsaren, ser hellre på presentationen än gör anteckningar

 • Tips på studiemetoder

 • Läs litteraturen

 • Gör skriftliga sammanfattningar/mindmaps

 • Egna bilder, skisser, symboler

 • Färgpennor med nyckelord

 • Skriv minneskort med viktiga fakta

 • Se en film om ämnet


Att studera p h gskola

Auditiv

 • Tycker om ingående förklaringar, föreläsare som är ”rika på ord”, antecknar men vill samtidigt lyssna

 • Tips på studiemetoder

 • Lyssna på föreläsningar

 • Arbeta i par/grupp

 • Läs högt för dig själv

 • Se (hör!) film om ämnet

 • Redovisa för andra

 • Lyssna på ljudböcker


Att studera p h gskola

”Read and write”

 • Tar helst in information via texter och lyssnar gärna på ”informationstäta lärare”, skriver gärna själv

 • Tips på studiemetoder

 • Skriv sammanfattningar

 • Gör egna frågor på materialet och skriv svar

 • Skriv om med egna ord

 • Gör om bilder till ord


Att studera p h gskola

Kinestetisk

 • Svårt att koncentrera sig när man måste sitta stilla. Noterar rörelser, gester, miner. Studiemiljön måste kännas bra.

 • Tips på studiemetoder

 • På föreläsningar, sitt långt framme för bästa fokusering

 • Läs högt för dig själv och rör dig samtidigt i rummet

 • Gör minneskort med informationen i sekvenser

 • Ta pauser – rör på dig


Att studera p h gskola

Litteraturtips:

Bo Angelöw: Konsten att lyckas med sina studier

Mats Eneroth: Studieteknik för universitet/högskola

Länktips:

www.pulsro.se

www.vark-learn.com

www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/larstilar.cfl.se/pdf/larstilstest_hafte.pdf


Att studera p h gskola

Kontaktuppgifter

Eva Feron 08-524 86865

eva.feron@ki.se

Jeanette Söderberg Norland 08-524 86011

jeanette.soderberg.norland@ki.se


 • Login